Дієслово. Літери, що позначають голосні звуки в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів.

Опис документу:
Тема. Дієслово. Літери, що позначають голосні звуки в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів. Мета: повторити вивчене про дієслово, неозначену та особові форми дієслова; формувати вміння розпізнавати дієслова у тексті, визначити їхні граматичні ознаки, формувати навички правильного написання особових закінчень дієслів першої та другої дієвідмін, написання не з дієсловами...

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 19

Тема. Дієслово. Літери, що позначають голосні звуки в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів.

Мета: повторити вивчене про дієслово, неозначену та особові форми дієслова; формувати вміння розпізнавати дієслова у тексті, визначити їхні граматичні ознаки, формувати навички правильного написання особових закінчень дієслів першої та другої дієвідмін, написання не з дієсловами; розвивати логічне мислення, мовлення, пам’ять, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Обладнання: підручник, текст.

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність».

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Повторення ключових питань.

*Бесіда.

  • Яка частина мови називається дієсловом? Навести приклади.

  • Яку особливість має неозначена форма дієслова? На яке питання відповідає неозначена форма дієслова? Навести приклади дієслів у неозначеній формі.

  • Форми яких часів мають дієслова? Навести приклади.

  • Як змінюється дієслово?

ІІІ. Виконання вправ на повторення.

  • Вибірковий диктант.

Виписати дієслова. До кожного з них поставити питання. Пояснити написання не з дієсловами. Вказати дієслова у неозначеній формі.

Не шукай долі, а шукай волі. Або волю здобути, або дома не бути. Немає гіршої долі, як жити без волі. Великі душі мають силу волі, а слабодухи гинуть у неволі. Сильна воля гори перевертає. На чужому полі ти не матимеш волі.

Народна творчість.

* Прочитати речення. Визначити дієслова, до кожного поставити питання. Вказати дієслова в неозначеній формі. Чи вказують вони на час, число, особу? Визначити час особових дієслів.

Навіть тоді, як людина згорить, совість людини продовжує жить (М.Вінграновський). Совість гризе без зубів. Кращого за сумління порадника не буває. Хто утратив стид, той утратив честь. Сором казати, та гріх таїти. Соромно людям на очі показатися. (Нар. творч.). Мені совість підказала так зробить добро людині, щоб вона про це й не знала. (Д.Білоус.)

* Робота з підручником.

Виконання вправи ( усно).

*Розподільний диктант.

Подані дієслова поставити у формі третьої особи множини теперішнього часу, виділити закінчення та записати в дві колонки за дієвідмінами.

Співати, ходити, любити, знати, читати, нести, леліяти, берегти, шуміти, їхати, галасувати, кричати, мовчати, писати.

* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Від чого залежить вживання голосного у закінченнях дієслів?

Мовч..ш, малю..ш, бер..ш, ход..ш, каж..ш, світ..ш, співа..ш, люб..ш, кос..ш, перемага..ш, нос..ш, допомага..ш.

* Переписати, знімаючи риски та вставляючи пропущені букви. Пояснити написання дієслів з не.

Не/лізь у горох, то й не/скаж..ш ох. Як не/ма..ш чобіт, то взу..ш постоли. Як не/побереж..ш тіла, то й душу погуб..ш. Проти вітру не/дмухн..ш. Не/брудни криниці, бо схоч..ш водиці.

Народна творчість.

* Диктант із коментуванням.

Відгадати загадки. Дієслова в кожному з речень підкреслити, пояснити їх написання. Виділені дієслова розібрати за будовою.

1. Кучерявий Іван на гору дереться. 2. Коло носа в’ється, а в руки не дається. 3. Крутиться, вертиться, а берега держиться. 4. Влітку наїдається, взимку висипається.

Народна творчість.

Відгадки.

1. Дим. 2. Запах. 3. Річка. 4. Ведмідь.

* Робота з текстом.

Уважно прочитайте текст та перекажіть його. Виконайте завдання.

Люди населяють планету Земля багато-багато років. Вони вивчають її, роблять зручною для життя. Сьогодні на планеті — величезна кількість різних країн, у яких живуть різні народи. Це неймовірне розмаїття культур, мов, традицій! Усе це разом і є людство, яке освоїло планету завдяки своєму розуму, вмінню працювати й пізнавати природу. Будинок людства — це величезні простори, які населяють різні живі організми.

Співіснування на одній планеті вимагає дотримання певних правил. Знання законів природи, розуміння наслідків своїх дій допомагає людству раціонально використовувати багатства планети, зберігати Землю живою, красивою, придатною для життя.

Знання законів, за якими розвивається суспільство, допомагає людям уникати воєн, жити дружно.

О. В. Тагліна

1. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

2. Випишіть слова, в яких не збігається кількість звуків і літер.

ІV. Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання. 1.Виконати вправу з підручника. 2.Знайти додаткові відомості до інформації, наданої в тексті і скласти «Правила спільного життя землян». (На вибір).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.