Дидактичний матеріал до уроків інформатики 6 клас

Опис документу:
Дидактичний матеріал до уроків інформатики 6 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вознесенськ

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5

Вознесенської міської ради Миколаївської області

Матеріали для уроків інформатики

6 клас (новий державний стандарт)

Вознесенськ

Укладач: Мікосіянчик Т.М. вчитель інформатики Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступеня№5

В даному посібнику розміщені дидактичні матеріали, які можна використати під час підготовки до уроків інформатики у 5-х класах

Розділ 1 «Алгоритми та їх виконавці»

Урок 1. Об’єкти та події

1. Установіть відповідність між об’єктами і подіями, які могли б ними відбутися.

Об’єкт

Подія

1

Учитель

А

Ущух

2

Слайд комп’ютерної презентації

Б

Закрилося

3

Вітер

В

Змінився колір фону

4

Учень

Г

Відкрив журнал

5

Меню вікна програми

Д

Підняв руку

2. Наведіть приклади чотирьох об’єктів і подій, які можуть з ними відбуватися.

Об’єкт

Подія

1

2

3

4

3. Запишіть події, які могли відбутися перед тим, як:

а) закрилося вікно програми;________________

б) відкрилося вікно програми;_______________

в) земля вкрилася снігом;___________________

г) розпочався урок;________________________

д) ширина аркуша паперу зменшилася на 10 см; ________________________________________

е) учень на уроці запитав у вчительки; ________________________________________

ж) на екрані монітора з’явився Робочий стіл;____________________________________

Урок 2. Команди та виконавці.

Система команд виконавця

1. Установіть відповідність між рисунками і способами подання команди:

2. Запишіть літери, які відповідають реченням, що не є командами:

а) Зачини вікно.

б) Учора подивився цікавий мультфільм.

в) Хочеш піти завтра на концерт?

г) Відкрийте зошити.

д) Приходь завтра до мене на день народження.

е) Як пройти в парк Шевченка?

ж) Сьогодні схід сонця відбувся о 6.30.

з) Поясніть мені, будь ласка, цей приклад.

и) Учора була похмура погода.

к) Сьогодні твоя черга мити посуд.

л) Завтра всім принести фарби.

Відповідь: ________________________________

Урок 4. Форми подання алгоритмів

1. Позначте, у якій формі може бути подано алгоритм:

 • Словесній

 • Графічній

 • Послідовністю символів

 • Зрозумілій

 • Наочній

 • Комп’ютерною програмою.

2. Упишіть блоки, для позначення яких команд алгоритму їх використовують

3. Виконайте наведений алгоритм для обчислення значення арифметичного виразу.

_______________

_______________

_______________

_______________

4. Запишіть блок схему алгоритму для обчислення значення виразу

(45,5:5 -3)*4

5. Запишіть у словесній формі алгоритм, поданий дорожніми знаками:

Урок 5. Алгоритми та їх виконання

1. Відновіть алгоритм за його виконанням.

команди

Команда Алгоритму

Виконання алгоритму

1

27-15=8

2

8+12=20

3

20:5=4

4

4*4=16

5

Значення виразу дорівнює 16

2. Відновіть алгоритм за його виконанням.

команди

Команда Алгоритму

Виконання алгоритму

1

х=4,5 y=3,2

2

4,5-3,2=1,3

3

1,3*2-2,6

4

2,6+7,4=10

5

Значення виразу дорівнює 10

Урок 6. Алгоритми в нашому житті.

Планування діяльності

1. Запишіть назви алгоритмів, які ви виконуєте в повсякденному житті.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Упишіть у таблицю порядкові номери команд алгоритму знаходження найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел.

Команда алгоритму

команди

Знайти добуток спільних простих множників

Розкласти друге натуральне число на прості множники

Повідомити відповідь

Розкласти перше натуральне число на прості множники

Виконайте цей алгоритм для чисел 72 і 120

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

4.________________________________________

3. Упишіть у таблицю порядкові номери команд алгоритму граматичного розбору речення.

Команда алгоритму

команди

Визначте означення й підкресліть їх хвилястою лінією

Визначте додатки й підкресліть їх шриховою лінією

Визначте присудок і підкресліть його двома прямими рисками

Визначте підмет і підкресліть його прямою рискою

Визначте обставини й підкресліть їх штрих пунктирною лінією

Виконайте алгоритм для такого речення:

Світлана старанно й відповідально працювала за персональним комп’ютером.

4. Упишіть у блок – схему алгоритму підготовки до уроку номери команд алгоритм.

1. Унести зміни в свою відповідь.

2.Прочитати потрібний матеріал за підручником.

3. Вивчити правила.

4. Подумати, які зауваження міг би зробити вчитель до відповіді.

5. Скласти план відповіді на уроці.

6. Продумати свою відповідь.

7. Підібрати до кожного правила приклади.

5. Упишіть у таблицю порядкові номери команд алгоритму написання листа

Команда алгоритму

команди

Перечитати листа

Написати початок листа

Унести правки до тексту листа

Написати привітання

Написати кінцівку листа

Обміркувати тему листа

Обміркувати головну думку листа

Написати звернення

Написати основну частину листа

Урок 7 Підсумковий урок з розділу

«Алгоритми та їх виконавці»

Вибери одну правильну відповідь

1. Люди складають план дій

А) Під час підготовки до виконання завдань

Б) завжди

В) лише у школі

Г) лише на роботі

2. Порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату, — це

А) команда

Б) план

В) вказівка

Г) інструкція

3. Окрема вказівка для виконавця — це

А програма

Б алгоритм

В команда

Г наказ

4. Об'єкт, що здатний виконувати певні команди, — це

А) виконавець

Б) помічник

В) раб

Г) програма

5. Набір команд, які може виконати конкретний виконавець, — це

А) система команд виконавця

Б) план дій виконавця

В) середовище виконавця

Г) програма виконавця

6. Команду, яку потрібно передати неодноразово різним людям, зручніше подати

А) усно;

Б) письмово;

В) у вигляді звукового сигналу

Вибери декілька правильних відповідей

7.План створення ілюстрації до твору можна

А) повідомити усно;

Б) доручити виконати комп’ютеру

В) подати письмово

Г) зобразити у вигляді малюнків;

Д)продемонструвати

8. Командами є такі повідомлення:

А) Читай;

Б) Допомогти;

В) Як перейти вулицю?

Г) Написати слово «Компютер»;

Д) Відкрити папку;

Е) Будь патріотом!

Є) Завантажити програму;

Ж) Закрити файл.

9 Виконавцями можуть бути:

А) книга;

Б) робот;

В) кавоварка;

Г) військовий;

Д) будинок;

Е) мобільний телефон;

Є) планшет;

Ж) навушники.

10. До системи команд Комп’ютер не входять такі команди:

А) Думай;

Б) Обчислюй;

В) Передавай;

Г) Співай;

Д) Відтворюй;

Розділ 2 «Поняття операційної системи»

Урок 8. Об’єкти та події

1. Упишіть вирази, що описують призначення ОС.

________________________________ пристроїв комп’ютера;

_________________________ між користувачем і комп’ютером;

_________________________ між пристроями комп’ютера;

___________________________на носіях даних;

___________________________ інших програм;

___________________________ різних програм;

2. Запишіть назви відомих вам операційних систем.

_________________________________________

_________________________________________

3. Графічний інтерфейс передбачає використання таких об’єктів:

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

4. Запишіть назву ОС, що встановлена:

1) на учнівському комп’ютері в комп’ютерному класі ____________________________________

2) на комп’ютері вдома ____________________

5. Основними об’єктами ОС Windows XP є:

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

6. Укажіть зображення, яке вказує на те, що певний об’єкт є ярликом:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

7. Установіть відповідність між типами об’єктів та діями, які відбуваються, якщо двічі клацнути на значку ярлика певного об’єкта:

Тип об’єкта

1

Файл програми

2

Файл з малюнком, текстом, презентацією, відеофільмом тощо

3

Папка

4

Пристрій збереження даних

Дія

А

Запуститься програма Провідник, у вікні якої буде відображено список імен файлів і папок

Б

Запуститься програма Провідник, у вікні якої буде відображено список імен файлів і папок

В

Запуститься на виконання програма

Г

Зазначений файл відкривається у вікні програми, у якій опрацьовуються файли цього типу

Відповідності: 1___; 2___; 3____; 4_____.

Урок 9. Файлова система

1. Наведіть приклади впорядкованого зберігання об’єктів.

___________________________________________________________________________________________________________________________

2. Упишіть пропущені слова.

Систему зберігання ___________ на носіях __________ називають _____________________.

3. Запишіть назви відомих вам файлових систем.

_________________________________________

4. До об’єктів файлової системи належать:

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

 • ____________________________________;

5. Заповніть пропуски:

А) 1 Кбайт = ______ байт;

Б) 1Мбайт = ______ Кбайт;
В) 1Гбайт = ______ Мбайт

Г) 1 Тбайт = ______ Гбайт

6. Заповніть пропуски:

А) 94,7 Мбайт = ______ байт;

Б) 99401728 байт = ______ Кбайт;
В) 5,52 Гбайт = ______ Кбайт = ______ байт;

Г) 16685 байт = ______ Кбайт = ______ Мбайт.


7. Установіть відповідність, між розширеннями імен файлів і типами файлів.

Типи файлу

А

Програма для виконання ОС Windows

Б

Документи Microsoft Word

В

Точковий малюнок

Г

Відеофільм

Д

Файл довідки

Розширення

1

bmp

2

exe

3

hlp

4

docx

5

avi

Відповідності: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___; 5-___;

Урок 10. Операції над об’єктами файлової системи

1. Запишіть дії, які можна виконувати над об’єктами файлової системи – папками, файлами та ярликами.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Запишіть алгоритм створення папки з використанням меню вікна програми Провідник.

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________4.________________________________________5.________________________________________

3. Запишіть алгоритм створення файлу з використанням контекстного меню Робочого поля програми Провідник або Робочого стола.

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________4.________________________________________5.________________________________________

4. Запишіть алгоритм створення на Робочому столі ярлика папки з повним ім’ям D:\Мої фото\Мій клас\Екскурсія до Миколаїва. Ярлик повинен мати ім’я Фото Миколаєва.

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________4.________________________________________5.________________________________________

5. Запишіть команди, які відповідають наведеним сполученням клавіш.

Сполучення клавіш

Команда

1

Ctrl+C

2

Ctrl+X

3

Ctrl+V

4

Ctrl+Z

5

Ctrl+A

Урок 12. Пошук об’єктів файлової системи

1. Укажіть, за значенням яких властивостей можна здійснювати пошук об’єктів файлової системи.

___________________________________________________________________________________________________________________________

2. Установіть відповідність між командами панелі Помічник із пошуку та їх призначенням.

Призначення команди

А

Для поуку файлів, що містять дані зазначених типів

Б

Для пошуку файлів будь - яких типів і папок

В

Для пошуку файлів, що створені в прикладних програмах, крім файлів малюнків, музичних і звукових

Г

Для пошуку комп’ютерів у мережі або даних про певних людей, що зберігаються в спеціальних файлах – адресних книгах

Розширення

1

Усі файли й папки

2

Малюнки, музику або відео

3

Комп’ютери або людей

4

Документи (текстові файли, електронні таблиці тощо)

Відповідності:1-___; 2-___; 3-___; 4-___.

3. Заповніть таблицю, вказавши призначення команд списку Що ви бажаєте знайти вікна Провідник

Назва команди пошуку

Малюнки, музику або відео

Усі файли й папки

Комп’ютери або людей

Документи (текстові файли, електронні таблиці тощо)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
5
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!