Давня українська література. Нова українська література

Опис документу:
Тематичний контроль знань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Давня українська література. Нова українська література

2 варіант

І рівень

  1. Ідея байки Г. Сковороди «Бджола і Шершень» виражена словами:

а) лише в праці людина щаслива;

б) чесна людина не може жити без праці;

в) не кожному дано відчувати задоволення від праці;

г) інтелектуальний труд цінується вище, ніж фізичний.

2. До козацьких літописів належать:

а) Літопис Самовидця, Київський літопис;

б) Літопис Самовидця, Літопис Самійла Величка, «Повість минулих літ»;

в) Літопис Самовидця, Літопис Самійла Величка, Літопис Григорія Грабянки;

г) Київський літопис, «Повість минулих літ», Галицько – Волинський літопис.

3. Докладні відомості про давніх слов’ян подані в :

а) «Слові о полку Ігоревім»;

б) «Повісті минулих літ»;

в) «Руській правді» Ярослава Мудрого;

г) «Слові про Закон і Благодать» Іларіона.

4. Яку рису індивідуального стилю полеміста відображено в поданому уривку з «Послання до єпископів» І. Вишенського?

«Товщаєте, годуєте,харчуєте, насичуєте черево розкішними наїдками, улещуєте горлянку смачними кусками».

а) нагромадження синонімів;

б) творення авторських неологізмів;

в) уживання постійних епітетів;

г) використання антитези.

5. Укажіть назву книги, яка завершує Біблію:

а) Пісня над піснями;

б) Псалтир;

в) Вихід;

г) Апокаліпсис.

6. Що заповідав незадовго до смерті гетьман Б. Хмельницький своєму війську й товариству («Історія русів»)?

а) триматися одностайної згоди й братерської дружби;

б) бути вірним батьківським заповітам;

в) оберігати кордони своєї Вітчизни;

г) ніколи не пробачати образи, нанесеної ворогами.

ІІ рівень

7. Назвіть прізвище конотопського поміщика, коштом якого вийшли перші 3 частини «Енеїди»:

а) М. Семижон;

б) М. Парпура;

в) В. Лукашевич;

г) В. Капніст.

8. Ліричному героєві поезії В. Забіли «Не щебечи, соловейку…» весела пісня солов’я «душу роздирає». Якого птаха легше було б йому слухати?

а) горобця;

б) зозулю;

в) жайворонка;

г) пугача.

9. Скільки пісень увів І. Котляревський до п’єси «Наталка Полтавка»?

а) 19;

б)20;

в)21;

г)22.

10. Який вислів найкраще характеризує Г. Квітку – Основ’яненка?

а) основоположник української літератури;

б) основоположник художньої прози в новій українській літературі;

в) зачинатель української літератури;

г) видатний філософ.

11. Як називався гурток, організований М. Шашкевичем?

а) «Руська трійця»;

б) «Син Русі»;

в) «Русалка Дністровая»;

г) «Руська мова».

12. Які події зображено в третій частині «Енеїди» І. Котляревського?

а) гостювання Енея й троянців у Карфагені;

б) перебування Енея й троянців на острові Сицилія;

в) мандрівка Енея до пекла і раю;

г) перебування Енея на Латинській землі.

ІІІ рівень

13. Продовжте визначення.

Особливий художній стиль 17 – 18 ст., що відзначався грандіозністю, масивністю, складністю, вишуканістю й розкішною декоративністю, називається…

14. Дайте визначення.

Притча – це…

15. Продовжте визначення.

Вірші, у яких розташування рядків на сторінці має вигляд яйця, хреста, чаші тощо, називається… Які їх форми ви знаєте?

Іv рівень

16. Доведіть, що «Наталка Полтавка» є соціально – побутовою драмою.

Українська література. 9 – А клас

Давня українська література. Нова українська література

1 варіант

І рівень

  1. У якому творі давньої літератури розповідається про подвижництво києво – печерських ченців?

а) «Києво – Печерський патерик»;

б) «Київський літопис»;

в) «Повчання Володимира Мономаха»;

г) «Слово о полку Ігоревім».

2. Які історичні події спричинили літературно – релігійну полеміку наприкінці 16 – на початку 17 ст.?

а) походи запорожців;

б) прийняття церковної унії;

в) обрання гетьмана;

г) утворення братств.

3. Укажіть твір, який належить до іншого історичного періоду, ніж решта:

а) Літопис Руський;

б) Літопис Самовидця;

в) Літопис Самійла Величка;

г) Літопис Григорія Грабянки.

4. Укажіть назву книги, якою починається Біблія:

а) Апокаліпсис;

б) Буття;

в) Євангеліє;

г) Псалтир.

5. Хто є головним героєм драми Ф. Прокоповича «Владимир»?

а) Володимир Великий;

б) Володимир Галицький;

в) Володимир Мономах;

г) Володимир Ярославич.

6. Хто зробив перший повний переклад Біблії українською мовою?

а) І. Пулюй, П. Куліш, І. Нечуй – Левицький;

б) П. Куліш, І. Франко, І. Хоменко;

в) М. Шашкевич, І. Франко, І. Огієнко;

г) П. Морачевський, І. Огієнко, М. Грушевський.

ІІ рівень

7. Кого називають зачинателем нової української літератури?

а) Г. Квітку – Основ’яненка;

б) Г. Сковороду;

в) І. Котляревського;

г) Т. Шевченка.

8. Яким рядком починається «Енеїда» І. Котляревського?

а) «Смутний і невеселий…»;

б) «Еней був парубок моторний…»;

в) «Еней тоді як народився…»;

г) «Еней од радості нестямивсь…».

9. Який персонаж «Наталки Полтавки» виконує пісню, перероблену з вірша Г. Сковороди «Всякому городу – нрав і права»?

а) Наталка;

б) Горпина Терпилиха;

в) Тетерваковський;

г) Макогоненко.

10. Поезія «Дивлюсь я на небо…» належить :

а) М. Костомарову;

б) П. Гулаку – Артемавському;

в) М. Петренку;

г) Є. Гребінці.

11. «Русалка Дністровая» - це:

а) альманах;

б) літературний часопис;

в) фольклорно – літературна збірка;

г) газета.

12. Лірична поезія М. Шашкевича «Веснівка» утверджує ідеали:

а) романтизму;

б) реалізму;

в) класицизму;

г) сентименталізму.

ІІІ рівень

13. Дайте визначення.

Полемічна література – це…

14. Кому приписується авторство широко відомої пісні «Їхав козак за Дунай…», обробленої Л. Бетховеном?

15. Дайте визначення.

Сентименталізм – це…

ІV рівень

16. Розкрийте роль пісень у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!