Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди

Біологія

Для кого: 11 Клас

13.04.2021

187

3

0

Опис документу:
Матеріал з біології для 11 класу, рівень стандарту на тему "Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди". Містить тестові завдання з теми, теоретичний матеріал.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди Біологія 11 клас
Слайд № 1

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди Біологія 11 клас

Перевірка дз 1.Заселення видів на нові території -це а)Акліматизація б)Реакліматизація в) Інтродукція г)  Реінтродукція 2.Біорізноманіття - це розм...
Слайд № 2

Перевірка дз 1.Заселення видів на нові території -це а)Акліматизація б)Реакліматизація в) Інтродукція г)  Реінтродукція 2.Біорізноманіття - це розмаїття організмів із усіх джерел та економічних комплексів, складниками яких вони є? а)Ні б)Так в)Інколи г)Частіше всього 3.Нормальний темп зникнення видів у періоди між вимиранням складає? а)Два види на 10 років б)Один вид на 100 років в)Один вид на 10 років г)Один вид на 1 рік 4.Сучасне зменшення біорізноманіття називають "шостим вимиранням" через те, що? а)Під загрозою зникнення знаходиться кожен шостий вид на планеті. б)Причиною вимирання є шостий компонент біосфери - людина. в)Загибель дуже стрімко збільшилась. г)Темп загибелі видів у шість разів більший, ніж у період попереднього вимирання 5. З появою інтродуцентів посилюється? а)Акліматизація б)Конкуренція в)Реінтродукція г)Реакліматизація

6.Сріблястий карась, амброзія полинолиста,клен ясенолистий, рапана це види? а)Реінтродуктивні б)Інвазійні в)Акліматизовані г)Переселенці 7.В Україн...
Слайд № 3

6.Сріблястий карась, амброзія полинолиста,клен ясенолистий, рапана це види? а)Реінтродуктивні б)Інвазійні в)Акліматизовані г)Переселенці 7.В Україні реінтродукції зазнали такі види а) б) в) г) 8.Причина появи "мертвих зон"? а)Кислотні дощі б)Танення льодовиків в)Вимирання організмів г)Евтрофікація 9.Чому консументи вищих порядків більше страждають від пестицидів, що передаються харчовими ланцюгами, ніж консументи нижчих рівнів? а)Живляться рослинною їжею б)Живляться консументами нищих рівнів в)Живляться і мешкають в отруйному середовищі г)Накопичення в тілах кінцевих продуктів 10.Батьківщиною амброзії полинолистої є? а)Південня Америка б)Австралія в)Північна Америка г)Китай 11.Повернення видів на територію, на якій вони з певних причин зникли називається? а)Інтродукція б)Реінтродукція в) Реакліматизація г)Адаптація 12.Визначте площу (га) поля, що необхідна для прогодування яструба масою 6 кг (суха речовина становить 40 %). Суха маси трави з 1 м2становить 300 г. а) 0,6 га б) 0,08 га в) 1,8 га г) 0,07 га

«Ми - перше покоління, яке має чітке уявлення про цінність природи та наш величезний вплив на неї. І можемо стати останнім поколінням, яке здатне д...
Слайд № 4

«Ми - перше покоління, яке має чітке уявлення про цінність природи та наш величезний вплив на неї. І можемо стати останнім поколінням, яке здатне діяти, щоб змінити тенденції. Час відтепер і до 2020 р. стане вирішальним періодом в історії.» (Зі звіту Всесвітнього фонду природи (англ. World Wide Fund for Nature, WWF) «Жива планета-2018»)

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА це діяльність суспільства і держави, спрямована на охорону та оздоровлення природного середовища, ефективне поєднання функцій п...
Слайд № 5

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА це діяльність суспільства і держави, спрямована на охорону та оздоровлення природного середовища, ефективне поєднання функцій природокористування і охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки громадян.

Які засади екологічної політики України? Реалізація екологічної політики здійснюється на міжнародному (глобальному), державному (національному), ре...
Слайд № 6

Які засади екологічної політики України? Реалізація екологічної політики здійснюється на міжнародному (глобальному), державному (національному), регіональному (обласному) та місцевому (міста, села) рівнях. Екологічна політика на державному рівні формується Міністерством екології та природних ресурсів України. Основні пріоритети визначено у Проекті Закону України «Про основні засади (стратегію) Державної екологічної політики України на період до 2030 року». Суб'єктами екологічної політики є не лише органи державної влади. Разом з державою реалізацію екологічної політики забезпечують політичні партії, наукові організації, громадські організації, що робить її об'єктом не лише державного, а й публічного управління

Стратегічні цілі екополітики України Основними документами екологічної політики України є: закони (наприклад, «Про природно-заповідний фонд України...
Слайд № 7

Стратегічні цілі екополітики України Основними документами екологічної політики України є: закони (наприклад, «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ»), концепції (наприклад, Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року), програми (наприклад, Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки) стратегії (наприклад, Національна стратегія поводження з відходами) та ін. Набули чинності Закони України «Про оцінку впливу на довкілля» (2017), «Про стратегічну екологічну оцінку» (2018).

До найвідоміших природоохоронних організацій світу належать: Всесвітній фонд природи, Грінпіс (англ. Greenpeace, Зелений мир), Всесвітнє товариство...
Слайд № 8

До найвідоміших природоохоронних організацій світу належать: Всесвітній фонд природи, Грінпіс (англ. Greenpeace, Зелений мир), Всесвітнє товариство захисту тварин (англ. World Society for the Protection of Animals, WSPA). Найвпливовішими екологічними організаціями України є: Національний екологічний центр, «МАМА-86», «Екологія-Право-Людина», Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська екологічна ліга.

Основним показником, за яким визначається стан біорізноманіття, є - Індекс живої природи. Окрім цього, застосовують ще три індикатори: індекс осели...
Слайд № 9

Основним показником, за яким визначається стан біорізноманіття, є - Індекс живої природи. Окрім цього, застосовують ще три індикатори: індекс оселих видів (характеризує зміни в поширенні видів), індекс цілісності біо різноманіття (аналізує зміни всередині виду) індекс Червоного списку МСОП (відстежує ризики вимирання видів)

Міжнародне співробітництво України у сфері екологічної політики Основними напрямами міжнародного співробітництва України є: охорона біорізноманіття...
Слайд № 10

Міжнародне співробітництво України у сфері екологічної політики Основними напрямами міжнародного співробітництва України є: охорона біорізноманіття, охорона транскордонних водотоків і міжнародних озер, зміна клімату, охорона озонового шару, охорона атмосферного повітря, поводження з відходами, оцінювання впливу на довкілля.

Історично першим глобальним форумом з питань охорони довкілля стала Стокгольмська конференція ООН 1972 р. За її ініціативою створено Програму ООН з...
Слайд № 11

Історично першим глобальним форумом з питань охорони довкілля стала Стокгольмська конференція ООН 1972 р. За її ініціативою створено Програму ООН з довкілля (ЮНЕП).

Важливою подією в діяльності міжнародного природоохоронного руху була Генеральна Асамблея МСОП у 1978 р. Тоді ж було запроваджено такі документи, я...
Слайд № 12

Важливою подією в діяльності міжнародного природоохоронного руху була Генеральна Асамблея МСОП у 1978 р. Тоді ж було запроваджено такі документи, як Червона книга, Зелена книга.

1983 р. була створена Всесвітня комісія з навколишнього середовища і розвитку (Комісія Г. Х. Брундтланд)..
Слайд № 13

1983 р. була створена Всесвітня комісія з навколишнього середовища і розвитку (Комісія Г. Х. Брундтланд)..

Якісно новим етапом щодо охорони довкілля стала Конференція ООН, що відбулася в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Представники 179 урядів прийняли низку до...
Слайд № 14

Якісно новим етапом щодо охорони довкілля стала Конференція ООН, що відбулася в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Представники 179 урядів прийняли низку документів про принципи і основні дії з метою сталого розвитку.

У 2015 р. на Саміті в Нью-Йорку було схвалено Цілі сталого розвитку на період до 2030 р. У рамках цієї концепції й реалізуються основні напрями суч...
Слайд № 15

У 2015 р. на Саміті в Нью-Йорку було схвалено Цілі сталого розвитку на період до 2030 р. У рамках цієї концепції й реалізуються основні напрями сучасної екологічної політики України. Ведучу роль у міжнародно-правовій охороні довкілля виконують Генеральна Асамблея ООН і Всесвітня хартія природи

Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері охорони довкілля передбачає: врахування рекомендацій всесвітніх самітів зі сталого розвитку; ...
Слайд № 16

Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері охорони довкілля передбачає: врахування рекомендацій всесвітніх самітів зі сталого розвитку; забезпечення участі в діяльності таких міжнародних організацій, як Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна спілка охорони природи (МСОП), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Всесвітня метеорологічна організація (ВМО); залучення зовнішньої допомоги в сектор охорони довкілля; актуалізація чинних міжнародних стандартів; забезпечення виконання важливих міжнародних документів.

Яке значення Червоного списку МСОП Перший Міжнародний червоний список з'явився у 1953 р. під егідою міжнародної неурядової організації при ЮНЕСКО -...
Слайд № 17

Яке значення Червоного списку МСОП Перший Міжнародний червоний список з'явився у 1953 р. під егідою міжнародної неурядової організації при ЮНЕСКО - Міжнародної спілки охорони природи (МСОП). Цей список назвали «Червоною книгою фактів» (Red data book). Він був надрукований на папері червоного кольору. Назву «Червона книга» запропонував відомий англійський еколог Пітер Скотт (1909-1989), який на той час був головою Міжнародної комісії з рідкісних видів. Види Червоного списку МСОП: 1 - казуар шоломоносний; 2 - ірбіс; 3 - горила гірська; 4 - тигр амурський; 5 - носоріг яванський

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ У 2009 р. вийшло 3-тє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин, 826 видів рослин і грибів. Питання о...
Слайд № 18

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ У 2009 р. вийшло 3-тє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин, 826 видів рослин і грибів. Питання охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України, регулюється Законами України «Про Червону книгу України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ». До Червоної книги України передусім заносять реліктові та ендемічні види, види, що перебувають на межі ареалу; види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини.

У виданні Червоної книги 2009 р. для видів застосовано такі критерії:
Слайд № 19

У виданні Червоної книги 2009 р. для видів застосовано такі критерії:

Види тварин,що зникли гагарка велика, гігантський одуд, голуб мандрівний, деревний шиншиловий щур Мачу-Пікчу, європейський лев, зебра квага, маврик...
Слайд № 20

Види тварин,що зникли гагарка велика, гігантський одуд, голуб мандрівний, деревний шиншиловий щур Мачу-Пікчу, європейський лев, зебра квага, маврикійський дронт, мамут, морська корова, пелікан новозеландський, сумчастий тасманійський тигр, фолклендський вовк, яванський тигр, тур, тарпан .

Зелена книга Зелена книга, на відміну від Червоної, є документом для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання не ...
Слайд № 21

Зелена книга Зелена книга, на відміну від Червоної, є документом для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання не окремих видів рослин, а природних рослинних угруповань. Ініціатива створення Зеленої книги належить українським ботанікам. З'явилася Зелена книга України у 1987 р. і до неї було занесено 127 рідкісних й зникаючих угруповань. Найбільше серед них лісових, водних і степових ценозів .

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.