Двокрапка в складному безсполучниковому реченні

Опис документу:
Засвоїти правила вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні, формувати відповідні пунктуаційні навички учнів, вміння працювати в парах та групах; розвивати усне мовлення, логічне мислення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Двокрапка в складному безсполучниковому реченні.

Мета: засвоїти правила вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні, формувати відповідні пунктуаційні навички, вміння працювати в парах та групах; розвивати усне мовлення, логічне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: опорні таблиці, картки, підручник.

Інтерактивні технології: робота в парах і в групах.

Перебіг уроку

Ти не будь-хто серед решти,

ти в житті не просто ти:

родову свою несеш ти

естафету доброти

Д.Білоус

І. Організація класу: поділ учнів на групи.

Слово учителя. По епіграфу визначте тему уроку. Сьогодні ми продовжуємо вивчати розділові знаки у безсполучниковому складному реченні, зокрема двокрапку. Але перш ніж працювати над вивченням нової теми, повторимо теоретичні відомості попереднього уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Яке складне речення називається безсполучниковим?Як поєднуються в такому реченні його частини? (Безсполучниковим називається таке речення, в якому прості речення об’єднуються за змістом та інтонацією без допомоги сполучників чи сполучних слів).

 2. На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення за характером синтаксичних і смислових зв’язків між простими реченнями? (З однорідними частинами та з неоднорідними частинами).

 3. Які смислові відношення властиві безсполучниковому реченню з однорідними частинами? (Одночасність дій, явищ; часова послідовність дій, явищ).

 4. З якою інтонацією вимовляються прості речення в складному безсполучниковому з однорідними частинами? (З інтонацією переліку).

 5. Які розділові знаки ставляться в реченнях з однорідними частинами? (Кома та крапка з комою).

 6. До яких складних сполучникових речень подібні безсполучникові з однорідними частинами? (До складносурядних; це означає, що частини між собою рівноправні, незалежні, між ними можна умовно вставити сполучник сурядності і,й, та (в значенні і).

 7. Як ви розумієте визначення – неоднорідні частини? (Речення між собою нерівноправні, умовно залежні).

 8. Які ви знаєте ще види інтонації, крім інтонації переліку та зіставлення? (Інтонація пояснення).

Слово учителя. Отже, запам’ятайте, що деякі безсполучникові речення з неоднорідними частинами вимовляються з інтонацією пояснення. Саме з такими реченнями ми сьогодні й познайомимося на уроці під час вивчення нової теми.

IІI. Вивчення нової теми. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово учителя. Тема уроку: «Двокрапка в складному безсполучниковому реченні».

(Учні записують тему в зошити)

Перед тим, як працювати над вивченням нової теми, визначимо мету нашого уроку, адже без чіткої мети важко оцінити результат діяльності.

Подумайте! Які завдання стоять перед вами на сьогоднішньому уроці?

Учні визначають самостійно мету уроку:

 • вивчити правила вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні;

 • навчитися правильно ставити двокрапку відповідно до вивчених правил, тобто формувати відповідні пунктуаційні навички;

 • виробити вміння правильно інтонувати речення з неоднорідними частинами.

Учитель. А ще ми будемо розвивати вміння працювати в парах і групах та вміння вмотивовувати, обґрунтовувати свій вибір.

 1. Самостійна робота-дослідження в групах (за таблицями)

Учитель. Працюючи з таблицями, які ви отримали, попробуйте самостійно вивести правила про вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні з неоднорідними частинами. Звертайте увагу на смислові відношення між частинами складного речення.

Можливо, ви знайдете підказку, якою надалі зможете скористатися для самоперевірки.

(Учні працюють із таблицями)

Неоднорідні частини

(пояснювальна інтонація)

[ ]:[причина]

Любіть книгу: вона допоможе вам розібратися в строкатому сплетінні думок, навчить вас поважати людину.

[ ]:[пояснення]

Весна була тепла: парувала

земля, від перших листочків

ішов тонкий аромат.

[ ]: [доповнення]

випущені слова (і побачив, і почув)

Поглянь у себе: море там вирує, міниться, грає.

[ ]:[доповнення]

Старі люди кажуть: два хитрих

мудрого не переважать.

2. Звіт лідерів кожної групи про виконану роботу (виведення учнями правил на основі таблиці):

а) двокрапка між неоднорідними частинами безсполучникового складного речення
ставиться у випадку, коли друге просте речення вказує на причину того, про що
йдеться у першому реченні (учні зачитують приклад відповідного складного
речення з таблиці: Любіть книгу: вона допоможе вам розібратися в строкатому сплетінні думок, навчить вас поважати людину; пропонують знайдену підказку: умовно можна підставити сполучники бо, тому що і поставити питання чому);

б) якщо друге просте речення у безсполучниковому реченні розкриває зміст
першого, пояснює його (Наприклад. Весна була тепла: парувала земля, від перших листочків йшов тонкий аромат. Підказка: можна підставити а саме, умовно поставити питання а яка саме? а як саме?);

в) якщо друге просте речення доповнює перше (Наприклад. Старі люди кажуть: два хитрих мудрого не переважать. Підказка: можна підставити сполучник що, поставити умовно питання що?)

Учитель: Діти, а чи можете ви вивести 4-е правило?

3. Учні спільно з учителем виводять правило і наводять для прикладу речення із таблиці: Поглянь у себе: море там вирує, міниться, грає. У першому реченні пропущені слова і побачив, і почув.

4. Робота з підручником . Спостереження та зіставлення інформації в підручнику з матеріалом таблиці.

Безсполучникове складне речення

 1. Причина (бо, тому що)

 2. Пояснення (а саме)

 3. Доповнення (що)

 4. + пропущені слова (і побачив, і почув)

- Чи всі випадки вживання двокрапки у безсполучниковому реченні є в підручнику?

Учні роблять висновок, що в підручнику відсутня інформація про 4-й випадок уживання двокрапки. Учитель зазначає, що в різних посібниках подається різна інформація про кількість випадків уживання двокрапки між частинами безсполучникового складного речення.

5. Запис учнями опорних схем про вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні

[ ] : [ причина ] (бо, тому що);

[ ] : ( пояснення) (а саме);

[ ] : [ доповнення ] (що),

різновид доповнення: пропускаються слова і побачив, і почув.

6. Знайди зайве речення ( по варіантах).

 1. Хтось з великих сказав : «Усе минає, а слово залишається»

 2. Не бійтесь заглядати у словник : це пишний яр, а не сумне провалля

 3. Варто відзначити : Ярослав Мудрий був людиною всебічно розвиненою.

 4. Голос духа чути скрізь :

по курних хатах мужицьких,

по верстатах ремісницьких,

по місцях недолі й сліз

1. Прислів'я і приказки - стислі крилаті висліви :

в них сконцентровано життєйську мудрість і філософію народу

2. Люди кажуть : «Посієш вчасно - збереш рясно»

3. І жодного слова звідси не викинеш : тут сконцентровано багатовіковий

досвід народу.

4. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і

приказки охоплюють усі сторони життя людини : її погляди на світ,

суспільні явища, громадські та родинні взаємини

IV. Закріплення знань

 1. Робота в парах

Картка №1. Обміркувати, чи правильно (відповідно до правил) вжита двокрапка.

- Наголошую, що потрібно пам'ятати про вид інтонації, характер смислових відношень між частинами безсполучникового речення і керуватися опорною схемою.

 1. І досі сниться: під горою, між вербами над водою, біленька хаточка стоїть.

 2. Мир у світі таки буде: його хочуть усі люди.

 3. Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна.

 4. Розкрив я очі: на небі вже зорі меркнули.

Учитель. Пояснюючи двокрапку, ви звертали увагу на смислові зв'язки між частинами складного безсполучникового речення і умовно підставляли сполучники що, бо.

1. До якої групи за значенням належать ці сполучники? (Підрядні)

2. А як називаються речення, з'єднані такими сполучниками? (Складнопідрядні)

3. Отже, до яких сполучникових речень близькі (подібні) безсполучникові, в яких ставиться двокрапка? (До складнопідрядних)

4. Як у лексиці називаються слова, близькі за значенням? (Лексичні синоніми)

5. Який розділ науки про мову вивчає речення і словосполучення? (Синтаксис)

6. Отже, якщо безсполучникове і сполучникове складнопідрядне речення близькі за змістом, то як вони називаються? (Синтаксичні синоніми - це речення, що близькі за змістом, але різні за видом та структурою.)

 1. Творче завдання «Міркуймо разом». (Колективна робота – ланцюжок)

Картка №2. Здійснити синонімічну заміну сполучникових речень на безсполучникові, поставити правильно розділові знаки, мотивувати їх.

 1. Помагай старим, бо доведеться і тобі бути таким. [ ] , (бо).

Помагай старим: доведеться і тобі бути таким. [ ] : [причина].

 1. Я з вами згоден, що людині життя дається один раз. [ ] , (що).

Я з вами згоден: людині життя дається один раз. [ ] : [доповнення].

 1. Придивіться уважно і побачите, що планета земна так схожа на зелену травичку.

[дієслово ] , (що).

Придивіться уважно: планета земна так схожа на зелену травичку. [ ]: [доповнення]. (Слова і побачите пропускаються.)

 1. Мудрі люди порадили, щоб не все читав підряд. [ ] , (щоб).

Мудрі люди порадили: не все читай підряд. [ ] : [ доповнення].

3. Завершити народні прислів»я, пояснити вживання двокрапки

1. Рідна мова - неполова : ...

2. Бабиних груш не руш : ...

3. Замкнув вовка межи вівці: ...

4. Любов - не пожежа : ...

5. Наговорила

Для довідок :

... її за вітром не розвієш

... свої тряси і друзям неси

... нехай тюрму знає

... займеться - не погасиш

... на осиці кислиці, а на вербі груші

... багато було, та висіялось

... вони погризуться і помиряться

4. Пояснити двокрапку.

Мабуть, ви й самі це помічали:

вчительки , наставниці дітей,

книги, зошити й шкільні журнали

носять, притуливши до грудей

Виникла ця звичка мимоволі

і немов була споконвіків:

близько так беруть до серця долі

юних вихованців-школярів

V. Підсумок вивченого

Бесіда:

 • Що дізналися нового сьогодні на уроці?

 • Чи досягли ми завдань, які ставили перед собою?

Висновок роблять учні:

 1. Вивчили правила вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні.

 2. Навчилися визначати смислові відношення між частинами безсполучникового речення.

 3. Навчилися правильно інтонувати речення з неоднорідними частинами.

 4. Навчилися ставити двокрапку між частинами безсполучникового речення.

 5. Дізналися про синтаксичні синоніми.

VІ. Домашнє завдання

7

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»