Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Диктанти. Біологія. 6 клас

Біологія

Для кого: 6 Клас

18.10.2021

432

26

0

Опис документу:

Одним із видів поточного контролю є виконання біологічних диктантів.

Вони рівномірно розподілені при вивченні всіх тем.

Біологічні диктанти дозволяють швидко перевірити засвоєння переважно біологічних термінів і понять, які складають основу мови біології.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Одним із видів поточного контролю є виконання біологічних диктантів.

Вони рівномірно розподілені при вивченні всіх тем.

Біологічні диктанти дозволяють швидко перевірити засвоєння переважно біологічних термінів і понять, які складають основу мови біології.


Біологічні диктанти


Вступ


 1. Живі організми вивчає наука…(біологія).

 2. Біологія – комплексна наука, так чи ні…(так).

 3. Термін «Біологія» запропонували вчені…(Ж. Ламарк і Г. Тревіранус).

 4. Життя рослин вивчає наука...(ботаніка).

 5. Всі живі організми складаються з…(клітин).

 6. За кількістю клітин організми поділяють на…(одноклітинні та багатоклітинні).

 7. Білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти – це…(органічні речовини).

 8. До властивостей живих організмів відносять…(живлення, рух, дихання, розмноження, ріст і розвиток).

 9. Вода і мінеральні солі – це…(неорганічні речовини).

 10. Різноманіття організмів на планеті називається…(біорізноманіття).

 11. Частина середовища, де мешкають організми називається…(середовище життя).

 12. Велика група, до якої відносяться бактерії, гриби, рослини і тварини називаються…(царство).


Тема 1. Клітина.


 1. Найменша жива одиниця, з якої складаються організми, називається…(клітина).

 2. Цитологія – наука, яка вивчає…(клітини).

 3. Одноклітинні організми відкрив…(А. Левенгук).

 4. Уперше клітини було досліджено за допомогою приладу…(мікроскоп).

 5. За терміном зберігання препарати поділяють на…(постійні і тимчасові).

 6. Головні органоїди клітини…(клітинна оболонка, цитоплазма і ядро).

 7. Клітинна оболонка…(відокремлює клітину від довкілля та здійснює обмін речовин).

 8. Клітинним соком заповнені…(вакуолі).

 9. Постачальниками енергії для клітини є…(мітохондрії).

 10. Між клітинною оболонкою і ядром міститься...(цитоплазма).

 11. Зберігає та захищає спадкову інформацію…(ядро).

 12. Здатність до поділу – це прояв…(життєдіяльності клітини).


Тема 2. Одноклітинні організми.


 1. Одноклітинні організми складаються з…(однієї клітини).

 2. До твариноподібних одноклітинних організмів відносяться…(амеба звичайна і інфузорія туфелька).

 3. Тип живлення амеби звичайної…(гетеротрофний).

 4. Амебоїдну дизентерію викликає…(дизентерійна амеба).

 5. Малярійний плазмодій викликає хворобу…(малярію).

 6. До фотосинтезу здатні такі одноклітинні організми, як…(хлорела, хламідомонада, евглена зелена).

 7. До одноклітинних грибів відносять…(дріжджі).

 8. Бактерії відносять до…(прокаріотів).

 9. Метод па стерилізації запропонував французький мікробіолог…(Л. Пастер).

 10. До багатоклітинних водоростей відносять…(евдорину, вольвокх, ульву).

 11. Губки – це примітивні, багатоклітинні…(тварини).

 12. Процес відновлення організмом втрачених частин тіла називається…(регенерація).


Бактерії.


 1. Прокаріоти це організми, які…(не мають ядра та більшості органел ).

 2. Наука, яка вивчає бактерії називається…(бактеріологія).

 3. Рух бактерій здійснюється за допомогою…(джгутиків).

 4. Група бактерій, здатна до фотосинтезу називається…(ціанобактерії).

 5. Як розмножуються бактерії? (поділом навпіл клітини або брунькуванням).

 6. Бактерії кулястої форми називаються…(коки).

 7. Яке значення має циста? (захисне).

 8. За способом дихання бактерії поділяють на…(аероби і анаероби).

 9. Чи існує зв’язок між бактеріями і рослинами? (так).

 10. Яким шляхом потрапляє більшість бактерій в організм людини? (повітряно-крапельним).

 11. Бактеріальні захворювання лікують препаратами…(антибіотиками ).

 12. Знищення мікроорганізмів та їхніх спор називається…(стерилізація).


Тема 3. Рослини.


 1. За способом живлення рослини поділяють на…(гетеротрофні та автотрофні).

 2. Процес утворення органічних речовин, використовуючи енергію сонця, називають…(фотосинтез).

 3. Процес, при якому рослини вдихають кисень і виділяють вуглекислий газ, називають…(дихання).

 4. Виділення з рослини водяної пари називають…(випаровування).

 5. Частина організму, яка має певну будову і виконує певні функції, називається…(органом).

 6. Корені та пагони, це…(вегетативні органи).

 7. До генеративних органів відносять…(квітку, плід, насінину).

 8. Група клітин, подібних за будовою та виконанням спільних функцій, називається… (тканиною).

 9. Які тканини забезпечують необмежений ріст рослин? (твірні).

 10. Переміщення розчинних речовин забезпечують…(провідні тканини).

 11. Захисну функцію виконують…(покривні тканини).

 12. Механічні тканини надають органам рослин…(міцність і пружність).


Корінь.


 1. Підземний вегетативний орган рослин називається…(корінь).

 2. Кореневий чохлик вкриває…(верхівку кореня).

 3. Зона, яка складається з клітин твірної тканини…(зона поділу).

 4. Зона розтягування забезпечує…(ріст клітин).

 5. Над зоною розтягування розташована зона…(кореневих волосків).

 6. Провідна зона межує з …(основою стебла).

 7. Поглинання та засвоєння рослиною хімічних елементів і мінеральних речовин називається…(мінеральне живлення).

 8. За походженням добрива бувають…(органічні і мінеральні).

 9. Кореневі системи поділяють на…(стрижневу і мичкувату).

 10. Відщіплення кінчика головного кореня під час висадки рослин називається…(пікіруванням).

 11. До видозмін кореня належать…(коренеплоди, бульбокорені, дихальні корені).

 12. Корінь у рослин виник у зв’язку з пристосуванням до життя на…(суходолі) .


Пагін.


 1. Надземний вегетативний орган, який складається зі стебла, бруньок, листків називається…(пагін).

 2. Стебло – це…(вісь пагона).

 3. Брунька – це…(зачатковий пагін).

 4. Розрізняють бруньки…(верхівкова, пазушна, додаткові).

 5. Конус наростання забезпечує ріст пагона в….(довжину).

 6. Основні функції стебла…(опорна, провідна, транспортна).

 7. Видозміни пагона це…(вуса, колючки, стеблові бульби).

 8. Листок є …(бічна частина пагону).

 9. Основними функціями листка є…(фотосинтез, транспірація).

 10. Порядок розташування листків на стеблі називається…(листорозміщення).

 11. Де відбувається фотосинтез? (в замикаючих клітинах продихів).

 12. Яке листорозміщення має бузок…(супротивне).


Запилення. Запліднення.


 1. Який процес передує заплідненню? (запилення).

 2. У пиляках тичинок дозріває…(пилок).

 3. Найбільше у природі рослин, які запилюються…(вітром і комахами).

 4. У процесі запилення пилок потрапляє на…(примочку маточки).

 5. У пилковому зерні знаходяться…(чоловічі статеві клітини).

 6. Де з находяться жіночі гамети…(у зародковому мішку насінного зачатка).

 7. Скільки разів відбувається злиття клітин зі спермієм…(2).

 8. Що утворюється в результаті запліднення? (зародок і ендосперм).

 9. Яка рідина утворюється в нектарниках ? (нектар).

 10. Як називається запилення, яке здійснює людина? (штучне).

 11. З насінного зачатка розвивається…(насінина).

 12. Розвиток та вихід з насінини назовні проростка називається…(проростання насінини).


Розмноження.


 1. Безперервність життя забезпечує…(розмноження).

 2. Розмноження, яке відбувається за допомогою нестатевих клітин або спор, називається…(нестатеве).

 3. За допомогою статевих клітин відбувається…(статеве розмноження).

 4. Гамети – це…(статеві клітини).

 5. Яйцеклітина – це…(жіноча статева клітина).

 6. Чоловічі статеві клітини називаються…(сперматозоїди).

 7. Злиття статевих клітин називається…(запліднення).

 8. Який набір хромосом мають статеві клітини? (гаплоїдний).

 9. Що відбувається в результаті злиття гамет? (зигота).

 10. Зачаток нової рослини називається…(зародком).

 11. Споро вкрита міцною…(оболонкою).

 12. За якого розмноження нащадки успадковують ознаки двох батьків? (статевого).

Тема 4. Водорості.


 1. За кількістю клітин водорості поділяють на…(одноклітинні, багатоклітинні, колоніальні).

 2. Зелений колір водоростям надає…(хлорофіл).

 3. Чи можуть жити водорості тільки у воді? (ні).

 4. В хлоропластах знаходиться…(хлорофіл).

 5. До нитчастих зелених водоростей належить…(спірогира).

 6. Слань якої зеленої водорості нагадує вищу рослину? (хара).

 7. Багрянковий крохмаль запасна речовина…(червоних водоростей).

 8. Де він відкладається? (у цитоплазмі).

 9. Клітинну оболонку, що нагадує панцир мають…(діатомові водорості).

 10. Яким водоростям притаманне чітке чергування поколінь? (бурим).

 11. Яка водорість містить багато йоду? (ламінарія).

 12. Яким шляхом розмножуються червоні водорості? (статевим і нестатевим).


Мохоподібні.


 1. Предками наземних рослин стали…(водорості).

 2. Чи мають мохи корені і провідні тканини? (ні).

 3. Статеве покоління має…(доросла рослина).

 4. Ризоїди виконують функцію…(прикріплення до ґрунту).

 5. Спорогон – це…(нестатеве покоління).

 6. Нестатеве покоління формується на …(гамето фіті).

 7. Складовими спорофіту є: (стопа, ніжка та коробочка).

 8. Які тканини з’являються у мохоподібних? (покривні й основні).

 9. Що з’являється спочатку у мохів під час проростання спор? (протонема).

 10. Чому спорофіт веде паразитичний спосіб життя? (клітини позбавлені хлорофілу).

 11. Що переважає у циклі розвитку мохів? (гаметофіт).

 12. Мохоподібні є основою рослинного покриву…(боліт).


Голонасінні.


 1. Насінні зачатки у голонасінних рослин розміщені…(відкрито на лусках шишок).

 2. У пилковому мішку розвивається…(чоловічий гаметофіт).

 3. Де розвивається жіночий гаметофіт? (у насінному зачатку).

 4. З насінних зачатків утворюється…(насіння).

 5. З чого розвивається спорофіт? (із зародка).

 6. Завдяки деревині потовщуються…(стовбури голонасінних).

 7. Доставляє спермії до яйцеклітин…(пилкова трубка).

 8. Головний корінь розвивається…(із зародкового корінця).

 9. У голонасінних коренева система…(стрижнева).

 10. За допомогою вітру відбувається…(запилення).

 11. Скільки сперміїв бере участь у заплідненні? (один).

 12. Що знаходиться в ендоспермі? (запас поживних речовин).


Покритонасінні


 1. Квітка – це…(генеративний орган).

 2. Захищає та поширює насіння…(плід).

 3. Які тканини є найбільш розвинені у покритонасінних? (провідні).

 4. Хто з вчених відкрив подвійне запліднення? (С.Навашин).

 5. Чоловічий гамето фіт – це…(пилкове зерно).

 6. Де він розвивається? (у пиляках тичинок).

 7. Яскраві квітки запилюють…(комахи).

 8. При злитті гамет утворюється…(зигота).

 9. Який набір хромосом має зигота? (подвійний).

 10. Із зиготи розвивається...(зародок).

 11. Вторинний ендосперм розвивається із (заплідненої центральної клітини).

 12. Де поширені покритонасінні? (по всьому світу).


Тема № 5 «Гриби»


 1. Наука, яка вивчає гриби називається…(мікологія).

 2. Плодове тіло грибів утворене…(переплітінням гіф).

 3. Спосіб живлення грибів…(гетеротрофний).

 4. Хітин входить до складу…(клітинної оболонки).

 5. В обміні речовин наявна…(сечовина).

 6. Глікоген – це…(запасаюча) речовина.

 7. Який ріст властивий грибам? (необмежений).

 8. Грибниця – це…(вегетативне тіло гриба).

 9. Гриби розмножуються за допомогою…(спор).

 10. Найпростіший спосіб розмноження грибів…(вегетативний).

 11. Мукор – …(одноклітинний організм).

 12. Шапинкові гриби – це (вищі багатоклітинні гриби).


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.