Досвід роботи "Фізична складова здоров’я"

Опис документу:
Довести, що головне у фізичному вихованні дошкільників – це охорона життя, зміцнення здоров" і всебічний фізичний розвиток дітей. Висвітлити питання взаємозв’язку фізичного виховання з формуванням позитивних моральних і вольових рис характеру дитини. Довести, що формування правильної постави та профілактика одне з основних завдань фізичного виховання дошкільнят.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізична складова здоровя.

“Дошкільний заклад – початкова школа

НВО№2

Вихователь дошкільної групи.

Слюсарчук Т. В.

м. Славута 2012р

Зміст

 1. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

 2. Заняття.

 3. Гімнастика пробудження.

 4. Загартування.

 5. Фізкультурні хвилинки.

 6. Рухливі ігри.

 7. Ранкова гімнастика.

 8. Список використаної літератури.

Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Саме в дошкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичні досконалості - основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості (спритність, швидкість, сила та ін.). Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку.

Правильним фізичний розвиток - фізіологічний та педагогічний процес, спрямований на досягнення фізичної досконалості, зміцнення здоров’я, підготовку підростаючого покоління до дорослого життя та праці.

У процесі фізичного виховання створюються позитивні умови для успішного засвоєння дітьми стійких навичок поведінки. Зв’язок фізичного виховання з розумовим передбачає повідомлення дітям певних знань з фізичної культури, зокрема правил рухливих ігор, найраціональніших способів виконання рухів.

З особливою чіткістю виявляється зв’язок фізичного виховання з трудовим, адже в основі трудової діяльності лежать різноманітні рухи. Удосконалення рухового апарату дитини підвищує працездатність організму; розвиток фізичних та вольових якостей сприяє практичній та психологічній підготовці дошкільників до високопродуктивної праці в майбутньому.

Під час виконання фізичних вправ удосконалюються функції аналізаторів: зорового, слухового, рухового. Чіткішими стають оцінки простору, у дітей розвивається почуття ритму, підвищується точність і чіткість рухів та ін. Усе це створює необхідні передумови для кращого сприймання навколишнього середовища і певною мірою впливає на естетичний розвиток.

Для прищеплення дітям емоційних смаків у процесі фізичного виховання велике значення має додержання відповідних гігієнічних умов на заняттях, гарна фізкультурна форма, яскраве художнє оформлення фізкультурного інвентарю ( м’ячів, прапорців, обручів тощо ).

На виховання естетичних почуттів значною мірою впливає музика , яка супроводжує заняття та ранкову гімнастику. Вона сприяє ритмічнішому й координованішому виконанню рухів, задає темп вправ, допомагає виконати їх виразніше. Усе це поліпшує настрій дітей, викликає в них загальне емоційне піднесення.

Завдання

Довести, що головне у фізичному вихованні дошкільників – це охорона життя, зміцнення здоров" і всебічний фізичний розвиток дітей.

Висвітлити питання взаємозв’язку фізичного виховання з формуванням позитивних моральних і вольових рис характеру дитини.

Довести, що формування правильної постави та профілактика одне з основних завдань фізичного виховання дошкільнят.

Я вважаю, що важлива умова правильного фізичного виховання – єдність вимог дитячого садка та сім’ї. Фізичне виховання дітей дошкільного віку буде ефективним за умови, що воно є органічною частиною всього виховного процесу дитячого садка, предметом спільного піклування дошкільних працівників, членів сім’ї, коли кожний вихователь повністю і творчо виконує вимоги програми. Також необхідно досконало знати анатомо – фізіологічні особливості дитячого організму різних вікових категорій, щоб не завдати шкоди дитині.

Фізичний розвиток та стан здоров’я дітей

Під фізичним розвитком дітей та підлітків розуміють безперервний біологічний процес. На кожному віковому етапі він характеризується визначеним комплексом пов’язаних між собою та зовнішнім середовищем ( при керівній ролі центральної нервової системи ) морфологічних та функціональних властивостей організму та зумовлені цими властивостями запасом фізичних сил.

Фізичний розвиток, стан здоров’я, так як і народжуваність та дитяча смертність відображає стан дитячого колективу. Постійний нагляд за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей та підлітків, які проводять лікарі та медичні сестри дитячих закладів, необхідний, так як дозволяє своєчасно намітити та здійснити ряд індивідуальних та масових оздоровчих мір.

Вивчення фізичного розвитку та стану здоров’я кожної дитини та всього дитячого колективу знаходиться в безперервному зв’язку. Без індивідуальної оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я неможливо відобразити характеристику групи, так як і без знання середніх показників фізичного розвитку, притаманного даному віку, статі та колективу, неможливо об’єктивно оцінити фізичний розвиток кожної дитини.

Практика

 

Специфікою навчання фізичних вправ з дітьми п'ятого року життя є більш високий якісний рівень виконання рухів. Це пов'язано з можливостями дошкільників цього віку сприймати, уявляти, аналізувати та оцінювати послідовність та якість особистих рухових дій.
У колону та шеренгу дітей привчають шикуватися за зростом. Для перешикування у декілька колон (ланок) вихователь перед початком заняття розподіляє їх по ланках і призначає ведучих.
Після приходу на місце де проводиться заняття (зал або майданчик) діти перешиковуються з поворотом з колони в шеренгу і їм повідомляють короткий зміст заняття. Потім вони виконують ходьбу різними способами (на носках, п'ятках, зовнішньому склепінні стоп, приставним кроком та ін.) за ведучим та біг у середньому (25-30 с) або повільному (до 1 хв 30 с) темпі. Під час ходьби вихователь постійно нагадує дітям, щоб вони не нахиляли голову і тримали спину рівною, виконували вільний мах руками, не човгали ногами, змінювали швидкість ходьби та бігу відповідно до темпу музики або підрахунку.
З метою удосконалення орієнтування в просторі дітям пропонують ходьбу та біг зі зміною напрямку (змійкою), раціонально використовувати площу залу (майданчика), дотримуватися певної відстані (дистанції, при пересуванні в колоні по одному або по два (в парах).
Для виконання загальнорозвиваючих вправ діти перешиковуються у три-чотири колони з заведенням ланок. Ці вправи виконуються з різних вихідних положень: стоячи, сидячи, лежачи. Збільшується кількість предметів (обруч, гімнастична палиця, м'ячі різного діаметра та ін.), які пропонуються дітям у підготовчій частині заняття. Вихователь звертає увагу на більшу, чіткість вправ та слідкує за правильним диханням дітей, нагадуючи про необхідність глибокого вдиху та повного видиху, підказує, коли його краще зробити. Для занять підбирають 5-6 вправ, кожна з них повторюється 6-8 разів, стрибки – 16 разів.
В основній частині діти виконують 3-5 основних рухів. Позитивний вплив занять буде досягнуто лише за умови високої моторної щільності та достатньої рухової активності дітей. З цією метою доцільно застосовувати фронтальний та груповий способи організації дітей, а також використовувати комбінації з 4-5 основних рухів, які виконуються одне за одним: підлізання під дугу, ходьба по гімнастичній лаві, стрибок у глибину у зворотному напрямку – повзання в упорі стоячи на колінах. Ці завдання одночасно виконують 2-3 підгрупи, діти рухаються одне за одним безперервним потоком.
Чергове виконання вправ дає можливість вихователю контролювати дії дітей та надавати, кому потрібно, необхідну допомогу та страховку. При такій організації вони привчаються спостерігати за рухами однолітків та аналізувати їх.
Прийоми навчання у середній групі мають свої особливості. Якщо розучують незнайомий дітям рух, вихователь показує його у супроводі пояснень. Повторний показ здійснює дитина, яка краще володіє цим рухом. У подальшому, коли навичка сформована, діти виконують вправу після короткого нагадування вихователя. Значне місце під час занять продовжують займати імітаційні вправи та ігрові прийоми навчання, які підвищують інтерес до запропонованих рухів, дають змогу подолати невпевненість та боязкість у деяких дітей.
У процесі занять необхідно проявляти максимум уваги до кожної дитини, враховуючи її індивідуальність, допомагаючи осмислити рухове завдання. Загальною для всіх вимогою є привчання дітей бути наполегливими, доводити вправу до кінця, виховувати в них вольові якості у процесі виконання основних рухів.
Обов'язковим елементом змісту цієї частини є рухлива гра, з якої діти повинні отримати найбільше фізіологічне та емоційне навантаження. Більшість ігор у цій групі мають сюжетний характер, який визначає зміст рухів. Головну роль (ведучого) виконує хто-небудь з дітей. При повторенні деяких ігор її можуть виконувати двоє-троє дітей. Наприклад, «Зайці і вовк» або «Лисиця в курнику» ловлять дітей, які втікають від вовка або лисиці.
У процесі гри вихователь слідкує за діями гравців, дотримання ними правил, робить зауваження тим, хто їх порушує, стимулює активність дітей. Гра повторюється 3-4 рази.
Заключна частина закінчується ходьбою у повільному темпі іноді малорухливою грою та коротким підбиттям підсумків заняття. Вихователь відзначає позитивне у виконанні основних рухів та рухливої гри, а також у поведінці дітей, відмічає досягнення окремих з них. Тривалість заняття складає в межах 25-30 хвилин

Заняття

Прогулянка до лісу
Завдання: Розучити комплекс загальнорозвиваючих вправ. Закріплювати навички ходьби по гімнастичній лаві, підлізання під шнур та стрибків у довжину з місця. Розвивати спритність та увагу під час гри «Діти у лісі».
Інвентар: 2-3 гімнастичні лави, 2 стояки, шнур (довжина 10 м), 12 кружечків з картону (діаметр 30 см).
1. Ходьба зі зміною темпу (до 1 хв), ходьба на зовнішньому боці стоп, як клишоногий ведмедик (25 с). Біг у середньому темпі (25 с), ходьба. Шикування в коло.
^ Комплекс загальнорозвиваючих вправ:
а) Піднімання рук через сторони вгору («зриваємо горіхи з дерева»). В.п. - основна стійка. 1-2 - підняти руки через сторони вгору, зірвати горіх (вдих);
3-4 - опустити руки вниз, покласти горіх у торбинку (видих). Повторити 6 разів.
б) Нахили тулуба вперед («зірвати квіточку»). В.п. - основна стійка.
1-2 - нахилити тулуб вперед, руки вниз, «зірвати квіточку» (видих);
3-4 - випрямитися у в.п. (вдих). Повторити 6 разів.
в) Нахили тулуба в сторони («гриби шукаємо»). В.п. - стійка ноги нарізно, руки на поясі.

 1. - нахилити тулуб вправо, подивитися, де гриб (видих);

 2. - повернутися у в.п. (вдих)

3 -4 - тіж самі рухи вліво. Повторити 6 разів.
г) Стрибки («пострибаємо, як зайчик»). Стрибки на місці на обох ногах, як зайчик. Повторити 12 разів.
Перешикувати дітей у дві-три колони.

 1. Підлізання під «гілку» (шнур, який натягнуто між 2 стояків на висоті 40 см) та ходьба по «місточку» (гімнастичній лаві), тримаючи руки в сторони та на поясі. У зворотному напрямку діти виконують стрибки по «купинках» (кружечки з картону, які покладено на підлогу на відстані 30-40 см), відштовхуючись обома ногами. Потім вони підлізають під «гілку» (шнур) і стають на свої місця в колони.
  Повторити 5-6 разів.
  Гра «Діти в лісі». Повторити 3-4 рази.

 1. Ходьба у повільному темпі на носках, як лисичка (35 с), звичайна ходьба з поступовим уповільненням темпу, з рухами рук вгору та вниз, як пташки (5-6 разів).

Заняття 2.
Завдання: 
Розучити комплекс загальнорозвиваючих вправ. Удосконалювати навички ходьби по гімнастичній лаві, стрибків у довжину з місця та глибину, підлізання під дугу. Розучити гру «Лисиця в курнику».
Інвентар: 2-3 гімнастичні лави, 2 шнури (довжина 8-10 м), прапорець, 8-12 кубиків, 2-3 дуги.
1. Ходьба в середньому та швидкому темпі (40 с), ходьба з підніманням високо ніг, як конячка (ЗО с). Біг врозтіч (50 с), за сигналом вихователя (піднятий вгору прапорець) діти переходять на ходьбу, а потім знову продовжують біг (3-4 рази), ходьба. Шикування в кілька колон із заведенням ланок.
^ Комплекс загальнорозвиваючих вправ - «У зоопарку»:
а) Піднімання рук вгору (як мавпочка). В.п. - основна стійка.
1-2 - підняти руки через сторони вгору (зірвати яблуко з дерева), подивитися на руки (вдих);
3-4 - опустити руки через сторони вниз (видих). Повторити 6-8 разів.
б) Піднімання ноги, зігнутої в коліні (як чапля). В.п. - основна стійка.
1 - підняти праву ногу, зігнуту в коліні, руки в сторони (вдих);
2 - повернутися у в.п. (видих);
3-4 - те саме з лівої ноги. Повторити 6 разів.
в) Піднімання рук вперед-вгору (кенгуру лапки піднімає). В.п. - основна стійка.

 1. - підняти руки вперед-вгору, зігнувши їх у ліктях (вдих);

 2. - опустити руки вниз, вдаривши ними по боках (видих). Повторити 6—8 разів.
  г) Вигинання спини вгору (тигр). В.п. - упор присівши.

  1-2 - випрямити ноги, вигнути спину вгору, як тигр (видих); 3-4 - згинаючи ноги, повернутися у в.п. (вдих). Повторити 6-8
  разів.
  д) Стрибки на місці на обох ногах (як зайчик). В.п. - руки напівзігнуті, як лапки в зайчика.
  1-4 - напівприсідання (пружні);
  5-8 - стрибки на обох ногах. Повторити 3 рази.
  2. Ходьба по гімнастичній лаві. Вправу виконують одне за одним, одночасно на 2-3 лавах. Проходячи перший і другий раз, руки тримати в сторони, третій і четвертий - на поясі, переступаючи через кубики, які поставлені на лаві на відстані одного кроку. На кінці лави виконати стрибок у глибину на килим. У зворотному напрямку діти виконують підлізання під дугу правим або лівим боком.
  Стрибок у довжину з місця через «струмок» (завширшки 50 см). Одночасно стрибає півгрупи дітей, два рази підряд (спочатку вперед, а потім після повороту кругом у зворотному напрямку). Потім стрибає інша підгрупа, повторити 10-12 разів. Гра «Лисиця в курнику». Повторити 3 рази.
  3. Ходьба у повільному темпі з рухами рук вгору та вниз (6-8 разів), як курчата крилами (35 с). Підбиття підсумків заняття.
  Заняття з дітьми старшої групи. Рухи дітей шостого року життя стають більш свідомими і мають довільний характер. Рухова діяльність їх більш різноманітна, вони впевнено виконують основні рухи (ходьбу, біг, стрибки в довжину з місця, метання предметів та ін.), для них характерна більша самостійність в оволодінні новими вправами. Оцінка діяльності своїх рухів або однолітків має більш розгорнутий, обґрунтований та об'єктивний характер.
  Перед початком заняття діти самостійно шикуються у колону за зростом, переходять до місця занять, а потім, виконуючи поворот ліворуч або праворуч, перешиковуються у шеренгу. У цій віковій групі застосовуються більш чіткі команди: «Направо!», «Наліво!», «Кроком руш!», «Кругом!», «Група, стій!» та ін. Тому під час проведення занять вихователь вправляє дітей у виконанні названих команд, які дають можливість швидко їх перешикувати та почати відповідний рух.
  На початку заняття повідомляється короткий його зміст. Після цього діти виконують поворот і шикуються в колону. Потім виконують різні види ходьби та бігу, вправи на увагу, танцювальні рухи (якщо заняття проводиться під музику) і перешиковуються з поворотом (праворуч або ліворуч) через центр по три-чотири в декілька колон.
  Оскільки навички ходьби та бігу в більшості дітей вже сформовані, основна увага приділяється удосконаленню цих рухів при виконанні їх у різному темпі та способами групових шикувань (у колоні, в парах, зграйкою та ін.), а також дотриманню правильної постави та ритмічному диханню (2-3 кроки – вдих, 3-4 – видих під час ходьби в середньому темпі).
  Під час виконання загальнорозвиваючих вправ вихователь домагається, щоб діти чітко дотримувалися напрямку, амплітуди, темпу рухів та правильного виконання не тільки вихідних та кінцевих, а й проміжних положень. Вправи можуть виконуватися з різних вихідних положень: стоячи (основна стійка, стійка ноги нарізно, в упорі стоячи), сидячи, лежачи. Цікаві для дітей загальнорозвиваючі вправи у парах або в колі, коли вони тримають одне одного за руки. З цими дітьми широко застосовують різні посібники: гімнастичні палиці, обручі, скакалки, торбинки з піском вагою 200 г та ін. Вони підвищують функціональне навантаження на організм дитини і мають значний тренувальний вплив на зміцнення м'язового апарата дошкільнят, формування в них правильної постави.
  Зі старшими дошкільниками, особливо коли заняття проводиться на свіжому повітрі, комплекс загальнорозвиваючих вправ може виконуватися під час ходьби в колоні по одному. Діти йдуть по колу з інтервалом від півтора до двох кроків один від одного і виконують по черзі вправи, спрямовані на розвиток м'язів рук, тулуба та ніг. Це значно скорочує час на підготовчу частину заняття і збільшує основну. Все це виправдано тим, що дитячий організм значно швидше включається у працю і досить швидко відновлюється. Комплекс загальнорозвиваючих вправ у комплексі 6-7, кожна повторюється 8-10 разів, стрибки до 20 разів.
  В основній частині удосконалюються вміння та навички раніше засвоєних рухів. Деякі види рухів: стрибки у висоту та довжину з розбігу, лазіння по канату, різнойменним способом по гімнастичній стінці та ін. починають розучуватися саме в цій групі. При ознайомлюванні з новими рухами вихователь показує їх (або найбільш підготовлена дитина), дохідливе пояснює та пропонує виконати вправу, створюючи для деяких з них полегшені умови (мінімальна висота перешкоди, стрибок з одного-двох кроків та ін.). При складанні, руху краще зосередити увагу дітей на одному-двох елементах, якими діти повинні оволодіти спочатку, а на наступних заняттях вони вивчають інші елементи і їх поступово підводять до виконання руху в цілому.
  При удосконаленні основних рухів доцільно застосовувати
  змагальний метод. Наприклад, вихователь при виконанні метання предметів в ціль або лазінні по гімнастичній стінці, пропонує дітям виконати цю вправу чітко, красиво та без помилок. Обов'язково потрібно підбити підсумки змагання та дати мотивовану оцінку дітям-переможцям. Змагання значно підвищує інтерес до запропонованих фізичних вправ..
  Застосування цього методу має також виховне значення для дітей. Вони привчаються поважати одне одного, об'єктивно оцінювати свої можливості, проявляти витримку, впевненість у своїх силах, рішучість. Однак не слід протиставляти успішність у виконанні рухів більш підготовлених дітей недолікам та помилкам більш слабким з них. Потрібно сприяти встановленню дружніх взаємин у групі, попереджувати проявлення зазнайства та неповаги до своїх товаришів.
  Успіх у формуванні рухів залежить від активності дітей. Тому необхідно застосовувати найбільш оптимальні способи організації дітей під час виконання основних рухів. У цій групі застосовують колове тренування, яке дає можливість впливати на комплексний розвиток фізичних якостей та досягти достатнього фізіологічного навантаження на організм дітей.
  Активність дитини також підтримує його свідоме ставлення до запропонованих вправ. Тому слід частіше залучати дітей до аналізу виконання рухів у своїх однолітків. Наприклад: Діти, подивіться уважно, як виконує стрибок з куба Оксана». Якщо вони помічають помилки у своїх товаришів, то більш свідомо ставляться до особистого виконання рухів і виправляють свої помилки.
  Рухливі ігри для старших дошкільників різноманітні за змістом. Для занять підбирають сюжетні ігри, естафети та ігри з елементами спорту, у яких передбачається розподіл гравців на команди. Відповідальні ролі в іграх виконують самі діти. Безпосередня участь вихователя в іграх не обов'язкова. Він керує ходом гри, нагадує правила, слідкує за їх виконанням, а також спостерігає за правильністю рухів дітей. Однак це не виключає епізодичну участь його в грі, тому що це пожвавлює ігрові дії дітей і підвищує інтерес до неї.

  "Спілкування вихователя з дітьми під час гри, емоційне її проведення, об'єктивний аналіз наслідків допомагають більш свідомому ставленню гравців до своєї поведінки, позитивно впливають на виховання моральних та вольових якостей дошкільників цієї групи. Кожна гра, якщо вона має чітке закінчення, повторюється 3-4 рази.
  У заключній частині заняття виконується ходьба у повільному темпі у поєднанні з вправами на врегулювання дихання, епізодично – спокійна рухлива гра. Підбиваються підсумки заняття, де вихователь відмічає успіхи окремих дітей, робить зауваження тим, хто порушував дисципліну, був не уважним, рекомендує потренуватися самостійно у деяких рухах під час прогулянок.
  Тривалість занять у цій групі 30-35 хвилин.

Заняття 3.

Завдання: Розучити комплекс загальнорозвиваючих вправ. Удосконалювати навички стрибка у довжину з розбігу, ходьби по мотузці приставним кроком з рухами рук, повзання по колоді в упорі стоячи на колінах, пролізання в обруч боком. Розвивати спритність та швидкість під час гри «Карасі та щука».
Інвентар: колода, 2 стояки з обручами, 2 мотузки (довжина 10-12 м).
1. Ходьба (до 2,5 хв) чергується з бігом урозтіч. За сигналом вихователя швидко стати на своє місце в колоні (повторити 4-5 разів). Ходьба на носках та п'ятках, руки за головою (40 с). Перешикуватися у пари.
^ Комплекс загальнорозвиваючих вправ у парах:
а) Піднімання рук через сторони вгору. В.п. - основна стійка, діти стоять обличчям одне до одного, тримаючись за кисті рук.
1-2 - підняти руки вгору (вдих);
3-4 - опустити руки у в.п. (видих). Повторити 8-10 разів.
б) Нахили тулуба в сторони. В.п. - стійка ноги нарізно, руки на плечах партнера.

 1. - нахил тулуба в сторону (видих);

 2. - повернутися у в.п. (вдих);
  3-4 - те саме в інший бік. Повторити 8 разів.
  в) Чергові згинання рук. В.п. - основна стійка, руки зігнуті у ліктях, долоні рук партнерів з'єднані.
  1-4 - чергові згинання та розгинання рук, дихання довільне. Повторити 16-20 разів.
  г) Присідання. В.п. - основна стійка, триматися за руки одне одного.
  1-2 - присідання на носках (видих);
  3-4 - стати у в.п. (вдих). Повторити 8 разів.
  д) Нахили тулуба вперед. В.п. - стояти на відстані кроку від партнера, руки на його плечах.

 1. - нахил тулуба вперед (видих);

 2. - повернутися у в.п. (вдих). Повторити 8-10 разів.
  є) Стрибки зі зміною положення ніг. В.п. - основна стійка, долоні рук партнерів з'єднані.

 1. - стрибком ноги нарізно;

- стрибком ноги разом. Повторити 10-12 разів..

 1. Стрибки в довжину з 5-6-метрового розбігу. У зворотному напрямі виконати ходьбу по мотузці приставним кроком правим або лівим боком з рухами рук (крок правою - руки вперед, лівою - у сторони). Повторити 10-12 разіз.
  Повзання по колоді в упорі стоячи на колінах. На кінці колоди підвестися і виконати стрибок у глибину. У зворотному напрямку діти пролізають в обруч правим або лівим боком. Повторити 4-5 разів.
  Гра «Карасі та щука». Повторити 3-4 рази. 3. Ходьба (45 с) у повільному темпі з рухами рук, як рибки плавниками. Підсумки.

Гімнастика пробудження — невідмінна ланка фізичного розвитку дітей. Її місце — у другій половині дня після денного сну. Прокидаючись та виконуючи елементарні фізичні вправи, діти налагоджують свій організм до подальшої рухової активності.

Гімнастика пробудження

Комплекс вправ «Кошенята»

I. Кошенята потягуються (потягування з підійманням рук вгору)

В. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба.

1 - потянутися, підняти руки вгору, потянути носочки ніг;

2 - повернутися у вихідне положення.

М. в. - руки прямі, потягуємося всім тілом, носочки прямі.

ІІ. Кошенята повертають голівки (повороти голови вправо/вліво)

В. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба.

1 - повернути голівку на ліву сторону, полежати;

2 - в. п;

3 - повернути голівку на праву сторону, полежати;

4 - в. п.

М. в. - повернути голівку повністю, тулуб при цьому прямий.

ІІІ. Кошенята повертаються (повороти вправо/вліво)

В. п. - лежачи на спині, руки за головою.

1 - повернутися, лягти на ліву сторону, полежати;

2 - в. п;

3 - повернутися і лягти на праву сторону, полежати;

4 - в. п.

М. в. - повертатися всім тілом, руки з-під голови не виймати.

ІV. Кошенята піднімають лапки (підтягування ніг до живота

В. п. - сидячи на ліжку з упором на руки.

1 - підтягнути праву ногу;

2 - в. п;

3 - підтягнути ліву ногу;

4 - в. п.

М. в. - ноги згинаємо, підтягуємо якомога вище до живота.

V. Кошенята потягуються (прогинання спинки)

В. п. - стають на ліжку з упором на руки і коліна.

1 - прогнути спинку, голівку підняти високо, відводячи назад;

2 - в. п.

VI. Кошенята тягнуться до сонця

В. п. - діти стоять на підлозі, руки вздовж тулуба.

1 - підняти руки вгору і потягнутися на носочках

2 - в. п.

Усмішка”

„Подивіться в очі”. В.п. – лежачи на спині одне до одного ногами, руки уздовж тулуба. 1 – підняти голову, подивитися одне одному в очі(видих), 2 – в.п.,(вдих).

„Заховалися одне від одного”. В.п. – лежачи на спині одне до одного ногами, руки під головою. 1 – зігнути ноги в колінах; 2 – в.п.

„Пошукали один одного”. В.п. – те саме, ноги в колінах зігнути, руки розведені в боки. 1 – покласти коліна на ліжко (видих), поворот голови вправо. 2 – в.п., (вдих); 3 – 4 – те саме вліво.

„Зустріч”. В.п. – лежачи на спині, руки уздовж тулуба перекачування вліво (вправо).

„Їдемо на велосипеді”. В.п. – те саме. Поперемінне згинання і випрямлення то лівої, то правої ноги.

„Тягнемося до сонця”. В.п. – стоячи на колінах, руки опущені. 1 – 2 – підняти руки через сторони вгору, потягнутися. 3 – 4 – в.п.

„Усмішка”. Встати, усміхнутися одне одному.

Прокидаймось”

Лунає тиха, спокійна музика. Вихователь пропонує дітям відкинути ковдри.

„Розбудить сусіда” – повороти головою праворуч-ліворуч.

„Потяглися” – лежачи на спині, ноги разом, руки вздовж тулуба. Підняли руки вгору, опустили за голову – потяглися; опустили руки вниз.

„Хто ще спить?” – сидячи на ліжку, ноги прямі, руки на по-ясі. Підняли плечі вгору (вдих); опустили плечі(видих).

„Шукаємо черевички” – сидячи на ліжку, ноги опущені на підлогу. Нахилитися вперед, дістати носиком колін(видих); сісти рівно(вдих).

„Виросли великі” – стоячи біля ліжка. Піднятися на носки, потягнутися руками вгору; опуститися.

Гімнастика закінчується ходьба по корекційній доріжці.

Вихователь ніжно промовляє:

Хто так солодко тут спить?

Треба прокидатися –

Оченята відкривати

І зарядку починати.

Під спокійну музику діти прокидаються, скочують ковдри на край ліжка.

„Потягування” В.п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба, ноги разом.1 – підняти руки вгору, носки ніг витягнути-подивитися на носок. 2 – в.п.

„Почергове піднімання ніг” В.п. – лежачи на спині, руки під головою. 1 – підняти праву пряму ногу якомога вище – подивитися на носок. 2 – в.п. 3 – 4 – те саме з лівої ноги.

„Погойдування” В.п. – лежачи на спині, ноги зігнути в колінах, притиснуті руками до грудей. 1-підтягти до колін голову, погойдатися на спині. 2 – розслабитися.

„Прогинання” В.п. – лежачи на животі, ноги прямі, руки зіг-нути в ліктях. 1 – випрямити руки, прогнутися у спині, подивитися на стелю. 2 – в.п.

„Розведення рук” В.п. – сидячи на ліжку, ноги опущені вниз. 1 – руки в сторони; 2 – обхопити себе за плечі.

„Повороти голови” В.п. – сидячи на ліжку, ноги опущені, руки на колінах. 1 – повернути голову праворуч; 2 – повернути ліворуч.

„Повороти тулуба” В.п. – стоячи, руки в боки. 1 – поворот тулуба праворуч; 2 – в.п. 3 – 4 – те саме ліворуч.

Силачі”

„Силачі” – в.п. – лежачи на спині, руки на плечі. Згинання і розгинання рук.

„Руки вгору”. В.п. – те саме. Піднімання рук вгору.

„Підтягування”. В.п. лежачи на спині, руками тримаємось за ліжко. Підтягування обох ніг до грудей.

„Піднімання ніг”. В.п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Піднімання правої (лівої) ноги.

Стрибки на лівій та на правій нозі, чередуючи з ходьбою.

Вправа на дихання. “Левенята”

„Прокидання”. В.п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба, ноги разом. Повороти голови вліво – вправо.

„Потягусі”. В.п. – те саме.1 – закинути руки назад, носки натягнуті (вдих); 2 – в.п., (видих).

„Покотилися”. В.п. – лежачи на спині, руки прямі за головою, ноги разом. 1 – перекати тулуба вправо; вліво.

„Умилися”. В.п. – лежачи на животі, руки вперед, ноги разом. 1 – підняти тулуб; 2 – «умили» мордочки.

„Помахали хвостиками”. В.п. – стоячи на колінах з упором на руки. 1 – прогнутися у спині, підняти голову догори, 2 – 3 – повороти таза ліворуч – праворуч; 4 – в.п.

„Левеня сердиться”. В.п. – те саме. 1 – вигнути спину, поди-витися вперед, сказати «р – р – р»; 2 – в.п.

„Нагостримо кігтики”. В.п. – о.с., руки за головою. 1– 4 – переступаючи вправо, зробити енергійні загрібаючи рухи пальцями ніг; 5 – 8 – те саме вліво. „Мавпочки”

Вихователь розповідає під спокійну музику:

Вітерець гойдає розлогі пальми, спекотне сонце панує на блакитному небі. А на затишній галявині сплять гарненькі маленькі мавпочки. Ось прокидаються мавпочки, крутять голівками…

Потягуються. .в.п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба, ноги разом. Піднімання рук вгору-вниз.

В.п. – те саме. Підняти праву ногу вгору (вдих); те саме лівою ногою.

Сонечко засвітило мавпочкам в оченята, вони радо перекинулися зі спинок на животики, умили мордочки з потічка. .В.п. – лежачи на животі, руки вперед.

Підвелися, подивилися на свої хвостики. .В.п. – стоячи на колінах з упором на руки.

Потяглися по банан до пальми. .В.п. – сидячи на колінах, руки на поясі.

Сіли на ніжки. Де б знайти смачний банан?. В.п. – те саме. „Зайчатка”

Під легку музику діти прокидаються від сну.

Вихователь говорить:

Доки ви спали, до нас у гості прибігли зайчатка. Візьміть кожен свого зайчика і посадить на животик. Діти виконують рухи з уявними іграшками.

„Привітайтеся із зайчиком”. – нахил голови вперед з в.п. – лежачи на спині.

„Підніміть зайчаток високо”. З в.п. – лежачи на спині діти піднімають руки з уявними зайчиками вгору, опускають їх.

„Покладіть зайчиків біля себе”. В.п. – те саме. Перекати тулуба вліво – вправо так, щоб торкнутися уявним зайчиком ліжка.

„Посадіть зайчика на пальці ніг”. В.п. – лежачи на спині, руки на животі тримають уявного зайчика. 1 – піднятися, нахилитися вперед, торкнутися руками пальців ніг (видих); 2 – в в.п. (вдих).

„Покатайте зайчика”. В.п. – сидячи, руки на колінах, ноги прямі. Ходьба на стегнах до кінця ліжка і назад. „Цуценя”

Діти, доки ви солодко спали, до нас у готі прибігли цуценя-та. Візьміть кожен свого цуценя і посадить на животик.

„Привітаємося із цуценям”. В.п. – лежачи на спині. Нахил голови вперед.

„Підніми цуценя високо”. В.п. – лежачи на спині, цуценя в руках на груді. Піднімаємо руки з цуценям до гори і опускаємо.

„Повернись до цуценя”. В.п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба, цуценя на правому боці, потім на лівому. Повороти вправо – вліво.

„Посади цуценя на пальці ніг”. В.п. – лежачи на спині, цуценя на животі. Піднятися, нахилитися вперед і торкнутися руками (цуценям) пальців ніг і в в.п.

Ходьба по ребристій дошці. „Проліски”

Синє – синє небо, хмаринок немає,

Вже лагідне сонце усе зігріває,

Де танути сніг ще лише починає,

Там проліски – очі Весна відкриває.

Звучить музика, діти лежать із заплющеними очима.

Тепло — і Веснонька очі відкрила,

Холодно — знову повіки стулила,

Тепло — радіють ясні оченята,

Холодно — знову їм хочеться спати.

Та в піжмурки грати

Зима вже стомилась,

Зігрілися квітоньки й зовсім збудились.

1. В.п. – руки вздовж тулуба. Діти виконують гімнастику пробудження для очей: розплющують і заплющують очі.

З-під білого снігу ледь-ледь визирають,

Тендітні голівки угору здіймають.

2. В.п. – те саме. На першу і третю ритмічні частини кожного рядка підводять голови й витягують шиї. В в.п.

Щоб далі рости, в них ще сили немає:

У стеблах під снігом ще соки дрімають.

3. В.п. – те саме. Повертають голову праворуч – ліворуч, піднімаючи відповідне плече й торкаючись ним підборіддя. В в.п.

Та сон проминув, стебла всі потяглися

І, повнячись соком, угору звелися.

Як рухався сік, то й вони підростали,

Тяглися, тяглися й великими стали.

4. В.п. – те саме. Потягування: повільно піднімають угору руки, випростовують ноги, тягнучи носки. В в.п. повільно піднімають руки, згинаючи їх у ліктях і протискаючи кулаки до плечей, трохи випинають груди вперед, потягуються. В в.п. простягають руки вперед і, трохи відриваючись від ліжка, підводяться. В в.п.

А де ж це листочки?

Згорнувшись, дрімають…

Та ось вони спинки свої випрямляють

І тягнуть верхів очки вгору і в боки,

Угору і в боки, зміцнілі від соку.

5. В.п. – сидячи на зігнутих ногах, руки схрещені на грудях, тулуб нахилені донизу й голова чолом притиснена до колін. В в.п.

Та й виросли квіти великі нівроку.

І сніг вже розтанув із правого боку,

А з лівого гарно дзюркоче водичка.

Ліворуч ще голо, праворуч — травичка.

6. В.п. – стоячи на колінах, притиснуте одне до одно-го, руки вздовж тулуба. Обертають тулуб ліворуч – праворуч, водночас відводячи за спину відповідну руки.

Ось проліски вітер узявся хитати

І в різні боки стеблинки схиляти.

Та стебла гнучкі, й вітру їх не зламати,

Хоч як хай хита, будуть прямо стояти.

7. В.п. — стоячи біля ліжка, ноги на ширині ступні, руки на поясі. Нахиляти тулуб ліворуч – праворуч; вперед – назад.

Їм сік землі корінці набирали.

Так щедро вона їм його дарувала –

Удень дарувала і темної ночі,

Щоб сонцю всміхалися Весноньки очі.

8. В.п. – стоячи біля ліжка, ноги на ширині ступні, руки вздовж тулуба. Почергово піднімають зігнуті в коліні праву-ліву ногу; обхопивши коліно руками, притискають його до живота.

Погляньте, як проліски сонце вітають!

Оркестр»

Вихователь скликає до себе дітей, котрі прокинулися, і пропонує розбудити решту грою на музичних інструментах.

1. «Галю будемо будити, граючи на фортепіано». В.п. – о.с. Розводячи руки в сторони, імітувати пальчиками рук гру на фортепіано, зі звуком «ля-ля-ля». Повторити 6 разів.

2. «Миколу будемо будити, граючи на барабані». В.п. – о.с. 1 – підняти праву ногу, зігнуту в коліні, постукати вказівними пальчиками по коліні, зі звуком «трам-та-та». 2 – в.п. 3 – те саме з лівої ноги. 4. – в.п. Повторити тричі кожною ногою.

3. «Олега будемо будити, граючи на дудочці». В.п. – о.с. 1 – поворот тулуба вправо, праву ногу на носок, піднести руки до рота, промовити «ду-ду-ду». 2 – в.п. 3 – те саме вліво. 4 – в.п. Повторити по 3 рази в кожну сторону.

4. «Артисти вклоняються». В.п. – о.с. 1-2 – праву ногу вперед, нахилити тулуб уперед-вниз, розвести руки в сторони. 3-4 – в.п. 5-6 – повторити з лівої ноги. Повторити тричі кожною ногою.

5. «Так гарно грали, хочеться підстрибнути від задоволення». Довільні стрибки.

«Веселий клоун»

Вихователь каже:

В ігровому куточку живе клоун Піф. Лежав він на боку та й заснув. Пролунав веселий дзвінок (вихователь дзеленчить дзвіночком) і розбудив Піфа.

1. «Клоун прокидається». В. п. – лежачи на спині руки вздовж тулуба. 1 – поворот голови вліво. 2 – в.п. 3 – поворот голови вправо. 4 – в.п. Повторити 6 разів.

2. «Клоун потягується». В.п. – лежачи на спині руки прямі перед грудьми. 1 – відвести руки за голову, витягнути носочки ніг. 2 – в.п. Повторити 4-5 разів.

3. «Клоун розважається». В.п. – лежачи на боку руки вздовж тулуба. 1 – лягти на спину. 2 – в.п. Повторити 6 разів.

4. «Клоун робить гімнастику». В.п. – стоячи на колінах руки на поясі. 1 – присісти на п’ятки. 2 – в.п. Повторити 4-5 разів.

5. «Клоун поспішає до свого друга». В.п. – стоячи біля ліжка руки на поясі. Підскоки на обох ногах до іграшки. Повторити 12 разів.

«Сонячний зайчик в гостях у діток»

Вихователь каже:

Жив собі сонячний зайчик. Він був дуже добрий і веселий. Йому захотілося погратися. Спустився сонячний зайчик до діток.

1. «Зустріч із сонячним зайчиком». В.п. – лежачи на спині руки вздовж тулуба. 1 – поворот голови вліво. 2 – в.п. Повторити 6 разів.

2. «Теплий зайчик». В.п. – лежачи на спині руки вздовж тулуба. 1 — підняти руку і ногу (ліву, праву) догори. 2 – в.п. Повторити 4-5 разів.

3. «Спіймаємо зайчика». В.п. – сидячи на ліжку руки на поясі. 1 – нахилитися вперед, плеснути в долоньки (спіймати зайчика). 2 – в.п.

4. «Пограємось із зайчиком». В.п. – лежачи на животі упор на зігнуті руки. 1,2,3 – зігнути ноги в колінах, довільно ними ру-хати. 4 – в.п. Повторити 4 рази.

5. «Веселий зайчик». В.п. – стоячи біля ліжка руки на поясі. Підскоки з просуванням уперед. «Веселий листочок»

Вихователь: Жив собі на дереві листочок. Улітку він був дуже веселий. Одного ранку, коли настала осінь, листочок упав з дерева і опинився на землі. Під час свого «польоту» від несподіваного падіння він заплющив очі. Коли приземлився, то вирішив розплющити очі.

1. В.п. – лежачи на спині розплющувати і заплющувати очі. Повторити 5-6 разів.

Вихователь: Тоді листочок потягнувся, тому що в нього заболіла спина.

2. В.п. – лежачи на спині потягнутися. Повторити 3-4 рази.

Вихователь: Тепер листочок зовсім прокинувся і вирішив поглянути, куди це він «приземлився».

3. В.п. – лежачи на животі руки вздовж тулуба. Прогинання тулуба. Повторити 5-6 разів.

Вихователь: І раптом листочку захотілося стати пташечкою.

4. В.п. – лежачи на животі руки вздовж тулуба. Прогинання тулуба із синхронним підведенням ноги вгору і розведенням рук урізнобіч (почергово ліва і права нога). Повторити 3-4 рази.

Вихователь: А потім листочок уявив себе метеликом, що пурхає з квітки на квітку.

5. В.п. — лежачи на спині руки схрещені на грудях. Розведення рук у сторони. Повторити 5-6 разів.

Вихователь: Листочок закінчив мріяти і понюхав, як чудово пахли яскраві квіти осені. Вправи на встановлення дихання.

6. В.п. — сидячи на ліжках, руки на колінах. 5-6 глибоких вдихів та видихів.

«В осінньому лісі»

Ведмідь:

Хто це в лісі так шумів

І ведмедя розбудив?

Я вже вкладався спати,

Чую: в лісі якийсь гомін.

Ой, які ж ви всі гарненькі

Та які ви всі маленькі.

Хочу я вам показати,

Звідки силу набувати.

Ви, малята, дружно всі лягайте

І за мною починайте.

Щоб стрункими всім нам стати,

Треба спинку розрівняти.

(Діти виконують перекачування з боку на бік, лежачи в ліжках.)

Далі сядемо в ліжечку,

І піднімемо праву ніжечку,

А за нею слідом — ліву,

Зробимо гарно, всім на диво.

(Діти піднімають почергово праву і ліву ногу.)

А тепер нам треба встати,

Нову вправу починати.

Ох і гарна нова вправа:

Нахил вліво, нахил вправо!

(Діти виконують нахили тулуба.)

Щоб гарненькі ніжки мати,

Навчимося присідати.

Раз — присядка, два — присядка -

У ведмедиків зарядка.

(Діти виконують присідання.)

Як маленькі ведмежата,

Зараз будемо стрибати.

(Діти виконують стрибки.)

Вихователь: Подуємо на листочки, що опали з дерев, щоб їх стало більше для барлогу нашого ведмедика.

(Діти виконують дихальні вправи.)

«Дивні квіточки»

Вихователь читає вірш, діти імітують описані рухи.

Прокидаються квітки –

Розпускаються пелюстки.

Вітерець дихнув тихенько,

Пелюстки гойднув легенько.

Сутеніє, і квіти

Закривають пелюстки,

Тихенько засинають,

Голівками хитають.

«Кошенята»

1. Вправа виконується на ліжку.

Вихователь.

Ми веселі кошенята.

Треба нам уже вставати,

Снились нам хороші сни,

Раді і веселі ми.

(Потягування, перевертання з боку на бік, прогинання спинки з положення стоячи на «четвереньках».)

2.Наступні вправи виконуються біля ліжечка.

Вихователь.

Наші лапки маленькі, як подушечки м’якенькі. В.п. – о.с., руки за спиною. 1 — руки в сторони. 2 – руки вперед, сплеск у долоні. 3 — руки в сторони. 4 — в.п. Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

3. Вихователь. Привітаємось ми з другом, посміхнемося йому. В.п. — ноги на ширині плечей, руки на поясі. 1 – поворот тулуба вправо, посміхнутися. 2 — в.п. 3 — поворот тулуба вліво, посміхнутися. 4 — в.п. Повторити 4-6 разів у повільному темпі.

4. Вихователь. Гарно себе почуваєш, лапками чеберяєш. В.п. — сидячи, руки в упорі ззаду. 1 — підняти праву ногу вгору, витягнути носок. 2 — в.п. 3 — підняти ліву ногу вгору, витягнути носок. 4 — в.п. Повторити 4-6 разів у повільному темпі.

5. Вихователь. Полюбляєш молочко, ще й смачну сметанку. В.п. — ноги нарізно, руки на поясі. 1 — присісти, нахилити голову вниз. 2 — в.п. Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

6. Вихователь. Спритні котики стрибають і радо всіх вітають. Стрибки 8-10 разів у середньому темпі.

7. Дихальна вправа «Кошенята дують на кашу». 1 — вдих. 2 — видих.

8. Вихователь.

Кошенята не втомились,

Жартували, веселились.

Будеш гратися цілий день,

Коли вправлятися не лінь.

Голівки та листячко вгору здіймають,

А потім у шані схиляють додолу

І кожного дня все повторюють знову.

Цей їхній уклон — то подяка від квітів.

Бо сонце дарує життя всім на світі.

9 В.п. – те саме. Виконується дихальна гімнастика. Піднімаючи руки вгору, діти роблять вдих, трохи затримуючи повітря, потім, нахиляючись, роблять повільний видих.

«Рукавичка»

Вихователь.

Хай лютує мороз, віхола лютує.

Малюків-смільчаків, холод не лякає.

«Мишка побачила рукавичку». В.п. — ноги на ширині стопи, руки опущені. 1 — розвести руки в сторони. 2 — в.п. Повторити 4-5 разів.

«Жабка вітається». В.п. — ноги на ширині плечей, руки зігнуті в ліктях перед грудьми долонями від себе. 1 — нахил вправо. 2 — в.п. 3 — нахил вліво. 4 — в.п. Повторити 4-5 разів.

«Зайчики втікають». В.п. — ноги разом, руки на голові, як вушка. Виконати 12 стрибків урозтіч у швидкому темпі.

«Гріємо руки». Вправа на дихання. «Ми веселі каченята»

Діти лежать у ліжечках.

Вихователь:

Ми веселі каченята,

Треба нам уже вставати.

Снились нам хороші сни,

Раді і веселі всі.

(Давайте посміхнемося. Мімічна вправа.)

Каченяткам дуже приємно прокидатись і вони потягуються.

(Діти потягуються 2-3 рази на животику і на спинці.)

Гарно себе почуваємо — лапками чеберяємо.

(Діти, лежачи на спині, рухають руками та ногами 1-2 хв.)

Каченятка дуже спритні й уважні.

(Діти встають з ліжечок, ідуть у провітрену кімнату і виконують такі вправи.)

«Пошукали один одного» — повороти голови вліво -

вправо (До 8 разів).

«Попили водичку» — присідання (до 8 разів).

«Політаємо» — піднімання рук угору (до 8 разів).

Загартування.

Ходьба по доріжці «Здоров’я».

Каченята не стомились — жартували, веселились.

Будемо гратись цілий день — нам вправлятися не лінь. «Горобчики»

Під легку музику діти прокидаються.

Вихователь: Ну, малята, годі спати, треба очі відкривати. Поки ви солодко спали, до нас горобчики завітали. Уявіть собі, що ви тримаєте маленького горобчика, посадіть його собі на животик.

«Привітаємось із горобчиком». В.п. — лежачи на спині, нахили голови вперед (4 рази).

«Піднімемо горобчиків високо». В.п. — лежачи на спині. Піднімання та опускання рук з уявними горобчиками (4 рази).

«Покладіть горобчиків біля себе». В.п. — те саме. Перекати вліво (вправо), щоб торкнутися уявного горобчика (3 рази).

«Усміхнемося горобчикам». В.п. — стоячи біля ліжка, руки з «горобчиком» на рівні грудей. Підняти руки вгору, усміхнутися до зайчика (4 рази). «Зимова казка»

Вихователь: Подув холодний морозний вітер, закружляв білими сніжинками в небі. Дерева, ялинки, сосни убрав в біле пухнасте вбрання. Прийшла до лісу красуня-зима.

(Вихователь говорить повільно, звучить тиха, заспокійлива музика. Діти лежать у ліжечках на спині. Ноги разом, руки вздовж тулуба.)

1. Тихо в лісі, бо ведмедики поснули в барлозі біля мами, лише потягуються уві сні.

Вправа «Потягусі» (повторити 5 разів).

2. Їжачки теж сплять у своїх нірках на сухому листячку, перевертаються з боку на бік.

Вправа «Крутики». Діти перевертаються зі спинки на животик (повторити 4 рази).

3. А ось мишенята не сплять взимку. Вони боязко виглядають зі своїх нірок, чи не йде, бува, лисичка. Вправа «Мишеня». Лежачи на животі піднімаються на ліктях (повторити 5 разів).

4. Зайчики зовсім не сплять взимку, бо не страшний їм білий сніг, не бояться вони морозу. Свої сірі шубки поміняли на білі. Вправа «Зайчик». Лежачи на животі діти по черзі піднімають ноги (по 5 разів кожну).

5. Хитрі лисенята вишукують мишині нірки, прикриті снігом. Ласувати мишами полюбляє кожен лис. Вправа «Лисичка». Стоячи на четвереньках прогинають спинки.

6. Хто це? Хто сповіщає новину? Це сорока — білобока літають по лісі, сідають на ялинки і голосно стрекочуть: «Вже прийшла чарівниця-зима!» Вправа «Сорока». Сидячи на краю ліжка діти виконують схресні рухи ногами (повторити 4 рази). «Ми їдемо в гості»

Діти виконують вправи в ліжках.

Вихователь: Уявимо собі, що сім’я зібралася в гості

Я крокую через місточок,

(Діти, лежачи, імітують ходьбу, ноги зігнуті в колінах.)

Я іду сьогодні в гості.

Старший брат мій в гості їде

На своєму велосипеді.

(Діти імітують крутіння педалей велосипеда — колові рухи ногами.)

Тато з мамою вирішили

Їхати в гості машиною.

(Діти імітують керування автомобілем — колові рухи руками.)

Вгадайте — це так легко:

Хто приїде в гості першим?

Фізкультхвилинки

Вихователі  дошкільних  навчальних закладів упродовж дня часто звертаються до фізкультурних пауз з тим, щоб дати можливість дітям хоча б на деякий час змінити розумовий вид діяльності й поповнити організм додатковою фізичною енергією.

Для проведення фізкультурних хвилинок використовуються найпростіші вправи. Дітям вони до вподоби, особливо якщо їх поєднувати з віршованими текстами.

До прикладу, ми рекомендуємо проводити такі фізкультпаузи:

1. ФІЗИЧНІ ВПРАВИ

1. Випрямити руки, виконати кілька обертів кистями рук. Встати, руки в боки і за сигналом керівника нахилитися праворуч, ліворуч і назад (двічі).

2. ГРА «КОНИКИ»:

Руки в боки. Підстрибуючи на двох ногах, пересуватися вперед у напрямку дошки, а потім у зворотному напрямку.

3. ГРА «ВІТЕР»

Діти подумки уявляють, як вітер колише жито, здіймають руки вгору, нахиляються всім тулубом то праворуч, то ліворуч, імітуючи при цьому шум вітру. Потім, мов метелики, вимахуючи руками, пробігають навшпиньках до класної дошки. Під час розучування цих рухів значну увагу приділяють естетичній досконалості. Формування гарної постави — один з головних стимулів, що спонукають дітей щодня займатися ранковою гімнастикою.

Наступні фізкультурні паузи пов’язані з життєвим досвідом дітей, їх спостережливістю і кмітливістю.

1. ГРА «ВЕДМІДЬ»

Педагог пропонує дітям уявити, як повільно ходить ведмідь, вайлувато переступаючи з ноги на ногу, як бігає і прямо пересувається вперед, як він бурчить. При цьому дітям дозволяється побігати між столами.

2. «ПІАНІНО»

Поставити всі пальці на стіл і на рахунок педагога «раз, два» пальці відриваємо від столу, імітуючи гру на піаніно. Слід зауважити, що пальці перебираються по черзі, починаючи з великого до мізинця.

3.  ГРА «КОМАРИКИ»

Діти виходять з-за столів, імітуючи комариків, їх політ навколо голови, рук, ніг, ловлять їх оплесками. Наприклад: «Комарики над головою!» Діти плещуть долонями над головою: «Комарик біля вуха!» і т. д.

4.  ГРА «ЗАЙЧИК»

Діти присідають біля своїх столів. Після слів педагога: «Сірий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде», діти, приклавши кисті до вух, то розгинають їх, то згинають. Потім «зайчикам» пропонується погріти ніжки:

Зимно, зайчику, стояти,

Треба трошки пострибати:

Скік-скік, скік-скік, скік-скік,

Треба добре пострибати,

Пострибавши відпочити.

Пізнавальну діяльність дітей стимулюють ігрові фізпаузи. Граючись, дитина краще осмислює, сприймає, запам’ятовує навчальний матеріал. Більшість дітей уміють лічити до 10 чи 20, тому наступні фізпаузи краще пов’язати з математикою, що дасть змогу закріпити лічбу до 10.

 1. ГРА «ГОЙДАЛКИ»

Стати прямо, ноги нарізно, руки в боки. Гойдатися, підіймаючись навшпиньках й опускаючись на п’яти на рахунок педагога «раз-два» (раз — навшпиньках, два — на п’яти (10 разів).

2. ГРА «ПОТЯГНИ КАНАТА»

Стати прямо, руки — нарізно, підняти руки вгору (вдихнути повітря, виконувати такі рухи, наче тримаєшся за канат і тягнеш його вниз, трохи згинаючи коліна (видихати повітря на рахунок вихователя: 7-8). Виконати тричі. Фізкультпауза під будь-який супровід педагога. Діти виконують вправи (4 рази):

-  Раз! - підняли руки вгору.

-  Два! - нагнутися додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

Не торкайтеся підлоги.

-  Три-чотири! - прямо стати,

Будем знову починати.

3. ХТО ЩО ПРОМОВЛЯЄ

Вихователь промовляє, а діти приказують:

Вихователь:         Діти:

-  Зозуля кує: - Ку-ку, ку-ку!

-  Голуб воркує:  Вур-вур-вур!

-  Півень кукурікає:  - Ку-ку-рі-ку!

-  Сова кричить:   - Пугу-пугу, пугу!

-  Риби мовчать - ні пари з вуст!

Під час фізкультпаузи у дошкільних закладах доречно використати вірш

І. Січовика

«Ладусі у бабусі»:

-  Долоньки-ладусі,

Де були?

-  В бабусі.

-  Долоньки-ладусі,

Що робили в неї всі?

-  Бабусю вітали.

(Вітають ручками)

- В хаті підмітали.

(Підмітають)

-Дрова рубали.

(Рубають)

- Квіти поливали.

(Поливають)

-  Яблука зривали.

(Зривають)

-  Стіни фарбували.

(Фарбують)

-Їсти готували.

(Розмішують)

- Вечеряли.

(їдять)

-І спали. (Сплять)

Під супровід дитячої пісні «Два півники» виконати наступні вправи:

Два півники, два півники

Горох молотили, (Б’ють ціпами)

Дві курочки-чубарочки

До млина носили. (Несуть мішки)

Цап меле, цап меле, (Обертають жорна)

Коза засипає, (Сиплять з долонь)

А маленьке козенятко

На скрипочці грає. (Грають на скрипці)

Танцюй, танцюй, козуленько,

Ніженьками туп-туп, (Тупають ніжками)

Татусенько з матусею принесуть круп, круп.

Фізкультхвилинка на розвиток пальців

1)      Руки з розведеними пальцями лежать на рівній горизонтальній поверхні. Упродовж 20-30 с перемінно постукувати по столу пальцями то однієї, то другої руки, то обох рук разом;

2)      Руки зігнуті перед собою. Торкатися великим пальцем почергово вказівного, середнього, безіменного, мізинця. Темп виконання і сила натискання поступово наростають. Повторити 5-6 разів;

3)      Імітація кидання м’яча в ціль: двома руками, однією (лівою, правою) своєму ближньому товаришеві; хто знаходиться далеко (з меншою і більшою силою).

«Драбинка». Потрібно підготувати ілюстративний матеріал: драбинка, півник, кіт, собака, маленькі хлопчик і дівчинка (з картону, паперу, іграшки). У ході читання тексту та виконання вправ учитель виставляє на планку, закріплену на дошці, ілюстративний матеріал: стоїть у дворі драбинка, на ній п’ять щаблів (Читає вчитель).

-        Ану, полічімо їх, діти!

-        На верхній (перший) щабель скочив півник. Крилами замахав, голосно заспівав. Як він це зробив, діти? (Діти імітують рух півника) На другий щабель стрибнула кішка. Сидить, облизується, муркоче. Як вона муркоче, діти?

Собака на третій щабель стрибнув. Хвостом по щаблю постукує, на кішку гарчить. Як він гарчить, діти?

На четвертий щабель заліз Віталик. Сидить, додолу поглядає, ногами дриґає. Як він це робить?

А Оксанка на нижній щабель сіла й пісеньку заспівала:

На драбинці сидимо,

Дружно пісню ведемо.

Як вона співала, діти? (Повторюють)

Зненацька зашумів вітер. Як він шумить? Дрібно-дрібно застукотів дощ. Як він стукотить, діти? (Стукають пальцями по парті) Півень злетів, крилами замахав, під ґанок сховався.

Як він це зробив? І собака туди ж забрався. (Нагинаються, присідають).

Кішка спритно — плиг-плиг у відчинене вікно. Як вона стрибнула, діти? (Діти підскакують навшпиньках)

А Віталик і Оксанка сидять, з драбини злізти не хочуть.

Вийшла на ґанок мама, зняла малюків з драбини і повела. Затупотіли ноженята по ґанку. Як вони затупотіли, діти?

Розминка для рук.

Вправа «Крила лелеки в польоті».

Простягти руки вперед. Робити повільні змахи руками: вгору — кисті опущені вниз, униз кисті підняти догори.

«ГУСИ-ЛЕБЕДІ» Виконання вправ під супровід вірша:

Гуси-лебеді летіли,

На лужку тихенько сіли,

Посиділи, поклювали,

Покрутились й дружно встали.

БІЛОЧКИ

Лапки в боки, вушка вгору, - руки на поясі

Скачуть білочки по бору. - стрибки

Кожний ранок на галяві  - зупинились

Спритно роблять вільні вправи - довільні вправи

Притомилися звірята - слідом за вихователем

І пішли відпочивати - сідають на місця

КОНИК

В мене коник вороний, — одна рука витягнута вперед

І гривастий, і прудкий, -         друга перед грудьми

Любо їхати мені -  біг приставним кроком

До бабусі на коні.

Ну, поїхали мерщій,

Любий коник вороний.

Нас бабуся зустрічає, - сідають на місця

На подвір’я проводжає.

ВОРОНИ

Ось стрибають на морозі -стрибки

Три ворони по дорозі. Кар, кар, кар, кар.

За скоринкою погнались, - легкий біг, змахи руками.

ПІВНИК

Рано півник уставав, - змахи руками

Голосок свій подавав: Ку-ку-ріку, ку-ку-ріку.

Раз знайшов він колосок

І поклав його в мішок.  - нахилились

До млина із ним пішов - імітують рухи млина

І на борошно змолов.

І щоранку залюбки     - плескають в долоні

Випікав він пиріжки,

Ой, які ж вони смачні,

І рум’яні, й запашні! - вдихають запах.

НА БОЛОТІ

На болоті в хороводі   - ходьба з високим підніманням колін і змахами рук

Сіра чапля діток водить,  - кружляння на місці

Танцювали що є сили -

Все болото розмісили.

Прилетіли вранці бусли,   - легкий біг, змахи руками

Посідали і загрузли.     -повернення на місця.

БУРАТІНО

Буратіно потягнувся,   - потягування

Раз нагнувся, два нагнувся,  - нахили тулуба

Три — нагнувся.

Руки в сторони розвів.   - руки в сторони

Мабуть, ключик загубив.

Щоб той ключик відшукати,

Всім навшпиньках треба встати  - піднімаються навшпиньках

І тихенько посідати.   - сідають на місця.

РАЗ, ДВА - ДЕРЕВА

Раз, два-дерева,

Три, чотири - вийшли звірі. - імітація рухів звірів

П’ять, шість пада лист. - руки вгору, коливання  опускають руки

Сім, вісім - птахи в лісі.   -  зверху вниз

Дев’ять, десять - це сунички   -  змахи руками

Підвели червоні личка.   -  присіли

Гарно в лісі відпочили,    -   встали

На стільці тихенько сіли.  - сідають на свої місця.

ЗАЙЧИКИ

-  Скільки пальців на руках?

-10. - показують долоні рук

-  Скільки пальців на ногах?

-10.  показують на ноги

Десять гарних зайченят

Під ялинкою сидять.  - присіли

- стрибки під лічбу

Зайці почали стрибати,

Ми їх будем рахувати: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

СУНИЧКИ

- ходьба

Червоніють у травичці

Стиглі ягоди-сунички,

По одній їх будем брати  - нахили тулуба

Та у кошики складати:    - складають.

ПІАНІСТИ

Ми всі любим фортепіано  -  руки перед грудьми,

І заграємо старанно,    кисті рук опущені

Полетіли наші руки,

А з-під пальців ллються звуки, -

перебирають пальцями Ля-ля-ля… (знайома мелодія) - співають.

ТЕРЕМОК

Стоїть в полі теремок.  - пальці розведені

Він закритий на замок:   - пальці сплетені

в замок Дрік-дрок, дрік-дрок.  -  рухи кистями ліворуч

Біжить в полі коток:  -  праворуч

Скок-скок, скок-скок. -  рухи від себе – до себе

Відчинив ключем замок:  -  пальці розімкнути

Цок!!!    - два кулачки.

ГОСТІ

(Долоні зімкнуті. Рухи пальців попарно.)

- Мамо, мамо!     -постукування мізинцями

- Що, дитинко? - постукування великими пальцями

-  До нас гості ідуть з ринку – постукування безіменними пальцями

-  Двері швидко відчиняй -  постукування вказівними пальцями

Та родину зустрічай.     - згинання і розгинання середніми пальцями.

МОРЕ

Море зараз ми знімаєм,

Хвилі всі ми зображаєм,

Вліво-вправо нас гойднуло,

Чайка крилами махнула,

Полетіла на димок,

А чи чули ви гудок? У-у-у- (гудуть).

Тихо плескає прибій (Плескають в долоні).

ЖУРАВЕЛЬ   (заримувати та імітувати)

Потрудився журавель,

Захотілося борщу.

Цілий день збирав … (щавель)

Після теплого … (дощу.)

Потім вогнище розклав

На галяві під кущем.

Борщ смачний приготував,

Пригощає всіх … (борщем).

ЛІЧИЛКИ

Вісім курочок у цятки

Роблять вранці фіззарядку.

Дві - швиденькі,

Дві - жовтенькі,

На город пішли раненько.

Якщо вмієш рахувати,

То візьмись число назвати.

Бігла кізка по містку,

Дзвінко цокотіла.

Двох подружок

В чорні цятки

Кізонька зустріла.

Кізка бекнула зухвало:

Я вас всіх порахувала!

Як додать іще мене !

- Скільки буде, М-м-ме-е!

Ранкова гімнастика: комплекси вправ для дітей дошкільного віку (4-6 років).

Комплекс № 1.

Перша вправа. «Потягнися вгору».

Початкове положення – ноги поставити на ширину плечей.

Виконання: підняти руки вгору – вдих, опустити через сторони вниз – видих. Повторити вправу 4 – 6 разів, темп повільний.

Друга вправа. «Ковзаняр».

Початкове положення – ноги нарізно, руки за спину.

Виконання: нахилити тулуб вправо, зігнувши праву ногу в коліні (видих), прийняти вихідне положення – вдих. Те ж в іншу сторону. Повторити вправу 4 рази в кожну сторону, темп середній.

Третя вправа. «Дроворуб».

Початкове положення – ноги нарізно, руки вгору, кисті з’єднати.

Виконання: нахилитися вперед, руки опустити вниз, пропустивши їх під ноги, – видих. Випрямитися, руки підняти вгору – вдих. Повторити вправу 4-6 разів, темп повільний.

Четверта вправа. «Удари спереду і ззаду».

Початкове положення – ноги нарізно, руки в сторони. Виконання: бавовна руками ззаду, бавовна руками спереду. Зробити 6-8 ударів. Дихання рівномірне, темп швидкий.

П’ята вправа. «Тік – так».

Початкове положення – ноги нарізно, руки за спину.

Виконання: нахилити тулуб вправо, а потім вліво. Виконати 4-6 разів в кожну сторону, дихання рівномірне, темп середній.

Шоста вправа. «3айчик – стрибунець».

Початкове положення – руки зігнути в ліктях, долоні вперед.

Виконання: стрибки на двох ногах. Виконати 12 – 16 стрибків і перейти на крок па місці, дихання рівномірне, темп середній.

Комплекс № 2.

Перша вправа. «Підніми палицю».

Початкове положення – палиця попереду, в опущених вниз руках.

Виконання: підняти палицю вгору, прогнутися в грудній частині – вдих, опустити палицю вниз – видих. Виконати вправу 4-6 разів, темп повільний.

Друга вправа. «Переступи палицю».

Початкове положення – палиця попереду, в опущених вниз руках.

Виконання: згинаючи поперемінно ноги в колінах, переступити палицю вперед і назад тому. Виконати вправу 4-6 разів, темп повільний, дихання рівномірне.

Третя вправа. «Повернись направо, повернись наліво».

Початкове положення – ноги нарізно, палиця за спиною.

Виконання: повернути тулуб направо і потім наліво. Виконати вправу, але 4-6 разів в кожну сторону, темп середній, дихання рівномірне.

Четверта вправа. «Тік-так»

Початкове положення – ноги нарізно, палиця за спиною.

Виконання: нахилити тулуб вправо, а потім вліво. Виконати вправу 4-6 разів в кожну сторону, темп середній, дихання рівномірне.

П’ята вправа. «Все вище і вище, і вище».

Початкове положення – палиця попереду, в опущених вниз руках.

Виконання: підняти палицю вперед вниз і опустити, потім вперед і опустити, вперед вгору – опустити і, нарешті, в самий верх і опустити. Виконати весь цикл рухів 3-4 рази, темп середній, дихання рівномірне.

Шоста вправа. «Перестрибни через палицю».

Початкове положення – палиця лежить попереду на підлозі, поперек, на відстані 10-15 см від ступень дитини.

Виконання: перестрибнути поштовхом двох ніг палицю, повернутися кругом і знову перестрибнути. Виконати 4-6 стрибків. Закінчити вправу повільною ходьбою. Рухи цього комплексу можна виконати і з обручами.

Список використаної літератури.

1. Вільчковський Е. С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. – К., 1985.

2. Вільчковський Е. С. Методика фізичного виховання у дитячому садку. – К., 1979.

3. Вільчковський Е. С. Форми виховання дітей у дошкільному закладі. – К., 2001.

4. Дмитренко Т. І. Спортивні вправи і розваги для дітей дошкільного віку. – К., 1976.

5. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. – К., 1973.

6. Ленерт Г. Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста. – М., 1979.

7. Макаренко А. С. Твори. У 4 т. – К., 1954.

8. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М., 2001.

9. Семейкин И. А., Красавина В. Ф., Дудар В. А. Актуальные проблемы физического и трудового воспитания дошкольников. – Омск, 2000.

10. Шарыпова Л. В. Физическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. – Норильск, 2001.

11. Шилкова И. К., Большев А. С., Силкин Ю. Р. Здоровьеформирующее физическое развитие. Развивающее двигательные программы для детей 5-6 лет. – М., 2001.

12. Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. – М., 2001.

13. Юдина Г. Главное чудо света. – М., 1995.

45

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!