і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Декоративне оформлення тексту

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10

Тема :Декоративне оформлення документа

Тема уроку

Мета:

розвинути практичні навички опрацювання графічної інформації під час роботи з текстовими документами, робота з таблицею; сформувати вміння: створювати й редагувати зображення в документах; створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геометричних фігур; виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти; обертати, відбивати й масштабувати об’єкти; розвивати вміння і навички роботи з офісними програмами; розвивати творчі здібності і естетичний смак; сприяти профорієнтації, виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя. отримати навички створення оформлення документа, на прикладі візитки, в текстовому редакторі

Обладнання: зразки оформлення документів, візитних карток, комп'ютер, програмне забезпечення Microsoft Word, проектор, презентація створена в PowerPoint.

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь і навичок (комбінований урок)

Завдання уроку: навчитися практично використовувати уміння підбирати засоби оформлення документу.

Між предметні зв’язки: інформатика, діловодство, машинопис, економіка.

Хід уроку

І. Організаційний момент (перевірка наявності учнів)

Учитель: Добрий день учні! Староста дайте список відсутніх на уроці

Сьогодні ми продовжимо вивчення теми «Текстовий редактор Mіcrosoft Word».

Ми знаходимося з вами у кабінеті комп’ютерної техніки. Давайте пригадаємо правила безпечної праці при роботі на ПК.

 1. ІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань.

Завдання нашого уроку навчитися самостійно декоративно оформлювати документ.

Як же буде побудований наш урок?

1.Повторимо попередній матеріал, який нам стане в пригоді.

2.Для закріплення матеріалу вам буде запропоновано практичну роботу.

3.В кінці уроку підіб’ємо підсумки.

Повторимо вивчений матеріал:

 1. Пригадайте основне призначення текстового процесора?

 2. Яка різниця між текстовим документом та документом?

 3. Що таке форматування тексту Деталізуйте?

 4. Які панелі інструментів стандартно видно в інтерфейсі програми WORD?

 5. Як підключити потрібну панель?

 6. Як в текстовому документі створити таблицю?

 7. Який стандартний формат аркуша, на який орієнтується WORD?

Отже, Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про декоративне оформлення документа, на прикладі створення візитки в текстовому редакторі MS WORD. Тема уроку «Декоративнее оформлення документа»,

Як сказав Максим Горький

Знати необхідно не тільки за для

того, щоб лише знати, але й для

того, щоб навчитися робити

Ділова сфера - одна з основних життєво необхідних галузей діяльності людства. Саме за допомогою документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові відносини між закладами, установами, а також налагоджуються партнерські стосунки між людьми.

Для професії «Секретар керівника» вивчення текстового редактора Word основоположна при оволодінні електронним діловодством. Деяка складність вивчення програми виникає у зв’язку з паралельним застосуванням декількох версій програми MS Word :

Word 2003 - ліцензійна програма, встановлена у комп’ютерному класі училища;

Word 2007 – 2010 - переважно встановлена на домашніх ПК учнів,

Незвичний інтерфейс і відмінності у виконанні деяких команд заважають швидкому виконанню завданнь.

Одним з головних завдань викладача є навчити учнів самостійно знаходити необхідну інформацію та застосовувати її для оволодіння новими версіями прикладних програм.

При створенні документу іноді виникає необхідність детальніше розкрити його зміст за допомогою ілюстрації, графіка, діаграми; або прикрасити документ рамкою, логотипом чи іншими графічними ефектами.

В офісних додатках використовується два типи графічних зображень:

 • малюнки — зображення, які вставляються в документ із графічних файлів або програм; Хто може назвати ці програми?

 • графічні об’єкти — зображення, які створені за допомогою інструментів самих офісних додатків.

Малюнки до документа можна вставити з колекції Mісrоsоft Сlіраrt, з Інтернету, з колекцій графічних зображень, на дисках. Також до документа можна вставити графічні зображення, що створені за допомогою прикладних програм, відскановані авторські рисунки, фотографії, малюнки з журналів, книг тощо.

Графічні об’єкти створюються з автофігур (готових графічних примітивів), фігурних написів WоrdАrt, організаційних діаграм. Усі ці об’єкти є векторними зображеннями.

 Графічні об’єкти в Wоrd можна створювати й редагувати, використовуючи інструменти панелі Малювання. яка за звичай знаходиться в нижній частині вікна Word. Хто нагадає як її підключити (Света)

(додати панель інструментівменю Вигляд Панелі інструментів).

Створення векторних зображень

Засобами текстового процесора Microsoft Word можна створювати найпростіші векторні зображення чи власні діаграми і схеми.

Векторні зображення – це зображення, які складаються з окремих об’єктів – графічних примітивів: відрізків, кривих, ламаних, прямокутників, многокутників, овалів тощо.

Якщо потрібної фігури немає серед автофігур, її можна намалювати самостійно, скориставшись інструментами Крива, Полілінія, Мальована лінія (Автофігури ⇒ Лінії) Романюк(Алгоритм)

Алгоритм створення власного графічного примітиву:

Вибрати необхідний інструмент Автофігури ⇒ Лінії ⇒ Крива;

Намалювати ескіз-заготовку, яка приблизно відображає контури об’єкта;

За необхідності лінію можна перетворити в суцільну: Контекстне меню об’єкта ⇒ Замкнути лінію;

Малювання (Контекстне меню примітива) ⇒ Почати зміну вузлів;

За допомогою команд контекстного меню кожного вузла, змінюючи їх властивості та видаляючи не потрібні, задати необхідну форму примітиву.

 

Для малювання примітивів зручно використовувати сітку (Малювання ⇒ Сітка ⇒ вказати необхідні параметри), за допомогою клітинок якої можна вказувати розміщення вузлів малюнка.

Кожен з об’єктів має певні властивостірозмір зображення, спосіб обтікання текстом, колір заливки, товщина, тип та колір ліній межі, розташування на сторінцітощо.

  

Більшість цих властивостей можна змінювати за допомогою:

 1. Меню Формат Об’єкт;

 2. Контекстне меню  Формат малюнка;

 3. Панелі інструментів «Малювання»;

 4. Панелі інструментів «Настроювання зображення»

Робота з растровими зображеннями

Зображення в текст можна вставляти:

Об’єкти можуть накладатись один на одного, утворюючи багатошарове зображення.

Так як векторний малюнок по своїй суті – це віртуальна аплікація, окремі елементи якої накладаючись один на один і розміщуючись необхідним чином (кожен елемент розміщується на окремому шарі), утворюють всю картину.

то після того, як всі примітиви будуть створені, їх потрібно розмістити по порядку один відносно одного. Для цього можна скористатись командою Малювання (Контекстне меню) ⇒ Порядок ⇒ вибрати необхідний пункт.

Коли малюнок вже буде повністю оформлений (або частина малюнка буде готова), його елементи необхідно згрупувати, щоб, наприклад, при переміщенні зображення – рухався весь малюнок, а не окремі його примітиви. Для цього потрібно:

Виділити кожен примітив зображення, утримуючи кнопку Shift;

Виконати команду Малювання (Контекстне меню) ⇒ Групувати.

Примітки:

 •   якщо під час малювання овалу або прямокутника утримувати натиснутою клавішу Shіft, то будуть створюватися фігури правильної форми — круг або квадрат;

 •   утримання клавіші Shіft під час побудови ліній та стрілок обмежує кут нахилу величинами, кратними 15°;

 •   малювання графічних примітивів при натиснутій клавіші Сtrl здійснюється від центра фігури, що малюється;

 •   якщо потрібно послідовно намалювати кілька фігур одного типу, то кнопку малювання відповідної фігури на панелі Малювання потрібно вибрати подвійним клацанням. Після того як потрібна кількість фігур намальована, кнопку на панелі Малювання необхідно вибрати повторно.

Намальований графічний об’єкт можна редагувати й форматувати. Будь-які операції редагування або форматування застосовуються до виділеного об’єкта або групи об’єктів.

Текст можна декоративно оформити за допомогою об’єктів WordArt

Об’єкт WordArt

Для додавання різноманітних надписів в документі можна скористатись об’єктом WordArt   на панелі інструментів Малювання.

Вибравши бажаний об’єкт з колекції Word, потрібно ввести і відформатувати текст(вказати шрифт, розмір, накреслення).

Як і в інших графічних об’єктів у об’єкта WordArt можна змінювати властивості: розміщення в тексті, колір заливки, товщину, тип, колір ліній тощо. Для цього можна скористатись командою меню Формат (контекстне меню) ⇒ Об’єкт WordArt абоінструментами панелі «Малювання».

Варто звернути увагу на властивість зміни кольору для заливки – Способи заливки, а для ліній – Візерунчасті лінії: за допомогою цих команд об’єкти можна зафарбовувати найрізноманітнішими кольорами і візерунками.

До оформлення документу можна також віднести оздоблення його рамкою та зміну його фонового зображення.

Щоб помістити текст документу в рамку, потрібно вибрати бажаний тип рамки, її колір, товщину та вказати фрагмент тексту, до якого її застосовують, в меню Формат ⇒ Межі та заливка ⇒ Сторінка.

За допомогою меню Формат ⇒ Фон можна змінювати фоновий колір чи фонове зображення документів, а також додавати фонові підписи.

Ці всі елементи оформлення ми використаємо при створенні візитки в текстовому редакторі Word

Згадайте, ви вже їх створювали в іншій програмі і, вона мала назву Publisher. Деяким учням було дано домашнє завдання виготовити візитки нашого училища за допомогою цієї програми. Вони лежать перед вами.

Чи приходилось вам звертатись до когось маючи перед собою візитку? Які можуть бути візитки? (учні дають свої відповіді)

Так  - Візитна картка (візитка) - традиційний носій контактної інформації про людину або організацію. Виготовляється, як правило, з паперу, картону або пластику невеликого формату.
Вона вручається під час знайомства або візиту і може виконувати такі функції: іміджеву; представницьку; рекламну; інформаційну; офіційно-ділову. Візитна картка на сьогоднішній день – не просто предмет іміджу, а необхідність. Візитка допоможе в потрібний момент згадати про Вас замовнику, клієнту, потенційному роботодавцю або навіть просто знайомому.


Перші візитки з'явилися в Китаї (3 століття). Вони виготовлялися з бамбука, червоного шовку, дерева. Ці візитівки вражали своєю стриманістю і естетичністю. В Росії візитні картки з'явилися в 19 столітті, за правління Катерини II.

Незалежно від того, яким підходом керувалися при замовленні візитки, хороша візитна картка обов’язково повинна бути :

 • стильною,

 • функціональною,

 • професійно зверстаною,

 • якісно надрукованою.

Існує два основних види візиток — ділові й особисті.

Існує два різновиди ділових карток — представницька і картка компанії. На представницький візитці вказують ім’я, прізвище, посаду й повну назву організації без будь-яких координат. У візитку компанії включають наступну інформацію: назву організації, її адреси (поштову, електронної пошти, веб-сайту), номери телефонів і факсу.

Особисті візитки можуть містити ім’я й прізвище власника, а також, за його бажанням, будь-яку додаткову інформацію (адресу організації, персонального сайту, електронної пошти, номери телефонів, посаду, звання або вчений ступінь).

Оформлення візиток.

Обов’язковою умовою ефективних візиток - є одне: кольори на візитках усіх співробітників повинні бути точно дотримані.

Класичне оформлення візитки досить строге: темний текст на світлому тлі. Європейська традиція передбачає використання рожевого, блакитного й білого тла та темно-синього, темно-коричневого й чорного тексту.

Дуже важливий елемент візитної картки — шрифт тексту. Головна вимога до шрифту — зручність у прочитанні. Не рекомендується використовувати складні декоративні шрифти, а також різновиди курсиву.

Дизайн візитки має прямо пов’язуватися з родом діяльності компанії. Кількість кольорів — два, максимум три.

Так як усі ви умовно, маєте свої фірми то сьогодні вашим завданням буде створити візитку своєї фірми, або особисту візитку за допомогою комп'ютерних технологій, а саме у текстовому редакторі MS WORD.

ІV. Практична робота.

Перш, ніж приступити до створення візитки, нагадаємо загальні положення:

1. Розміщення на аркуші.

На аркуші потрібно розмістити одну, або мінімальну кількість візиток.

2. Форматування тексту.

Вибір гарнітури шрифту і розміру; використання різних видів вирівнювання тексту і відступів, розмірів шрифту; вставка символів; обрамлення абзаців; вставка малюнка.

3. Робота з графікою в процесорі Word може будуватися по трьох напрямках:

 • Вставка об'єкта, створеного в іншому графічному редакторі (наприклад, Paint).

 • Малювання в самому документі (скориставшись інструментами панелі Малювання).

 • Використання готових малюнків з колекції Clipart для оформлення текстів.

Структурні елементи стандартної візитної картки (слайд :

У написанні й оформленні візитки присутні такі ознаки офіційно-ділового стилю: встановлена форма, розмір (5х9 см); чітко регламентований зміст; лаконізм; максимальна точність; однозначність у розумінні.

Приклади візиток (слайд ):

А тепер давайте теорію закріпимо на практиці. Перш ніж приступити повторимо правила техніки безпеки, В журналі техніки безпеки ви розписались на попередньому уроці.

Я поясню присутнім що мають зробити учні.

Практична робота:

- знайомство з планом виконання практичної роботи

У кожного на столі є план практичної роботи. В кого виникнуть питання, підніміть руку, я до вас підійду. Отже, запускаємо Microsoft Word і працюємо згідно плану роботи.

- виконання індивідуальних завдань.

Обговорення основних етапів виконання кожного з видів робіт.

(Оцінювання кожної роботи)

Хід виконання практичної роботи:

 1. Запустіть текстовий редактор Microsoft Word. В папці «Візитка» на робочому столі ви знайдете потрібні малюнки.

 2. Побудуйте таблицю 2х5. За допомогою властивостей таблиці задайте висоту рядка – 5 см, а ширину стовпчика –9 см.

 3. Встановіть інтервал між комірками 0,2 см
  (таблицявластивості  таблиця параметриінтервал між комірками)

 4. В першій комірці таблиці створіть візитку, щоб вона відповідала вимогам оформлення візиток, а саме: якість і оригінальність візуального оформлення візитки; естетична цінність; відображення послуги, що надається; назва фірми; повна адреса і контактні телефони.

 5. Обов’язково вставте картинку, яка відповідає темі вашої фірми. Розмістіть її якнайкраще відносно тексту у візитці.

 6. Готову візитку скопіюйте і вставте у інші комірки таблиці (про тиражуйте візитку).

 7. Виправте недоліки, які виникли під час копіювання, підготуйте документ до друку.

 8. Збережіть документ під назвою Візитка у власну папку.

ІV. Підведення підсумків уроку.

Демонстрація і аналіз виконаних робіт. Давайте з вами повторимо -

Закріплення нового матеріалу.

 1. Які існують типи графічних зображень ?

 2. Як створити власне зображення?

 3. Чим відрізняються растрові та векторні зображення?

 4. Як вставити малюнок або об’єкт WordArt ?

 5. Як додати рамку до документа ?

 6. Що таке декоративне оформлення документу?

Всі учасники показали хороші знання текстового редактора, хороші навички роботи з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Виставлення і оголошення оцінок.

Безумовно, ви зрозуміли, що текстовий редактор Microsoft Word — це настільна видавнича система, що допомагає нам підготувати документ до публікації. Цей унікальний редактор володіє широкими можливостями для створення і оформлення документа, дозволяє вставляти в нього таблиці і ілюстрації, і багато іншого, що дозволяє нам удосконалювати інформаційну культуру. А поняття інформаційної культури надто багатозначне і включає безліч видів роботи з найрізноманітнішою інформацією. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми вчилися створювати друковані публікації і досягли поставленої мети.

Успіхів вам в постійному оволодінні новою інформацією і коректному розташуванні її при підготовці та оформлювані документів.

V. Домашнє завдання Підготувати реферати на дану тему.

Приклади робіт учнів виконаних під час практичної роботи

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КАБІНЕТІ

1. У кабінеті встановлена обчислювальна техніка, яка потребує дотримання

правил техніки безпеки та обережного і акуратного ставлення.

Неправильна поведінка у кабінеті може привести до ураження електричним

струмом, викликати загорання апаратури.

ТОМУ СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- чіпати роз’єми з’єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення і

пристроїв заземлення;

- доторкатися до матриці монітору;

- вмикати і вимикати апаратуру без вказівки викладача;

- класти диски, книги, зошити на апаратуру;

- користуватися власними носіями інформації без дозволу (викладача) ;

- працювати у вологому одязі та вологими руками;

- заходити до кабінету у верхньому одязі.

2. При появі запаху горілого припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте

про це викладача.

3. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ:

- переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень робочого місця;

- сядьте так, щоб дивитись в центр екрана та користуватись комп’ютером і

сприймати інформацію, що передається на екран, не нахиляючись.

Розмістіть на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не заважали

працювати на комп’ютері.

4. ПОЧИНАТИ РОБОТУ ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ВИКЛАДАЧА

5. ПІД ЧАС РОБОТИ:

суворо виконуйте вищезазначені правила;

слідкуйте за справністю техніки і негайно припиняйте роботу при появі незвичайного звуку чи самовільного відключення апаратури.

НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ ВИКЛАДАЧА,

НІКОЛИ НЕ НАМАГАЙТЕСЬ САМОСТІЙНО ЛІКВІДОВУВАТИ НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ

КОМП’ЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Створення візитки засобами текстового процесора Word
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Інформатика
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  546
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  CZ171333
 • Вподобань
  0
Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь