Елементи практичної риторики

Опис документу:
Тематичний контроль знань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

11 клас

Елементи практичної риторики 1 варіант

1.Риторика – це:

а) наука про культуру спілкування та мовлення; б) наука про правильну артикуляцію звуків мовлення; в) наука про правильне застосування міміки і жестів; г) наука і мистецтво переконувати співрозмовників.

2.В основі метафори лежить:

а) порушення узвичаєного порядку слів у реченні; б) перенесення властивостей і ознак одного явища на інше на основі подібності; в) поєднання контрастних понять; г) слова та їх форми, що вимовляються чи пишуться однаково, а значення мають різне.

3.Парадокс – це:

а) перестановка слів у реченні з метою їх увиразнення; б) твердження, що розходиться з усталеними поглядами і ніби суперечить здоровому глузду; в) засіб зображення явищ дійсності у спотворно-комічному, навмисне перебільшеному чи зменшеному вигляді; г) розважальний драматичний твір на побутову тему.

4.Гіпербола – це:

а) непомірне вихваляння та уславлення визначної суспільної події чи подвигів людини; б) вистава чи твір, спрямований на те, щоб розсмішити засобами грубого комізму; в) надмірне перебільшення якихось рис чи ознак явищ або предметів із метою їх увиразнення; г) зображення, у якому комічний ефект досягається навмисним спотворенням.

5.Риторичним є таке запитання:

а) Як тебе хоч звати, земляче? б) Та скажи-бо, дівчино, з якого ти села, чи з Бієвець, чи з Дешок? в) Дядьку, а ви мені не можете дати «Пригоди Тома Сойєра»? г) Хочеш мови пізнати скарбницю?

6.Темп мовлення – це:

а) тривалість звучання слів та пауз, швидкість мовлення в цілому; б) швидке, без підготовки створення віршів,пісень; в) підвищена схвильованість, щиросердність,емоційність вислову; г) розрив речення міжрядковою паузою.

7.Діалогічний монолог – це:

а) монолог, адресований аудиторії і кожному слухачеві зокрема; б) спільна розумова діяльність оратора і слухачів; в) розмова двох або кількох осіб; г) публічна суперечка.

8.Аналогія – це:

а) засіб, що нагадує розгорнуте порівняння; б) образний вислів, у якому ознаки живої істоти або людини переносяться на неживий предмет; в) підкреслення протилежного в житті; г) надмірне перебільшення.

1 – 8 питання – по 0,5 бала.

9.Наведіть приклад гіперболи.

10.Яка роль цитування?

11.Яка буває гучність мовлення?

12.З якою метою оратори вживають риторичні запитання та звертання?

9 – 12 питання – по 1 балу.

13.Прокоментуйте вислів: « Поняття словесної наочності пов’язане з асоціаціями».

13 питання

Елементи практичної риторики 2 варіант

1.Порівняння – це:

а) художнє означення, що виділяє і образно змальовує якусь характерну рису; б) послідовне зображення двох чи кількох явищ із різних сфер життя; в) пояснення одного предмета через підкреслення його схожості на інший; г) використання багатозначності якогось слова чи вислову.

2.Метафоричним є вираз:

а) Український правопис добре опрацьований кількома поколіннями мовознавців. б) Пригорнись до мене, слово, коли щира ллється мова. в) Мова – система звукових знаків, що виконує комунікативні, пізнавальні,оцінні,естетичні та інші функції;г) І кожна мова – неповторна…

3.Зразком парадоксу є прислів’я:

а) Яка головонька, така розмовонька. б) Усього буває на віку: по спині і по боку. в) Тихше їдеш – далі будеш. г) Двічі молодим не бути.

4.Антонімічним до терміна гіпербола є термін :

а) секстина; б) літота; в) метафора ; г) епіфора.

5. Риторичне запитання – це:

а) питання, з яким оратор звертається до слухачів, щоб перевірити, чи зрозуміли суть ним сказаного; б) запитання, з яким слухачі звертаються до оратора, щоб уточнити ним сказане; в) запитання, яким висловлюється ствердна думка чи на яке відповідає той, хто його ставить; г) питання, з яким складається план промови.

6.11.Інтонація – це:

а) засіб гумору і сатири; б) елемент емоційної та змістової виразності,що виявляється у зміні висоти тону, сили звучання, тембрі голосу; в) засіб художньої виразності,який виявляється в доборі таких звуків, котрі сприяють створенню потрібного образу; г) повторення тих самих звуків, слів, рядків на початку і в кінці тексту.

7.Визначіть риторичне звертання:

а) Сплесни хвилею, Дніпре буйний, виглянь, Говерло, навдибки стань! б) Ні, Мирославо, не бійся за мене! в) Брате, порятуй! г) Спасибі, діточки, що защедрували в нашій хаті.

8.Знайдіть порівняння:

а) Книги – морська глибина. б) Посіяли гайдамаки в Україні жито. в) А чи було б цікаво жити, аби з усього вилущали смисл? г) Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання.

1 – 8 питання – по 0,5 бала.

9.Що є предметом вивчення риторики?

10.Що таке парадокс?

11.Що таке темп мовлення?

12.Які темп і гучність є для виступу оптимальними?

9 – 12 питання – по 1 балу.

13.Прокоментуйте вислів: « Інтелектуальне співпереживання – це спільна розумова діяльність оратора і слухачів».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
6
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!