До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
6
міс.
0
6
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

«Електричний струм у різних середовищах»

Опис документу:
Мета уроку: → узагальнити знання учнів з даної теми, простежити зв'язок наукової теорії і положень з практичною спрямованістю; → включити учнів у самоосвітню й творчу діяльність; → прищепити інтерес до науки, вміння знаходити корисне і потрібне для повсякденного життя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема уроку: «Електричний струм у різних середовищах»

Мета уроку:

узагальнити знання учнів з даної теми, простежити зв'язок наукової теорії і положень з практичною спрямованістю;

включити учнів у самоосвітню й творчу діяльність;

прищепити інтерес до науки, вміння знаходити корисне і потрібне для повсякденного життя.

Тип уроку:  урок узагальнення та систематизації знань , урок - презентація учнівських проектів на електронних носіях.

Обладнання: створення «Технічної лабораторії», таблиці: «Електричний струм у різних середовищах», «Види самостійного розряду в газах»,  «Застосування фотоелементів», мультимедійний проектор, екран, комп'ютер.

На демонстраційному столі прилади для «Технічної лабораторії»: осцилограф, електронно-променева трубка, фото- і терморезистори, фотоелементи, сонячна батарея, вакуумний і напівпровідниковий діоди, транзистор, модель «р-н- перехід», деталі, покриті металом способом електролізу, термопара, гірлянда.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Учитель озвучує тему і мету уроку, який проходитиме під епіграфом:

«Радість бачити, розуміти є самим

великим і прекрасним даром природи ».

А Ейнштейн.

Що знаходиться в «Чорному ящику»?

Учитель вносить «Чорний ящик» зі словами:

Пристрій сучасний,

Компактний і цінний

Перетворювач,

Енерговипромінювач!

сонцем висвітлюється

І в житті застосовується

(Відповідь: сонячна батарея)

На початку вивчення теми учні класу за бажанням розбилися на 5 груп і протягом 2-х тижнів працювали над проектом на тему «Електричний струм у різних середовищах» за планом:

     1. Умови, необхідні для виникнення струму в середовищі;

     2. Носії струму;

     3. Явища, що супроводжують отримання струму;

     4. ВАХ (графіки залежності струму від напруги);

     5. Застосування.

Всі учасники розсаджені в класі по групах, столи, за якими розміщуються учні, підписані табличками:

«Метали», «Вакуум», «Електроліти», «Гази», «Напівпровідники».

У процесі презентації проектів, учні інших груп роблять помітки в зошитах для рецензії відповідей за схемою:

~ Розкриття теми, повнота відповідей;

~ Знання і подача теоретичного матеріалу;

~ Логічність і науковість оповідання;

~ Культура мови;

~ Вказівка ​​на помилки і неточності;

~ Підведення підсумків, оцінка презентації.

Кожній групі дається завдання: рішення і пояснення розрахункової задачі, у міру готовності яких, розв’язки записуються на дошці одним з членів групи.

IIІ. Повторення та узагальнення теми.

            1. Презентація проектів членами груп.

Електричний струм у металах.

Електричний струм у вакуумі.

Електричний струм в електролітах.

Електричний струм у газах.

Електричний струм у напівпровідниках.

           2. Розв’язування і пояснення завдань.

** Група «Метали»

Знайти швидкість упорядкованого руху електронів у мідному дроті перерізом 25 мм2 при силі струму 50 А, вважаючи, що на кожен атом припадатиме один електрон провідності.

S = 25 мм2 = 25×10-6м 2 I = enυs υ = I / ens

I = 50 А n = N / Nа = m / µ ; N = mNа / µ

µ = 60 ×10-3 кг/ моль n = N / V; V = S h; m = ρ V

ρ = 8,9×103 кг/м3 n = ρVNа / µ V = ρNа / µ

υ= ? υ = I µ / eρNа S

υ = 50 × 64 ×10 / 1,6× 10 -19 8,9 ×103 6× 10-3 25 × 10 -6=

= 0,15 (мм/с)

Відповідь: υ = 0,15 мм/с.

** Група «Вакуум»

Потенціал іонізації ртуті 10,4 В. Яку найменшу швидкість повинен мати електрон, щоб іонізувати атом ртуті при ударі?

U = 10,4 В А = Ек; А = eU ; Ек = m υ 2/2

e / m = 1,76×1011 Кл/кг υ min =2eU/ m

υ min - ?

υ min = 2×1,76 ×1011×10,4 = 1,9×106 (м/с)

Відповідь: υ min = 1,9×106 м/с

** Група «Електроліти»

 Визначити товщину шару міді, який утворився під час електролізу на катодного пластині площею 25 см2 за 10 хвилин, якщо сила струму у ванні 0,5 А.

S = 25 см =25 ×10 м m = kIt ; m = ρV = ρSh ;

t = 10 мин =600 с ρSh = kIt;

I = 0,5 А h = kIt/ ρS

ρ = 8,9 ×103 кг/м3

k = 0,33×10-6 кг/Кл

h -?

h = 0,33×10-6 × 0,5 ×600/8,9 ×10-3× 25× 10-4 = 4,45×10-6 (м )

Відповідь: h = 4,45 мкм

 ** Група «Гази»

При якій температурі в повітрі буде повністю іонізована плазма? Енергія іонізації молекул азоту дорівнює 2,5 × 10 - 18Дж.

W = 2,5×10-18 Дж Етеп = W

k = 1,38 ×10-23 Дж/К 3/2 kT = W

Т - ? Т = 2W /3k

Т ==2 ×2,5 ×10-18 / 3×1.38 ×10-23 = 1,2 ×105 (К)

Відповідь: Т = 1,2 ×105 К

 ** Група «Напівпровідники»

 Концентрація електронів провідності в германії при кімнатній температурі складає п = 3 · 1019 м -3 . Яку частину становить число електронів провідності від загального числа атомів ? Щільність германію р = 5400 кг/м3, молярна маса 0073 кг / моль.

n = 3 ×1019 м -3 N/ Na = m/ µ ; N = Na m / µ

ρ = 5,4 ×103 кг/м3 n =N /V= Na ρV/ µ V = Na ρ / µ

µ = 73 ×10-3 кг/моль ne / n = ne µ / Na ρ

ne /n -?

ne/ n = 3 ×1019× 73 ×10-3 / 6× 1023× 5,4 ×103 = 6,76 ×10-10

Відповідь: ne / n = 6,76 10-10

IV. Екскурсія по «Технічної лабораторії».

Екскурсію проводять технолог і лаборант, звертаючись до присутніх зі словами: «Вашій увазі надані прилади та пристрої, дія яких заснована на проходженні електричного струму в різних середовищах».

Технолог знайомить з приладами і розповідає про їх застосування і принцип роботи:

~ фото- і терморезистор підключені в міліамперметру; в першому випадку фоторезистор освітлюється світлом, а терморезистор нагрівається. В результаті міліамперметр покаже наявність струму

~ фотоелементи і демонструє прилад з підрахунку деталей

~ р- п- перехід з набору приладів з напівпровідників, напівпровідникові діоди і транзистори ( електричним током в напівпровідниках )

~ деталі, покриті різними металами в процесі електролізу (цинкування, лудіння, кадмування, хромування, нікелювання, сріблення).

~ пластинки і диски, отримані методом гальвонопластіки (електричним током в електролітах )

~ світіння лампи денного світла (електричним током в газах )

~ ялинкова гірлянда, термопара (електричним током в металах )

~ модель вакуумного діода і тріода (електричним током у вакуумі)

Лаборант демонструє такі досліди:

~ робота приладу по демонстрації послідовного і паралельного з'єднання лампочок, спостереження за яскравістю їх горіння

~ робота електронно- променевої трубки (електричним током у вакуумі)

~ робота сонячної батареї

~ отримання осциллограмм при включенні в електричний ланцюг напівпровідникового діода: пряме і зворотне включення (електричним током в напівпровідниках )

~ спостереження за світінням газорозрядних трубок, наповнених різним газом: неоном, криптоном, аргоном (електричним током в газах )

~ комплект для демонстрації електролізу: джерело постійного струму, амперметр, стакан з водою з додаванням ложки солі, 2 електрода - монетки, на які намотані 3 витка мідного дроту (електричним током в електролітах)

V. Підведення підсумків уроку.

1. Рецензія і оцінка презентацій за темами учнями.

2. Взаємооцінка роботи кожного члена групи за такими параметрами:

самоосвітня робота;

робота з додатковою літературою, електронними джерелами;

розуміння і висвітлення теми;

участь у створенні презентації.

3. Оцінювання роботи учнів класу учителем, слова подяки за підготовку та участь в уроці.

VІ. Домашнє завдання.

  1. Підручник

  2. Заповнити таблицю

Середовище

Носії струму

Якими явищами супроводжується

Залежність сили

струму від напруги

Застосування

метали

електроліти

н/п провідники

вакуум

гази

3. Розв’язати практичну задачу:

Визначити масу іона міді за допомогою важільних терезів.

                                    Використана література

1. Коршан Е.В., Ляшенко О.И. Учебник «Физика 10 кл.»., Киев, Ирпинь 2004 год.

2. Пометун О., Пироженко Л., «Сучасний урок». Интерактивные технологии. Киев, 2004 год.

3. Программа для профильных классов «Физика». Киев «Педагогическая пресса», 2004 год.

4. Шарко В.А. «Сучасний урок фізики». Киев 2005 год.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн
590 грн