і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

"Електричний струм у напівпровідниках"

Опис презентації окремими слайдами:
* Саївський НВК Фізика Підготував: учитель фізики Дрозденко С. І. Багаж знань
Слайд № 1

* Саївський НВК Фізика Підготував: учитель фізики Дрозденко С. І. Багаж знань

* Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхалося, спершу сам посміхнися життю.
Слайд № 2

* Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхалося, спершу сам посміхнися життю.

* Думки знаменитих Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене: вони будуть відкривати це нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм...
Слайд № 3

* Думки знаменитих Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене: вони будуть відкривати це нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм розкритися. Йоганн Песталоцці

* Поміркуй! На які типи поділяються речовини за здатністю проводити електричний струм?
Слайд № 4

* Поміркуй! На які типи поділяються речовини за здатністю проводити електричний струм?

* Поділ речовин за провідністю Речовини Провідники Діелектрики Напівпровідники
Слайд № 5

* Поділ речовин за провідністю Речовини Провідники Діелектрики Напівпровідники

Саївський НВК Фізика Електричний струм у напівпровідниках Підготував: учитель фізики Дрозденко С. І.
Слайд № 6

Саївський НВК Фізика Електричний струм у напівпровідниках Підготував: учитель фізики Дрозденко С. І.

* Очікувані результати уроку Під час уроку ви дізнаєтеся: про поділ речовин за провідністю електричного струму; початкові відомості про напівпровід...
Слайд № 7

* Очікувані результати уроку Під час уроку ви дізнаєтеся: про поділ речовин за провідністю електричного струму; початкові відомості про напівпровідники; про типи провідності напівпровідників; про механізм провідності кожного типу напівпровідників.

* Поміркуй! Чому певний клас речовин називають напівпровідниками?
Слайд № 8

* Поміркуй! Чому певний клас речовин називають напівпровідниками?

* Поділ речовин за провідністю Речовини Провідники Діелектрики Напівпровідники
Слайд № 9

* Поділ речовин за провідністю Речовини Провідники Діелектрики Напівпровідники

* До напівпровідників належать деякі метали, окисли металів, сульфіди (сполуки Сірки), селеніди (сполуки Селену), телуриди, деякі сплави. Приклади ...
Слайд № 10

* До напівпровідників належать деякі метали, окисли металів, сульфіди (сполуки Сірки), селеніди (сполуки Селену), телуриди, деякі сплави. Приклади напівпровідників

* До напівпровідників належать багато хімічних елементів (германій, кремній, селен, телур, миш'як і ін.), величезна кількість сплавів і хімічних сп...
Слайд № 11

* До напівпровідників належать багато хімічних елементів (германій, кремній, селен, телур, миш'як і ін.), величезна кількість сплавів і хімічних сполук. Майже всі неорганічні речовини навколишнього нас світу – напівпровідники. Найпоширенішим в природі напівпровідником є кремній, що становить близько 30 % земної кори. Напівпровідники в природі

* Напівпровідники До напівпровідників належать: 12 хімічних елементів: В; С; Si; Ge; Sn; P; As; Sb; S; Se; Te; J.
Слайд № 12

* Напівпровідники До напівпровідників належать: 12 хімічних елементів: В; С; Si; Ge; Sn; P; As; Sb; S; Se; Te; J.

* Напівпровідники До напівпровідників належать: сполуки елементів III та V груп типу АIIIBV (InSb, GaAs та ін.) сполуки елементів ІІ та VI груп тип...
Слайд № 13

* Напівпровідники До напівпровідників належать: сполуки елементів III та V груп типу АIIIBV (InSb, GaAs та ін.) сполуки елементів ІІ та VI груп типу AIIBVI (CdS, ZnO та ін.)

* Початкові відомості про напівпровідники Таблиця питомих опорів при 200 С Метал Питомий опір Ом*м Напів- провідник Питомий опір Ом*м Діелектрик Пи...
Слайд № 14

* Початкові відомості про напівпровідники Таблиця питомих опорів при 200 С Метал Питомий опір Ом*м Напів- провідник Питомий опір Ом*м Діелектрик Питомий опір Ом*м Срібло 1,6*10-8 Телур 2,5*10-2 Скло 2*1011 Мідь 1,7*10-8 Германій 5,0*10-2 Фарфор 3*1012 Сталь 1,2*10-8 Селен 102 - 104 Ебоніт 2*1013 Ніхром 1,1*10-8 Окис міді 1*107 Сірка 3*1015

* Початкові відомості про напівпровідники Питомі опори напівпровідників при кімнатній температурі мають значення, розташовані в широкому інтервалі,...
Слайд № 15

* Початкові відомості про напівпровідники Питомі опори напівпровідників при кімнатній температурі мають значення, розташовані в широкому інтервалі, тобто від 10 -3 до 107 Ом*м і займають проміжне положення між металами та діелектриками.

* Питомий опір напівпровідників Питомий опір провідників Питомий опір напівпровідників Питомий опір діелектриків < <
Слайд № 16

* Питомий опір напівпровідників Питомий опір провідників Питомий опір напівпровідників Питомий опір діелектриків < <

* Поміркуй! Як опір напівпровідників залежить від температури?
Слайд № 17

* Поміркуй! Як опір напівпровідників залежить від температури?

* Залежність опору напівпровідників від температури
Слайд № 18

* Залежність опору напівпровідників від температури

* Напівпровідники – це речовини, питомий опір яких дуже швидко зменшується з підвищенням температури. Напівпровідники називають провідниками 2-го р...
Слайд № 19

* Напівпровідники – це речовини, питомий опір яких дуже швидко зменшується з підвищенням температури. Напівпровідники називають провідниками 2-го роду.

* Залежність питомого опору напівпровідника від температури
Слайд № 20

* Залежність питомого опору напівпровідника від температури

* Терморезистор
Слайд № 21

* Терморезистор

* Фактори зміни провідності напівпровідника Температура Освітленість
Слайд № 22

* Фактори зміни провідності напівпровідника Температура Освітленість

* Взаємодія пари сусідніх атомів у напівпровідниках здійснюється за допомогою ковалентного зв'язку. В утворенні цього зв'язку беруть участь по одно...
Слайд № 23

* Взаємодія пари сусідніх атомів у напівпровідниках здійснюється за допомогою ковалентного зв'язку. В утворенні цього зв'язку беруть участь по одному валентному електрону, які відщеплюються від атомів і під час свого руху велику частину часу проводять у просторі між сусідніми атомами.

* Типи провідності напівпровідників У разі нагрівання напівпровідника кінетична енергія частинок підвищується і відбувається розрив окремих зв'язкі...
Слайд № 24

* Типи провідності напівпровідників У разі нагрівання напівпровідника кінетична енергія частинок підвищується і відбувається розрив окремих зв'язків. Деякі електрони стають вільними, подібно до електронів у металі. В електричному полі вони переміщуються між вузлами решіток, утворюючи електричний струм.

* Типи провідності напівпровідників Провідність напівпровідників, зумовлена наявністю в них вільних електронів, називається електронною провідністю.
Слайд № 25

* Типи провідності напівпровідників Провідність напівпровідників, зумовлена наявністю в них вільних електронів, називається електронною провідністю.

* Типи провідності напівпровідників У тій парі атомів, звідки під зовнішнім впливом – нагріванням або освітленням – електрон був переведений у віль...
Слайд № 26

* Типи провідності напівпровідників У тій парі атомів, звідки під зовнішнім впливом – нагріванням або освітленням – електрон був переведений у вільний стан, з'являється надлишковий позитивний іон (дірка). Тепловий рух атомів кристала приводить до того, що який-небудь електрон із найближчих сусідніх атомів переходить до даного іона.

* Тоді позитивним іоном стає сусідній атом, звідки був “захоплений” електрон. Такий процес відбувається багато разів, і тому переміщення позитивног...
Слайд № 27

* Тоді позитивним іоном стає сусідній атом, звідки був “захоплений” електрон. Такий процес відбувається багато разів, і тому переміщення позитивного заряду всередині кристала, яке відображає насправді рух зв'язаних електронів від одного атома до іншого, називають рухом дірок.

* Поява дірок у кристалі створює додаткові можливості для перенесення заряду. Під час створення в напівпровіднику електричного поля дірки переміщую...
Слайд № 28

* Поява дірок у кристалі створює додаткові можливості для перенесення заряду. Під час створення в напівпровіднику електричного поля дірки переміщуються в тому напрямі, куди рухалися б позитивні заряди.

* Утворення електронно-діркової пари
Слайд № 29

* Утворення електронно-діркової пари

* В той же час йде зворотний процес – при зустрічі вільного електрона з діркою, відновлюється електронний зв'язок між атомами германію. Цей процес ...
Слайд № 30

* В той же час йде зворотний процес – при зустрічі вільного електрона з діркою, відновлюється електронний зв'язок між атомами германію. Цей процес називається рекомбінацією. Електронно-діркові пари можуть народжуватися також при освітленні напівпровідника за рахунок енергії електромагнітного випромінювання.

* У відсутність електричного поля електрони провідності і дірки беруть участь в хаотичному тепловому русі.
Слайд № 31

* У відсутність електричного поля електрони провідності і дірки беруть участь в хаотичному тепловому русі.

* Якщо напівпровідник поміщається в електричне поле, то до впорядкованого руху залучаються не тільки вільні електрони, але і дірки, які поводяться ...
Слайд № 32

* Якщо напівпровідник поміщається в електричне поле, то до впорядкованого руху залучаються не тільки вільні електрони, але і дірки, які поводяться як позитивно заряджені частинки. Тому струм I в напівпровіднику складається з електронного Iп і діркового Iр струмів: І = Іп + Ір

* Концентрація електронів провідності в напівпровіднику дорівнює концентрації дірок: nп = nр. Електронно-дірковий механізм провідності виявляється ...
Слайд № 33

* Концентрація електронів провідності в напівпровіднику дорівнює концентрації дірок: nп = nр. Електронно-дірковий механізм провідності виявляється тільки у чистих (тобто без домішок) напівпровідників. Він називається власною електричною провідністю напівпровідників.

* Типи провідності напівпровідників Власна Домішкова Електронна Діркова
Слайд № 34

* Типи провідності напівпровідників Власна Домішкова Електронна Діркова

* За наявності домішок електропровідність напівпровідників сильно змінюється. Наприклад, добавка домішок фосфору в кристал кремнію в кількості 0,00...
Слайд № 35

* За наявності домішок електропровідність напівпровідників сильно змінюється. Наприклад, добавка домішок фосфору в кристал кремнію в кількості 0,001 атомного відсотка зменшує питомий опір більш ніж на п'ять порядків (у 100 000 раз).

* Необхідною умовою різкого зменшення питомого опору напівпровідника при введенні домішок є відмінність валентності атомів домішки від валентності ...
Слайд № 36

* Необхідною умовою різкого зменшення питомого опору напівпровідника при введенні домішок є відмінність валентності атомів домішки від валентності основних атомів кристала.

* Провідність напівпровідників за наявності домішок називається домішковою провідністю. Розрізняють два типи домішкової провідності – електронну і ...
Слайд № 37

* Провідність напівпровідників за наявності домішок називається домішковою провідністю. Розрізняють два типи домішкової провідності – електронну і діркову провідності.

* Електронна провідність виникає, коли в кристал германію з чотиривалентними атомами введені п'ятивалентні атоми (наприклад, атоми миш'яку, As).
Слайд № 38

* Електронна провідність виникає, коли в кристал германію з чотиривалентними атомами введені п'ятивалентні атоми (наприклад, атоми миш'яку, As).

* Чотири валентні електрони атома миш'яку включені в утворення ковалентних зв'язків з чотирма сусідніми атомами германію. П'ятий валентний електрон...
Слайд № 39

* Чотири валентні електрони атома миш'яку включені в утворення ковалентних зв'язків з чотирма сусідніми атомами германію. П'ятий валентний електрон виявився зайвим; він легко відривається від атома миш'яку і стає вільним. Атом, що втратив електрон, перетворюється на позитивний іон, розташований у вузлі кристалічної решітки.

* Напівпровідник п - типу
Слайд № 40

* Напівпровідник п - типу

* Домішка з атомів з валентністю, що перевищує валентність основних атомів напівпровідникового кристала, називається донорською домішкою. В результ...
Слайд № 41

* Домішка з атомів з валентністю, що перевищує валентність основних атомів напівпровідникового кристала, називається донорською домішкою. В результаті її введення в кристалі з'являється значне число вільних електронів. Це приводить до різкого зменшення питомого опору напівпровідника – в тисячі і навіть мільйони разів. Питомий опір провідника з великим змістом домішок може наближатися до питомого опору металевого провідника.

* У кристалі германію з домішкою миш'яку є електрони і дірки, відповідальні за власну провідність кристала. Але основним типом носіїв вільного заря...
Слайд № 42

* У кристалі германію з домішкою миш'яку є електрони і дірки, відповідальні за власну провідність кристала. Але основним типом носіїв вільного заряду є електрони, що відірвалися від атомів миш'яку. У такому кристалі nп >> nр. Така провідність називається електронною, а напівпровідник, що володіє електронною провідністю, називається напівпровідником n-типу.

* Діркова провідність виникає, коли в кристал германію введені тривалентні атоми (наприклад, атоми Індію, In).
Слайд № 43

* Діркова провідність виникає, коли в кристал германію введені тривалентні атоми (наприклад, атоми Індію, In).

* На утворення зв'язку з четвертим атомом германію у атома индия немає електрона. Цей недостаючий електрон може бути захоплений атомом Індію з кова...
Слайд № 44

* На утворення зв'язку з четвертим атомом германію у атома индия немає електрона. Цей недостаючий електрон може бути захоплений атомом Індію з ковалентного зв'язку сусідніх атомів германію. В цьому випадку атом Індію перетворюється на негативний іон, розташований у вузлі кристалічної решітки, а в ковалентному зв'язку сусідніх атомів утворюється вакансія. Домішка атомів, здатних захоплювати електрони, називається акцепторною домішкою. В результаті введення акцепторної домішки в кристалі розривається безліч ковалентних зв'язків і утворюються вакантні місця (дірки). На ці місця можуть перескакувати електрони з сусідніх ковалентних зв'язків, що приводить до хаотичного блукання дірок по кристалу.

* Наявність акцепторної домішки різко знижує питомий опір напівпровідника за рахунок появи великого числа вільних дірок. Концентрація дірок в напів...
Слайд № 45

* Наявність акцепторної домішки різко знижує питомий опір напівпровідника за рахунок появи великого числа вільних дірок. Концентрація дірок в напівпровіднику з акцепторною домішкою значно перевищує концентрацію електронів, які виникли із-за механізму власної електропровідності напівпровідника: nр >> nп. Провідність такого типу називається дірковою провідністю. Домішковий напівпровідник з дірковою провідністю називається напівпровідником p-типу. Основними носіями вільного заряду в напівпровідниках p-типу є дірки.

* Напівпровідник р - типу
Слайд № 46

* Напівпровідник р - типу

* Домішкова провідність Донорні домішки Акцепторні домішки Домішки, атоми яких легко віддають електрони Домішки, кожен атом яких створює одне вакан...
Слайд № 47

* Домішкова провідність Донорні домішки Акцепторні домішки Домішки, атоми яких легко віддають електрони Домішки, кожен атом яких створює одне вакантне місце – «дірку» Основними носіями заряду є електрони, а неосновними - дірки Основними носіями заряду є дірки, а неосновними - електрони Напівпровідники n - типу Напівпровідники p - типу Чинники, які зумовлюють широке застосування напівпровідників: однобічна провідність контакту двох напівпровідників р- і п-типу; опір напівпровідників суттєво змінюється зі зміною температури; напівпровідники мають властивість змінювати свій опір залежно від освітленості.

* Внесок українських вчених Великий вклад у розвиток напівпровідникової галузі, з окрема фізики напівпровідників, внесли українські вчені К. Д. Тов...
Слайд № 48

* Внесок українських вчених Великий вклад у розвиток напівпровідникової галузі, з окрема фізики напівпровідників, внесли українські вчені К. Д. Товстюк (1922-2004) і В. Є. Лошкарьов (1903-1974), який створив наукову школу фахівців з фізики напівпровідників.

Напівпровідниковий діод *
Слайд № 49

Напівпровідниковий діод *

* Очікувані результати Під час уроку ви дізналися: про поділ речовин за провідністю електричного струму; початкові відомості про напівпровідники; п...
Слайд № 50

* Очікувані результати Під час уроку ви дізналися: про поділ речовин за провідністю електричного струму; початкові відомості про напівпровідники; про типи провідності напівпровідників; про механізм провідності кожного типу напівпровідників.

* Домашнє завдання Опрацювати: підручник Фізика § __; Опрацювати записи в зошиті.
Слайд № 51

* Домашнє завдання Опрацювати: підручник Фізика § __; Опрацювати записи в зошиті.

* Очікувані результати уроку Під час уроку ви дізналися: про поділ речовин за провідністю електричного струму; початкові відомості про напівпровідн...
Слайд № 52

* Очікувані результати уроку Під час уроку ви дізналися: про поділ речовин за провідністю електричного струму; початкові відомості про напівпровідники; про типи провідності напівпровідників; про механізм провідності кожного типу напівпровідників.

* Дякую за активну роботу!
Слайд № 53

* Дякую за активну роботу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Презентація до уроку фізики "Електричний струм у напівпровідниках"
 • Додано
  17.03.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  1408
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  19
 • Номер матеріала
  CH770487
 • Вподобань
  1
Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти