Економіка, 10 клас Ринкова структура

Економіка

Для кого: 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас

24.08.2021

74

1

0

Опис документу:
Економіка, 10 клас. Тема: "Основні параметри ринку". Теоретичний матеріал за темою. Самостійне опрацювання матеріалу, повторення вивченого. Містить схеми і таблиці, що полегшує опрацювання матеріалу. Матеріал підходить для дистанційного навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Економіка

10 клас

Ринкова структура: особливості різних ринків

Структурні елементи національного ринку

План.

1. Структура національного ринку.

2. Ринок товарів і послуг.

3. Ринок праці. 

4. Ринок капіталу, грошей, цінних паперів

5. Ринок землі, інформації, валют.


Національний ринок – це сукупність соціально-економічних відносин, що виникають у сферах обміну внаслідок купівлі-продажу товарів, послуг, капіталу, землі, робочої сили.Ринок товарів та послуг: суб’єкти ринку та його сучасна організація

Ринок товарів і послуг – система економічних відносин між покупцями і продавцями з приводу рухів товарів і послуг, які задовольняють споживчий та інвестиційний попит суб’єктів національного ринку.


Інвестиційний попит – попит підприємств:

  • Відновлення зношеного капіталу;


  • Збільшення реального капіталу

Торгівля – господарська діяльність, що спрямована на організацію і здійснення продажу благ.

Оптова торгівля – посередницька діяльність між промисловцями і торговцями, а також між самими торговцями; організація і продаж товарів для виробничого використання або подальшого перепродажу.


Роздрібна торгівля – продаж товарів безпосередньо кінцевим споживачам поштучно для їхнього власного некомерційного використання.

Ринок праці

Ринок праці — це засіб організації трудової діяльності, умови якої визначаються купівлею-продажом робочої сили за критерієм найбільшої ефективності. Він характеризується системою відносин між продавцями (власниками) робочої сили і її покупцями та відповідною інфраструктурою

Об'єкти ринку праці — це умови найму на роботу, що визначаються попитом і пропозицією на ринку праці.

Головними суб'єктами ринку робочої сили є найманий працівник та роботодавці. Кожен з них має свою суспільну форму і розгалужену структуру. Систему суб'єктів ринку робочої сили доповнюють посередники.

Крива індивідуальної пропозиції праці – відображення дилеми «праця - дозвілля»: кожна людина сама визначає скільки часу хотіла б працювати, а скільки - відпочивати.

Пропозиція робочої сили перебуває під впливом загальної кількості населення, кількості активного працездатного населення, статево-вікової структури суспільства.

Ситуація на ринку праці.

ціна праці або заробітна плата;

кількість найнятих працівників.

Ринок капіталу, грошей, цінних паперів.


Ринок капіталу – ринок фізичного капіталу і ринок капіталу як кредитного ресурсу.

Ціною на даному ринку виступає відсоток (і), тобто величина доходу, яка обчислюється за певний проміжок часу (за рік) у відсотковому відношенні до величини капіталу.

Ринок грошей

Цінні папери – фіктивний капітал – і титул власності, і боргове зобов’язання.

Емітенти – продавці – ті, хто випускає цінні папери.

Акції – цінний папір, який свідчить про те, що власник стає співвласником капіталу емітента і отримує частину доходів від його функціювання у вигляді дивідендів.

Облігації – це цінні папери, які засвідчують факт позики. Емітент облігації стає боржником її покупця.Особливості ринку землі, інформації, валют.

Земля – основний виробничий фактор у сільському господарстві.

Земля – невідтворюваний ресурс.

Пропозиція землі абсолютно нееластична.

Чинники, що впливають на пропозицію землі: місцезнаходження, родючість.

Чинники, що формують попит на землю:

  • виробництво сільськогосподарської продукції,

  • видобуток корисних копалин;

  • житлова забудова:

  • спорудження промислових об’єктів, магістралей.

Рента -ціна рівноваги попиту і пропозиції землі.


Ринок інформації – сукупність економічних відносин із приводу збирання, опрацювання, систематизації інформації та її продажу кінцевому споживачеві.Валютний ринок – специфічний ринок, де предметом купівлі-продажу є різні національні валюти.

Ціна на даному ринку – валютний курс.

Питання для самоконтролю.

1. Назвіть об’єкти та визначте роль суб’єктів національного ринку.

2. Охарактеризуйте відмінності споживчого та інвестиційного попиту.

3. Охарактеризуйте специфіку попиту і пропозиції на ринку праці.

4. Охарактеризуйте специфіку попиту і пропозиції землі.

5. Наведіть конкретні приклади, які підтверджують вислови «хто володіє інформацією – той володіє світом», «будь-яка монополія починається з монополії на інформацію».Література

1. Крупська Л.П., І. Є. Тимченко Економіка (профільний рівень), 10 клас, «Ранок», 2014

2. Мартинюк О.В., Гоманюк О.В., Н.В. Григор’єва Усі уроки економіки (профільний рівень), 10 клас, «Основа»,2010

3. Башнянин Г. І. Політична економія. Частина І. - К., 2000.

4. Економічна теорія. Підручник. - Харків, 2001.

5. Г.О.Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнев’юк Економіка в таблицях і схемах, Харків «Основа»,2009

6. О.В. Олійник, І.Є. Тимченко Олімпіадні завдання з економіки «Ранок», 2008.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили