Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Економіка, 11 клас Практична робота Організаційна робота підприємства

Економіка

Для кого: 11 Клас

25.08.2021

84

3

1

Опис документу:
Економіка, 11 клас. Профільний рівень. Тема: "Підприємство і підприємницька діяльність". Завдання для практичної роботи, можна використовувати для контролю знань. Для організації самостійно, групової діяльності учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 1.

Задача 1.

1.Використовуючи дані, наведені в таблиці, побудуйте матрицю ефективності-прибутковості для підприємств транспортної галузі.

Позначення

Назва підприємства

Прибуток, тис.грн

Рентабельність, %

Дані для побудови матриці

Прибуток відносно основного конкурента

Рентабельність відносно основного конкурента

А

«Рейс№1»

105 000

48В

«Час дії»

56 000

32С

«Мандрівник»

35 000

38Д

«Блаблакар»

40 000

56Е

«Всюдихід»

140 000

54Задача 2.

Підприємство взяло 250 тис. грн у кредит на 5років. Яку суму воно буде повинно сплати?

Задача 3.

Використовуючи дані таблиці, обчисліть відомі вам види рентабельності. Зробіть висновки.

 

Показник

Значення

Чистий прибуток

124 000

Розмір активів на початок звітного періоду

18 000 000

Розмір активів на кінець звітного періоду

24 000 000

Собівартість продукції

180 000

Чистий дохід від реалізації

450 000

Вартість власного капіталу на початок звітного періоду

2 014 000

Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду

2 086 000

Вартість основних засобів

1 320 000

Вартість оборотних засобів

130 100


11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 2.

Задача 1.

Задача 1.

1.Використовуючи дані, наведені в таблиці, побудуйте матрицю ефективності-прибутковості для підприємств побутової хімії.

Позначення

Назва підприємства

Прибуток, тис.грн

Рентабельність, %

Дані для побудови матриці

Прибуток відносно основного конкурента

Рентабельність відносно основного конкурента

А

«Чистюля»

65 000

48В

«Мрія»

125 000

25С

«Чарінвиця»

70 000

48Д

«Бджілка»

156 000

56Е

«Чистий дім»

140 000

40Задача 2.

Підприємство взяло 130 тис. грн у кредит на 6 років. Яку суму воно буде повинно сплати?

Задача 3.

Використовуючи дані таблиці, обчисліть відомі вам види рентабельності. Зробіть висновки.

 

Показник

Значення

Чистий прибуток

74 000

Розмір активів на початок звітного періоду

16 000 000

Розмір активів на кінець звітного періоду

22 000 000

Собівартість продукції

130 000

Чистий дохід від реалізації

400 000

Вартість власного капіталу на початок звітного періоду

1 014 000

Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду

1 096 000

Вартість основних засобів

1 620 000

Вартість оборотних засобів

  1. 0

11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 1.

1.Баланс містить інформацію про грошову оцінку:

а) активів, господарських засобів, витрат б) доходів і витрат, зобов’язань

в) активів, капіталу, зобов’язань г) джерел господарських засобів, витрат, доходів

2. Визначте, який з видів грошей є письмовим зобов’язанням боржника сплатити певну суму грошей у визначений термін з процентом:

а) чек б) вексель

в) міжнародні гроші г) банківські рахунки

3. Виберіть правильне твердження: «Рента – це винагорода за використання у виробництві..»

а) трудових ресурсів б) природних ресурсів

в) ресурсу «інформація» г) капітальних ресурсів

4. Зобов’язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

а) забезпечень майбутніх витрат і платежів б) довгострокових зобов’язань

в) поточних зобов’язань г) не відображається в балансі

5. Суб’єктами страхування є:

а) страхувальник, страховик, застрахований, страхові агенти, страхові брокери;

б) власне ризик, що може статися, а може й не статися;

в) життя, майно, кошти, матеріальні цінності, відповідальність різних видів, договірні обов’язки, у тому числі щодо лізингу, транспорту, вантажів, інших інтересів громадян та юридичних осіб.

6. Об’єктивна необхідність страхування полягає в підвищенні потреб у відшкодуванні втрат у зв’язку з наслідками страхових випадків:

а) так; б) ні; в) не знаю.

______________________________________________

11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 2.


1. Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк сплати?

а) власний капітал б) довгострокові зобов’язання

в) поточні зобов’язання г) забезпечення майбутніх витрат

2. Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу?

а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою б) відпущено у виробництво матеріали

в) здійснено відрахування до резервного капіталу г) отримано матеріали, які були оплачені раніше

3. Укажіть, який показник характеризує рівень прибутковості підприємства:

а) капіталовіддача б) продуктивність праці

в) рентабельність г) матеріаломісткість

4. Укажіть, які витрати підприємства змінюються залежно від обсягу виробленої продукції:

а) витрати на сировину і матеріали б) витрати на оренду обладнання

в)плата за банківський кредит г) витрати на рекламу продукції

5. Об’єктами страхування є:

а) страхувальник, страховик, застрахований, страхові агенти, страхові брокери;

б) власне ризик, який може статися, а може й не статися;

в) життя, майно, кошти, матеріальні цінності, відповідальність різних видів, договірні обов’язки, у тому числі щодо лізингу, транспорту, вантажів, інших інтересів громадян та юридичних осіб.

6. Страховий випадок — це подія, що фактично сталася, у зв’язку з негативними або іншими зумовленими наслідками якої може бути сплачене страхове відшкодування або страхова сума:

а) так; б) ні; в) не знаю.

11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 3.

Задача 1

1.Використовуючи дані, наведені в таблиці, побудуйте матрицю ефективності-прибутковості для підприємств кондитерської галузі.

Позначення

Назва підприємства

Прибуток, тис.грн

Рентабельність, %

Дані для побудови матриці

Прибуток відносно основного конкурента

Рентабельність відносно основного конкурента

А

«Солодощі»

65 000

40В

«Медок»

105 000

35С

«Чарінвиця»

12 000

38Д

«Бджілка»

45 000

56Е

«Веселка»

140 000

45Задача 2.

Підприємство взяло 150 тис. грн у кредит на 8років. Яку суму воно буде повинно сплати?

Задача 3.

Використовуючи дані таблиці, обчисліть відомі вам види рентабельності. Зробіть висновки.

 

Показник

Значення

Чистий прибуток

64 000

Розмір активів на початок звітного періоду

1 800 000

Розмір активів на кінець звітного періоду

2 200 000

Собівартість продукції

34 000

Чистий дохід від реалізації

65 000

Вартість власного капіталу на початок звітного періоду

214 000

Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду

286 000

Вартість основних засобів

132 000

Вартість оборотних засобів

51 100


11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 4.

Задача 1

1.Використовуючи дані, наведені в таблиці, побудуйте матрицю ефективності-прибутковості для підприємств будівельної галузі.

Позначення

Назва підприємства

Прибуток, тис.грн

Рентабельність, %

Дані для побудови матриці

Прибуток відносно основного конкурента

Рентабельність відносно основного конкурента

А

«Мій світ»

130 000

60В

«Будстрой»

105 000

28С

«Будівельник»

85 000

48Д

«Планер»

206 000

54Е

«Грандстрой»

140 000

35Задача 2.

Підприємство взяло 320 тис. грн у кредит на 7 років. Яку суму воно буде повинно сплати?

Задача 3.

Використовуючи дані таблиці, обчисліть відомі вам види рентабельності. Зробіть висновки.

 

Показник

Значення

Чистий прибуток

104 000

Розмір активів на початок звітного періоду

700 000

Розмір активів на кінець звітного періоду

740 000

Собівартість продукції

84 000

Чистий дохід від реалізації

105 000

Вартість власного капіталу на початок звітного періоду

315 000

Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду

386 000

Вартість основних засобів

215 000

Вартість оборотних засобів

76 100


11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 3.

1. Укажіть, які витрати підприємства змінюються залежно від обсягу виробленої продукції:

а) витрати на сировину і матеріали б) витрати на оренду обладнання

в)плата за банківський кредит г) витрати на рекламу продукції

2. Зобов’язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

а) забезпечень майбутніх витрат і платежів б) довгострокових зобов’язань

в) поточних зобов’язань г) не відображається в балансі

3. Визначте, який з видів грошей є письмовим зобов’язанням боржника сплатити певну суму грошей у визначений термін з процентом:

а) вексель б) чек

в) міжнародні гроші г) банківські рахунки

4. Укажіть, які витрати підприємства змінюються залежно від обсягу виробленої продукції:

а) витрати на сировину і матеріали б) витрати на оренду обладнання

в)плата за банківський кредит г) витрати на рекламу продукції

5. Страхове відшкодування — це:

а) сума компенсації, що її сплачує страховик страхувальнику за збиток, завданий застрахованому майну страховим випадком;

б) межа грошових зобов’язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальнику (застрахованому);

в) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Г) все вище зазначене

6. Страховий випадок — це подія, що фактично сталася, у зв’язку з негативними або іншими зумовленими наслідками якої може бути сплачене страхове відшкодування або страхова сума:

а) так; б) ні; в) не знаю.
_______________________________________

11 клас Економіка Організація діяльності підприємства Варіант 4.

1. Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу?

а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою б) відпущено у виробництво матеріали

в) здійснено відрахування до резервного капіталу г) отримано матеріали, які були оплачені раніше

2. Виберіть правильне закінчення твердження: «Власник звичайної акції отримує щороку дохід, який називається…»

а) процентом б) дивідендом

в) винагородою г) прибутком

3.Укажіть, який з фінансових ресурсів підприємства одночасно поєднує в собі і кредитне зобов’язання, і оренду засобів виробництва:

а) лізинг б) державні субсидії

в) банківські кредити г) амортизаційні відрахування

4.Укажіть витрати підприємця, які належать до внутрішніх (неявних) витрат:

а) податкові відрахування до державного бюджету та штрафи

б) витрати на сировину та матеріали, необхідні для виробництва, придбані на «чорному ринку»

в) не отриманий підприємцем додатковий прибуток у зв’язку із загостренням економічної кризи

г) не отримана підприємцем заробітна плата в іншому, найкращому з варіантів використання власної праці у зв’язку із започаткуванням власного бізнесу.

5. Страхова сума за договором страхування встановлюється:

а) за бажанням страхувальника і може перевищувати вартість майна за ринковими цінами;

б) за бажанням страхувальника, але не може перевищувати вартості майна за ринковими цінами;

в) за оціночними нормами страхування типового майна громадян.

6. Об’єктивна необхідність страхування полягає в підвищенні потреб у відшкодуванні втрат у зв’язку з наслідками страхових випадків:

а) так; б) ні; в) не знаю.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.