До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
6
міс.
0
5
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Джерела української фразеології. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Фразеологічне багатство української мови

Опис документу:
Розробка уроку для 10 класу включає в себе: 1)знаннєвий компонент(поглибити знання учнів про джерела української фразеології); 2)діяльнісний компонент (формувати вміння визначати фразеологізми в реченнях і текстах; збагачувати словник учнів новими фразеологізмами та крилатими висловами); 3)ціннісний компонент (розвивати вміння робити висновки про виявлену у фразеологізмах спостережливість і мудрість народу і за ними оцінювати здібності, вміння, риси вдачі людей, розширювати етнознання).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Учитель: Кириченко М.В.

Клас: 10

Тема: Джерела української фразеології. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Фразеологічне багатство української мови

Мета:

Знаннєвий компонент

 • повторити, що вивчає фразеологія (інформаційна компетентність);

 • поглибити знання учнів про джерела української фразеології (ціннісно

смислова компетентність);

 • розкрити функціонально-стилістичні можливості лексичних та

фразеологічних одиниць.

Діяльнісний компонент

 • формувати вміння визначати фразеологізми в реченнях і текстах;

активно використовувати вислови в різних життєвих і професійних ситуаціях (комунікативна компетентність);

 • збагачувати словник новими фразеологізмами та крилатими

висловами (компетентність саморозвитку і самоосвіти);

 • удосконалювати вміння учнів працювати з фразеологічним словником,

визначати синтаксичну роль фразеологізмів (компетентність продуктивної творчої праці).

Ціннісний компонент

 • розвивати вміння робити висновки про виявлену у фразеологізмах

спостережливість і мудрість народу і за ними оцінювати здібності, вміння, риси вдачі людей (полікультурна компетентність);

 • виховувати пошану до скарбниці народної мудрості, інтерес до

вивчення рідної мови (соціальна компетентність);

 • розширювати етнознання (етнокультурна й етнолінгвістична

компетентність).

Тип уроку: узагальнення і систематизація компетентностей.

Вид уроку: урок – практикум.

Обладнання: фразеологічні словники, опорні конспекти. мультимедійна дошка, комп’ютер, картки.

Кожен вираз рідної мови має своє обличчя.

Як у квітки, у них свій неповторний аромат і                                          відтінок барви, а цих відтінків кожна барва має тисячі.

Василь Сухомлинський

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

Вступне слово вчителя.

- Дозвольте, шановні гості, десятикласники, ударити чолом перед вами. Повірте, мурашки бігають по спині, так хочеться взяти правильну ноту на нашому уроці. Сподіваюсь, що ви не підведете мене під монастир. Знаєте, не святі горшки ліплять, ми справимося із сьогоднішніми завданнями і будемо трудитися в поті чола.

«Незакінчене речення».

- Скажіть, будь ласка, які сполучення слів я використала у своєму зверненні до вас? (стійкі сполучення слів, які називаються фразеологізмами).

ІІ. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

1.Організаційний момент (слайд).

- Василь Сухомлинський казав: « Кожен вираз рідної мови має своє обличчя. Як у квітки, у них свій неповторний аромат і відтінок барви, а цих відтінків кожна барва має тисячі». Сьогодні ми з вами розглянемо усі відтінки фразеологізмів.

-  Поглибимо свої знання про фразеологію, джерела української фразеології, з’ясуємо роль стійких сполучень у мовленні, удосконалюватимемо уміння знаходити фразеологізми в тексті, визначати їхню синтаксичну роль, працюватимемо з фразеологічним словником (слайд ).

2.Проблемні питання (слайд).

Розпочнемо свою роботу із проблемного запитання.

- Чи можна сказати, що наявність фразеологізмів у мові свідчить про мудрість і дотепність її носіїв? Яка роль фразеологізмів у мовленні?

(Орієнтовні відповіді учнів. Ці вислови надають нашому мовленню образності, виразності та емоційності. Використання влучних виразів дає можливість проявити свій розум, кмітливість, вміння дотепно й влучно висловлюватися).

-На ці запитання, діти, ми сьогодні спробуємо відповісти. Можливо, упродовж нашого спілкування ваша думка зміниться. Побачимо.

-Бажаю усім працювати не покладаючи рук, не пасти задніх та здобути в кінці уроку своє золоте руно.

3.Вправа «Очікування» (ціннісно-смислова компетентність).

-У вас на партах є опорні конспекти, у яких ми запишемо те, чого прагнемо досягнути.

-Зараз ви сформулюєте свої очікування від уроку і запишете їх в опорні конспекти за таким зразком: «Я хочу…», «Я прагну…», «Я намагатимуся…».

4. Правила роботи в групах (слайд ).

- Нагадаємо правила роботи в групах. Вони перед вами.

1.     Уважно читати завдання.

2.     Працювати так, щоб не заважати іншим.

3.     Вислуховувати думки кожного члена групи.

4.     Користуватися додатковою літературою.

5.     Вкладатися у визначений час.

6.     Презентувати дослідження можуть усі члени групи.

7.     Дотримуватися «Правила піднятої руки».

8.     Бути ввічливими і стриманими.

ІІІ. Актуалізація та корекція опорних знань.

1.Мовозновчий диктант « Вірю – не вірю» (компетентність саморозвитку і самоосвіти) (слайд).

- А зараз я пропоную активізувати раніше отримані знання про слово у формі мовознавчого диктанту «Вірю – не вірю». Поставте плюс, якщо згодні з формулюванням, мінус – якщо ні.

1.Лексика – це словниковий склад мови +

2.Усі терміни – багатозначні слова -

3.У реченні «Сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в переносному значенні +

4.Слова «велетень, титан, гігант» - синоніми +

5.Слова «вдень – вночі, гарячий – холодний, зима – літо» - омоніми -

6.У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та « Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми +

7.Слова «диспетчер, авіатор, фотограф» - іншомовні +

8.Слова «феодал, очіпок, урядник» - діалектні -

9.Слова « вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені -

10. Епітети, порівняння, синекдоха – це тропи +

11.Сніг іде, співає ліс, зима прийшла – це метафори +

12.Гіпербола, літота, алегорія здебільшого вживаються в офіційно-діловому стилі. –

-А тепер разом зясуємо. Які відповіді правильні, а які – ні.

-Кількість правильних відповідей поставте у квадратик праворуч(слайд ).

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

1.Аналіз думок (соціальна компетентність) (слайд).

-Діти, зверніть увагу на слайд і подумайте, чим відрізняються словосполучення двох колонок?

Завдання: дослідити, чим відрізняються словосполучення першої і другої колонок.

Дати хліба

Дати перцю (покарати)

Відкрита каструля

Відкрита душа (щира людина)

Каша з молоком

Кров з молоком (краса, здоров’я)

Водити за руку

Водити за носа (обдурювати)

Гнути залізо

Гнути кирпу (зазнаватися)

Висновок: дійсно, слова з першої групи – це лексичні словосполучення, а слова з другої – це усталені звороти, які сприймаються як одне ціле і означають одне поняття.

-Отже, фразеологізми – це стійкі сполучення слів, що за своєю природою відрізняються і від слова, і від словосполучення. Як слово має своє значення, так і фразеологізм має своє узагальнене значення, що не складається з окремих лексичних значень його компонентів. Фразеологічне сполучення слів має одне лексичне значення. Часто фразеологізм можна замінити одним словом (наприклад, серце з перцем – норовливість).

2.Робота в групах. «Джерела української фразеології» (компетентність саморозвитку і самоосвіти, інформаційна) (слайд)

Випереджуюче завдання: кожна група мала підготувати інформацію про джерела фразеології і записати фразеологізми з даної групи та пояснити їх. Представте результати своєї роботи.

1група. Народна мова. Професійні вирази.

2 група. Античні вислови.

3 група. Вислови з Біблії.

4 група. Прислівя, приказки. Крилаті вислови видатних письменників.

Виступи груп (слайди із визначенням джерела)

(Запис на дошці джерел фразеологізмів у вигляді таблиці).

3. Творче спостереження. Розподільний диктант(компетентність продуктивної праці)

-Діти, а тепер розподіліть подані фразеологізми за джерелом походження.

Завдання: з’ясуйте джерело походження фразеологізмів.

Дати гарбуза; сізіфова праця; караюсь, мучусь, але не каюсь; дамоклів меч; сім п’ятниць на тиждень; земля обітована; і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь; ахіллесова п’ята; заварити кашу; прийшов, побачив, переміг; з важким серцем; клеїти дурня; учітеся, брати мої, думайте, читайте.

Прислів’я та приказки, трудова діяльність людей, народна мудрість.

Дати гарбуза, сім п’ятниць на тиждень, заварити кашу, з важким серцем, клеїти дурня.

Біблійні вислови, антична міфологія

Дамоклів меч, ахіллесова п’ята, сізіфова праця, земля обітована.

Афоризми

Караюсь, мучусь, але не каюсь; і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь;        прийшов, побачив, переміг; учітеся, брати мої, думайте, читайте.

-Отже, як бачимо, джерела фразеології різноманітні. Більшість із них корінням сягають у сиву давнину, несуть у сьогоднішній день глибокі ідеї культури, традиції, віри народу.

4. Пошукова робота (компетентність продуктивної творчої діяльності)

-Діти, на деякий час станемо пошуковцями. Перед вами загадки.

Завдання: за ключовим словом, яке ви маєте відгадати, записати усі можливі фразеологізми, пояснити їхнє значення.

1 група

ЇЇ товчуть в ступі або носять в решеті ті, хто займається марним справою. 
ЇЇ набирають у рот, коли мовчать. 

У НЕЇ ховають кінці нещасні люди.
НЕЮ не можна розлучити нерозлучних друзів. 
Іноді виходять з НЕЇ сухими.
(ВОДА: «товкти воду в ступі», «як в рот води набрав», « кінці у воду», «нерозлий вода», «вийти сухим із води».)

2 група

ЙОГО ковтають, вперто не бажаючи говорити. 
ВІН добре підвішений у людини, яка говорить легко і бойко. 
За НЬОГО тягнуть або смикають, змушуючи висловитися. 
ЙОГО тримають за зубами, коли не хочуть говорити зайвого.
(ЯЗИК: «язик проковтнув», «язик добре підвішений», «хто тебе за язик тягнув?», «тримати язик за зубами».)

3 група

ВОНИ не зайці, а розбігаються.
ВОНИ не курчата, а вилуплюються.
У НИХ пускають пил, створюючи хибне або краще враження про себе.
ВОНИ можуть злипатися, розгоратися і бути на мокрому місці.
(ОЧІ: «очі розбігаються», «очі вилупив», «пускати пил в очі», «очі злипаються», «очі розгорілися», «очі на мокрому місці».)

4 група

ВІН в голові у легковажного, несерйозної людини.
ЙОГО радять шукати у полі, коли хто-небудь безслідно зник.
На НЬОГО кидають слова і гроші ті, хто їх не цінує.
(ВІТЕР: «вітер в голові», «шукай вітру в полі», «кидати слова на вітер»)

Отже, використовуючи стійкі сполучення слів, можна проявити вміння дотепно і влучно висловлюватися.

5.Робота з фразеологічним словником (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

-Попрацюймо з фразеологічним словником.

Завдання: виписати по одному фразеологізму, скласти з ним речення.

Отже, фразеологізми несуть не тільки предметну, а й естетичну інформацію. Тому необхідно виробляти навички вмілого вживання фразеологізмів у повсякденній мовній практиці. 

6. Знайди відповідник (соціально-трудова компетентність)

-Попрацюймо біля дошки. Діти, знайдемо синоніми серед запропонованих фразеологізмів. Завдання для 1 і 3 груп.

1і 3 група. Завдання: згрупуйте фразеологізми в синонімічні ряди.

Ні чутки, ні вістки

Ні слуху, ні духу

Богатирський   сон

Обійми Морфея

Пекти раків

Зайнятися рум'янцем

Лавровий вінок

Пальма першості

Тягти ярмо

Важкий хрест нести

-А тепер згрупуємо фразеологізми в антонімічні ряди. Завдання для 2 і 4 груп.

2 і 4 група. Завдання: згрупуйте фразеологізми в антонімічні ряди

Глек розбити

Душа в душу

Не нюхати пороху

Стріляний горобець

Світитися від радості

Як у воду опущений

З комарів носок

Хоч греблю гати

Авгієві стайні

Чистий як сльоза

Отже, бачимо, що синонімічними й антонімічними можуть бути не тільки лексичні сполучення, а й фразеологічні.

7.Обернений диктант(комунікативна компетентність)

- Діти, спробуймо з вами підібрати синонімічні відповідники серед фразеологізмів до лексем і навпаки – до фразеологізмів серед лексем.

1 і 3 групи. Завдання: замінити слова (лексичні сполучення) відповідними фразеологізмами.

Багато(як оселедців у бочці)

Сумний(як у воду опущений)

Мало (як кіт наплакав)

Загордитися (задерти носа)

Утекти (накивати пятами)

2 і 4 групи. Завдання: замінити фразеологізми дієсловами.

Брати за душу (хвилюватися)

Тримати у голові (памятати)

Тремтіти, як осиковий лист (лякатися)

Продавати зуби (сміятися)

Ламати голову (обдумувати)

Вкладати всю душу (старатися)

Крутити носом (вередувати)

Отже, при написанні творчих робіт та й у мовленні в цілому ми можемо використовувати фразеологізми для емоційної передачі інформації.

V. Узагальнення і систематизація набутих компетентностей

1. Робота з текстом(компетентність продуктивної творчої праці)

Попрацюймо з текстом, який містить стійкі сполучення. Зясуймо, яку роль вони виконують.

Завдання: прочитати речення. Знайти фразеологізми. Пояснити їх. Зясувати роль стійких словосполучень. Зробити синтаксичний розбір речень.

1.Коли б мені тільки (Г,г)осподь віку продовжив, а я вже дов(и,е)ду до пуття тебе, Мотре.

2. Вона догадалася, що її св.(е,и)круха (не)добра і що під її словами ховається гіркий полин.

3. Я вашого сина (не)силувала мене брати; я до вас з хлібом з сі(л,лл)ю (не) ходила, порогів (не)оббивала.

4. Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на пан..щині, а сама (не) бралась і за холодну воду.

Отже, без крилатих слів наша література, наша мова і наше життя було б куди менше яскравим, виразним та емоційним. 

VІ. Підсумки.

Слово вчителя.

Перед тим, як ми повернемося до проблемного запитання, звернемо увагу на текст. Знайдіть у ньому фразеологізми Що це за текст? Назвіть автора.

(Учні слухають текст і роблять висновок)

Н а т а л к а. Мені здається, для того(люди женяться), щоб завести хазяйство і сімейство; жити люб'язно і дружно; бути вірними до смерті і помагати одно другому. А пан, которий жениться на простій дівці, чи буде її вірно любити? Чи буде їй щирим другом до смерті? Йому в голові і буде все роїтися, що він її виручив із бідності, вивів в люди і що вона йому не рівня; буде на неї дивитися з презирством і обходитися з неповагою, і у пана така жінка буде гірше наймички... буде крепачкою.

Отже, повернімося до проблемних питань:

 1. Чи можна сказати, що наявність фразеологізмів у мові свідчить про мудрість, дотепність її носіїв?

 2. Роль фразеологізмів у мовленні.

Гра «Миттєва відповідь»(полікультурна компетентність)

  • Чи буває душа в п’ятах?(буває, коли злякатися)

  • Що можна ламати без рук і усякого знаряддя?(дрова)

  • Коли беруть ноги в руки?(коли тікають)

  • У кого сім п’ятниць на тиждень?(у брехуна)

  • Коли не знаєш, де «очі подіти»?(коли соромно)

  • На кому шапка горить? (на злодієві)

VІІ. Рефлексія й оцінювання

-Повернімось до наших очікувань. Зачитаймо свої очікування і підсумуймо, чи досягнули ми бажаного:

«Тепер я вмію…»

«Тепер я знаю…»

Метод «Мікрофон»

 • Яку мету ставили перед собою?

 • Чого досягли?

 • Що нового дізналися?

 • Що найбільш здивувало, зацікавило?

VІІІ. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

1.Середній рівень – вправа 99, ст.

2.Високий та достатній – скласти відгук на сьогоднішній урок, використовуючи фразеологізми.

І на останок.

Я хочу вам від душі побажати:

За друзів своїх горою стояти.

Щоб в руках у вас усе горіло,

Щоб перевернути гори ви хотіли.

Щоб всюди ви грали першу скрипку,

І ніхто вас не обдер, як тую липку.

Щоб завжди свіжа копійка була,

А день цей вдавсь так, як карта лягла.

Щоб дихали ви на повні груди,

Щоб Господь відвернув Вас від горя і скрути!

А мені від серця відлягло!.

Учитель: Кириченко М.В.

Клас: 10

Тема: Джерела української фразеології. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Фразеологічне багатство української мови.

Мета:

Знаннєвий компонент

 • повторити, що вивчає фразеологія (інформаційна компетентність);

 • поглибити знання учнів про джерела української фразеології (ціннісно-

смислова компетентність).

Діяльнісний компонент

 • формувати вміння визначати фразеологізми в реченнях і текстах;

активно використовувати вислови в різних життєвих і професійних ситуаціях (комунікативна компетентність);

 • збагачувати словник новими фразеологізмами та крилатими

висловами (компетентність саморозвитку і самоосвіти);

 • удосконалювати вміння учнів працювати з фразеологічним словником,

визначати синтаксичну роль фразеологізмів (компетентність продуктивної творчої праці).

Ціннісний компонент

 • розвивати вміння робити висновки про виявлену у фразеологізмах

спостережливість і мудрість народу і за ними оцінювати здібності, вміння, риси вдачі людей (полікультурна компетентність);

 • виховувати пошану до скарбниці народної мудрості, інтерес до

вивчення рідної мови (соціальна компетентність).

Тип уроку: узагальнення і систематизація компетентностей.

Вид уроку: урок – практикум.

Для нотаток:

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.