Ціннісні орієнтири та життєві компетенції

Опис документу:
на допомогу класному керівнику

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Семінар: «Формування ціннісних орієнтирів та життєвих компетентностей учнівської молоді»

Формування гармонійної особистості учня загальноосвітньої школи є провідною проблемою української психолого-педагогічної науки. В сучасних умовах пріоритетну роль відіграє саме розвиток патріотичної особистості, а також громадянське, національне, військово-патріотичне виховання.

Патріотизм (від грецького "патріс") – це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. І якщо в суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це призведе до бездержавності і ще гіршого життя... Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. І саме в патріотичних почуттях відбивається ставлення особистості до себе, людей, Батьківщини, її минулого, майбутнього та сьогодення. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, районі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.

Разом із тим, педагогічна практика свідчить, що у патріотичному вихованні існують серйозні протиріччя між потребами суспільства та можливостями школи, сім’ї, і, крім цього, недостатньо впроваджуються нові, інноваційні форми й методи виховної роботи, за допомогою яких формується особистість, патріотичні почуття дитини. Тому обрана тема є досить актуальною.

Для педагогічного колективу закладу патріотичний напрямок роботи є пріоритетним. Школа - базовий заклад міста з героїко-патріотичного виховання, носить ім’я свого випускника - героя Радянського Союзу, поета, воїна - інтернаціоналіста Олександра Стовби. Тому цілий ряд заходів, які щорічно проводяться у школі, спрямовані на вшанування героїв та учасників військових дій у Афганістані. Центром дослідницької та екскурсійної роботи є і шкільний музей Бойової Слави, який працює в закладі з 1984 року.

Головними завданнями патріотичного виховання школярів визначені:

 • Створення умов для формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, зберігає й підтримує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь та національних духовних надбань шляхом громадянської та правової освіти в межах морально-етичного кодексу учня.

 • Виховання громадянина - патріота України з високою національною свідомістю засобами навчальної та позакласної діяльності, музейної справи, гурткової роботи.

 • Впровадження соціального проектування, формування у дітей та учнівської молоді соціально-ціннісних орієнтирів, соціальної ментальності.

 • Забезпечення розвитку аксіосфери особистості, працюючи в межах експерименту (обласний рівень) на тему: "Вшанування традиції святкування народних та державних свят як спосіб активізації загальношкільної взаємодії".

 • Активна взаємодія із структурними підрозділами органів місцевого самоврядування щодо громадянського, героїко-патріотичного, національного виховання молоді.

Патріотичний напрям виховання учнів в школі складається з:

 • громадянської освіти та громадянського, національного виховання;

 • військово-патріотичного виховання;

 • правового виховання;

 • морально – етичного та духовного виховання на основі вивчення традицій українського народу;

 • музейної справи;

 • краєзнавчої та пошуково-дослідної діяльності;

 • соціального проектування;

 • учнівського самоврядування.

Вище перелічені складові патріотичного виховання реалізуються в школі різними шляхами. Патріотичне виховання здійснюється як на уроках та факультативних заняттях, так і під час позакласної роботи.

Першоелементом національної культури є, безумовно, рідна мова. Завдання відродження, збереження мови, знайомства учнів з літературою рідного краю вирішують вчителі української мови, які впроваджують на своїх уроках різноманітні інтерактивні технології. До 200-річчя Шевченка вірші учнів школи увійшли до шкільний альманах "Поетична Шевченкіана в школі", а вчителі розробили оригінальний Шевченківський збірник диктантів. В лютому – березні 2014 року в початковій школі пройшов комплекс заходів (відкритих уроків та виховних свят) до ювілею Кобзаря.

Патріотичне виховання - це виховання ідеалу служіння народові, готовності до захисту Батьківщини, воно покликано спонукати до фізичного вдосконалення, оволодіння військовими та військово-технічними знаннями, вивчення бойових традицій українського народу. Військово-патріотичне виховання є складовою частиною підготовки юнаків допризовного віку до військової служби.

Для ефективної реалізації ідеї патріотизму важливим фактором є вивчення предмету "Захист Вітчизни". В школі діє військово-спортивний клуб для юнаків 9-11 класів, проводяться цікаві інтерактивні позакласні заходи як для старшокласників, так і для молодших школярів. Заклад співпрацює із училищем професійної підготовки персоналу ДКВС України та однією із військових частин міста. Курсанти є активними учасниками шкільних мітингів, військово-спортивних змагань та запрошують до себе юнаків школи, у тому числі і для відпрацювання практичних навичок.

З 2005 року в школі викладається інтерактивний факультативний курс "Громадянська освіта". Учні 8-х класів вивчають предмет "Вчимося бути громадянами України". Результати проведеного в школі анкетування учнів 8-9 класів показали, що 85% підлітків вважає цей предмет важливим і необхідним для майбутнього життя.

Головною проблемою громадянської освіти в Україні є формування правової культури школярів. Це здійснюється насамперед на уроках та позакласних заходах з правознавства (викладається в 9, 10-х класах, а в 4-х – введено варіативний курс "Права дитини"). Цей предмет формує правосвідомість - необхідну ознаку правової держави, а також готує школярів до життя, закріплює навички правомірної поведінки, практичного застосування норм права, знайомить учнів з їх правами і обов'язками. Розвитку патріотичних почуттів юного громадянина сприяють і такі предмети, як географія України, "Я і Україна".

Громадянська освіта учнів – це навчання демократії, важливий засіб формування політичної культури. І в цьому напрямку важливою є робота педколективу з лідерами учнівської молоді та дитячими організаціями, які існують у школі. Вся школа, включаючи учнів 5-х класів щороку бере активну участь у виборах президента Шкільної республіки (учнівської організації учнів 5-11 класів).

Пропонуються передвиборчі програми, радіодебати, таємне голосування. В школі раз в два тижні збирається шкільний парламент, де, крім інших, є і окрема комісія – військово-патріотична, що координує патріотичну роботу на рівні учнівського самоврядування; існують загальношкільні закони про президента Шкільної республіки і про права та обов’язки членів Шкільної республіки.

Патріотизм починається із свідомого, відповідального, патріотичного ставлення до рідного класу, рідної школи. І його виховання повинно починатися з першого класу: спочатку - це відвідування шкільного музею Бойової Слави, потім - посвята в маленькі бджоленята, коли учні стають мешканцями "Країни Золотої бджілки" (дитячої організації учнів 1-4 класів), прийняття "Правил дружби", "Заповідей учня", "Морального кодексу класу", а згодом – активна участь у шкільному житті.

Формування в учнів етичних поглядів, переконань і світогляду, навичок і звичок моральної поведінки, виховання моральних почуттів, морально-вольових рис характеру, єдності між свідомістю та поведінкою є завданнями морально-духовного виховання.

В 2014 році серед учнів 4-х класів школи було проведено анкетування з метою визначення рівня вихованості школярів, яке показало, що у 31% учнів 4-А та 4-Б класів рівень вихованості сформований лише на середньому рівні, а в 4-Б класі – цей показник становить цілих 56%. На дуже високому рівні ці навички сформовані лише у 6% учнів 4-А та 4-Б класів (в 4-Б – у 4%).

В умовах відсутності моральних ідеалів та системного національного виховання провідною ідеєю є формування в учнів паростків духовності, закладених багатовіковими традиціями нашого народу, що виявляються насамперед у різноманітних народних та державних християнських святах.

З метою формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, шанобливо ставиться до рідних святинь та національних духовних надбань, з 2014 по 2020 рік заклад бере участь в обласному експерименті, спрямованому на розвиток аксіосфери особистості за темою: "Вшанування традиції святкування народних та державних свят як спосіб активізації загальношкільної взаємодії".

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до національного та міжнародного законодавства, засад демократичної, правової держави. Патріотизм в Україні традиційно завжди мав духовні корені, насичені православною вірою. Велику роль у становленні особистості відіграють християнські цінності як основа формування гуманних якостей дитини, як аспект розвитку її духовності.

Широко вживані форми та методи виховання спираються на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки і психології.

Практика доводить, що найбільш результативним формування патріотичної особистості школяра буде за умови застосування у навально-виховному процесі інноваційних педагогічних технологій: цілеспрямованого, систематичного й послідовного впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес, а саме: інтерактивних уроків, факультативних курсів, позакласних заходів, екскурсій, соціального проектування, пошуково-дослідницької діяльності, музейної справи, учнівського самоврядування, експериментальної роботи тощо.

У шкільних стінах починається все, що може нас радувати чи непокоїти... Тут сьогодні плекається громадянин, який перейме на свої плечі тягар з плечей старших поколінь, діятиме і мислитиме по - новому, нестандартно, буде активним перетворювачем життя. Застосування набутих знань на практиці, розвиток людської гідності, громадянськості, патріотизму, чесності, толерантності, працьовитості стане запорукою формування вільної патріотичної особистості, добробуту українського народу, правової держави, рівноправної інтеграції до європейського співтовариства.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись