Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Економіка, 11 клас Підприємництво як особливий вид діяльності

Економіка

Для кого: 11 Клас, 12 Клас

24.08.2021

102

3

0

Опис документу:
Економіка, 11 клас. Тема: "Підприємство і підприємницька діяльність". Теоретичний матеріал за темою уроку. Самостійне опрацювання матеріалу, повторення вивченого. Містить схеми і таблиці, що полегшує опрацювання матеріалу. Матеріал підходить для дистанційного навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Економіка, 11 клас

Визначні риси та особливості підприємницької діяльності

Підприємництво як особливий вид діяльності. Функції підприємця.

План.

1. Розвиток вчення про підприємництво

2.

3.

4.

Розвиток вчення про підприємництвоРічард Кантильйон (1680-1734 рр.), англійський економіст

Підприємець – це людини, яка на свій страх і ризик спрямована до ринкового обміну з метою отримання прибутку.

Адам Сміт(1723-1790 рр.), шотландський економіст, філософ- етик

Давид Рикардо (1772-1823 рр), англійський економіст

Підприємець – власник капіталу , який заради реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку йде на ризик, компенсацією якого і є - підприємницький прибуток.

Жан Батіст Сей (1767-1832 рр.), французький економіст

Підприємець - економічний агент, який комбінуючи факти виробництва (земля, праця, капітал), «перетягує» ресурси зі сфери низької продуктивності і прибутковості до галузей, у яких вони можуть дати найбільший результат (прибуток, дохід)

Підприємництво має активний, інноваційний характер, спрямоване на створення нових факторів виробництва.

Андре Маршалл (1907-1968 рр.) , французький економіст

До відомих факторів виробництва-земля, праця, капітал-додає четвертий – організацію.

Д ійсна роль підприємців створювати новий порядок, прискорювати процеси в суспільстві.

Пітер Друкер (1909-2005 рр.), американський вчений.

Підприємець -людина, яка відкриває свій власний, новий бізнес, створює новий ринок, формує нових покупців.

Підприємець – це суб’єкт, що поєднує в собі комерційні, організаторські та новаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їх нових якостей, нових сфер застосування капіталу.ДинамізмДинамізм

Творчість

Самостійність

Ініціатива
Функції підприємця:

1. Ресурсна функція:

 • ініціативне поєднання ресурсів у процесі виробництва;

 • організація виробництва;

 • розподіл засобів виробництва;

 • трудова діяльність.

2. Управлінська функція:

 • прийняття управлінських рішень;

 • організація;

 • мотивація;

 • планування;

 • контроль.

3. Інноваційна функція:

 • інновації;

 • нова продукція;

 • нові технології;

 • нова організація праці;

 • нові ринки збуту;

 • нові форми господарювання

4. Ризикова функція:

 • ризик власністю;

 • ризик коштами;

 • ризик працею;

 • часом;

 • діловою репутацією.
Підприємницька діяльність(підприємництво) – це систематична, на власний ризик діяльність по виробництву товарів, послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними або юридичними особами, зареєстрованими у порядку, встановленому законодавством.

Основні риси сучасного підприємця

Підприємець має право

Право — це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу

 • створювати будь-які види підприємств;

 • купувати повністю або частково майно та набувати майнового права;

 • самостійно формувати господарську діяльність, обирати постачальників, споживачів, встановлювати ціни та тарифи, вільно розпоряджатися прибутком;

 • укладати трудові договори;

 • самостійно визначати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом;

 • отримувати особистий дохід;

 • брати участь у зовнішньоекономічних відносинах, здійснювати валютні операції; користуватися державною системою соціального забезпечення і соціального страхування.

Основні обов’язки підприємця

Обов’язки – це правові норми(правила), що підлягають обов’язковому виконанню.

 • укладати трудові договори з громадянами, які приймаються на роботу за наймом;

 • здійснювати оплату праці осіб, які працюють за наймом, на рівні, що є не меншим за мінімальні розміри, що встановлені законодавством;

 • забезпечити відповідні умови і охорону праці, а також соціальні гарантії;

 • дотримуватися прав з метою реалізації законних інтересів споживачів, забезпечувати надійну якість вироблених товарів (послуг),

 • отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства.

Тест «Право чи обов’язок підприємця»

Право

Обов’язок1. Належні та безпечні умови праці

Право

Обов’язок2. Вільний вибір видів діяльностіПраво

Обов’язок3. Вибір постачальників та споживачів продукції.4. Оплата праці не нижче від зазначеної законом та її своєчасна виплата.

Право

Обов’язокПраво

Обов’язок5. Соціальні гарантії працівника

6. Фінансовий облік та сплата податків

Право

Обов’язок7.Формування програми діяльності

Право

Обов’язокПраво

Обов’язок8. Залучення ресурсів

Право

Обов’язок9. Безпека довкілляПраво

Обов’язок10.встановлення цін на продукцію

Право

Обов’язок11.Організація внутрішньої структури бізнесуПраво

Обов’язок12. Зовнішньоекономічна діяльність

Питання для самоконтролю та завдання.

1. Які функції виконує підприємець?

2. Які якості властиві сучасному підприємцю? Які знання і вміння повинен мати підприємець?

3. Підготувати повідомлення про підприємців, що досягли успіху.

4. Підготувати виступ «Підприємництво як форма реалізації особистої ініціативи»

Література

1. Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко, Т.І. Чорна Економіка (профільний рівень), Харків «Ранок», 2019

2. С.В. Махамат, М.Е. Антонесьян, Г.І. Константинова . Економіка. Розробки уроків. 11 клас «Ранок», 2012

3. Г.О.Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнев’юк Економіка в таблицях і схемах, Харків «Основа»,2009

4. О.В. Олійник, І.Є. Тимченко Олімпіадні завдання з економіки «Ранок», 2008.


https://i.public-welfare.com/img/novosti-i-obshestvo/60/ekonomist-richard-kantilon-biografiya-foto-i-interesnie-fakti-5.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/beDoiwNB8YQ8UkZHmqP0e0xTx2Ra4-PuhWjW9WpfOCDzwaMAoupRnDjyGnVDtB4TeyUic-QS_nXYblSlupUaDw

https://www.syl.ru/misc/i/ai/329619/1899488.jpg

https://research-style.ru/wp-content/uploads/2014/01/drucker_5.jpg

https://kamvpu.ucoz.ua/_tbkp/distnavch9/9_grupa-pidpriemnictvo-10_urok..pdf


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.