Доповідь на тему: "Проектні технології на уроках зарубіжної літератури"

Опис документу:
Урок літератури ефективний тоді, коли на ньому немає жодного пасивного учня, коли всі вони працюють, виконують якісь завдання. Адже пропущений через власне сприйняття матеріал стає особистісно значущим. Думаю, що мої колеги погодяться зі мною, коли скажу, що нинішні учні відрізняються від тих, які сиділи за партами років десять тому. Вони прагматичніші й дивляться на світ дорослішими очима. Однією з таких форм, я переконалась, є така інноваційна технологія- метод проектів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Проектні технології на уроках зарубіжної літератури

(із досвіду роботи)

викладач зарубіжної літератури

Богодухівського професійного аграрного ліцею

Окань Оксана Болеславівна

Слайд 1

Урок літератури ефективний тоді, коли на ньому немає жодного пасивного учня, коли всі вони працюють, виконують якісь завдання. Адже пропущений через власне сприйняття матеріал стає особистісно значущим.

Думаю, що мої колеги погодяться зі мною, коли скажу, що нинішні учні відрізняються від тих, які сиділи за партами років десять тому. Вони прагматичніші й дивляться на світ дорослішими очима. Діти бачать, що в реальному житті успіх посміхається тому, хто не тільки щось знає, а й уміє робити, досягати результату. Як наслідок, вони проявляють зацікавленість тими формами занять, які спонукають до дії, допомагають реалізувати власні задуми.

Слайд 2

Однією з таких форм, я переконалась, є така інноваційна технологія як метод проектів.

Проект - це робота, яку виконують протягом певного проміжку часу; вона спрямована на опрацювання конкретної теми й розв’язання однієї або цілої низки проблем, що відповідає встановленню міцного зворотнього зв’язку між теорією та практикою в процесі навчання, виховання і розвитку особистості учня.

Слайд 3

Головна мета методу проектів, що належить до технологій особистісно зорієнтованого навчання, як я переконалася, спрямована на розвиток в учнів таких рис:

 • ініціативність і наполегливість, толерантність, здатність працювати в команді, здоровий дух суперництва;

 • дослідницького, пізнавального інтересу;

 • уміння самостійно знаходити інформацію та орієнтуватися в ній;

 • уміння аналізувати, узагальнювати, представляти інформацію у вигляді оформленого результату діяльності;

 • уміння самостійно й критично мислити і висловлювати власну думку, орієнтуватись у різних ситуаціях.

Оскільки метою та завданням програми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освітній процес є реалізація самодостатньої моделі випускника як життєздатної особистості, що прагне до творчої самореалізації та саморозвитку, то опановуючи культуру проектування, учень привчається творчо мислити, естетично реалізовувати засвоєні засоби і способи роботи, а також удосконалює свої навички і культуру міжособистісного спілкування та співробітництва.

Слайд 4

Плануючи роботу над проектом, я націлюю учнів на такі основні етапи:

 • вибір теми або проблеми;

 • планування проекту (узгодження усіх складових процесу виконання проекту);

 • процес дослідження;

 • результати, висновки;

 • представлення результатів роботи;

 • оцінка результатів і процесу.

Слайд 5

Тобто, проект – це «П’ять П»: Проблема – Проектування – Пошук інформації – Продукт – Презентація.

Переконана, що для кожного вікового періоду слід підбирати такі види проектної діяльності, зміст і форма яких були б адекватними їх вікові.

Наведу конкретні приклади. Так, учні І курсу віддають перевагу проектам дослідницького або творчого характеру, адже такі проекти цілком підпорядковані логіці дослідження, їх структура наближена до справжнього наукового дослідження: аргументація, актуальність теми, визначення проблеми й об’єкта дослідження, окреслення завдань, методів дослідження, джерел інформації, висування гіпотез, означення шляхів їх розв’язання, обговорення отриманих результатів та їх оформлення.

Слайд 6,7

Учні ІІ курсу у цьому навчальному році працювали над такими проектами: «У чому краса «перлини неправильної форми»?», «Літературні генії XIX століття (Чи є у мене шанс бути геніальним?)», «Усі ми у світі самотні комахи…(за новелою Ф.Кафки «Перевтілення»)», «Сім’я Булгакових – велика, дружна, культурна, музична, театральна».

З власного досвіду я переконалася в тому, що позитивним у використанні проектної діяльності є те, що метод проектів активізує всі аспекти особистості учня: його інтелектуальну й емоційну сфери, його індивідуальні особливості, впливає на розвиток таких рис характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, комунікабельність, адаптивність, креативність, сприяє вияву своєї творчості та оригінальності.

Слайд 8

Проекти можуть бути різними:

 • дослідницькі, творчі, інформаційні;

 • пригодницькі та ігрові;

 • реальні, надумані;

 • індивідуальні, парні, групові.

Здійснюючи проект, учень бачить готовий продукт, закінчений результат своєї діяльності. Це стимулює його розвивати уміння будувати власне життя: визначати мету з урахуванням своїх здібностей та можливостей, здійснювати вибір пріоритетів у світі, що динамічно змінюється.

Слайд 9

Таким чином, метод проектів навчає вибирати найоптимальніші й водночас конкурентоспроможні варіанти розв'язання поставленої проблеми.

Проектна діяльність передбачає колективну роботу: інформаційний обсяг проектів змушує учнів об'єднуватись у групи. Склад, чисельність і обов'язки члени групи визначають самі.

Учитель виступає в ролі помічника, партнера, порадника, який допомагає розставити акценти, знайти оптимальний метод, накреслити шлях до поставленої мети. У результаті учні усвідомлюють, що всі члени групи приречені на загальний успіх або невдачу.

Успіхи кожного визначаються не тільки ним самим, а й зусиллями його товаришів. І разом радіють, коли один із них удостоюється похвали за особливі досягнення.

У проекті за умов кооперації (співробітництва) реалізується розуміння, що власний успіх залежить від успіху команди. Взаємодія під час роботи над проектом формує соціальні вміння (навички керівництва, співпраці, колективні рішення, конструктивне розв'язання конфліктів) та вміння застосувати знання на практиці чи в нестандартних ситуаціях.

Вважаю, що така діяльність на уроках літератури сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, навчає дитину самостійно мислити, аналізувати, робити вибір, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї, а згодом дасть можливість підготуватись до дорослого життя, стати здатним до самореалізації, самостійного мислення, ухвалення важливих рішень, уміння розв’язувати важливі життєві проблеми.

Слайд 10

Творчих успіхів, шановні колеги!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Схожі матеріали