і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

ділові папери

Опис презентації окремими слайдами:
Документи особового складу
Слайд № 1

Документи особового складу

Види ділових паперів та їх характеристика: 1. Документи щодо особового складу: автобіографія, заява. 2. Довідково-інформаційні документи: звіт, лис...
Слайд № 2

Види ділових паперів та їх характеристика: 1. Документи щодо особового складу: автобіографія, заява. 2. Довідково-інформаційні документи: звіт, лист. 3. Обліково-фінансові документи: акт, доручення, накладна. 4. Господарсько-договірні документи: договір, трудова угода контракт.

Документація особового складу – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства (організації) від початку діяльності працівника...
Слайд № 3

Документація особового складу – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства (організації) від початку діяльності працівника до його звільнення чи виходу на пенсію. Автором документів особового характеру є сам укладач. Він визначає і форму документа.

Основні документи, які фіксують інформацію: Заява Резюме Особовий листок з обліку кадрів Автобіографія Доручення Пропозиція
Слайд № 4

Основні документи, які фіксують інформацію: Заява Резюме Особовий листок з обліку кадрів Автобіографія Доручення Пропозиція

Заява Заява - офіційний документ, у якому міститься прохання особи про виконання певних дій або захист інтересів. Його складають у вигляді прохання...
Слайд № 5

Заява Заява - офіційний документ, у якому міститься прохання особи про виконання певних дій або захист інтересів. Його складають у вигляді прохання за довільною формою. Для оформлення заяв про надання відпустки, про звільнення з посади, про переведення на іншу роботу використовують трафаретні бланки. Заяви бувають прості й складні (складна заява містить додаток);

Реквізити заяви: Адресат - назва професії, місце роботи, вчене звання, прізвище й ініціали керівної особи, на чиє ім'я подається заява (в давальном...
Слайд № 6

Реквізити заяви: Адресат - назва професії, місце роботи, вчене звання, прізвище й ініціали керівної особи, на чиє ім'я подається заява (в давальному відмінку). Адресант - назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я й по батькові, адреса (для зовнішніх заяв) особи, яка подає заяву (в родовому відмінку). Назва виду документа (заява), що пишеться посередині рядка з великої літери. Текст заяви, в якому чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням. Додатки. До складної заяви подаються відомості про те, які саме документи додано до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання. Дата написання (ставиться ліворуч). Підпис особи, яка писала заяву (ставиться праворуч).

Слайд № 7

Резюме Резюме (від. франц. resume - "висновок") - це документ, у якому особа подає короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні н...
Слайд № 8

Резюме Резюме (від. франц. resume - "висновок") - це документ, у якому особа подає короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні навички й якості у спеціально встановленому порядку. Щодо написання резюме, розташування його реквізитів немає суворих правил. Основна вимога до такого документа - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. На відміну від автобіографії, резюме позбавлено елемента описовості.

Реквізити резюме: Назва виду документа. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме. Контактні адреса та телефон (мобільний телефон, но...
Слайд № 9

Реквізити резюме: Назва виду документа. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме. Контактні адреса та телефон (мобільний телефон, номер пейджера, факс, e-mail, адреса в Інтернеті). Мета написання резюме. Дані про освіту . Дані про досвід роботи (обидва пункти заповнюються у зворотному хронологічному порядку). Інші відомості на вимогу роботодавця (знання іноземних мов, володіння навичками роботи з комп'ютером, права водія, наявність друкованих праць тощо, в тому числі уподобання). Особисті дані (місце проживання, сімейний стан).

Слайд № 10

Особовий листок з обліку кадрів Особовий листок з обліку кадрів - документ, який містить перелік біографічних відомостей працівника, його освіту, т...
Слайд № 11

Особовий листок з обліку кадрів Особовий листок з обліку кадрів - документ, який містить перелік біографічних відомостей працівника, його освіту, трудовий стаж, сімейний стан, військовий облік тощо. Особовий листок заповнюють від руки. Оформлюючи цей документ, необхідно мати: паспорт, трудову книжку, військовий квиток, диплом про освіту тощо. Той, хто заповнює особовий листок, обов'язково наклеює фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа).

Реквізити особового листка з обліку кадрів: 1. Назва документа. 2. Прізвище, ім'я, по батькові. 3. Дата й місце народження. 4. Відомості про освіту...
Слайд № 12

Реквізити особового листка з обліку кадрів: 1. Назва документа. 2. Прізвище, ім'я, по батькові. 3. Дата й місце народження. 4. Відомості про освіту. 5. Відомості про наукові ступені, вчені звання. 6. Якими мовами володіє. 7. Трудова діяльність. 8. Державні нагороди. 9. Зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки. 10. Відомості про родину. 11. Паспортні дані. 12. Домашня адреса. 13. Особистий підпис. 14. Дата заповнення документа.

Слайд № 13

Автобіографія Автобіографія (грец. auto - "сам", bio - "життя", grapho - "пишу") - опис свого життя, документ, у якому особа повідомляє факти своєї...
Слайд № 14

Автобіографія Автобіографія (грец. auto - "сам", bio - "життя", grapho - "пишу") - опис свого життя, документ, у якому особа повідомляє факти своєї біографії. Оформлюють автобіографію на чистому аркуші паперу або трафаретному бланку, коли влаштовуються на роботу чи приступають до навчання. Всі відомості про себе викладають у розповідній формі від першої особи. Головні вимоги під час написання - вичерпність потрібних відомостей, лаконізм викладу.

Реквізити автобіографії: Назва виду документа. Прізвище, ім'я, по батькові. Дата народження . Місце народження (місто, село, селище, район, область...
Слайд № 15

Реквізити автобіографії: Назва виду документа. Прізвище, ім'я, по батькові. Дата народження . Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна). Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких людина вчилася). Відомості про трудову діяльність (стисло, у хронологічній послідовності назви місць роботи й посад). Відомості про громадську роботу (всі її види). Короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): рік народження, професія, місце роботи кожного члена родини. Дата написання й підпис автора.

Слайд № 16

Доручення Доручення — письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чи...
Слайд № 17

Доручення Доручення — письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності. Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні. Особисті доручення видаються окремими особами, які передають свої права іншим особам. Офіційні доручення можуть бути разовими, спеціальними й загальними.

В офіційному дорученні обов'язково зазначаються (реквізити): Назва організації, яка видає доручення. Номер доручення й дата видання. Посада, прізви...
Слайд № 18

В офіційному дорученні обов'язково зазначаються (реквізити): Назва організації, яка видає доручення. Номер доручення й дата видання. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано доручення. Назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності. Перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму. Строк дії доручення. Зразок підпису особи, якій видано доручення. Назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, посвідчення). Підписи службових осіб, які видали доручення. Печатка організації, що видала доручення.

Слайд № 19

Самоконтроль (для перевірки своїх знань)
Слайд № 20

Самоконтроль (для перевірки своїх знань)

За походженням документи поділяються на: а) внутрішні й зовнішні; б) організаційні, розпорядчі, інформаційні; в) службові (офіційні) й особисті. За...
Слайд № 21

За походженням документи поділяються на: а) внутрішні й зовнішні; б) організаційні, розпорядчі, інформаційні; в) службові (офіційні) й особисті. За формою документи поділяються на: а) службові й особисті; б) стандартні й індивідуальні; в) зовнішні й внутрішні.

До документів щодо особового складу належать: а) заява, особовий листок з обліку кадрів, доручення; б) автобіографія, резюме, заява, розписка; в) а...
Слайд № 22

До документів щодо особового складу належать: а) заява, особовий листок з обліку кадрів, доручення; б) автобіографія, резюме, заява, розписка; в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка. Заява – це: а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення; б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації; в) офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням.

За місцем виникнення розрізняють заяви: а) службові та особисті; б) внутрішні та зовнішні; в) стандартні та індивідуальні. Резюме – це: а) опис сво...
Слайд № 23

За місцем виникнення розрізняють заяви: а) службові та особисті; б) внутрішні та зовнішні; в) стандартні та індивідуальні. Резюме – це: а) опис свого життя; б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу; в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

В автобіографії відомості подаються в: а) будь-якій послідовності; б) послідовності, яку визначає сама особа; в) хронологічній послідовності. Автоб...
Слайд № 24

В автобіографії відомості подаються в: а) будь-якій послідовності; б) послідовності, яку визначає сама особа; в) хронологічній послідовності. Автобіографія – це: а) документ, у якому фіксуються автобіографічні відомості; б) документ, у якому особа у хронологічній послідовності описує своє життя; в) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

Виберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві: а) Директорові загальноосвітньої середньої школи №15 Івченку І.В.; б) Директору загальноос...
Слайд № 25

Виберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві: а) Директорові загальноосвітньої середньої школи №15 Івченку І.В.; б) Директору загальноосвітньої середньої школи №15 Івченку І.В.; в) Директор загальноосвітньої середньої школи №15 Івченко І.В. Автобіографію слід починати: а) Я, Олена Володимирівна Гришко; б) Я, Гришко О.В.; в) Я, Гришко Олена Володимирівна.

Дякую за увагу
Слайд № 26

Дякую за увагу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  4875
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  14
 • Номер матеріала
  PM008874
 • Вподобань
  1
Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь