і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Максимович Н.Ю.

викладач

Інститут інтелектуальної власності та права

Національний університет «Одеська юридична академія»

м. Київ, Україна

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Нині науковий туризм як самостійний напрям індустрії туризму знаходиться у початковій стадії розвитку і є одним з менш досліджених. Він розглядається ученими у двох аспектах: як самостійний вид розвитку туристської діяльності та як підвид туризму. Науковий туризм не є підвидом екологічного туризму, оскільки екологічний туризм це природний туризм, який включає вивчення природного довкілля і служить для поліпшення умов у цьому середовищі. В основі екотуризма лежить турбота про довкілля [2; 7; 8]. Аналіз визначень екологічного туризму і основних його компонентів, дозволив зробити висновок, що сам науковий туризм не є підвидом екологічного, але його види можуть мати ознаки екологічного туризму.

Основними видами наукового туризму, залежно від обєкту, є: біологічний (вивчення флори і фауни); геокліматичний (вивчення унікальних кліматичних зон); етнографічний (вивчення культури і побуту народів); геоморфологічний (вивчення геологічної будови ландшафтів і територій); археологічний (вивчення історії древніх культур і цивілізацій).

Багато дослідників [1; 2; 10] розглядають науковий туризм як підвид ділового і визначають його як участь у виставках, конференціях, симпозіумах тощо. Тоді як науковий туризм це активна участь туриста в процесі туру за допомогою участі в роботі експедиції, проведення досліджень тощо.

Відмітною ознакою наукового туризму від культурно-пізнавального туризму є активна участь туриста в процесі подорожі, а не просто отримання цікавої інформації та споглядання обєктів. Науковий туризм заснований на пізнавальній системі наукових досліджень, яка дозволяє туристам обмінюватися різними знаннями, досвідом, розвиваючи при цьому новий склад мислення в тій або іншій науковій області.

Аналіз аспектів визначення наукового туризму, дозволив визначити науковий туризм як самостійний вид туризму, що підрозділяється на декілька видів і має свої специфічні особливості та принципи, до якого відносяться тільки ті поїздки, де основною метою туриста є не ознайомлення з обєктом, а активна участь у науковій роботі експедиції або групи, проведення власних досліджень [9].

Науковий туризм відноситься до спеціальних видів туризму, оскільки характеризується наступними основними ознаками [7]:

немасовий, досить рідкісний вид туризму: специфічні особливості організації (наявність унікального обєкту, туристської та наукової інфраструктури) і вузький сегмент споживачів робить цей вид туризму ексклюзивним, немасовим;

трудомісткий за створенням кінцевого турпродукту: організація наукового туризму є складним процесом, основою якого є наявність унікального обєкту, що представляє інтерес як для науки так і для туристської індустрії. Особливості використання цього обєкту вимагає значних обмежень і контролю. Одним із завдань наукового туризму є знаходження компромісу між охороною обєкту і використанням його в туристських цілях, шляхом організації спільної роботи субєктів наукового туризму;

капіталомісткий вид туризму: для розвитку організованого наукового туризму на локальній території потрібен комплекс наукової, туристської та обслуговуючої інфраструктури, формування якої вимагає значних фінансових, трудових та інших витрат;

поєднує ознаки різних видів туризму: окремі види наукового туризму поєднують в собі такі види туризму як екологічний, діловий, пізнавальний та інші;

обумовлений вторинними потребами людини: науковий туризм припускає активну участь туриста в процесі туру вивчення обєкту, його властивостей і сутнісних характеристик;

використовує нетрадиційні джерела фінансування: науковий туризм припускає не лише організацію індивідуального наукового туру, який фінансується за рахунок приватних засобів конкретного споживача, але і організацію експедицій, які мають бюджетне фінансування, фінансування за рахунок грантів, спонсорської допомоги тощо.

Науковий туризм може підрозділятися на три основні типи: ознайомлювальний науковий туризм (туристам демонструються природні та антропогенні об’єкти і зразки та даються кваліфіковані пояснення по них і проблемах, з ними пов’язаними, за їх місцем в Україні та світі); допоміжний (туристи беруть участь у наукових і супутніх працях допоміжним персоналом ;участь в реставраційних роботах, роботах у заповідниках по збереженню рідкісних тварин, польових наукових дослідженнях); самостійні дослідження туристів у співпраці з науковим персоналом [5].

Поняття наукового туризму, можна класифікувати його як вид туризму, який здійснюється: з метою професійних наукових досліджень, які представляють інтерес для науки; з практичними і навчальними цілями для студентів навчальних установ (наприклад, геологічні, археологічні та інші практики); з метою активного ознайомлення з історією наукових досліджень, унікальністю природних багатств та історико-культурної спадщини.

Основними цілями наукового туризму є: професійні наукові дослідження, що представляють інтерес для науки; практичні та навчальні дослідження студентів навчальних установ (наприклад, геологічні, історичні, археологічні та інші практики); ознайомлення з історією наукових досліджень, унікальністю природних багатств та історико-культурної спадщини.

Розвиток будь-якого виду туризму, у тому числі й наукового, грунтується на наступних загальних принципах: територіальність, стабілізація, комплексність [3; 6].

Основою розвитку наукового туризму є наявність природних або соціокультурних ресурсів на конкретній території. У звязку з цим розвиток наукового туризму може мати стихійний характер і властивості неорганізованого туризму [4]. Оскільки обєктом наукового туризму є унікальний обєкт, що вимагає контролю за його використанням і споживанням, науковий туризм повинен мати організовану форму. Тому у безпосередній близькості до обєкту туристського інтересу потрібно формування комплексу інфраструктури, що включає наукову, туристську та обслуговуючу інфраструктуру. Поява цих елементів дозволяє говорити про комплексний і системний розвиток території у вигляді соціально-економічної системи.

Література

 1. Александрова А. Ю. Международный туризм: учебное пособие. / А. Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.

 2. Бабкин А. В. Специальные виды туризма / А. В. Бабкин. – Ростов-на-Дону, 2008. – 252 с.

 3. Бартошук О. В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід). / О. В. Бартошук // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 62–68.

 4. Білецька І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму. / І. Білецька // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2. – С. 171–178.

 5. Гарбера О. Є. Класифікація видів туризму в системі міжнародної торгівлі послугами. / О. Є. Гарбера // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 6. – С. 59–62.

 6. Гур’єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи. / І. Гур’єва // Фінансовий контроль. – 2011. – № 1. – С. 17–22.

 7. Дурович А. П. и другие. Классификация туризма // Организация туризма: учебное пособие. / А. П. Дурович и другие. – Минск: Новое знание, 2003. – С. 30-44.

 8. Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма: учебное пособие. / А. Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2005. – 240 с.

 9. Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові. / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 191–197.

 10. Ткаченко Т. I. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. / Т. І. Ткаченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Науковий туризм не є підвидом екологічного туризму, оскільки екологічний туризм – це природний туризм, який включає вивчення природного довкілля і служить для поліпшення умов у цьому середовищі
 • Додано
  22.02.2018
 • Розділ
  Фізична культура
 • Клас
  12 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  7967
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  ZD232642
 • Вподобань
  0
Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь