Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Економіка, 10 клас. Сутність і функції ринки.

Економіка

Для кого: 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас

24.08.2021

89

1

0

Опис документу:
Економіка, 10 клас. Тема: "Основні параметри ринку". Теоретичний матеріал за темою. Самостійне опрацювання матеріалу, повторення вивченого. Містить схеми і таблиці, що полегшує опрацювання матеріалу. Матеріал підходить для дистанційного навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Економіка

10 клас

Сутність і функції ринку

План

1. Поняття ринок в економічній теорії.

2. Класифікація ринку

3. Об’єкти і суб’єкту ринку

4. Функції ринку

Визначення «ринок»:

 • Ринок – це сукупність відношень, форм організації взаємодії людей, що відносяться до купівлі-продажу товарів і послуг.

 • Ринок – це механізм, за допомогою якого здійснюється постійний зв’язок між виробниками і споживачами економічних благ.

 • Ринок – це система організаційно-економічних відношень, що відбувається в сферах виробництва, розподілу, обміну та споживання через механізми купівлі-продажу.

Основні проблеми економіки, які вирішує ринок.


Класифікація ринку:

1. За сферами діяльності:

 • ринок товарів і послуг;

 • ринок праці;

 • ринок капіталу.

2. За характером продажів:

 • оптовий;

 • роздрібний.

3. За обсягом:

 • окремі товари і послуги;

 • галузевий.

4. За географічними ознаками:

 • світовий;

 • національний;

 • регіональний;

 • місцевий.


Класифікація ринків

За економічним призначенням

об’єктів ринкових відношень (об’єкти купівлі-продажу)

 • ринок товарів і послуг;

 • ринок засобів виробництва;

 • ринок праці;

 • ринок інвестицій;

 • фінансовий ринок.

Суб’єкти купівлі-продажу

 • ринок покупців;

 • ринок продавців;

 • ринок державних установ;

 • ринок посередників.

За географічним положенням

 • місцевий (локальний) ринок;

 • регіональний ринок;

 • національний ринок;

 • світовий ринок.

За ступенем обмеження конкуренції

 • монополістичний ринок;

 • олігополістичний ринок;

 • ринок монополістичної конкуренції;

 • ринок досконалої конкуренції.

За ступенем зрілості

 • нерозвинутий ринок;

 • ринок, що формується;

 • розвинутий ринок.

За відповідністю до законодавства

 • легальний ринок;

 • тіньовий

За галузями

 • автомобільний ринок;

 • комп’ютерний ринок;

 • текстильний ринок;

 • ринок сільськогосподарської продукції тощо.

За характером продажів

 • оптовий ринок;

 • роздрібний ринок.


Суб’єкти ринку / ринкові агенти

Суб’єкти ринку – учасники ринку, що самостійно приймають рішення і вступають між собою в економічні відношення з приводу володіння, використання об’єктами ринку.


Домогосподарство -це сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують свої кошти та витрачають їх. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати в будь-яких з цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи.

Фірма  - це організація, що здійснює процес управління господарською діяльністю від випуску продукції до її реалізації. Вона є основним виробником товарів і послуг, яка володіє одним або кількома підприємствами. Головна її мета - максимізація прибутку.

Держава представлена ​​урядовими установами, мета яких регулювання діяльності господарюючих суб'єктів і ринку в цілому для досягнення суспільних цілей.

Об’єкти ринку – це все, навколо чого складаються відношення купівлі-продажу.

матеріальні продукти праці (засоби виробництва, предмети споживання, послуги, житло тощо); інтелектуальні продукти праці (інформація, наукові ідеї); робоча сила; цінні папери (акції, облігації);валюта, позичкові капітали тощо.

Товар - продукція та послуги, праця, земля, капітал.

Гроші – всі фінансові засоби.
Функції ринку.

Організаційні:

 • Встановлення зв'язків між виробниками й споживачами продукції (послуг), не опосередкованих іншими (наприклад, державними) системами розподілу.

 • Забезпечення вільного вибору партнерів по господарських зв'язках.

 • Забезпечення конкуренції між суб'єктами ринку.

Економічні:

 • Механізм ринку робить усіх учасників конкурентного процесу матеріально зацікавленими в задоволенні тих потреб, які виражаються через попит.

 • Ринок, створюючи сигнали через ціни, стимулює засвоєння досягнень науково-технічного прогресу, зниження витрат, підвищення якості, розширення асортименту товарів і послуг.

 • Сприяє вирішенню центральних проблем економіки. Таких, як підвищення рівня життя, зміна структури економіки, підвищення ефективності суспільного виробництва тощо.

 • Механізм ринку в цілому звільняє економіку від дефіциту товарів і послуг. • Регулювальна: ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки цінам, ринок стимулює впровадження досягнень науки та техніки у виробництво — це сприяє розширенню асортименту товарів та послуг;

 • Стимуляційна — ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів;

 • Розподільча — доходи споживачів і виробників у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами.

 • Інтеграційна — ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки.

 • Інформаційна — ринок дає об'єктивну інформацію про те, які товари мають попит; кожна фірма може регулювати власне виробництво.

 • Ціноутворювальна функція ринку виявляється при встановленні цін на товари та послуги. За допомогою цін виражаються різні економічні показники підприємницької діяльності. Ціна має забезпечувати відшкодування витрат на виробництво товарів і послуг, оптимальну прибутковість господарської діяльності, її ефективність.
Література

1. Крупська Л.П., І. Є. Тимченко Економіка (профільний рівень), 10 клас, «Ранок», 2014

2. Мартинюк О.В., Гоманюк О.В., Н.В. Григор’єва Усі уроки економіки (профільний рівень), 10 клас, «Основа»,2010

3. Башнянин Г. І. Політична економія. Частина І. - К., 2000.

4. Економічна теорія. Підручник. - Харків, 2001.

5. Г.О.Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнев’юк Економіка в таблицях і схемах, Харків «Основа»,2009

https://lampa.io/p/rynok-spros-i-predlozheni-e2cef8f33531423bb19f27101fe68258

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA 


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили