Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

Опис документу:
Метою уроку є провести загальний огляд літератури та мистецтва відродження, схарактеризувати сутність духовно-культурного перевороту періоду Відродження, ознайомити учнів із найвідомішими творами й митцями доби; розвивати навички дослідницької діяльності, вміння готувати повідомлення, робити мистецтвознавчий та літературознавчий коментар; виховувати інтерес до культури епохи Ренесансу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

Мета: дати загальний огляд літератури та мистецтва відродження, схарактеризувати сутність духовно-культурного перевороту періоду Відродження, ознайомити учнів із найвідомішими творами й митцями доби; розвивати навички дослідницької діяльності, вміння готувати повідомлення, робити мистецтвознавчий та літературознавчий коментар; виховувати інтерес до культури епохи Ренесансу.
Тип: урок-презентація доби.
Обладнання: репродукції творів Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля та інших митців, твори Ф. Петрарки, Дж. Бокаччо та ін.
Хід уроку


Я створив тебе істотою не небесною, але й не лише земною, не смертною, але й не безсмертною, щоб ти, позбавившись сумнівів, сам зробився творцем і сам остаточно створив свій образ. Тобі дана можливість впасти до рівня тварини, однак водночас ти маєш змогу піднестися до рівня Бога лише завдяки своїй внутрішній волі…


Піко делла Мірандола «Про людську гідність»

 1. Актуалізація опорних знань

 • Данте Аліг’єрі називали останнім поетом Середньовіччя та першим поетом… Якого історико-культурного періоду? Продовжіть думку.

 • що вам відомо про епохуВідродження із уроків мистецтва? Які інші назви цього історико-культурного періоду?

 • Дайте визначення епохи Відродження, назвіть хронологічні межі епохи.

 • Назвіть відомих вам митців Відродження.

 • Які ідеї були провідними в цей період?
  II Оголошення теми, завдань уроку. Робота над епіграфом уроку
  Учитель.
  У трактаті італійського гуманіста Піко делла Мірандола відображається у концентрованому вигляді весь духовний досвід доби Відродження, Слова, що стали епіграфом до уроку, говорить Адаму, першій людині на землі, сам Бог. І Бог у трактаті письменника піднімає людину до свого рівня, наголошує на необхідності духовного піднесення.

 • До чого спонукає людину Бог у творі Піко делла Мірандолли? (У такий спосіб Піко делла Мірандола утверджує головні ідеї доби Відродження – саморозвитку людини, можливості її морального вдосконалення, здобуття свободи, здатності до перетворення світу силою свого розуму, душі, творчості.)
  Мета нашого уроку-зрозуміти, які ж саме зміни відбулися у Західній Європі в світоглядно-естетичному плані; що саме зумовило небувалий розквіт науки, мистецтва, філософії, політики, пізнання світу(географічні відкриття); яке місце у цьому процесі відводилося людині, чому так гостро постало питання про людську гідність; чому ідейною домінантою цього часу став гуманізм. Це перше знайомство з добою Відродження ми будемо деталізувати, поглиблювати й розширювати, вивчаючи твори таких видатних геніїв Ренесансу, як Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес Сааведра, Франческо Петрарка, Джованні Боккаччо. Проте сьогодні спробуємо якомога цілісніше скласти уявлення про цей час, з'ясувати його ідейні та естетичні домінанти, познайомитися з найвидатнішими митцями, висловити особисте враження про деякі мистецькі шедеври.
  III Формування нових знань, умінь, навичок
  Асоціативний ланцюжок
  Відродження-ранок, весна, березовий струмок, повернення до чогось забутого, пробудження природи від сну…..
  1. Словникова робота. За матеріалом підручника стор. 178 сформулювати визначення «епоха Відродження», використавши вислів «широкий ідеологічний та культурний рух», записати її ознаки.
  Відродження (Ренесанс) – це широкий ідеологічний і культурний рух, що виник у країнах Західної Європи у процесі їх переходу від епохи Середніх віків до Нового часу (2 пол. XV ст. (в Італії – з XIV ст.) до середини XVII ст.)
  2. Лекція вчителя.
  Вам відомо, що вперше термін «Відродження» використав у XVI ст. художник Джорджо Вазарі в трактаті «Життєписи знаменитих живописців, скульпторів і архітекторів» (1550). У межах старого світу народжувалася нова людина (з неї і починається Відродження). Місце її народження не виникає сумніву-Італія, а дату називають з точністю до місяця і дня: 8 квітня 1341 року, на Паску. У цей день на Капітолійському пагорбі сенатор Рима увінчав лаврами великого Франческо Петрарку. Така церемонія ушанування поета існувала в античну давнину, але вже багато століть не відновлювалася. Петрарка поклав вінок на вівтар головного римського святилища-собору Святого Петра. Античне дійство здійснилося в новому обрамленні: поет пропонував не повертатися до античності, а з’єднати античний ідеал гармонійної особистості з християнською духовністю.

Отже, виникло Відродження в Італії, а пізніше поширилось і на інші європейські країни — у XV-—XVI століттях ідеї Ренесансу поширюються у Франції та Німеччині, а в Англії й Іспанії Відродження припадає на XVI — початок XVII ст.

 • запис визначення поняття «епоха Відродження», «гуманізм»
  Мистецтво Відродження пройшло кілька етапів:
  1) Проторенесанс (XIIXIII ст.);
  2) Раннє Відродження (
  XIVXV ст.);
  3) Високе Відродження (90-ті роки
  XV ст. – перша третина XVI ст.);
  4) Пізнє Відродження (друга половина
  XVI-початок XVII ст.).

3. Робота із матеріалом додаткової картки.

Послідовність етапів доби Відродження у різних країнах виявлялася по-різному. Класичною країною епохи Відродження вважається Італія, де простежуються всі його етапи. А в деяких країнах не було того чи іншого етапу. До того ж початок ренесансної доби і його кінець теж були нерівномірними, що залежало від тих економічних і культурних умов, що склалися в кожній європейській країні окремо.
Після хрестових походів XIXIII ст. на півдні Європи складається новий суспільний стан — бюргерство (вільні повноправні ремісники й купці) — предтеча капіталістичної цивілізації.
У бюргерському середовищі формується нове розуміння життя, в основі якого бажання людини самій розпоряджатися своєю долею, прагнення до накопичення грошей і до матеріального достатку, ділова завзятість, замилування радощами буття. Думка про потойбічне існування відходить на другий план, а земне життя постає радісним і повнокровним.
Для успішної діяльності людина мусила глибше вивчати навколишній світ. І вона його починає вивчати.
Відкриття, зроблені за епохи Відродження , змінили не тільки світ, людину в ньому, хід подальшої історії, вони продовжують хвилювати тих, які народилися не в ті буремні , такі цікаві і хвилюючі роки . Образи Коперника, Колумба знайшли своє відображення в картинах художників, кінофільмах, поетичних творах.
Великі зміни відбулися у розвитку науки і техніки.
Народжується наука в сучасному розумінні-наука як новий спосіб пізнання світу:
-розвиток морської справи і кораблебудування;
-великі зміни в медицині;
- винахід Йоганом Гутербергом книгодрукування (бл.1445р);
-обгрунтування геліоцентричної будови світу.
Польський вчений Микола Коперник займався вивченням не лише астрономії і математики, а й медицини та права. Він основоположник геліоцентричної системи світу. Італійський вчений Джордано Бруно був справжнім революціонером у науці, бо віддав життя за свої переконання. Він стверджував , що світ безмежний і наповнений багатьма небесними світилами Сонце-тільки одна із зірок, а Земля-лише незначне небесне тіло. Великим прихильником ідей Коперника і Бруно був італійський вчений Галілео Галілей. Він перший із вчених спостерігав за зоряним небом в телескоп і підтвердив вчення Коперника: виявив велику кількість зірок, які не можна побачити неозброєним оком, гори на Місяці, плями на Сонці, супутника Юпітера. Галілей підтвердив припущення Бруно про те, що зірок-сонць величезна кількість, а Всесвіт безмежний.
Як бачимо, вчені нової епохи, що залишилися в історії під назвою Ренесансу, змінили релігійні погляди на світ і змогли науково обґрунтувати його нове бачення.
Період ХУ-ХУІІ ст. має назву Великих географічних відкриттів, бо в цей час були здійснені подорожі , які відкрили людству нові частини світу
- відкриття Америки Колумбом;
- відкриття Васко да Гама морського шляху в Індію;
- навколосвітня подорож Фернана Магеллана.
4.
Робота із підручником стор. 179, 3 абзац.

  1. Прочитати матеріал підручника, сформулювати та записати визначення поняття «Гуманізм».

Група А: проаналізувати та розказати, як змінювалося значення слова «гуманний» в епоху Відродження.

Група Б: Дати відповідь на запитання: У чому вчені гуманісти вбачали завдання відродження античності? ( у вивченні мов, літератури, мистецтва й філософії античних класиків літератури, науки, філософії)

  1. Робота біля дошки. Використовуючи два теоретичних джерела , матеріал 4 абзацу стор. 179 підручника та вправи 3 картки додаткової роботи, укласти кластер «Людина епохи Відродження»

Висновок учителя: Отже, в основі культури доби Відродження лежить принцип гуманізму , утвердження краси й гідності людини. У ренесансному світогляді сформувався культ людської особистості, людське «Я» утверджувалося як богорівне. Важливою рисою творчості гуманістів було відкриття світу й людини, прагнення до пізнання всього, що пов'язане з людиною, пошуки шляхів до щастя людини. Гуманісти обстоювали право людини радіти й бути щасливою у цьому, земному житті. Давнє мистецтво античності було гімном людині як представнику розумного й прекрасного роду. Образ людини, що залежна від волі Бога, але шукає недосяжної справедливості, розкрило середньовічне мистецтво. А образ людини вольової, розумної, творчої створило тільки Відродження. Це образ ідеалізований, героїзований, але саме він став сутністю ренесансної культури. Естетичний ідеал Відродження – образ людини, що сама себе створює, не маючи жодних сумнівів. Звісно, це була висока мрія митців. Але в їхніх творіннях цей образ набував живої сили, надзвичайної реальності.

Характерними ознаками культури Ренесансу були такі:
1. Світський, нецерковний характер культури Відродження, що було наслідком секуляризації (звільнення) суспільного життя загалом від католицького догматизму.
2. Відродження інтересу до античної культурної спадщини давньоримського зразка, яка була дещо призабута в ранньому середньовіччі чи її риси і стилістика частково використовувались в культурі пізнього середньовіччя.
3. Створення людської естетично-художньої спрямованості культури на противагу релігійній домінанті у культурі середніх віків.
4. Повернення у власне філософських дослідженнях до античної філософії і пов'язана з цим антисхоластична спрямованість філософських вчень Відродження.
5. Широке використання теорії «подвійної істини» для обґрунтування права науки і розуму на незалежне від релігії і церкви існування.
6. Переміщення людини, як основної цінності, у центр світу і в центр філософії, літератури, мистецтва та науки.
Епоха Відродження – яскрава і неповторна. Вона вражає нестримним злетом фантазії митців. Титани були не тільки в науці, філософії, мореплавстві, літературі, а й у живопису, архітектурі, скульптурі того часу. Прекрасне й досконале створіння – людину - зображують художники доби Відродження на своїх картинах.
5. Відродження в літературі.

Навряд чи хтось інший може з більшим правом називатись людиною нової епохи. Кредо його життя : « Не знати злиднів, не маючи й нічого зайвого, не розпоряджатися іншими, але й бути у чомусь залежним від інших». До світової літератури поет Франческо Петрарка увійшов, насамперед, як автор « Канцоньєре»-ліричної сповіді, поетичної історії його кохання до Лаури.
Джованні Боккаччо-молодший сучасник та палкий прихильник Данте і Петрарки.
У середині 60-х років 14 століття Боккаччо пише свій центральний твір-знаменитий « Декамерон»
У творі Мігеля Сервантеса « Дон Кіхот» висловлюються демократичні ідеї, що здатні були облагородити той час.
« Утопія Томаса Мора»-перша в історії людства програма соціального устрою. Письменник мріяв про рівність, колективну працю, гуманістичне виховання. Слово Утопія Томас Мор склав із двоїх грецьких коренів.Новоутворене слово означає «місце, яке ніде не існує»
Вершиною англійського Відродження і всієї європейської літератури стала творчість Вільяма Шекспіра –неперевершеного поета і драматурга. Його перу належать 37 п’єс - комедій, трагедій, драм. Але дар Шекспіра виявився у сонетах, яких він створив 154.
Його творінням був і театр «Глобус» , який і нині є діючим в Англії.

6. Додаткова інформація

Перегляд репродукцій творів митців Відродження
Коментар вчителя
Живописці за епохи Відродження володіли усіма засобами зображення На їхніх картинах все рухається-навіть повітря, тінь, світло. Зразком для них було античне мистецтво Найкращі традиції цього мистецтва вони відродили і розвинули
Найвідоміший із них-Леонардо да Вінчі- був архітектором, художником, скульптором, ученим, поетом.
Він вважав; « Щастя приходить до того, хто багато працює», тому протягом всього життя вивчав різні науки».
Бесіда
-Портрет Мони Лізи (« Джоконда») був у центрі твору, з яким ми знайомилися Назвіть його.
(Рей Бредбері «Усмішка»)
-Чому мистецтвознавці цю картину вважають символом епохи Відродження?
( В образі Мони Лізи втілено людину-мислителя Вона мовби сама розглядає глядача, ніби хоче проникнути в його думки, осягнути його характер)
Вершиною мистецтва Європи вважається фреска «Таємна вечеря» .
— «Сикстинська мадонна» Рафаеля . Чим чарують ці образи? Які почуття викликають? (Вислуховуються враження учнів.)
Твори Рафаеля зображають переважно Мадонн, яких художник малював поетично і водночас просто за своєю композицією. Ні до ні після Рафаеля жоден художник не спромігся створити стільки довершених і при цьому різноманітних картин із зображенням Мадонни з немовлям. Діва Марія на його картинах то зовсім юна і ніжна, то зображена у вигляді простої напрацьованої та стомленої селянки. Мадонна чи надійно тримає немовля Ісуса у руках чи бавиться з ним на тлі різноманітних пейзажів.“Сікстинська Мадонна” одна з найвідоміших картин художника. Намальована Рафаелем на замовлення Папи Юлія другого на честь перемоги над французами, які нападали в ті часи на Італію. На картині Мадонна з маленьким Ісусом зображена в оточенні святої Варвари та папи Римського Сикста другого.
До постатей доби Відродження, що увійшли в історію людства, належить і Мікеланджело Буонарроті-скульптор, художник, архітектор, поет.
Найвідомішою скульптурою Мікеланджело вважається « Давид».
У 1506 році Папа Римський попросив Мікеланджело розписати стелю Сікстинської капели в Римі. Весь цей час він працював, лежачи на спині, тримаючи пензля над головою. Розпис стелі зайняв цілих чотири роки. Мікеланджело був ще й чудовим архітектором. Він завершив будівництво найбільшого у світі собору Святого Петра у Римі. Мікеланджело переробив початковий план собору. За його проектом було зведено прекрасний купол, рівного якому немає донині.
Винайдення книгодрукування Йоганом Гутенбергом сприяло поширенню не тільки грамотності серед населення, але й росту освідченості, розвитку наук, мистецтва, а також художньої літератури .
IV. Узагальнення та систематизація знань
1. Вправа «Закінчи речення» ( речення з пропусками зазначене на картках)

Протягом уроку нашого уроку ми працювали над усвідомленням того, які ж саме зміни відбулися у (Західній Європі) в світоглядно-естетичному плані; що саме зумовило небувалий розквіт (науки, мистецтва, філософії, політики, пізнання світу (географічні відкриття); яке місце у цьому процесі відводилося (людині), чому так гостро постало питання про (людську гідність); чому ідейною домінантою цього часу став (гуманізм). Це перше знайомство з добою Відродження в літературі. Надалі ми будемо деталізувати, поглиблювати й розширювати свої занння, вивчаючи твори таких видатних геніїв Ренесансу, як (Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес Сааведра, Франческо Петрарка, Джованні Боккаччо_.

V. Рефлексія. Ми познайомилися з розквітом культури та літератури періоду Відродження.
— Що нового, цікавого ви дізналися на цьому уроці?
Наякі століття припадає розквіт культури Відродження на Заході? Які нові риси почали домінувати в добу Відродження?
- Що ж дала епоха Відродження людству? (Людина — це земне досконале створіння,)
Висновок учителя.

«Кожна людина-творець своїх справ», - ці слова письменника епохи Відродження Мігеля де Сервантеса такі ж актуальні сьогодні, як і багато років тому, в 16 ст.
Більш як чотири століття відмежовують нас від великого Відродження, але ні на мить не дають права забути нам, що така епоха була Титанів світової слави подарувало нам Відродження. Це вони, корифеї поетичного слова вчать нас кохати і ненавидіти, переживати і співчувати, боротися з брехнею і лицемірством

VI. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника стор. 178-180, вивчити програмові визначення, підготувати коротку розповідь про одного із діячів доби Відродження. Група А: укласти кластер «Художня література Ренесану» за матеріалом стор. 180.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життя та творчість Франческо Петрарки, використовуючи один із способів запам’ятовування тексту.

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00