Довідка про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9 класі

Опис документу:
Мета: визначення рівня навчальних досягнень учнів, їх працездатності, виконання режиму школи та єдиних вимог на уроках. Протягом контрольного періоду відвідані уроки, проведені бесіди з класним керівником, учнями, анкетування учнів та їх батьків, проведено батьківські збори.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Довідка

про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9 класі

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Відповідно до плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік, в період з 11.03 по 15.03 адміністрацією школи було проведено класно-узагальнюючий контроль у 9 класі, метою якого було визначення рівня навчальних досягнень учнів, їх працездатності, виконання режиму школи та єдиних вимог на уроках. Протягом контрольного періоду відвідані уроки, проведені бесіди з класним керівником, учнями, анкетування учнів та їх батьків, проведено батьківські збори.

На початок навчального року в 9 класі навчалося __ учнів, станом на 01.03.2019 року __ учнів, з них __ хлопців та __ дівчат. Соціальна характеристика класу задовільна: серед дев’ятикласників жоден учень не стоїть на внутрішкільному обліку. За підсумками І семестру в класі 1 учениця має високий рівень знань _________. До уроків готується старанно, вміє чітко відповідати на запитання, самостійно виконувати завдання. Є також група учнів, які відрізняються добросовісним ставленням до навчання ___________. Ці учні виконують домашні завдання, проявляють інтерес до знань. Деяким учням ___________ не вистачає систематичності у виконанні домашніх завдань, вони, як правило, неактивні на уроках. Учні 9-го класу, які мають низький рівень знань відсутні.

Під час періоду класно-узагальнюючого контролю в 9 класі проведено контрольні роботи з геометрії та хімії.

Результати наступні:

Типовими помилками на контрольній роботі з геометрії є неточні малюнки до задач, невміння використовувати учнями формули. Причинами зазначених недоліків у роботі з учнівським колективом на уроках алгебри та геометрії є: низький рівень знань учнів з попередніх тем курсу, часткове використання можливостей наочності (таблиць, моделей), відсутність зворотного зв’язку, особливо під час закріплення знань на уроках.

Типовими помилками на контрольній роботі з хімії були: невміння розрізняти вуглеводні та вуглеводи; записувати рівняння відповідних реакцій; незнання електронної будови атома карбону; гомологів метану. Тому вчителю хімії ____________ необхідно відпрацьовувати з учнями визначення хімічних термінів; постійно повторювати навчальний матеріал, звертати увагу на особливість запису хімічних рівнянь, відпрацьовувати навички виконання учнями тестових завдань.

Крім того, вчителю _________ обов’язково оголошувати бальну вартість кожного різнорівневого тестового завдання при виконанні як контрольних, так і інших письмових робіт з метою об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

На уроці російської мови у класі панувала здорова робоча обстановка: залучались до роботи майже всі учні класу, не залишались поза увагою ні учні низького рівня навчальних досягнень, ні достатнього. Вчитель __________ постійно спонукав учнів до активності своїми коментарями, була застосована вміла мотивація – учні самостійно підійшли до мети уроку через схеми складнопідрядних та складносурядних речень, до речень з різними видами зв’язку. Всі етапи уроку чітко простежувались та методично грамотно були завершеними. На уроці застосовувались різноманітні види робіт: складання схем речень, робота за алгоритмом, графічний диктант, робота з підручником, конструювання речень, як підсумок уроку переказ - мініатюра і все це на науковій основі - через правила правопису та пунктуації, акцентувалась увага на лексиці.

Учитель математики _______________ приділяє увагу створенню сприятливих умов для навчання, вчитель звертає увагу на розуміння й осмислення виконуваних операцій. Але вчителю слід ретельніше продумувати етапи уроку, раціонально використовувати час на уроці, правильно підбирати матеріал, за основу в навчанні математики взяти рівневу диференціацію математичних завдань. З метою відпрацювання необхідних загально навчальних умінь і навичок вчителю спланувати обсяг самоосвітньої діяльності.

Урок фізичної культури з теми «Баскетбол. Ведення та передача м’яча на місці та в русі». Перед уроком вчитель _____________ проводить інструктаж щодо дотримання ТБ з м’ячем, націлює учнів на активність та результативність виконаної роботи. На уроках фізвиховання учні 9-го кл. працюють на рівні високої фізичної підготовки. Це забезпечується великою кількістю навчальних та розвиваючих вправ. Одночасно звертається увага на точність та правильність і осмислення виконуваних фізичних вправ. Етапи уроку чітко продумані, завдання розробляються різної складності, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

Виконанню великого обсягу роботи на уроці сприяють майстерність учителя, раціональне використання часу та правильність добору фізичних вправ.

Рекомендації: вчителю працювати над вдосконаленням культури мови.

На уроці інформатики вчитель ______________ застосовує як індивідуальні форми роботи з учнями, так і групові. На достатньому науковому рівні пояснював матеріал, на науковій основі базувалось повторення.

Однак простежується нерегулярне оцінювання навчальних досягнень учнів. Відсутність постійного контролю за рівнем знань учнів, виконання ними домашніх завдань призводить до ігнорування дев’ятикласниками необхідності підготовки до уроків та активної роботи під час навчальних занять.

Вчитель біології ___________ застосовує одноманітну подачу нового матеріалу, метод викладання – інформативно-повідомляючий, що призводить до зниження пізнавальної активності учнів на уроці. Вчитель не використовує потенціал кабінету біології, маючи велику кількість наочності (таблиці, схеми) на уроках їх не застосовує.

Класним керівником, адміністрацією, вчителями-предметниками ведеться планомірна підготовка 9-класників до вибору подальшого шляху навчання, отримання середньої освіти.

Так, за висновком шкільного психолога ________________, 9-й клас – це період завершення у середній ланці школи, перехід від старшого підліткового до раннього юнацького віку, період який прийнято описувати як «вік другого народження особистості». Цей період закінчується виникненням особливої особистісної освіти, яка визначається терміном «самовизначення» та характеризується усвідомленням себе в якості члена суспільства та свого значення у житті. В психічному старшого підлітка значно змінюється внутрішня позиція, спрямованість у майбутнє стає основною направленістю особистості, у центрі уваги інтересів та планів школяра знаходиться проблема вибору професії – професійне самовизначення.

В умовах сучасного шкільного навчання 9-тикласник повинен вибрати профіль подальшого навчання.

Таким чином ціллю діагностики учнів 9-го класу є отримання інформації про особисту готовність школярів до першого етапу професійного самовизначення – профільному навчанню.

Психологом була проведена робота з учнями 9-го класу та їх батьками. За результатами діагностики учнів були зроблені наступні висновки:

Мають схильність до професій типу:

 • «Людина – природа» __ учні;

 • «Людина – техніка» __ учні;

 • «Людина – художній образ» __ учні;

 • «Людина – людина» __ учнів;

 • не сформовані інтереси __ учень.

Анкетування батьків було проведено з метою з'ясування узгодженості вимог батьків та можливостей дітей. Не можуть дати жодних рекомендацій дітям – батьки __ учнів; рекомендації батьків з бажанням дітей співпадають у __; не співпадають – у __. З __ учнів, які опитувались щодо вибору подальшого навчання та профілю 10 класу маємо такі результати:

__ учнів – 10 клас;

__ учні – училище;

__ учень – технікум.

Технологічний профіль обирають __ учнів, філологічний __ учні.

Для батьків 9-го класу проведено класні батьківські збори, на яких батьки були проінформовані про можливі шляхи отримання освіти їхніми дітьми після закінчення 9-го класу та вибору профілю навчання в 10класі, особливостями проведення ДПА у 2018-2019 навчальному році.

Отже, можна зробити висновок, що учні 9-го класу мають потенціал для навчання, але не завжди його реалізовують.

Рекомендації:

 1. Вчителям-предметникам, які працюють у 9-му класі:

  1. для підвищення рівня викладання предметів, підвищення якості знань та ступеню навченості учнів, підготовці випускників до ДПА використовувати інноваційні технології, систематично вести роботу щодо повторення та узагальнення вивченого матеріалу;

  2. організувати роботу з метою підвищення рівня оволодіння загально навчальними вміннями та навичками з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень.

 2. Вчителям ___________, ___________ для підвищення якості знань учнів систематично використовувати різнорівневу диференціацію, урізноманітнювати форми і методи роботи на уроках, використовувати раціональні прийоми повторення вивченого матеріалу.

 3. Класному керівнику ___________:

  1. активізувати роботу щодо профорієнтації учнів, вибору профілю навчання в 10 класі;

  2. продовжувати працювати над формуванням правової свідомості учнів у розрізі виконання Закону України «Про освіту» та дотримання правил для учнів;

  3. продовжити роботу з формування класного колективу та активізації роботи органів учнівського самоврядування.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Ознайомлені:

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Українська мова у професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.