Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Діагностична контрольна робота з "Інформатики"

Інформатика

17.04.2020

1052

31

0

Опис документу:
Діагностична контрольна робота з "Інформатики" при вступі на І курс ЗПТО (10 кл). Робота включає в себе 4 варіанти + відповіді. Даний матеріал буде цікавий викладачам Інформатики ЗПТО для оцінювання знань абітурієнтів засвоєних після ЗНЗ, а також вчителям шкіл, для оцінювання знань здобувачів освіти засвоєних за 9 класів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Варіант І

Оцінка

ДІАГНОСТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з «Інформатики»

здобувача освіти групи ________________

_________________________________________________________________

(П.І.Б. здобувача освіти)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (максимум 2 бали)

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (максимум 3 бали)

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (максимум 4 бали)

У завданні 10 дайте відповідь на питання (максимум 3 бали)

Максимальна оцінка – 12 балів

Бажаю успіху =)

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 балів)

1. Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є перекладання тексту з англійської мови українською.

А) передавання інформаційних даних;

Б) пошук інформаційних даних;

В) опрацювання інформаційних даних;

Г) збереження інформаційних даних.

2. Яке розширення мають виконувані файли?

А) bmp,.sys

Б) .exe,.txt

В) .com,.sys

Г) com,.exe

3. Укажіть правильний запис ІР-адреси.

А) 256.133.164.12

Б) 137;133;164;12

В) 255,133,164,12

Г) 256/133/164/12

4. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у середовищі текстового процесора Microsoft Word.

А) установити напрямок розташування тексту

Б) установити міжрядковий інтервал

В) зменшити відступ зліва

Г) вирівняти текст справа

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (Кожне правильне завдання оцінюється в 1 бал)

5. Укажіть основні складові комп'ютера.

А) внутрішня пам'ять

Б) зовнішня пам'ять

В) пристрої введення

Г) центральний процесор

Д) пристрої виведення

6. Укажіть параметри, за допомогою яких можна охарактеризувати графічне зображення.

А) Атрибути файлу зображення

Б) роздільна здатність зображення

В) глибина кольору

Г) колірна модель

Д) обсяг файлу, що містить зображення

7. Укажіть операції з текстом, які можна виконувати в середовищі текстового процесора Microsoft Word

А) введення тексту з клавіатури

Б) редагування та форматування тексту

В) додавання до текстового документу графічних зображень

Г) побудова графіків функцій за вказаною формулою

Д) виконання перевірки тексту на наявність орфографічних та граматичних помилок

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (Кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали)

8. Установіть відповідність між країнами та доменними іменами, що їм відповідають.

Вкажіть № відповідності

Назва країни

Доменне ім’я

А) Україна

1) uk

Б) Росія

2) ua

В) Сполучені Штати Америки

3) de

Г) Велика Британія

4) us

Д) Німеччина

5) ru

9. Установіть відповідність між комбінаціями клавіш і кнопками на панелі інструментів «Стандартна»

Вкажіть № відповідності

Комбінація клавіш

Кнопка на панелі інструментів

А) Ctrl + C

1)

Б) Ctrl + V

2)

В) Ctrl + X

3)

Г) Ctrl + Z

4)

Д) Ctrl + P

5)

У завданні 10 дайте відповідь на питання (Максимальна оцінка за відповідь – 3 бали)

10. Що таке роздільна здатність? Для яких пристроїв важлива ця властивість?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант ІІ

Оцінка

ДІАГНОСТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з «Інформатики»

здобувача освіти групи ________________

_________________________________________________________________

(П.І.Б. здобувача освіти)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (максимум 2 бали)

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (максимум 3 бали)

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (максимум 4 бали)

У завданні 10 дайте відповідь на питання (максимум 3 бали)

Максимальна оцінка – 12 балів

Бажаю успіху =)

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 балів)

1. Укажіть кількість символів, що використовуються у комп'ютері для кодування даних.

А) 128

Б) 256

В) 512

Г) 2

2. Укажіть середовище зв’язку, у якому швидкість передавання даних найбільша.

А) кручена пара

Б) оптоволокно

В) коаксіальний кабель

Г) Wi-Fi

3. Укажіть зображення, які є векторними.

А) зображення, збережені у файлах з розширенням *.jpg

Б) відскановані зображення

В) об’єкти WordArt

Г) зображення, отримані з веб-камери

4. Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, інтервал.

А) сторінка

Б) абзац

В) символ

Г) список

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (Кожне правильне завдання оцінюється в 1 бал)

5. Укажіть недруковані символи в середовищі текстового процесора Microsoft Word

А) крапка

Б) кінець розділу

В) апостроф

Г) кінець абзацу

Д) пропуск (пробіл)

6. Укажіть можливі розширення архівованих файлів.

А) zip

Б) tmp

В) rаr

Г) txt

Д) exe

7. Укажіть пристрої, за допомогою яких можна надрукувати креслення

А) сканер

Б) плотер

В) модем

Г) принтер

Д) дигітайзер.

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (Кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали)

8. Поставте у відповідність назвам клавіш їхні призначення

Вкажіть № відповідності

Назва клавіш

Призначення

А) Ctrl, Alt

1) клавіша видалення символу ліворуч від курсору

Б) Enter

2) клавіша видалення символу праворуч від курсору

В) Tab

3) клавіші керування, використовуються для зміни призначення інших клавіш

Г) Backspace

4) клавіша введення команди

Д) Del

5) клавіша табуляції, призначена для

переміщення текстового курсору на декілька позицій вправо

9. Установіть відповідність між видами зображень комп’ютерної графіки та об’єктами, з яких воно складається

Вкажіть № відповідності

Види зображень

Об’єкти з яких складається зображення

А) векторне

1) подібних між собою об’єктів

Б) растрове

2) об’ємних об’єктів

В) тривимірне

3) пікселів

Г) фрактальне

4) графічних примітивів

Д) складене

5) різних об’єктів

У завданні 10 дайте відповідь на питання (Максимальна оцінка за відповідь – 3 бали)

10. Чим копіювання файлів відрізняється від переміщення?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант ІІІ

Оцінка

ДІАГНОСТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з «Інформатики»

здобувача освіти групи ________________

_________________________________________________________________

(П.І.Б. здобувача освіти)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (максимум 2 бали)

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (максимум 3 бали)

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (максимум 4 бали)

У завданні 10 дайте відповідь на питання (максимум 3 бали)

Максимальна оцінка – 12 балів

Бажаю успіху =)

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 балів)

1. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього тексту.

А) Ctrl + A

Б) Ctrl + P

В) Ctrl + X

Г) Ctrl + V

2. Укажіть, що використовувалося як елементна база для комп'ютерів першого покоління.

А) транзистор

Б) мікросхема

В) інтегральна схема

Г) радіолампа

3. Вкажіть неправильне ім'я файла.

А) реферат 1.doc

Б) реферат.d\c

В) реферат1.txt

Г) рефе123т.bmp

4. Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт— це...».

А) сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов'язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному сервері

Б) сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері

В) гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері

Г) текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на комп'ютері

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (Кожне правильне завдання оцінюється в 1 бал)

5. Укажіть існуючі види комп’ютерних мереж

А) глобальна мережа

Б) сусідська мережа

В) персональна мережа

Г) локальна мережа

Д) регіональна мережа

6. Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення

А) використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

Б) графічне зображення будується з графічних примітивів

В) кожне графічне зображення має багатошарову структуру

Г) графічне зображення складається з пікселів

Д) окремі малюнки можна об’єднати в один

7. Укажіть види оптичних дисків, з яких можна видаляти дані та на які можна багато разів записувати дані.

А) CD-RW;

Б) DVD-RAM;

В) DVD-RW-;

Г) DVD-RW+;

Д) CD-ROM.

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (Кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали)

8. Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями

Вкажіть № відповідності

Терміни

Їх означення

А) дисплей

1) пристрій виведення, який управляє рухом одного чи кількох олівців для нанесення ліній на аркуш паперу

Б) плотер

2) пристрій для введення звукової інформації

В) принтер

3) пристрій для введення текстових і цифрових повідомлень

Г) мікрофон

4) пристрій виведення повідомлень, який працює за принципом телевізора

Д) клавіатура

5) друкуючий пристрій

9. Установіть відповідність між діями та інструментами для ії виконання

Вкажіть № відповідності

Дії

Інструменти

А) намалювати трикутник

1) Розпилювач (Распылитель)

Б) додати до малюнка текстове пояснення

2) Прямокутник (Прямоугольник)

В) зафарбувати деяку замкнену область малюнка

3) Багатокутник (Многоугольник)

Г) зобразити прямокутник

4) Заливка

Д) зафарбувати деяку замкнену область малюнка з ефектом розпилювання

5) Напис (Надпись)

У завданні 10 дайте відповідь на питання (Максимальна оцінка за відповідь – 3 бали)

10. Яка пам’ять називається енергонезалежною? Яка між ними відмінність?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант ІV

Оцінка

ДІАГНОСТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з «Інформатики»

здобувача освіти групи ________________

_________________________________________________________________

(П.І.Б. здобувача освіти)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (максимум 2 бали)

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (максимум 3 бали)

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (максимум 4 бали)

У завданні 10 дайте відповідь на питання (максимум 3 бали)

Максимальна оцінка – 12 балів

Бажаю успіху =)

У завданнях з 1 по 4 одна правильна відповідь (Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 балів)

1. Укажіть найменший об’єкт, який використовується у середовищі текстового процесора

А) точка екрана (піксель)

Б) слово

В) символ

Г) речення

2. Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище офісних програм, зокрема у Microsoft Word

А) растровий

Б) векторний

В) тривимірний

Г) фрактальний

3. Укажіть пристрій комп'ютера, який призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій.

А) материнська плата;

Б) центральний процесор;

В) внутрішня пам'ять;

Г) жорсткий диск.

4. Укажіть дію, яка виконуватиметься при перетягуванні мишкою, якщо вказівник мишки має вигляд

А) створення ярлика

Б) копіювання

В) переміщення

Г) видалення

У завданнях з 5 по 7 декілька правильних відповідей (Кожне правильне завдання оцінюється в 1 бал)

5. Укажіть дії, за допомогою яких можна скопіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну в програмі Microsoft Word.

А) клацнути правою клавішею мишки на виділеному фрагменті та в контекстному меню обрати вказівку Копіювати

Б) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + X

В) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + С

Г) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + А

Д)вибрати вказівку Правка – Копіювати (Копировать)

6. Укажіть характеристики комп'ютера, які вважаються суттєвими при виборі його конфігурації.

А) тип, швидкодія процесора;

Б) наявність мультимедійних компонентів (колонки, TV-тюнер, мікрофон, навушники);

В) обсяг оперативної пам'яті;

Г) вид і тип відеокарти та обсяг відеопам'яті;

Д) наявність сканера.

7. Укажіть основні функції текстових процесорів

А) введення тексту з клавіатури

Б) редагування та форматування тексту

В) збереження документів

Г) фільтрування даних

Д) друкування

У завданнях 8 та 9 встановіть відповідність значень (Кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали)

8. Установіть відповідність між типами організацій і доменними іменами, що їм відповідають.

Вкажіть № відповідності

Типи організацій

Доменні імена

А) Організація, що працює з мережею

1) gov

Б) Урядова

2) com

В) Некомерційна

3) edu

Г) Освітня

4) net

Д) Комерційна

5) org

9. Установіть відповідність між інформаційними процесами та їхніми правильними означеннями

Вкажіть № відповідності

Інформаційні процеси

Їх означення

А) зберігання повідомлень

1) процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень

Б) передавання повідомлень

2) процес отримання нових повідомлень із наявних

В) захист повідомлень

3) процес фіксування повідомлень на матеріальному носії

Г) опрацювання повідомлень

4) процес пошуку і добору необхідних повідомлень із різних джерел

Д) збирання повідомлень

5) процес переміщення повідомлень від джерела до приймача

У завданні 10 дайте відповідь на питання (Максимальна оцінка за відповідь – 3 бали)

10. Які способи під’єднання комп’ютерів до Всесвітньої мережі Вам відомі.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповіді (Варіант І)

1. Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є перекладання тексту з англійської мови українською.

А) передавання інформаційних даних;

Б) пошук інформаційних даних;

В) опрацювання інформаційних даних;

Г) збереження інформаційних даних.

2. Яке розширення мають виконувані файли?

А) bmp,.sys

Б) .exe,.txt

В) .com,.sys

Г) com,.exe

3. Укажіть правильний запис ІР-адреси.

А) 256.133.164.12

Б) 137;133;164;12

В) 255,133,164,12

Г) 256/133/164/12

4. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у середовищі текстового процесора Microsoft Word.

А) установити напрямок розташування тексту

Б) установити міжрядковий інтервал

В) зменшити відступ зліва

Г) вирівняти текст справа

5. Укажіть основні складові комп'ютера.

А) внутрішня пам'ять

Б) зовнішня пам'ять

В) пристрої введення

Г) центральний процесор

Д) пристрої виведення

6. Укажіть параметри, за допомогою яких можна охарактеризувати графічне зображення.

А) Атрибути файлу зображення

Б) роздільна здатність зображення

В) глибина кольору

Г) колірна модель

Д) обсяг файлу, що містить зображення

7. Укажіть операції з текстом, які можна виконувати в середовищі текстового процесора Microsoft Word

А) введення тексту з клавіатури

Б) редагування та форматування тексту

В) додавання до текстового документу графічних зображень

Г) побудова графіків функцій за вказаною формулою

Д) виконання перевірки тексту на наявність орфографічних та граматичних помилок

8. Установіть відповідність між країнами та доменними іменами, що їм відповідають.

Вкажіть № відповідності

Назва країни

Доменне ім’я

2

А) Україна

1) uk

5

Б) Росія

2) ua

4

В) Сполучені Штати Америки

3) de

1

Г) Велика Британія

4) us

3

Д) Німеччина

5) ru

9. Установіть відповідність між комбінаціями клавіш і кнопками на панелі інструментів «Стандартна»

Вкажіть № відповідності

Комбінація клавіш

Кнопка на панелі інструментів

2

А) Ctrl + C

1)

3

Б) Ctrl + V

2)

1

В) Ctrl + X

3)

5

Г) Ctrl + Z

4)

4

Д) Ctrl + P

5)

Відповіді (Варіант ІІ)

1. Укажіть кількість символів, що використовуються у комп'ютері для кодування даних.

А) 128

Б) 256

В) 512

Г) 2

2. Укажіть середовище зв’язку, у якому швидкість передавання даних найбільша.

А) кручена пара

Б) оптоволокно

В) коаксіальний кабель

Г) Wi-Fi

3. Укажіть зображення, які є векторними.

А) зображення, збережені у файлах з розширенням *.jpg

Б) відскановані зображення

В) об’єкти WordArt

Г) зображення, отримані з веб-камери

4. Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, інтервал.

А) сторінка

Б) абзац

В) символ

Г) список

5. Укажіть недруковані символи в середовищі текстового процесора Microsoft Word

А) крапка

Б) кінець розділу

В) апостроф

Г) кінець абзацу

Д) пропуск (пробіл)

6. Укажіть можливі розширення архівованих файлів.

А) zip

Б) tmp

В) rаr

Г) txt

Д) exe

7. Укажіть пристрої, за допомогою яких можна надрукувати креслення

А) сканер

Б) плотер

В) модем

Г) принтер

Д) дигітайзер.

8. Поставте у відповідність назвам клавіш їхні призначення

Вкажіть № відповідності

Назва клавіш

Призначення

3

А) Ctrl, Alt

1) клавіша видалення символу ліворуч від курсору

4

Б) Enter

2) клавіша видалення символу праворуч від курсору

5

В) Tab

3) клавіші керування, використовуються для зміни призначення інших клавіш

1

Г) Backspace

4) клавіша введення команди

2

Д) Del

5) клавіша табуляції, призначена для

переміщення текстового курсору на декілька позицій вправо

9. Установіть відповідність між видами зображень комп’ютерної графіки та об’єктами, з яких воно складається

Вкажіть № відповідності

Види зображень

Об’єкти з яких складається зображення

4

А) векторне

1) подібних між собою об’єктів

3

Б) растрове

2) об’ємних об’єктів

2

В) тривимірне

3) пікселів

1

Г) фрактальне

4) графічних примітивів

5

Д) складене

5) різних об’єктів

Відповіді (Варіант ІІІ)

1. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього тексту.

А) Ctrl + A

Б) Ctrl + P

В) Ctrl + X

Г) Ctrl + V

2. Укажіть, що використовувалося як елементна база для комп'ютерів першого покоління.

А) транзистор

Б) мікросхема

В) інтегральна схема

Г) радіолампа

3. Вкажіть неправильне ім'я файла.

А) реферат 1.doc

Б) реферат.d\c

В) реферат1.txt

Г) рефе123т.bmp

4. Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт— це...».

А) сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов'язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному сервері

Б) сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері

В) гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері

Г) текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на комп'ютері

5. Укажіть існуючі види комп’ютерних мереж

А) глобальна мережа

Б) сусідська мережа

В) персональна мережа

Г) локальна мережа

Д) регіональна мережа

6. Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення

А) використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

Б) графічне зображення будується з графічних примітивів

В) кожне графічне зображення має багатошарову структуру

Г) графічне зображення складається з пікселів

Д) окремі малюнки можна об’єднати в один

7. Укажіть види оптичних дисків, з яких можна видаляти дані та на які можна багато разів записувати дані.

А) CD-RW;

Б) DVD-RAM;

В) DVD-RW-;

Г) DVD-RW+;

Д) CD-ROM.

8. Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями

Вкажіть № відповідності

Терміни

Їх означення

4

А) дисплей

1) пристрій виведення, який управляє рухом одного чи кількох олівців для нанесення ліній на аркуш паперу

1

Б) плотер

2) пристрій для введення звукової інформації

5

В) принтер

3) пристрій для введення текстових і цифрових повідомлень

2

Г) мікрофон

4) пристрій виведення повідомлень, який працює за принципом телевізора

3

Д) клавіатура

5) друкуючий пристрій

9. Установіть відповідність між діями та інструментами для ії виконання

Вкажіть № відповідності

Дії

Інструменти

3

А) намалювати трикутник

1) Розпилювач (Распылитель)

5

Б) додати до малюнка текстове пояснення

2) Прямокутник (Прямоугольник)

4

В) зафарбувати деяку замкнену область малюнка

3) Багатокутник (Многоугольник)

2

Г) зобразити прямокутник

4) Заливка

1

Д) зафарбувати деяку замкнену область малюнка з ефектом розпилювання

5) Напис (Надпись)

Відповіді (Варіант ІV)

1. Укажіть найменший об’єкт, який використовується у середовищі текстового процесора

А) точка екрана (піксель)

Б) слово

В) символ

Г) речення

2. Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище офісних програм, зокрема у Microsoft Word

А) растровий

Б) векторний

В) тривимірний

Г) фрактальний

3. Укажіть пристрій комп'ютера, який призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій.

А) материнська плата;

Б) центральний процесор;

В) внутрішня пам'ять;

Г) жорсткий диск.

4. Укажіть дію, яка виконуватиметься при перетягуванні мишкою, якщо вказівник мишки має вигляд

А) створення ярлика

Б) копіювання

В) переміщення

Г) видалення

5. Укажіть дії, за допомогою яких можна скопіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну в програмі Microsoft Word.

А) клацнути правою клавішею мишки на виділеному фрагменті та в контекстному меню обрати вказівку Копіювати

Б) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + X

В) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + С

Г) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + А

Д)вибрати вказівку Правка – Копіювати (Копировать)

6. Укажіть характеристики комп'ютера, які вважаються суттєвими при виборі його конфігурації.

А) тип, швидкодія процесора;

Б) наявність мультимедійних компонентів (колонки, TV-тюнер, мікрофон, навушники);

В) обсяг оперативної пам'яті;

Г) вид і тип відеокарти та обсяг відеопам'яті;

Д) наявність сканера.

7. Укажіть основні функції текстових процесорів

А) введення тексту з клавіатури

Б) редагування та форматування тексту

В) збереження документів

Г) фільтрування даних

Д) друкування

8. Установіть відповідність між типами організацій і доменними іменами, що їм відповідають.

Вкажіть № відповідності

Типи організацій

Доменні імена

4

А) Організація, що працює з мережею

1) gov

1

Б) Урядова

2) com

5

В) Некомерційна

3) edu

3

Г) Освітня

4) net

2

Д) Комерційна

5) org

9. Установіть відповідність між інформаційними процесами та їхніми правильними означеннями

Вкажіть № відповідності

Інформаційні процеси

Їх означення

3

А) зберігання повідомлень

1) процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень

5

Б) передавання повідомлень

2) процес отримання нових повідомлень із наявних

1

В) захист повідомлень

3) процес фіксування повідомлень на матеріальному носії

2

Г) опрацювання повідомлень

4) процес пошуку і добору необхідних повідомлень із різних джерел

4

Д) збирання повідомлень

5) процес переміщення повідомлень від джерела до приймача

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.