Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Економіка 10 клас Тест "Ринкова економіка та її складові"

Економіка

Для кого: 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас

23.08.2021

270

6

0

Опис документу:
Економіка, 10 клас Тест для організації самостійної діяльності учнів на перевірку первинних знань. Тест можна використовувати для індивідуальної, групової, фронтальної роботи. Матеріал для дистанційного навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Економіка

Тест «Ринкова економіка»1. Тип ринку, що визначає ціни, а продавці і покупці приймають їх, називається

А конкурентним

А

Б

В

Г

Б недосконалим

В централізованим

Г плановим

2. До ознак ринку не відносяться:

А нерегульована пропозиція

А

Б

В

Г

Б нерегульований попит

В нерегульована ціна

Г нерегульовані податки

3. В умовах ринкової економіки при збільшенні ціни об’єм попиту

А збільшується

А

Б

В

Г

Б зменшується

В залишається без змін

Г регулюється державою

4. Які твердження про ринок вірні?

1) Ознакою конкурентного ринку є регульований державою доступ на ринок виробника товарів і послуг

2) ознакою конкурентного ринку є регульовані місцевими органами попит і пропозиція

А вірно 1)

А

Б

В

Г

Б вірно 2)

В вірно 1), 2)

Г невірно 1),2)

А

Б

В

Г

5. Які твердження про конкурентний ринок вірні?

1) ознакою конкурентного ринку є необмежена кількість учасників;

2) Ознакою конкурентного ринку є регульовані державою ціни

А вірно 1)

Б вірно 2)

В вірно 1), 2)

Г невірно 1),2)

6. Яке з наведених тверджень не відноситься до характеристики ринкової економіки?

А

Б

В

Г

А основне положення займає приватна власність;

Б підприємцю гарантується свобода його діяльності;

В держава втручається в мінімальній степені і тільки за допомогою правових норм;

Г головним механізмом економіки є регулювання цін

А

Б

В

Г

7. Суперництво між покупцями і продавцями за право найкращого використання економічних ресурсів

А кооперація

Б конкуренція

В корпорація

Г монополія

8. Які твердження про ринкову економіку вірні?

А

Б

В

Г

1) ознакою конкурентного ринку є необмежена кількість учасників;

2) Ознакою конкурентного ринку є регульовані державою ціни

А вірно 1)

Б вірно 2)

В вірно 1), 2)

Г невірно 1),2)

А

Б

В

Г

9. Вкажіть, що є характерним для командної економіки.

А пріоритет натурального господарства

Б жорстке регулювання державою виробництва, обміну, розподілу

В виробник сам вирішує, що і як виготовляти

Г покупець сам вирішує, чого і скільки варто придбати

10. Встановити відповідність:

А

ринок

1

координатор всієї ринкової системи, що узгоджує рішення покупців і продавців на ринку

Б

ціна

2

механізм, за допомогою якого здійснюється постійний зв’язок між виробниками і споживачами економічних благ.

В

попит

3

платоспроможна потреба, тобто кількість товарів, яку споживачі хочуть і можуть придбати в даний момент часу по даній ціні.4

готовність фірм, виробників та продавців товарів поставити на ринок певну кількість товарів за даною ціною

А

Б

В
11. Всі терміни за виключенням одного характеризують поняття «ринкова економіка».

Запишіть це слово.

Конкуренція, монополія, попит, пропозиція, ціна

Відповідь:

12. Вкажіть ознаки конкурентного ринку

А необмежена кількість учасників ринку

Б попит регулюється державою

В нерегульована ціна відповідає попиту і пропозиції

Г мобільність трудових і фінансових ресурсів

Д регульований доступ на ринок для виробників товару

Відповіді до тесту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Г

Б

Г

А

Г

Б

А

Б

Б1А2В3

монополія

АВГ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.