і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Електромагнетизм

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Самостійна робота

Варіант 1

1. Магнітний потік, що дорівнює 0,3 мВб, пронизує плоску поверхню площею S=60 см2. Знайти індукцію магнітного поля. Поле вважати однорідним і спрямованим перпендикулярно поверхні.

2. Скільки витків повинна містити котушка площею поперечного перерізу S=50 см2, щоб при зміні магнітної індукції від 0,2 Тл до 0,3 Тл протягом Δt=4 мс в ній виникала середня ерс індукції 10 В? Площина витків котушки становить з вектором індукції магнітного поля кут 20º.

3. В однорідному магнітному полі індукцією В=0,1 Тл рівномірно з частотою ν=10 c-1обертається котушка, яка містить N=1000 витків. Площа рамки S=150 см2. Вісь обертання перпендикулярна осі котушки і напряму магнітного поля. Визначити максимальне значення ерс індукції, яка виникає в котушці, що обертається.

Самостійна робота

Варіант 2

1. Який магнітний потік пронизує плоску поверхню площею 50 см2 при індукції поля 0,4 Тл, якщо ця поверхня: а) перпендикулярна вектору магнітної індукції, б) розташована під кутом 30º до вектора магнітної індукції?

2. Магнітний потік через виток, виготовлений з алюмінієвого дроту площею поперечного перерізу S=1,4 мм2 і довжиною l=10 см, змінюється зі швидкістю 10 мВб/с. Знайти силу індукційного струму.

3. Знайти частоту обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі індукцією B=0,2 Тл, якщо амплітудне значення індукованої в рамці ерс дорівнює 10 В. Площа рамки S=200 см2, число витків рамки N=20.

Самостійна робота

Варіант 3

1. Який магнітний потік виникає в контурі індуктивністю 0,2 мГн при силі струму 10 А?

2. Який заряд пройде через поперечний переріз витка, опір якого 0,03 Ом, при зменшенні магнітного потоку через виток від 15 мВб до 3 мВб?

3. Соленоїд, що має N=90 витків і діаметр d=8 см, знаходиться в магнітному полі індукцією B=0,06 Tл. Силові лінії магнітного поля паралельні осі соленоїда. Соленоїд повертають на кут 180º протягом Δt=0,2 с. Знайти середнє значення ерс індукції, що виникає в соленоїді.

Самостійна робота

Варіант 4

1. За 5 мс магнітний потік, що пронизує контур змінюється від 9 мВб до 4 мВб. Знайти середнє значення ерс індукції в контурі.

2. Сила струму в соленоїді змінюється від 1,0 А до 0,5 А протягом Δt=0,01 с. При цьому в його обмотці виникає ерс самоіндукції, середнє значення якої ε=0,08 В. Визначити індуктивність L соленоїда.

3. Соленоїд, що має N=90 витків і діаметр d=7 см, знаходиться в магнітному полі. Силові лінії магнітного поля паралельні осі соленоїда. Соленоїд повертають на кут 90º протягом Δt=0,1 с. Середнє значення ерс індукції, що виникає при цьому в соленоїді, становить 0,2 мВ. Знайти індукцію магнітного поля.

Самостійна робота

Варіант 5

1. Яка індуктивність контура, якщо при силі струму 5 А його пронизує магнітний потік 0,5 мВб?

2. Магнітний потік через поперечний переріз котушки, що має N=1000 витків, змінився на величину 2мкВб в результаті зміни струму в котушці від 4 А до 20 А. Знайти індуктивність L котушки.

3. Прямий дріт завдовжки l=40 см рухається в однорідному магнітному полі зі швидкістю v=5 м/с перпендикулярно лініям індукції. При цьому між кінцями дроту виникає різниця потенціалів U=0,6 В. Знайти індукцію B магнітного поля.

Самостійна робота

Варіант 6

1. Скільки витків має котушка, індуктивність якої L=0,001 Гн, якщо при силі струму I=1 А магнітний потік крізь котушку Ф=2·10-6Вб?

2. У колі йшов струм силою I0=50 А. Джерело струму можна відключити від мережі, не розриваючи кола. Визначити силу струму в цьому колі через t=0,01 с після відключення його від джерела струму. Опір R кола дорівнює 20 Ом, його індуктивність L=0,1 Гн.

3. Знайти ерс індукції на кінцях осі залізничного вагона, довжина якої l=1,6 м, якщо швидкість потягу на горизонтальній ділянці шляху v=72 км/год, а вертикальна складова індукції магнітного поля Землі B=5·10-5Tл.

Самостійна робота

Варіант 7

1. По соленоїду тече струм силою I=2 А. Магнітний потік, що пронизує поперечний переріз соленоїда, дорівнює Ф=4 мкВб. Визначити індуктивність L соленоїда, якщо він має N=800 витків.

2. Провідник довжиною l=1 м рухається зі швидкістю v=5 м/с перпендикулярно лініям індукції однорідного магнітного поля. Визначити індукцію В магнітного поля, якщо на кінцях провідника виникає різниця потенціалів U=0,02 В.

3. Дротове кільце радіусом r=10 см лежить на столі. Який заряд q пройде по кільцю, якщо його перевернути з одного боку на іншу. Опір кільця R=0,5 Ом. Вертикальна складова індукції магнітного поля Землі дорівнює B=50 мкТл.

Самостійна робота

Варіант 8

1. По соленоїду тече струм силою 2 А. При збільшенні струму до 5 А магнітний потік, що пронизує поперечний переріз соленоїда, змінився на 4 мкВб. Визначити індуктивність соленоїда, якщо він має 900 витків.

2. В однорідному магнітному полі, індукція якого В=0,1 Тл, обертається котушка, що складається з N=200 витків. Вісь обертання котушки перпендикулярна до її осі і до напрямку магнітного поля. Період обертання котушки Т=0,2 с; площа поперечного перерізу S=4 см2. Знайти максимальну ерс εmax в котушці, що обертається.

3. Мідне дротове кільце розташоване горизонтально в однорідному вертикальному магнітному полі. Магнітна індукція поля змінюється зі швидкістю 2 Тл/с. Радіус кільця дорівнює 5 см, а діаметр дроту 1 мм. Знайти індукційний струм у кільці.

Самостійна робота

Варіант 9

1. Соленоїд довжиною 10,0 см і площею поперечного перерізу 2 см2 має індуктивність 0,1 мкГн. При якій силі струму об’ємна густина енергії магнітного поля всередині соленоїда дорівнює 10 мДж/м3.

2. При індукції поля 1 Тл, об’ємна густина енергії магнітного поля в залізі дорівнює 200 Дж/м3 . Визначити магнітну проникність заліза в цих умовах.

3. Плоска кругла котушка діаметром 10 см, що має 500 витків, знаходиться в магнітному полі. Площина котушки становить кут 80º з напрямком магнітного поля. Чому буде дорівнює середнє значення ерс індукції в цій котушці, якщо індукція магнітного поля рівномірно збільшується протягом 0,1 с від 0,5 Вб до2,0 Вб.

Самостійна робота

Варіант 10

1. По обмотці соленоїда індуктивністю 0,2 Гн тече струм силою 10 А. Визначити енергію магнітного поля соленоїда.

2. Соленоїд довжиною 10,0 см і площею поперечного перерізу 2 см2 має індуктивність 0,1 мкГн. При якій силі струму об’ємна густина енергії магнітного поля всередині соленоїда дорівнює 10 мДж/м3.

3. В однорідному магнітному полі індукцією В=0,01 Тл знаходиться прямий дріт завдовжки l=8,0 см, розташований перпендикулярно лініям індукції. По дроту тече струм силою I=2,0 А. Під дією поля провід перемістився на відстань Δх=5 см. Знайти виконану роботу.

Самостійна робота

Варіант 11

1. Яка індуктивність контура, якщо при силі струму 5 А його пронизує магнітний потік 0,5 мВб?

2. Скільки витків має котушка, індуктивність якої 0,001 Гн, якщо при силі струму I=1 А магнітний потік крізь котушку 2·10-6 Вб?

3. В однорідному магнітному полі з напруженістю Н=500А/м розміщена плоска кругла рамка R=10см. Кут між нормаллю до площини й напрямом магнітного поля α=60˚. Визначити магнітний потік Ф через дану площу, якщо μ=1.

Самостійна робота

Варіант 12

1. По соленоїду тече струм силою I=2 А. Магнітний потік, що пронизує поперечний переріз соленоїда, дорівнює 4 мкВб. Визначити індуктивність L соленоїда, якщо він має 800 витків.

2. За5 мс магнітний потік, що пронизує контур змінюється від 9 мВб до 4 мВб. Знайти середнє значення ерс індукції в контурі.

3. Дротовий виток радіусом r=4см, який має опір R=0,01Ом, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,04Тл. Площина рамки складає кут α=30˚ з лініями індукції поля. Яка кількість електрики Q пройде по витку, якщо магнітне поле зникне?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Самостійна робота електромагнетизм
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  374
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  QL552239
 • Вподобань
  0
Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь