Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Економіка, 11 клас Контрольна робота Досягнення мети підприємницької діяльності

Економіка

Для кого: 11 Клас

25.08.2021

182

3

0

Опис документу:
Економіка, 11 клас. Профільний рівень. Тема: "Підприємство і підприємницька діяльність". Контроль знань за темою. Контрольна робота містить 4 варіанти. Завдання тестового характеру, практичні завдання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас Економіка Контрольна робота 2 В-1

Досягнення мети підприємницької діяльності

 1. Залежність максимальної кількості продукції, що виробляється, від кількості використаних ресурсів за даної технології та повного використання всіх ресурсів

А об’єм виробництва

Б виробнича функція

В амортизація виробництва

Г виробництво

 1. Процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою

А оборот ресурсів

Б виробнича функція

В амортизація виробництва

Г відсоткові платежі

 1. Виробнича функція Кобба – Дугласа відображає:

А максимальний обсяг випуску, який може виробити фірма для кожної специфічної комбінації вхідних ресурсів

Б спосіб виробництва, який мінімізує альтернативну вартість усіх видів витрат виробництва заданого обсягу продукції

В Процес перетворення вхідного потоку витрат ресурсів на вихідний потік випуску продукції

Г залежність обсягів виробництва від двох факторів – капіталу та праці

 1. Витрати на придбання економічних ресурсів, спожитих у процесі випуску тих чи інших благ.

А Бухгалтерські витрати

Б Економічні витрати

В явні і неявні витрати

Г Витрати виробництва

 1. Сума доходу, отриманого фірмою від продажу певної кількості продукції

А Граничний дохід

Б середній дохід

В загальний дохід

Г валовий дохід

 1. Вартість товару та послуги з погляду втраченої вигоди, заміна одного блага іншим

А витрати виробництва

Б альтернативні витрати

В Зовнішні витрати

Г Внутрішні витрати


11 клас Економіка Контрольна робота 2 В-2

Досягнення мети підприємницької діяльності

 1. Процес перетворення вхідного потоку витрат ресурсів на вихідний потік випуску продукції?

А об’єм виробництва

Б виробнича функція

В амортизація виробництва

Г виробництво

 1. Сума грошей, які фірма зобов’язана виплатити кожному постачальнику ресурсів, щоб забезпечити їм такий рівень доходів, який би дозволив би утримати дані ресурси в межах даного виду діяльності

А Бухгалтерські витрати

Б Економічні витрати

В Явні витрати

Г Неявні витрати

3.Витрати, які протягом певного часу на залежать від обсягів виробництва

А Витрати виробництва

Б Альтернативні витрати

В Постійні витрати

Г Змінні витрати

4.Грошовий виторг від реалізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних цінностей і майна підприємства, зменшений на суму постійних витрат підприємства

А Граничний дохід

Б середній дохід

В загальний дохід

Г валовий дохід

 1. Загальний виторг фірми дорівнює загальними витратам, розрахований як витрати відкинутих можливостей

А прибуток підприємства

Б нормальний прибуток

В бухгалтерський прибуток

Г економічний прибуток

 1. Як називається мінімальний дохід, що робить перебування в певній галузі економічно доцільним

А економічний

Б чистий

В нормальний

Г бухгалтерський

11 клас Економіка Контрольна робота 2 В-3

Досягнення мети підприємницької діяльності

 1. Земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності – це

А засоби виробництва

Б фактори виробництва

В об’єкти виробництва

Г суб’єкти виробництва

 1. Грошові платежі фірми стороннім постачальникам ресурсів.

А Бухгалтерські витрати

Б Економічні витрати

В явні і неявні витрати

Г Витрати виробництва

 1. Витрати, які протягом певного часу на залежать від обсягів виробництва

А Витрати виробництва

Б Альтернативні витрати

В Постійні витрати

Г Змінні витрати

 1. Перевищення доходів від діяльності над сумою видатків.

А прибуток підприємства

Б нормальний прибуток

В бухгалтерський прибуток

Г економічний прибуток


 1. Грошове вираження використання виробничих ресурсів для виробництва та реалізації життєвих благ.

А витрати виробництва

Б альтернативні витрати

В Зовнішні витрати

Г Внутрішні витрати


 1. Граничні витрати – це витрати:

А виробництво продукції найгіршої якості

Б випуск додаткової одиниці ресурсу

В використання додаткової одиниці ресурсу

Г використання ресурсу найгіршої якості


11 клас Економіка Контрольна робота 2 В-4

Досягнення мети підприємницької діяльності

 1. Виробнича функція Кобба – Дугласа відображає:

А максимальний обсяг випуску, який може виробити фірма для кожної специфічної комбінації вхідних ресурсів

Б спосіб виробництва, який мінімізує альтернативну вартість усіх видів витрат виробництва заданого обсягу продукції

В Процес перетворення вхідного потоку витрат ресурсів на вихідний потік випуску продукції

Г залежність обсягів виробництва від двох факторів – капіталу та праці

 1. Витрати випуску благ, зумовлені вартістю найкращої з втрачених можливостей застосування ресурсів виробництва, які забезпечують максимальний прибуток.

А Витрати виробництва

Б Альтернативні витрати

В Постійні витрати

Г Змінні витрати


 1. Грошовий виторг від реалізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних цінностей і майна підприємства, зменшений на суму постійних витрат підприємства

А Граничний дохід

Б середній дохід

В загальний дохід

Г валовий дохід


 1. Різниця між бухгалтерським прибутком і розміром неявних витрат

А прибуток підприємства

Б нормальний прибуток

В бухгалтерський прибуток

Г економічний прибуток


 1. Вартість тих ресурсів, які підприємства залучає зі сторони

А витрати виробництва

Б альтернативні витрати

В Зовнішні витрати

Г Внутрішні витрати


 1. Неявні витрати являють собою:

А постійні витрати

Б змінні витрати

В витрати власних ресурсів

Г загальні витрати

Задача 1

Оберіть найкращу комбінацію факторів виробництва, якщо ціна одиниці праці — 3 грн., а ціна одиниці капіталу — 15 грн.

 

Вид технології

L

K

витрати

А

5

12


Б

4

15


В

7

10


Г

9

6 Задача 2

заповніть таблицю, якщо відомо, що вартість постійних витрат — 15 грн. за одиницю, а змінних ресурсів — 8 грн. за одиницю. Обчисліть ціну продукції за кожного обсягу виробництва, ураховуючи, що норма рентабельності є незмінною й дорівнює 15 %.

 

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного

ресурсу

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

100

0

0

 

 

 

 

 

 

 

100

20

90

 

 

 

 

 

 

 

100

40

150

 

 

 

 

 

 

 

100

60

200

 

 

 

 

 

 

 

100

80

220

 

 

 

 

 

 

 

100

100

240

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3

Функція загальних витрат має вигляд TC=10Q+2Q2. Фірма реалізує продукцію досконалому конкурентному ринку за ціною 170$. Визначити, який прибуток отримає фірма?

Задача 1

збільшуючи поступово кількість робітників від 1 до 5, підприємець фіксує зростання виробництва продукції так: 15, 18, 22, 27, 33. Обчисліть граничну та середню продуктивність праці.

L

Q

APL

MPL

1

152

183

224

275

33
Задача 2

заповніть таблицю, якщо відомо, що вартість постійних витрат — 5 грн. за одиницю, а змінних ресурсів — 3 грн за одиницю. Обчисліть ціну продукції за кожного обсягу виробництва, ураховуючи, що норма рентабельності є незмінною й дорівнює 20 %.

Кількість постійного

ресурсу

Кількість змінного

ресурсу

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

50

0

0

 

 

 

 

 

 

 

50

30

50

 

 

 

 

 

 

 

50

40

100

 

 

 

 

 

 

 

50

50

150

 

 

 

 

 

 

 

50

60

200

 

 

 

 

 

 

 

50

70

250

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3

Загальні витрати фірми, досконалого конкурента, визначається формулою ТС = 10 Q2 + 24 Q + 88. Оптимальним для фірми є виробництво 16 од. продукції. Визначити ринкову ціну.


І тур Всеукраїнської олімпіади з економіки 11 клас

Рівень І. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал


1. Світовий ринок нафти, скоріш за все, належить до наступного типу ринкової структури:

а) досконала конкуренція;

б) монополія;

в) монополістична конкуренція;

г) олігополія.

2. В ательє одягу прикладом постійних витрат, скоріш за все, будуть:

а) витрати на придбання тканини;

б) витрати на придбання ниток;

в) витрати на заробітну плату сторожа;

г) витрати на заробітну плату швачок.

3. У якому з тверджень слово «попит» необхідно замінити виразом «величина попиту»?

а) Підвищення цін на імпортні яблука привели до зростання попиту на вітчизняні яблука;

б) Унаслідок підвищення цін на авіаквитки, попит на проїзд залізничним транспортом виріс;

в) Зростання пропозиції мандаринів призвело до зниження ціни на них. Унаслідок цього попит на мандарини підвищився;

г) Зростання цін на бензин призвело до скорочення попиту на автомобілі.

4. Продавець виступає в ролі ціноотримувача на ринку:

а) досконалої конкуренції;

б) монополії;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополії.

5. У якому з наведених нижче варіантів величини представлено в порядку зростання?

а) Виручка, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток;

б) Бухгалтерський прибуток, економічний прибуток, виручка;

в) Економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, виручка;

г) Виручка, бухгалтерський прибуток, економічний прибуток.

Рівень 2. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали


6. Після деномінації (зміни масштабу цін) купівельна спроможність грошей:

а) залишиться незмінною;

б) збільшиться у стільки ж разів;

в) зменшиться у стільки ж разів;

г) можливий будь-який з наведених варіантів.


7. У 2007 році на світовому ринку ціна й обсяг продажу нафти зросли. Це не могло бути наслідком:

а) збільшення попиту на нафту у світі й зменшення обсягів її добування в зонах міжнаціональних конфліктів;

б) збільшення попиту на нафту у світі й відкриття нових родовищ нафти;

в) відкриття нових родовищ нафти й збільшення собівартості її видобування;

г) збільшення імпорту нафти Китаєм та введення квот з боку ОПЕК.


8. Середній продукт праці досягне максимуму, якщо:

а) граничний продукт буде дорівнювати нулю;

б) загальний продукт буде максимальним;

в) середні загальні витрати будуть мінімальними;

г) середні змінні витрати будуть мінімальними.


9. Яке з тверджень є правильним?

а) Пенсійні фонди відносять до банківських фінансово-кредитних установ;

б) Іпотека – це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна;

в) Біржа – це тимчасово діючий роздрібний ринок;

г) Банківська діяльність не націлена на отримання прибутку.


10. Акцію номінальною вартістю 3000 грн. було продано за 3500 грн. Якщо банківський відсоток дорівнював 15%, то розмір дивідендів на неї становив:

а) 75 грн.

б) 450 грн.

в) 525 грн.

г) 975 грн.Рівень 3. Правильна відповідь оцінюється в 3 бали


11. Відомо, що обсяг випуску продукції збільшився на 20%, а змінні витрати – на 30%. На скільки відсотків зросли середні змінні витрати?

а) на 1,5%;

б) на 0,67%;

в) на 8,33%;

г) на 10%.

12. На ринку деякого товару функціонує дві групи покупців, функції попиту яких мають вид QD1= 100 - 10Р та QD2= 80 - 5Р. Покупці будуть готові заплатити за 60 одиниць продукції:

а) 240 грош. од.;

б) 360 грош. од.;

в) 480 грош. од.;

г) 600 грош. од.

13. Сума депозитів банку складає 500 млн. грн. Банк видав максимально можливу суму кредитів 400 млн. грн. Відсоток по депозитах становить 10% річних. Банківський прибуток 30 млн. грн. Що з наведеного нижче не є правильним?

а) Банк сплатив вкладникам 50 млн. грн.;

б) Банк отримав від позичальників 80 млн. грн.;

в) Відсоток по кредитах становить 20%;

г) Відсоток по кредитах на 50% вищий, ніж відсоток по депозитах.

14. Якщо темп інфляції становить 20%, то купівельна спроможність грошей:

а) знизилася на 20%;

б) знизилася на 1/5;

в) знизилася на 1/6;

г) знизилася на 83,3%

15. Альтернативна вартість виробництва одиниці товару А постійна і складає 4 одиниці товару В. Максимальна кількість товару В на підприємстві становить 400 одиниць. Рівняння кривої виробничих можливостей має вид:

а) А = 400 – 4В;

б) А = 400 – 0,25В;

в) А = 100 – 0,25В;

г) А = 100 – 4В.


ЗадачіВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.