Довідка про виконання навчальних програм за І семестр 2018-2019 н.р.

Опис документу:
Вкінці кожного семестру заступники директорів з НВР перевіряють стан виконання навчальних програм та планів і пишуть довідку про виконання. Можливо, такий варіант довідки за перший семестр стане вам у пригоді, шановні заступники.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МИКОЛАЇВСЬКИЙ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ»

_____________________________________________________________________________

вул. Центральна, 43 «а», с. Миколаївка, 67794 телефон 8(04849) 45-2-40

e-mail: mykolaivskiynvk@ukr.net

від 14.01.2019 року Довідка № 9

про виконання навчальних планів і програм

у Миколаївському НВК

у І семестрі 2018-2019 н. р.

Навчальний процес у школі організований відповідно до освітньої програми Миколаївського НВК, затвердженої директором навчального закладу, та схваленої педагогічною радою №8 від 29.08.2018 р. Освітня програма Миколаївського НВК І ступеня (початкова освіта) розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти». Освітня програма Миколаївського НВК І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Освітня програма Миколаївського НВК ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма Миколаївського НВК ІІІ ступеня (10 клас профільна середня освіта) створена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». Рішення про розподіл годин для формування профілю навчання (філологічний напрям), прийнято на засідання педагогічної ради від 29.05.2018 року (протокол №8), враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу.

Освітня програма Миколаївського НВК ІІІ ступеня (11 клас) (профільна середня освіта) створена на основі Типової освітньої програми ЗЗСО ІІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Згідно плану навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр тривав з 3 вересня по 30 грудня 2018 року. На протязі І семестру проводилися канікули: осінні – з 30 жовтня по 05 листопада, з 31 грудня по 13 січня триватимуть зимові канікули.

У календарно-тематичних планах з усіх предметів у на протязі І семестру 2018-2019 навчального року суттєвих змін не було. Але відбулися зміни у розкладі у зв*язку з перебуванням деяких вчителів на курсах підвищення кваліфікації, на лікарняних листах.

Години астрономії (0.5 годин) у 11 класі, які були винесені на вакансію, на протязі семестру викладалися вчителем інформатики та фізики Дубчак Г.Л

До 03 вересня Шевчук Л.П., вчитель образотворчого мистецтва та педагог-організатор, перебувала на лікарняному листі, а з 03.09 по 29.10 вона перебувала у профспілковій відпустці. Її уроки у 1,2 класах були замінені Антосієвою Д.В. та Федоренко М.В., вчителями початкових класів, уроки мистецтва у 9 класі – Рудою М.В., вчителем музичного мистецтва, уроки креслення в 11 класі - Добровою Н.В., вчителем математики. Уроки образотворчого мистецтва у 5-7 класах були заміщені іншими годинами: природознавством, українською літературою. На протязі листопада–грудня Шевчук Л.П. були вичитані свої уроки згідно розкладів та записів у журналі заміни.

Антосієва Д.В., вчитель початкових класів, перебувала на лікарняному з 02.10 по 13 жовтня, а також з 18.10 по 26.10 . Її уроки у 1 класі були заміщені Кузьменко А.М. та Фоменко Н.І., які мають фахову освіту.

З 24 вересня по 13 жовтня Кузьменко Л.М., вчитель російської мови та практичний психолог, перебувала на курсах підвищення кваліфікації. З 30.10 по.12.11, а також з 13.11 по 12.12 Ліля Миколаївна перебувала на лікарняних листах. Її уроки російської мови були замінені Рябій А.С., вчителем англійської мови. Уроки основ здоров*я та факультативи у 5-9 класах заміщені годинами української літератури, української мови, зарубіжної літератури, музичного мистецтва, історії, математики, фізкультури, трудового навчання, біології. У періоди перебування на робочому місці вчитель вичитувала свої уроки. На кінець І семестру залишилося не вичитано 21 урок. Вичитка продовжиться у ІІ семестрі.

З 16 по 26 жовтня Федоренко М.В., вчитель початкових класів, перебувала на лікарняному листі. Її уроки були заміщені Кузьменко А.М. та Фоменко Н.І., які мають фахову освіту.

Руда М.В., вчитель музичного мистецтва, з 23.10 по 26.10 перебувала на лікарняному листі. Її уроки у 1-4 класах були заміщені Кузьменко А.М. та Фоменко Н.І., які мають фахову освіту, та Бабіною Н.І., вчителем початкових класів. А уроки музичного мистецтва та мистецтва у 5-8 класах вичитані уроками трудового навчання. У листопаді Руда М.В. їх вичитала.

Таким чином усі інші уроки за І семестр були вичитані, розбіжностей у кількості навчальних годин немає.

Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально- виховної роботи, з метою виявлення стану виконання навчальних програм в грудні 2018 року було проведено співбесіди адміністрації школи з вчителями, перевірка навчальної документації, класних журналів, календарних та поурочних планів, зошитів для контрольних, практичних та лабораторних робіт з метою з’ясування рівня виконання навчальних програм та планів.

Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис виконання його в класному журналі, проведення передбаченого мінімуму контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, обов’язкових практичних робіт з фізики, хімії, біології, використання міжпредметних зв’язків.

Питаннями виконання навчальних програм адміністрація школи цікавилася також під час відвідування уроків на протязі семестру, визначаючи в процесі аналізу уроків послідовність і якість виконання програм.

Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми за І семестр 2018-2019 навчального року з предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану виконано.

Вчителі здійснювали своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт.

Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем матеріалу і його відображення на уроці. Записи у класних журналах відповідають навчальним програмам і календарному плануванню.

Учителі початкових класів провели необхідну кількість контрольних робіт, видів перевірки з української мови та математики відповідно до вимог навчальних програм, використовували інструктивно – методичні матеріали щодо контролю та оцінювання учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2018-2019 н.р., відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 №1/9-74 , а також наказу МОН від 20.08.2018 року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»,

Ведення класних журналів вчителями початкових класів відповідає методичним рекомендаціям, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 “Про затвердження інструкції щодо заповнення Класного журналу для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів” та наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи».

Дотримувалися вимог програми при написанні контрольних робіт, творів, переказів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури і вчителі української мови та літератури. Вони проводили оцінювання навичок мовленнєвої діяльності, говоріння, читання згідно вимог навчальної програми з української мови.

Учитель англійської мови провела контрольні перевірки навичок письма, говоріння, читання, аудіювання відповідно до вимог програми.

Учителі математики провели тематичні контрольні роботи відповідно до вимог програми з математики. У 10 класі у грудні Добровою Н.В. проведено моніторинг з алгебри та геометрії. Результати показали, що з геометрії 7 учнів написали на середній рівень, 5 учнів написали на достатній рівень. З алгебри 1 учень написав на початковий рівень, 6 учнів – на середній рівень, 5 учні написали на достатній рівень. Це становить 41.6% з геометрії та з алгебри.

Учителі фізики, географії, біології, хімії, інформатики виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт, дотримувалися вимог щодо проведення інструктажів із техніки безпеки, про що здійснювалися записи в графі «Зміст уроку» та окремих журналах.

З усіх предметів здійснювалося тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок відповідає вимогам навчальних програм. Вчителі при оцінюванні учнів 5-11 класів користувалися орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222.

З метою недопущення перевтоми учнів, контрольні роботи проводилися згідно графіка, затвердженого заступником директора з навчально-виховної роботи.

Учителі основної школи при оформленні класних журналів 5-9 класів дотримувалися вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496.

Результативно й систематично в І семестрі проводилась робота методичних служб, спрямована на підвищення рівня фахової і методичної підготовки вчителів.

Проведені засідання педагогічної ради, на яких було розглянуто моніторинг успішності учнів, визначені причини зниження якості знань та були розроблені шляхи її покращення. Аналіз успішності учнів за минулий навчальний рік розглядався на загальношкільних батьківських зборах, заступником директора з навчально-виховної роботи у вересні 2018 року був здійснений аналіз поточної навчально-виховної роботи за 2017-2018 н.р. Крім статистичних даних до уваги батьків були представлені фотопрезентації спільної навчально-виховної роботи учнів та педагогів. Також у грудні були проведені класні збори у 1-11 класах, на яких здійснювався детальний аналіз успішності учнів.

На протязі І семестру щотижня проводилися засідання методичних оперативок, нарад при директорові, на яких були розглянуті питання результатів вивчення стану викладання предметів: математики, історії України, української мови у 5-11 класах, інших нагальних питань навчально-виховної роботи.

Щомісяця проводилися засідання методичних об’єднань, на яких вирішувалися проблеми навчальних предметів певного циклу, розглядалися питання удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення ефективності роботи педагогічних працівників. Багатьма вчителями усіх методичних об*єднань та творчих груп проведені відкриті уроки, заняття, виховні заходи для вивчення та передачі педагогічного досвіду, також у рамках атестації. На них запрошувалися члени методичних об*єднань, члени атестаційної комісії Це свідчить про тісну співпрацю усіх педагогічних працівників Миколаївського НВК.

Виходячи з вище викладеного,

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Вважати виконаними навчальні програми і плани з усіх предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану школи в І семестрі 2018-2019 навчального року.

2. Ознайомити вчителів з наказом «Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2018-2019 навчального року» на педагогічній раді. ( 11 січня 2019 року)

3. Керівникам методичних об’єднань:

3.1. На ІІ семестр 2018-2019 н.р. опрацювати з членами методичних об*єднань нормативні документи щодо оформлення у класних журналах записів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів. (січень 2019року)

3.1 Виносити на розгляд зміни в навчальній програмі для здійснення календарно – тематичного планування (кількість годин, тематичних, контрольних, практичних тощо).(січень 2019 року)

3.2. . Забезпечити об’єктивність оцінювання знань і вмінь учнів.

4. Учителям школи:

4.1. При плануванні роботи на ІІ семестр 2018-2019 н. р. дотримуватися вимог навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України. (постійно)

4.2. Ретельно спланувати корекційну та індивідуальну роботу у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року для підвищення результативності та якості знань. (січень 2019 р.)

4.3. Інтенсифікувати процес навчання, використовуючи прогресивні технології проведення уроків (урок-залік, урок-лекція, урок - семінар, урок-дослідження, урок-блок, урок-консультація, урок-кейс та інші), поєднувати споріднені теми (на протязі року) .

5. Заступнику директора з НВР Кузьменко А.М.

5.1. З метою недопущення перевантаження учнів, на початку ІІ семестру 2018-2019 навчального року скласти графік контрольних робіт і контролювати його дотримання вчителями школи. (постійно)

5.2. Продовжувати контроль за заміною уроків та виконанням програм. (постійно) 5.3.Перевіряти оптимальність календарно-тематичних планів вчителів, у разі необхідності – надавати допомогу вчителям у корекції планів. (постійно)

5.4. Під час здійснення внутрішкільного контролю за навчально-виховним процесом аналізувати питання якості виконання навчальних програм і робочих навчальних планів. (постійно)

5.5. Сприяти проведенню відкритих уроків, занять, виховних заходи для вивчення та передачі педагогічного досвіду.

5.6. У ІІ семестрі продовжити вивчення стану викладання математики у 1-11 класах, інформатики у 2-11 класах, української мови у 1-4 класах, хід підготовки учнів до ЗНО та ДПА, художньої культури та мистецтва.

Директор НВК Н.І.Фоменко

Заступник директора з НВР А.М.Кузьменко

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
7
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!