Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Дидактичні матеріали " Службові частини мови"

Українська мова

Для кого: 7 Клас

12.02.2019

6398

626

0

Опис документу:
Вправи для закріплення з теми " Службові частини мови " можуть бути використані під час уроків вивчення нового матеріалу та закріплення знань. Семикласники в ігровій формі закріплюють набуті знання та навички
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Службові частини мови

Прийменник

  1. Словниковий диктант.

Понад, попід, поза, поміж, з-за, із-за, з-посеред, попри. Посеред, задля, довкола, з-понад, з-під, наприкінці, внаслідок, з-проміж, назустріч, з-над, переді(мною), згідно з, залежно від, в силу того як, у напрямку до, у зв’язку з, незважаючи на, в результаті, на шляху до.

  1. Диктант-переклад.

По образцу, идти по берегу, бить по мячу, дежурный по школе, по возможности, видно по глазам, по поручению, по собственному желанию, назвать по имени, по виду, по адресу, огромный по своим масштабам, по образованию медик.

  1. Диктант-переклад.

По почте, по происхождению, товарищ по оружию, по той причине, по свидетельству, знать по газетам, по его зову, по показу, по просьбе, по требованию, по болезни, по недоразумению.

  1. Диктант-переклад.

По ошибке, по направлению к лесу, по понедельниках, по делу, коса по пояс, по делу, до воскресенья включительно, прийтись по вкусу, по получении, смотря по погоде, мероприятие по, по обыкновению.

5. Вибірковий диктант(виписати прийменники)

В день такий розцвітає весна на землі... Вдень сова спить, а вночі літає. Ой на горі огонь горить, а в долині козак лежить. Зорі тихо тремтять угорі. Ллється з-поза хмар проміння тепле і голубувате. Поза хатами вилися виноградники.

6. Робота в малих групах.

Запишіть подані словосполучення у два стовпчики, добираючи з дужок потрібні прийменники:

а) із (зі); б) з.

Хтось (з, із, зі) нас, дорога (з, із, зі) міста, тесляр (з, із, зі) хутора, Олена (з, із, зі) матір'ю, розмовляла (з, із, зі) батьком, онук (з, із, зі) дідусем, оглядач (з, із, зі) Львова, зустрілася (з, із, зі) артистами, вийшов (з, із, зі) двору, іти (з, із, зі) іншими, привітали (з, із, зі) святом, прощатися (з, із, зі) світом, (з, із, зі) щирим серцем

7. Диктант з коментуванням

Завдання:

1) визначити прийменники (за будовою, за походженням, з якими частинами мови вживаються і з якими відмінками);

2) виконати повний синтаксичний розбір першого речення;

3) виконати морфологічний розбір прийменника кругом;

4) визначити, яка стилістична фігура лежить в основі третього речення

( анафора).

1.По діброві вітер виє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю

До самого долу.

2.Кругом поле, як те море

Широке, синіє.

3.По тім боці – моя доля,

По сім боці – горе.

4. І на диво серед поля

Тополею стала.

8. Творче конструювання.

Завдання: з даних простих прийменників, які використано у баладі «Тополя» Т.Шевченка сконструювати складні (з іменниками); з’ясувати, з яким відмінком вони найчастіше вживаються.

По, до, з, на, в, під, за, для, серед.

Складні: попід (гаєм) – Ор.відм., задля (тебе) – Р.відм., з-посеред (інших) – Р.відм, з-під (куща) – Р.відм., з-за (тополі) ) – Р.відм.

9. Робота в групах. Лото «Прийменник»

Методична ремарка: Одна група учнів одержує картки, на кожній з яких написано речення з пропущеним прийменником. Ці прийменники – на окремих картках, які одержує інша група. Завдання: підібрати правильно прийменники, записати речення і прокоментувати особливості вживання прийменників у даних реченнях.

Картка 1.

1.Защебече соловейко

лузі … калині.

1.В, на.

2.Скажи мені, де мій милий?

. Світа полину.

2. Край.

3…. Милого батько, мати –

Як чужії люди.

3.Без.

Картка 2

1. Плавай, плавай, лебедонько!

… синьому морю.

1.По.

2.Полетіла, мов на крилах,

… степу сіла.

2.Серед.

3.Не стояла б … півночі

… милим … вербою.

3.До, з, під

10. Словниковий розподільний диктант з ключем.

Завдання: 1) розподіліть у дві колонки сполучення слів, до складу яких входять прийменники різні за будовою – у першу з простими прийменниками, у другу – зі складними.

з простими прийменниками

із складними прийменниками

серед неба

в руках

у село

при грошах

під бороду

біля хат

з-під копит

попід вікно

з-поміж ламп

з-посеред кого

поміж вил

задля короля

КЛЮЧ

2) Підкресліть передостанню літеру останнього слова у першій колонці та останню літеру останнього слова у другій колонці - по вертикалі прочитаєте ключові слова.

(Балада. Тополя.)

11.Творча робота в групах. Синквейн.

І група . Ключове слово – тополя.

ІІ група. Ключове слово – прийменник.

Тополя

Струнка, висока.

Гнеться, заворожує, приваблює.

Символ рідної батьківської землі.

Дерево.

Прийменник

Похідний, непохідний.

Вивчаємо, усвідомлюємо, запам’ятовуємо.

Службова частина української мови

Слово.

12. З а в д а н н я на встановлення відповідності.

1. Установіть відповідність між синонімічними прийменниками.

А. Навздогін 1.Між.

Б. Поряд. 2. Близько.

В. Протягом. 3. Слідом за.

Г. Біля. 4. Упродовж.

Д. Поміж. 5. Поруч.

Ключ: а- 3; б - 5; в - 4; г - 2; д - 1.

2. Установіть відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А. Підручник з математики. 1.Часові відношення.

Б.Прибирати в класі. 2. Об’єктні відношення.

В. Прийти за півгодини. 3. Відношення мети.

Г. Приготуватися до складання твору. 4. Просторові відношення.

Д. Розмовляти з однокласником. 5. Означальні відношення.

Ключ: а- 5; б - 4; в - 1; г - 3; д - 2.

3. Установіть відповідність:

А. Похідний 1. Через.

Б. Простий. 2. До.

В. Непохідний . 3. За допомогою.

Ключ: а- 4; б - 2; в - 1; г - 5; д - 3.

Сполучник

1. Словниковий диктант.

Отже, отож- бо, ніби, також, немовби, тільки-но, проте, щоб, тощо, адже ж, коли б, коли б то, затим щоб. але ж. мовби, тому-то, замість того щоб, причому, з тих пір як, або ж, себто

2. Розподільний диктант(сполучники сурядності і підрядності).

Й, а, та(і), хоч, що, як, але, також, ні-ні, як-от, як тільки,тому що, не тільки а й, зате, чи…чи, або, одтак, наче, щойно, мовбито, проте, хоч, то…то, дарма що, ледве, у зв’язку з тим що, аж, не то…не то, та(але), коли б.

3.Вибірковий диктант.

Це той, що одним пострілом сорок сім качок б’є. Взявся за гуж - не кажи, що не туж. Видно, що кума пироги пекла, бо й ворота в тісті. Коли дрова горять, тоді й кашу вари. Аби чим-небудь за стіл завести, а з-за столу й самі вийдуть.(Народна творчість).

4. Робота в малих групах.

Допишіть у поданих прислів'ях потрібні за змістом сполучники, назвіть їх розряд.

1. М'яко стеле, ... твердо спати. 2. В очі любить, ...за очі гудить. 3. Нетойурожай,... уполі, ...той, ... в коморі. 4. Сніг і завірюха, ... вже зима коло вуха. 5. ... хліб та одежа, їв би козак лежа. 6. Захистив, ... вовк овець. 7. Така правда, ... на вербі груші. 8. Світи, зоре, на все поле, ... місяць зійде. 9. ... влітку часті зірниці — буде гарний урожай.

5. Гра " Зайве слово".

Знайдіть «зайве» слово, враховуючи групи сполучників за значенням:

а) тому що, тим що, бо, у зв'язку з тим що, дарма що;

б) щоб, для того щоб, з тим щоб, щоби, тим що;

в) тільки-но, щойно, скоро, ледве, наче, з того часу як;

г) мов, немов, коли б, мовби, нібито, як.

6. Прочитати текст. Про який обряд в ньому розповідається? Перепишіть, підкреслюючи сполучники. Поясніть їх правопис.

Молодиці вкрили весь піл і лежанку шишками, повиробляли паляниці. Коровай поклали на віці од діжі й обліпили віко навкруги восковими свічечками, на котрих ледве було примітно білі плями огню. З печі вигребли жар.

На припічок поклали дві лопати й з піснями понесли на віці серед свічок коровай, приспівуючи до печі як до живої людини: «Пече наша піч, пече, спечи нам коровай грече!» (І.Нечуй-Левицький).

7.Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис сполучників.

Як (би) не крутила хуртовина, блисне промінь — крига розтане (3. Гончарук). Як (би) я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю (Леся Українка). Що (б) прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці (М. Коцюбинський). Вітри проспівають над хвилями нив про (те), як в негоду він край боронив (П. Усенко).

8.Пошукова робота.

Знайдіть у тексті сполучники, над кожним надпишіть, до якого типу синтаксичного зв’язку він відноситься.

Для Тараса Шевченка нещаслива доля жінки-кріпачки була не лише суспільною, а й особистою трагедією: його матір ще "молодую у могилу нужда та праця положила", рідні сестри поневірялися на панщині. Жіноча недоля для поета — передусім соціальна трагедія і всенародне лихо, породжене кріпацтвом. Образ нещасної жінки поет носив "неначе цвяшок у серце вбитий" і цей зойк душі та крик зраненого серця вилився пекучим гнівом до панів-лиходіїв, які топтали жіночу гідність, розпинали материнське єство.

9. Спишіть, уставляючи замість крапок відповідні сполучники підряд-ності з довідки. визначте їх групу за значенням.

Всі розуміли, ... літо відступає. Воно відмовляється від сво -їх прав, ... дати дорогу осені й зимі. Все частіше купчились на

небі темні снігові хмари, ... зрідка крізь них пробивалися теплі

промені сонця, ... посилати на землю прощальне вітання. Від -летіли птахи, ховалися звірі, ... наступав холод, ... можна було,

затримали б теп ло, таке миле для всього живого. Та це немож-ливо, ... пройшла його пора. ( Із журналу)

Д о в і д к а: щоб, бо, тому що, якби, наче, що

10.Розподільний диктант.

Прослухайте речення. Запишіть ужиті в них сполучники у дві колон-ки: 1 — сполучники сурядності; 2 — сполучники підрядності.

...І ллється дзвін коси серед густих отав, і коник на гачку

спадає в тихий став. Трава враз зазеленіла тому, що пройшов

теплий дощик. Робота кипіла в неї у руках, однак сонце коти -лося за обрій. (Із тв. М. Рильського) Не копай іншому ями, бо й сам

упадеш. ( Нар. творч .) Рясніє дощ, і падає лункіше м’яких краплин

розмірених биття. ( М. Бажан ) Дитячий сміх дзвенить, як спів, як ще -бет птиць в діброві. ( В. Сосюра) Люблю блискучий день, коли земля

цвіте, пташиний хор співає. ( М. Рильський) Буйна зелень і ранні квіти

вкривали пологі схили. ( А. Шиян ) Голова без розуму, як ліхтар без

свічки. (Нар. творч .)

11. Установити відповідність між підрядними сполучниками та їх групами за значенням.

А Щойно, поки, ледве;

Б з тим щоб, аби, для того щоб;

В тому що, бо, оскільки;

Г як тільки, з того часу як, коли.

Д як, що.

1.Причинові;

2. з’ясувальні;

3. часові;

4. мети.

Ключ: а- 2; б - 4; в - 1; г - 3; д - 2.

12. Установити відповідність між сурядними сполучниками та їх групами за значенням.

А Проте, зате;

Б або, не то…не то;

В і, ні…ні;

Г ні…ні, також.

Д але, однак

1 Єднальні;

2 протиставні;

3 розділові

Ключ: а- 2; б - 3; в - 1; г - 1; д - 2.

ЧАСТКА

  1. Словниковий диктант.

Лиш тобі, таки дійшли, абихто, де-небудь, казна-як, хтось, аніхто, дедалі, будь-який, будь з ким, ось де воно, підтримав би, ні в якій мірі, екс- чемпіон, віце-адмірал, щонайкраще, он воно що, аж завтра, якраз.

2.Словниковий диктант.

Невже, що за, розповідай-бо, тільки-но, ніби, будь-де, казна-звідки, навряд, хтозна-чий, будь на кому, ні в якому разі, ні при чому, ні до кого, віце-президент, абитільки, аніяк,де-не-де, ніким.

3.Словниковий диктант.

Навіщо, щоправда, таки знайшов, немає за що, хтозна на чім, хтозна-чим, ніскільки, авжеж, аякже, щохвилі, чимскоріш, ходи- но, екс-директор, ти ж бо, щодо, що ж до, текийсь, хтозна-скільки, все-таки, з чимось, іди ж, надумав-таки, щоразу.

4. Словниковий диктант.

Не писати, не думаючи, не бійся, не знає, не чувано, неволити, незчутися, ненавидіти, непритомніти, нехтувати, недобачати, недооцінювати, е здужаю підняти руки, незнаний, не задоволений оцінкою, нелегкий шлях, шлях не легкий.

5. Словниковий диктант.

Не має він часу, немає щастя, незібраний (урожай), не доспівана мною пісня, недовірливий, неугавний, недочути, нездужати, ненавиджу, не доважував, не просили, не далеко, а близько, не марно, не видно.

6. Установіть відповідність між словом з не і правилом

1 не/варт гроша в базарний день

2 яких і світ не/бачив

3 бачити не/мало свiту

4 не/чуючи ніг під собою

А окремо з дієприслівником

Б окремо з дієсловом

В разом, бо з не означає одне поняття

Г разом, бо з не утворює слово з протилежним

значенням, яке можна замінити синонімом

Д окремо з незмінюваним присудковим словом

Ключ: 1 - д; 2 - б; 3 - г; 4 - а.

7. Установіть відповідність між написанням ні зі словом і правилом

1 далі ні/куди

2 ні/чліг

3 ні/для/кого

4 ні/зернини ні/пилини

А разом, бо заперечний прислівник

Б окремо, бо стійке словосполучення без дієслова-присудка

В разом, бо слово без ні не вживається

Г окремо, бо частка від займенника

відокремлена прийменником

Д окремо, бо ні є повторюваним сполучником

із заперечним єднальним значенням

Ключ: 1 - а; 2 - в; 3 - г; 4 - б.

8. В уривку

Слово рідне! Мабуть, не (1)було жодного видатного письменника, який би не (2)висловив любові до рідної мови й своєї тривоги за її долю, який би не (3)покладав на неї найбільших надій, бо долю свого народу в майбутньому бачив не (4)відривною від долі рідної мови. Люби свою мову, плекай її, дбай по неї, не (5)засмічуй її.

не слід писати разом зі словами на місці цифри

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

Ключ - г

9.Усі слова з не пишуться окремо в рядку

А не/сьогодні-завтра, не/вгаваючи, ще не/достиглий плід, не/досить

Б не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид

В не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка

Г не/славити, не/дорід, не/хотіти, не/могти

Д не/зчутися, не/бавлячи, не/роблячи, не/гарний

Ключ - а

10. Орфографічну помилку допущено в рядку:

А несказанний, не до смаку, не так, неабихто

Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг

В не доспівана пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано

Г небажаний гість, небайдуже ставлення, недоспана ніч, небилиця

Д недозрілий овоч, ні слова не промовити, ні на йоту, неждано-негадано

Ключ - в

11. Правильно написано всі слова рядка

А не послух, невагомість, нісе-ніте, не вартий

Б незлічений, ні слова не скажу, ні в чому, нізвідки

В ні котрий, не п’ятий, а шостий, не доплатити, незовсім

Г ніким не впізнаний, ні світ ні зоря, поки невизнаний поет, не збудований ще міст

Д не дуже вдалий день, твір незавершений, ні пава ні ґава, ще не вижатий плід

Ключ - б

12. У якому рядку всі слова з ні пишуться разом?

А ні/світ/ні/зоря, ні/що, ні/від/чого, ні/в/року

Б ні/ні, ні/трошки, ні/звідкіля, ні/один

В ні/куди, ні/телень, ні/де, ні/чийний

Г ні/на/йоту, ні/чому, ні/коли, ні/в/року

Д ні/чогісінько, ні/в/сих ні/в/тих, ні/в/яку душу, ні/трохи

Ключ - в

Вигук

1.Словниковий диктант.

Їй-бо. будь ласка, агов-гов-гов, киць-киць, ш-ш-ш, му-у-у, до побачення, ках-ках, їй-право, на добраніч, отим то й ба, оце так, здоровенькі були,спасибі, браво, лихо, отакої, страх, рятуйте.

2.Словниковий диктант.

Хай йому грець, цитьте, овва, лелечко, їй-право, кру-кру, ай-ай-ай, от тобі й маєш, нумо, брр, фіть-фіть, гей, перепрошую, ласкаво, просимо, дзінь-дзінь, хрясь, цок, добридень, сюс-сюр.

3.Словниковий диктант.

Гай-гай, тьху, жах, алло, ану, годі, геть, гулі-гулі,фас, ціп-ціп, марш, йить, бувай, вибачте. Христос воскрес, цвірінь, привіт, слава Богу, Мама! Ти диви! Матінко моя!

4.Індивідуальна робота.

Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс .

1 будь(ласка); 2 (кру)кру; 3 (куку)ріку; 4 (от)тобі й на; 5 (на) добраніч; 6 (ку)ку; 7 (куд) кудах! 8 (їй)право; 9 (оце)так; 10 (агов)гов; 11 (ба)бах; 12 (їй)бо; 13 (до)побаченн

А 1, 2, 3, 5, 6, 13

Б 2, 3, 6, 8, 10, 12

В 2, 6, 7, 9, 10, 11

Г 6, 8, 9, 10, 11, 13

Д 1, 2, 5, 7, 9, 12

Ключ - б

5.Дослідження-узагальнення.

Прочитати фразеологічні звороти. З’ясувати їх лексичне значення. Знайти вигуки. Визначити, яку роль виконують вони у висловлюванні.

Еврика; цур йому; аж гульк; але цур; боже мій; будьмо здорові; грім би тебе побив.

Довідка: Вияв радості при несподіваному відкритті; незадоволення чимось, несхвалення когось, бажання позбутися.

6.Творча робота (в групах)

Уживаючи по 2–3 вигуки, скласти речення на тему «Цікавинки життя птаства».

7.Вибіркова робота.

Записати вигуки в чотири стовпчики відповідно до значення: а) емоційні; б) спонукальні; в) вигуки етикету; г) звуконаслідувальні слова.

Гой, о-о, фі, ого, ну, шабаш, тррр, тьох-тьох-тьох, леле, цить, спасибі, кукуріку, бубух, будь ласка, привіт, ай, от тобі й раз, ква-а-а, мяу-у, на добраніч, геть.

8.Дослідження-відновлення.

Відновити зміст речень, уставляючи потрібні за змістом вигуки. Визначити синтаксичну роль вигуків, розряд за значенням.

1) …, …, місяць май: теплий та холодний. 2) Дай, …, веснувати, лише на голому полі житувати. 3) …, якби та якби, то виросли б на голові гриби — був би город. 4) Не кажи…, поки не перескочив. 5) Один день, …, а ціле життя, … (Нар. творчість).

Матеріал для вчителя. 1) Ай, ай; 2) Боже мій; 3) Е; 4) Гоп; 5) «гой», «йой».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.