Духовність»

Опис документу:
Сьогодення нашої держави позначено духовною кризою суспільства. Її ознаками є: відсутність духовних орієнтирів, відсутність потреби у пізнанні та розвитку, самовдосконаленні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Визначення понять «Духовність» Сьогодення нашої держави позначено духовною кризою суспільства. Її ознаками є: відсутність духовних орієнтирів, відс...
Слайд № 1

Визначення понять «Духовність» Сьогодення нашої держави позначено духовною кризою суспільства. Її ознаками є: відсутність духовних орієнтирів, відсутність потреби у пізнанні та розвитку, самовдосконаленні. ДУХОВНА КРИЗА СУСПІЛЬСТВА

Ось чому у державних документах, що визначають освітньо-виховні завдання на сучасному етапі, йдеться про необхідність духовного розвитку маленької ...
Слайд № 2

Ось чому у державних документах, що визначають освітньо-виховні завдання на сучасному етапі, йдеться про необхідність духовного розвитку маленької особистості. Поняття терміну «духовність» виділяється лише такі чотири варіанти тлумачення:   1 «духовність» - це інтелектуальність (тобто, духовність ототожнюється з пізнавально-інтелектуальною активністю людини); 2 «духовність» - це творчість; 3 «духовність» - це емоційна чутливість, душевність, людяність, щирість; 4.«духовність» -- це релігійність і відданість Богові (у вузькому розумінні).

Усі вищеозначені уявлення характеризуються певною однобічністю трактування. Існує думка про необхідність розгляду духовності як інтегрованого понят...
Слайд № 3

Усі вищеозначені уявлення характеризуються певною однобічністю трактування. Існує думка про необхідність розгляду духовності як інтегрованого поняття, яке об’єднує різноманітні усвідомлені та неусвідомлені форми психічної діяльності людини, що забезпечується дією пізнавально-інтелектуальної, чуттєво-емоційної та вольовою сфер особистості й пов’язане з моральними якостями людини. ДУХОВНІСТЬ – це прагнення та здатність людини до цілеспрямованого пізнання істини, Добра, Краси, Любові й ствердження у своїй життєдіяльності загальнолюдських цінностей, усвідомлення своєї єдності зі Всесвітом.

В системі педагогічних наук виокремлення різноманітних видів виховання носить умовний характер. Це стає необхідним для більш детального теоретичног...
Слайд № 4

В системі педагогічних наук виокремлення різноманітних видів виховання носить умовний характер. Це стає необхідним для більш детального теоретичного аналізу принципів, закономірностей та механізмів формування повноцінної, самодостатньої, творчо-розвиненої людської особистості. Творча індивідуальність – це, перш за все, єдність та гармонійність усіх складових людського «Я»,завдяки чому дитина вільно й зацікавлено відчуває себе у різноманітному й, водночас, цілісному Всесвіті. Єдність Всесвіту відбувається й у єдності особистісного «Я». Так, фізичне, трудове, економічне, статеве, патріотичне, розумове виховання можна розглядати як умови природного існування особистості. Естетичне виховання – як попередню умову природного існування людини так і як умови успішної реалізації завдань усіх інших видів виховання, як поле реалізації усіх виховних завдань. Духовне виховання – як змістову основу формування ядра особистості, яка несе в собі світоглядну функцію.

ПОЛЕ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Слайд № 5

ПОЛЕ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Духовне фомування учнів на уроках декоративно-прикладного мистецтва Подорож в українську минувшину. Живопис на склі. (27 грудня 2007р).
Слайд № 6

Духовне фомування учнів на уроках декоративно-прикладного мистецтва Подорож в українську минувшину. Живопис на склі. (27 грудня 2007р).

Реліквія поколінь (07.11.2010) Лялька - мотанка
Слайд № 7

Реліквія поколінь (07.11.2010) Лялька - мотанка

Вироби декоративно-прикладного мистецтва поєднують в собі естетичні та ужиткові моменти. В них сконцентрована єдність творчості та праці, вони є ск...
Слайд № 8

Вироби декоративно-прикладного мистецтва поєднують в собі естетичні та ужиткові моменти. В них сконцентрована єдність творчості та праці, вони є складовою побутового оточення, вони складають предметне середовище, що оточує людину, мають вплив на образ життя.

Виховання засобами мистецтва – основний принцип педагогіки Майстер клас (20.12.2012) – виготовлення новорічних прикрас
Слайд № 9

Виховання засобами мистецтва – основний принцип педагогіки Майстер клас (20.12.2012) – виготовлення новорічних прикрас

Заняття різними видами мистецтва – це специфічний вид трудової діяльності, діючий засіб виховання працелюбства, вміння доводити почату справу до кі...
Слайд № 10

Заняття різними видами мистецтва – це специфічний вид трудової діяльності, діючий засіб виховання працелюбства, вміння доводити почату справу до кінця Майстер - клас учнів (20.12.2012) Психологи розглядають мистецтво , як вид духовно-практичної діяльності, безпосередньо пов’язаного з процесом виготовлення предметів в матеріалі

Декоративно-прикладне мистецтво займає одне з ведучих місць, так, як дозволяє вирішити питання комплексно. Уроки декоративно-прикладного мистецтва ...
Слайд № 11

Декоративно-прикладне мистецтво займає одне з ведучих місць, так, як дозволяє вирішити питання комплексно. Уроки декоративно-прикладного мистецтва дозволяють більш активно використовувати красоту природи в естетичному вихованні , формуванні зорового сприйняття школярів. Робота над декоративним образом природного мотиву спонукає учнів вміти спостерігати, логічно мислити, узагальнювати та абстрагувати. Такий шлях створення виробу декоративно-прикладного мистецтва позитивно впливає на розумове виховання учня.

Виготовлення виробів декоративно-прикладного мистецтва розподіляється на кілька етапів. Спочатку йде ознайомлення аналогів майстрів даної галузі ми...
Слайд № 12

Виготовлення виробів декоративно-прикладного мистецтва розподіляється на кілька етапів. Спочатку йде ознайомлення аналогів майстрів даної галузі мистецтва і на цій основі теоретичні обгрунтовання та пошук креативних форм декоративного образу. Духовно-теоретична діяльність проекту виробу змінюється практичною – фізичною працею по втілення задуму в матеріал. В свою чергу цей вид діяльності змінюється новою формою діяльності – практично-духовною, коли готовий витвір декорується, де поєднується інтелектуальний пошук – творчого розумового процесу. В результаті зміни характеру праці людина відчуває духовне задоволення в формі емоційного переживання. Прецес художнього перевтілення матеріалу побуджує у дітей почуття прекрасного.

Велике значення має відвідування музею, картинної галереї, художніх виставок, майстер-класів, де учні знайомляться з творчістю народних майстрів і ...
Слайд № 13

Велике значення має відвідування музею, картинної галереї, художніх виставок, майстер-класів, де учні знайомляться з творчістю народних майстрів і професійних художників. Проникнення в «творчу скриню» майстрів приносить школярам задоволення. Майстер - клас з Мартою Чопик (10.12.2004)

Майстер –клас: виготовлення дідуха (21.12.2012) Ммайсер – клас: виготовлення ляльки –мотанки (05.11.2010)
Слайд № 14

Майстер –клас: виготовлення дідуха (21.12.2012) Ммайсер – клас: виготовлення ляльки –мотанки (05.11.2010)

Уроки декоративно-прикладного мистецтва - не втомлюють. Принцип навчання предмету – розкривати духовні сили учня. Отже, робота над виготовлення вир...
Слайд № 15

Уроки декоративно-прикладного мистецтва - не втомлюють. Принцип навчання предмету – розкривати духовні сили учня. Отже, робота над виготовлення виробу декоративно-прикладного мистецтва – є одним із найактуальніших засобів духовного виховання школяра. Процес праці та художньої обробки матеріалу захоплює учнів, сприяє виявленню здібностей. Результати праці приносять учням творче задоволення.

Уміло залучивши школярів до декоративно-прикладної творчості, під час якої вони практично пізнають зв’язки між різними видами мистецтва, виробляють...
Слайд № 16

Уміло залучивши школярів до декоративно-прикладної творчості, під час якої вони практично пізнають зв’язки між різними видами мистецтва, виробляють навички художнього оформлення середовища.     Це  розширення художнього  досвіду, опанування елементарними художніми уміннями та навичками у практичній діяльності, набуття досвіду створення художніх образів у процесі власної елементарної творчості; збагачення емоційно-почуттєвої сфери;  розвитку художніх і загальних здібностей, виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва; виховання художніх інтересів, смаків, морально естетичних ідеалів, потреб у художньо – творчій самореалізації та духовно естетичному  самовдосконаленні відповідно до вікових можливостей; формуванню універсальних якостей творчої особистості Присвячено пам’яті Небесної сотні.

Сьогодні  багато  на  різних  рівнях  говориться  про  відродження  української культури, духовності, коріння яких сягає у глибину сивих століть. М...
Слайд № 17

Сьогодні  багато  на  різних  рівнях  говориться  про  відродження  української культури, духовності, коріння яких сягає у глибину сивих століть. Майбутнє українського народу нині за шкільними  партами, наше  суспільство  буде  таким, які  уявлення  про  світ  ми, вчителі, виховаємо у  дітей  сьогодні. «Усі види мистецтва служать  найвеличнішому з мистецтв – мистецтву жити на землі», – сказав Бертольд Брехт. 

Відомий британський енциклопедист, археолог та етнограф Барон Джон Лаббок стверджував, що для успіху в житті вміння спілкуватися з людьми важливіше...
Слайд № 18

Відомий британський енциклопедист, археолог та етнограф Барон Джон Лаббок стверджував, що для успіху в житті вміння спілкуватися з людьми важливіше за володіння талантом. Бажаю всім нам, аби наш талант виявлявся в умінні легко й без усіляких труднощів налагоджувати міжлюдські та ділові контакти й знаходити нових друзів. А нашій рідній країні Україні - порозуміння в нинішній ситуації з сусідом. Бажаю нам МИРУ!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
2
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!