CITY PLANNING AND IT’S ECONOMICAL SIDES

Опис документу:
1. йўлнинг юриш қисми билан бир хил белгида; 2. алоҳида полотнода, бунда қуйидаги афзалликлар кўринади: а) тезликни ошириш ва қатновнинг мунтазамлиги; б) ҳаракатнинг юқори даражадаги хавфсизлиги; в) йўл полотносининг хизмат муддатини ошиши; г) вагонлар шовқинининг камайиши; д) қурилиш ва эксплуатацион сарфларнинг қисқариши

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

БИНОЛАРНИНГ ДЕВОРЛАРИНИ ЁҒОЧ СИНЧЛАРИ ЁРДАМИДА ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Тешабоева Н.Д. Муродалиева Н.А.12-15ХС гурух талабаси

“БИҚ” кафедраси катта ўқитувчи

Ҳозирги замон меъморчилигида биноларнинг ташқи ва ички деворларини ёғоч синчлари ёрдамида зилзилабардошлигини таъминлаш лозим. Уларни мустахкамлигини долзарблигини ва бикирлигини таъмирлаш амалий аҳамиятга эга бўлган илмий масала бўлиб, хозиргача етарлича тадқиқ этилмаган. Ушбу масалани тадқиқ этиш янги конструктив ечимлар ишлаб чиқиш, тайёрлаш технологияларини қўллашни тақазо этадиган долзарб муаммодир.

Ёғоч – қурилишбоп табиий материал бўлгани сабабли, қадимдан инсонлар уни турли бино ва иншоотлар, турар жойлар (масжид, мақбара, тўғон, кўприк ва ҳ.к.) қурилишида ишлатиб келишган. Ёғочнинг қурилишда кенг қўлланишига сабаб, биринчидан, табиатда унинг заҳираси кўплиги бўлса, иккинчидан, ижобий хусусиятларидир (ишлов бериш осонлиги, енгиллиги, оловбардошлиги, кимёвий агрессив муҳитга чидамлилиги ва бошқалар). Шу билан бирга, ёғочни бинокорликда ишлатиш жараёнида унинг салбий хусусиятларини ҳам (анизатроплиги, ёниши, чириши, микроорганизмлар таъсирида бузилиши ва бошқалар) ҳисобга олиш зарур.

Аммо нотўғри лойиҳаланган ёки қурилган ёғоч иморатларнинг тез орада чириши, бузилиши ёки ёниши кўпчиликда ёғочнинг чидамлилигига шубҳа пайдо қилади ва сўнгги йилларда қурилишбоп материал сифатида кам ишлатила бошланди. Нормаль муҳитда фойдаланилса, ёғоч ўзининг юқори физик-механик хусусиятларини бир неча ўн йил эмас, балки юз йиллар антисептик ишловсиз сақлаб қолади. Ҳозирги кунда қурилишнинг барча соҳаларида ёғоч конструкциялардан оқилона фойдаланиш энг муҳим масалалардан биридир. Қурилиш тарихига назар ташласак, ёғочнинг ишлатилиш кўлами жамиятнинг ривожланиши билан боғлиқ эканлигини кўрамиз. Масалан: елимланган ёғоч конструкция, кимёвий емирувчан муҳитда темир-бетон конструкцияга нисбатан 4-5 марта, металл конструкцияларга нисбатан эса 2-3 марта кўпроқ муддат хизмат қилади, меҳнат сарфи эса 1,5 маротаба кам бўлади. Бу эса бино ёки иншоот таннархининг камайишига олиб келади. Агар ўрмончиликни рациональ олиб борилса, ёғоч заҳираси туганмас бойликдир, яъни ҳар 15-25 йилда ўрмонларни қайтадан экиш натижасида қурилишга яроқли навлардаги дарахт ёғочларини янгидан етиштиришни йўлга қўйиш мумкин.

Лойиҳаланилаётган биноларнинг деворларини ёғоч синчлар ёрдамида бажаришда маҳаллий хом-ашёлар асосида олинувчи янги композицион материалларнинг қўлланилиш имкониятларини аниқлаш зарур. Ёғоч синчлар ёрдамида тикланувчи деворларнинг сейсмик мустаҳкамлигини оширишнинг оптимал усулларини ишлаб чиқиш, ёғоч синчларларнинг оқилона ечимини лойиҳалаш, ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш йўллари билан уларни зилзилабардошлигини оширишдан иборат.

1.расм. Ёғоч рамкаларни тартибга солиш схемалари (синхронлаш): а – монолит девор рамкаси: 1-оралиқ ишлов бериш; 2-ховон; 3 оралиқ ховон; б – ойна ва эшик тешиклари билан синч орасининг элементи: 1-пойдевор 2 – пастки сарров; 3-устунлар; 4-юқори (сарров); 5-ховон; 6-синчлар; 7-подкос (кашак); 8 эшик оралиғи. 9-дераза орлиғи.

Адабиётлар.

1.И.Рўзиев.,С.Ж.Раззоқов. ”Экологик соф қурилиш материаллари”.

2.ҚМҚ.2.01.03-96.”Зилзилавий худудларда қурилиш.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фарғона политехника институти

ИИ ва ИБ проректори

__________________ Ш.Усмонов

“______”_____________2018 йил.

НАШР ЭТИШ ТЎҒРИСИДА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ

Фарғона политехника институти Қурилиш факультети, т.ф.д. Ё.С.Аббосов эксперт ҳайъати (эксперт раиси)

(ташкилотнинг тўлиқ номи)

Н.Д.Тешабоева. 14-15 ХС гуруҳи талабаси Муродалиева Н.А томонидан тайёрланган “БИНОЛАРНИНГ ДЕВОРЛАРИНИ ЁҒОЧ СИНЧЛАРИ ЁРДАМИДА ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ”

” мавзусидаги мақоласини кўриб чиқиб

(муаллиф Ф.И.О., материал номи, тури)

95 - йўриқноманинг 3-бандида кўрсатилган маълумотлар йўқлигини __тасдиқлайди­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

(95-йўриқнома нинг 3-бандида кўрсатилган маълумотлар бор ёки йўқ)

______________________ _талаб этилмайди___ ______________

(Вазирликлар ёки бошқа юқори ташкилотлар рухсатини олиш талаб этилади ёки талаб этилмайди)

Хулоса: Илмий анжуманга тезис сифатида берилиши мумкин.

Ҳайъат раиси (Эксперт бошлиғи): ___________ т.ф.д. Ё.С.Аббосов

(Имзо) (ф.и.о., лавозими)

Комиссия аъзолари: ___________ доц. М.Мирзажонов

(Имзо) (ф.и.о., лавозими)

Комиссия аъзолари: ___________ доц. Э.У.Мадалиев.

(Имзо) (ф.и.о., лавозими)

Илмий ва илмий-педагогик

кадрлар тайёрлаш бўлими

бошлиғи: ___________ проф. С.Ф.Эргашев

(Имзо) (ф.и.о.)

1-бўлим бошлиғи: ___________ С.Сакиева

(Имзо) (ф.и.о.)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»