Цікаві вправи з математики.

Опис документу:
Молодших школярів завжди приваблює нове, цікаве, а підібраний цікавий матеріал у цьому збірнику потребує не тільки певних швидких математичних обчислень, але й сприяють розвиткові кмітливості, пам’яті, мислення, виховують уважність, любов до рідної мови, розширюють уявлення про навколишній світ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися


Передмова

«Як багато знань з усіх боків стукає у двері сучасної школи…». Цей образний вислів К.Д. Ушинського надзвичайно точно передає вплив розвитку науки і техніки на навчально-виховний процес. Ми, педагоги покликані не лише дати учням елементарні відомості з основ науки, а й привчити їх самостійно здобувати знання, творчо застосовувати їх у житті. А це можливо, поєднуючи роботу над матеріалом програми з різноманітними добре продуманими навчальними казками, цікавими хвилинками каліграфії, іграми, « таємницями», цікавинками природи, лічилками, задачами-віршами, задачами-жартами, смішинками, загадками, приказками, прислів’ями, цікавими завданнями.

Молодших школярів завжди приваблює нове, цікаве, а підібраний цікавий матеріал у цьому збірнику потребує не тільки певних швидких математичних обчислень, але й сприяють розвиткові кмітливості, пам’яті, мислення, виховують уважність, любов до рідної мови, розширюють уявлення про навколишній світ.

Вивчаючи цифри, діти переконуються, що кожне число записується по своєму. Діти, в основному, легко засвоюють цифри. Проте у них не рідко виникають труднощі у розрізненні цифр, подібних за написанням. Уникнути цих недоліків допоможуть підготовчі вправи, вірші загадки.

Загадки в математиці допомагають розв’язувати ряд логічних завдань, та як самі зажди в своєму змісті містять різноманітні логічні задачі і питання в скритій формі. І відгадати її, значить знайти її рішення, тобто здійснити досить складну математичну операцію. Розгадування загадок – своєрідна гімнастика, яка мобілізує розумові сили дитини, «для розуму дитини корисна вправа» (К.Д. Ушинський).

Віршовані задачі «мудре питання, подане у формі замислуватого коротенького опису якого-небудь предмету і явища» (В.П. Янікін). А цей «замислуватий опис» можна розшифрувати лише на основі аналізу і синтезу, тобто здійснити логічну операцію. Цим і цінні такі задачі для формування елементарних математичних уявлень у дітей.

Логічна задача у віршованій загадці подається в своєрідній формі. Завдяки цьому вона приваблива і викликає у дітей увагу і цікавість до задачі.

Досить корисними для розвитку кмітливості дитини є задачі-жарти. В них повністю витримана зовнішня форма арифметичних задач: дана умова, є числові дані, питання. Але для правильного їх розв’язування не вимагається виконання арифметичних дій, вони базуються на догадці, кмітливості.

Проведення уроків і позакласних занять у такій цікавій формі активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності та виховує любов до математики.

З М І С Т

вступ ………………………………………………..

1. Основні технічні характеристики форм цифр для використання в загальноосвітніх навчальних закладах України………………………………………………………

2. Підготовчі вправи для написання цифр ………….

3. Навчальні казки під час вивчення цифр ………….

4. Цікаві хвилинки каліграфії ………………………..

5. Числа 0-10

 • вірші

 • цифровий вернісаж

 • гра «Впізнай цифру»

 • таємниці чисел

6. Цікаві завдання …………………………………….

7. Геометричні фігури………………………………..

8. Довідкове бюро ……………………………………

9. Література ………………………………………….

Основні технічні характеристики

форм цифр для використання

в загальноосвітніх навчальних

закладах України

Цифри (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) пишуться під нахилом 65 градусів заввишки в одну клітинку.

Основні елементи цифр

« , /» — коротка і довга пряма похила лінія;

«о, о, О, О» правий і лівий (малий і великий) півовали;

«о, о, О» малий (правий і лівий) і великий овали;

« - горизонтальна хвиляста лінія;

«- » - коротка горизонтальна лінія;

«ˇ» — дугоподібна лінія.

Нуль великий лівий овал.

Починається трохи нижче верхнього правого кута клітинки, заокруглюється ліворуч, пишеться до середини нижньої сторони клітинки і піднімається вгору до початку написання цифри.

Один складається з короткої і довгої похилих ліній.

Перший елемент (коротка пряма по­хила лінія) пишеться трохи вище середи­ни клітинки до правого верхнього кута, звідти продовжуємо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки.

Два складається з верхнього правого заокруглення, довгої прямої похилої лінії та хвилястої горизонтальної лінії.

Починається вище середини клітин­ки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить у малий пра­вий півовал, що продовжується довгою прямою, похи­лою лінією на середині нижньої сторони клітинки. Від неї пишеться горизонтальна хвиляста лінія праворуч до нижнього кута клітинки.

Три складається з двох малих правих півовалів.

Перший елемент пишеться вище се­редини клітинки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить у малий правий півовал, що прописується вниз до се­редини клітинки. Від нього безвідривно пишеться більший півовал, що, торкаючись середини нижньої лінії, заокруглюється ліворуч трохи вище неї.

Чотири складається з короткої пря­мої похилої лінії, короткої горизонталь­ної лінії та довгої прямої похилої лінії.

Від середини верхньої сторони клітин­ки пишеться вниз ліворуч коротка пряма похила лінія, що проводиться нижче середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться горизонтальна пряма лінія праворуч, що не доводиться до правої вертикальної сторони. Від верхнього правого кута вниз проводиться довга пряма похила лінія до середини нижньої сторони клітинки, торкаючись другого елемента цифри.

П'ять складається з короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та дуго­подібної лінії. Пишеться коротка, пря­ма, похила лінія від середини верхньої сторони клітинки вниз трохи праворуч на половину клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться так, щоб він не торкався правої сторони клітинки і за­округлюється ліворуч ближче до нижнього лівого ку­та. Вгорі від першого елемента пишеться дугоподібна лінія до верхнього правого кута.

Шість складається з великого лівого півовалу та малого овалу. Ширина цифри внизу та вгорі однакова.

Починається нижче правого верхньо­го кута від правої сторони клітинки, заокруглення ліворуч, що переходить у лівий півовал, який внизу переходить у малий правий овал, що з'єднується ліво­руч з першим елементом вище середини клітинки.

Сім складається з хвилястої горизонтальної лінії, довгої прямої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії.

Починається трохи нижче середини верхньої сторони клітинки хвилястою горизонтальною лінією праворуч до верхньої правої вершини кута. Потім, не відриваючи руки, пишеться вниз довга, пряма, похила лінія до середини нижньої лінії клітинки. Посередині другого елемента проводиться горизонтальна лінія симетрично з двох сторін.

Вісім складається з верхнього і нижнього овалів.

Починати можна двома способа­ми: як написання цифр два або шість.

Дев'ять складається з малого лівого овалу та великого правого півовалу. Ширина цифри внизу та вгорі однакова.

Починається малий лівий овал від пра­вої сторони клітинки із заокруглення вго­ру ліворуч, що переходить у лівий малий овал нижче се­редини клітинки і піднімається вгору до зустрічі з його початком та, не відриваючи руки, опускається вниз, створюючи великий правий півовал так, щоб він торк­нувся середини нижньої сторони клітинки, заокруглюю­чись внизу ліворуч.

ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ

ДЛЯ НАПИСАННЯ ЦИФР

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КАЗОК

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЦИФР

Під час першого ознайомлення із зо­шитом з математики діти дізнаються, що в ньому є клітинки. І це не просто клітинки. Кожна з них окреме князівство. Тому на підготовчому етапі першоклас­ники вчаться обводити клітинки так, щоб не «залізти» у чуже князівство, бо це може порушити мир між ними. І, звичайно, жодне князівство не погодиться добро­вільно віддати свої землі. Враховуючи це, треба навчитися так обводити князівства - клітиночки, щоб і своєї землі не віддати нікому, і чужої не захопити.

На наступному етапі діти дізнаються про те, що в кожному князівстві живе Князь. Він має чудовий палац, розташо­ваний посередині своїх володінь. Але, оскільки володіння не такі великі, ми покажемо палац крапочкою. Ось так .Звичайно, Князь не може жити один. У нього є вірний друг добрий чарівник Кра. Він вміє робити все і навіть визна­чати майбутнє Князя. Живе чарівник у маленькому красивому будиночку, який знаходиться у правому верхньому куточ­ку

. Кра і Князь великі друзі. Вони поважають один одного і тому часто зус­трічаються. А ще в князівстві є чарівний сад. Він знаходиться внизу клітинки — посередині .У чарівному саду полюб­ляють гуляти і Князь, і чарівник. Сад дуже красивий і незвичайний, адже саме тут Кра виконує всі свої чарівні дійства.

Після такої підготовчої частини діти переходять до сприймання казочки про те, як у князівстві утворилася цифра.

цифра 1

Одного разу, Коли Князю було сум­но, він пішов у гості до Кра. Приходить, а чарівника немає вдома. Подумав Князь, як бути йому далі, і вирішив піти до ча­рівного саду. Там він зустрів Кра. Вони довго гуляли і розмовляли.

цифра 2

Найголовніше завдання Князя слідкувати за кордоном своєї держави. Найчастіше порушується верхній кор­дон. Тому за ним треба наглядати пиль­ніше.

Якось пішов Князь оглянути верхній кордон і зайшов у гості до чарівника. Але Кра не було вдома. Тоді Князь пішов у чарівний сад і зустрів друга там. Вони довго гуляли. Під час прогулянки між запашними квітами Князь пригадав, що давно не ходив у далекий куточок свого князівства (правий нижній) і зайшов туди.

цифра 3

Пройшло чимало часу і знову пішов Князь подивитися, чи все тихо, спокій­но на верхньому кордоні. Потім зайшов до чарівника. Та цього разу знову не за­став його. Тоді Князь вирішив оглянути правий кордон. Пройшов половину шля­ху і дуже втомився, зголоднів. Зайшов він додому, пообідав, відпочив і знову пішов на правий кордон. Обійшовши його, зайшов у чарівний сад, де й зустр­івся з Кра.

цифра 4

Князь був на верхньому кордоні. Вто­мився, вийшов на стежку, що вела до його палацу, і пішов додому. Відпочив, набрався сил і вирішив піти на правий кордон. Ішов стежкою. А в цей час чарів­ник вийшов із дому і попрямував до ча­рівного саду. Зустрілися Князь і Кра і разом пішли до чарівного саду.

цифра 5

Князь оглянув верхній кордон і пішов своєю улюбленою стежкою до­дому. Вдома йому було дуже самотньо. Вирішив він обійти правий кордон зно­ву і зайти у чарівний сад. Він сподівав­ся зустріти там Кра. Але чарівник був у себе вдома. Просто Князю, коли він був на верхньому кордоні, варто було зай­ти додому до чарівника, і вони зустрі­лися б.

цифра 6

Якось чарівник робив свої чарівні справи і побачив, що Князю загрожує небезпека. Кря вирішив терміново по­відомити про це друга. Пішов до нього додому, але Князя не застав. Тоді чарів­ник пішов у чарівний сад, сподіваючись, що друг там. Але й тут його не було. Тоді Кра пішов уздовж правого кордону і знову повернувся до палацу, адже Князь, вирішив чарівник, все одно прийде додому.

ЦИФРА 7

Князь був на верхньому кордоні і зай­шов у гості до чарівника. А Кра в цей час, як ви пам'ятаєте, був біля палацу друга. Пішов тоді Князь до чарівного саду. А чарівник втомився чекати і вирі­шив його пошукати. Стежкою він пішов до правого кордону. Але Князь уже прой­шов цією дорогою і був у чарівному саду. І знову друзі не зустрілися.

цифра 8

Князь сумний сидів удома. Він так давно не бачив свого друга, сумував за ним і вирішив провідати. Пішов додо­му до Кра, але не застав, бо, як ви па­м'ятаєте, чарівник сам шукав його, щоб попередити про небезпеку. Пішов Князь додому іншою дорогою. Але в палаці він почувався сьогодні дуже са­мотньо. І вирішив піти до чарівного саду, сподіваючись, що саме там зустр­іне друга. Прийшов Князь у чарівний сад, але не знайшов Кра і там. Засму­чений, повернувся він до палацу, але знову іншою дорогою.

цифра 9

Довгий час не могли зустрітися Кра і Князь. І ніяк не міг попередити чарів­ник друга про небезпеку. Він хвилював­ся, переживав. І знову, обійшовши верхній кордон, пішов до палацу Князя. Прийшов туди, побачив, що там нікого немає, і пішов до правого кордону. А Князь, у свою чергу, шукав чарівника. Він обходив кордони і зайшов до Кра додому. Не застав його і попрямував до чарівного саду. Назустріч йому йшов стурбований Кра. Зустрілися на стежці Князь і чарівник, зраділи, обнялися і разом пішли до чарівного саду. По до­розі Кра розповів про небезпеку, яка за­грожує другові, і порадив, що треба зро­бити, аби захистити князівство.

цифра 0

Пройшло чимало часу і вирішив ча­рівник дізнатися, як справи у князя. Пішов до нього додому, але не застав. Тоді Кра попрямував до чарівного саду. Поба­чивши там Князя, дізнався, що справи у князівстві йдуть добре. Захоплені розмо­вою, вони не помітили, як обійшли увесь сад і опинилися вдома у Кра.

ЦІКАВІ ХВИЛИНКИ КАЛІГРАФІЇ

 1. Домалюй, зроби штриховку за зразком.

3 яких геометричних фігур складений цей прапорець?

 1. Домалюй, зроби штриховку за зразком.

З яких геометричних фігур складене відерце?

 1. В якому будиночку мешкає твоя бабуся?

Намалюй його, зроби штриховку за зразком, добудуй будиночок. Які геометричні фігури ти бачиш?

 1. Подаруй квіти мамі на 8 Березня.

Зроби штриховку за зразком. Які геометричні фігури на малюнку?

 1. 3 чим ми підемо по гриби?

Домалюй, зроби штриховку. Які геометричні фігури ти бачиш?

 1. Пішов дощик. Хто нам допоможе?

Домалюй, зроби штриховку.

 1. У морі плаває рибка.

Домалюй, зроби штриховку. Які геометричні фігури ти бачиш?

 1. До нас прийшов веселий чоловічок.

Він «приніс» наші помилки, яких ми припустилися у контрольній роботі, і трішки засмутився. Домалюй чоловічка. Які геометричні фігури ти бачиш?

 1. Намалюй ялиночки.

Зроби штриховку за зразком. Чим вони відрізняються?

 1. Добудуй будиночок півника.

Зроби штриховку за зразком. Які геометричні фігури допомогли тобі?

 1. На уроці читання ми читали... Намалюй схематично малюнок. Які геометричні фігури тобі допомогли?

 2. Відгадай: «Хоч не шию я ніколи, а голок в мене доволі». Хто це? Домалюй їжачка. Щоб знайти його діток, виконай завдання.

 3. Відгадай: «Зелене, а не дуб, кругле, а не місяць, з хвостиком, а не миша. Домалюй кавун. Яку геометричну фігуру покладемо в його основу?

 4. Зараз ми вирушимо у морську подорож. Домалюй, чого не вистачає, зроби штриховку за зразком. Які геометричні фігури ти бачиш?

 5. Яку казку про поросят ти знаєш? Домалюй порося. З яких геометричних фігур воно складається? Зроби штриховку за зразком.

 6. Чи є в тебе вдома собачка? Домалюй, зроби штриховку. Які геометричні фігури ти бачиш?

 7. Зараз ми вирушимо у космос. Пристебни ремені. Щоб ракета полетіла, домалюй її та заштрихуй. З яких геометричних фігур вона складається?

 8. До нас прийшов листоноша. Він просить допомогти йому рознести конверти з листівками. Допоможемо? З яких геометричних фігур складається цей конверт? Заштрихуй його.

 9. Добудуй «будиночок» для песика. З яких геометричних фігур він складається? Заштрихуй його за зразком.

 10. Намалюй чоловічка. З яких геометричних фігур він складається? Заштрихуй його. Тепер він поведе нас по стежинах різних професій.

ЧИСЛА 0-10

1. Ось Один, чи Одиниця. -

I тонка, й пряма, як спиця.

2. А оце ось цифра Два.

В неї кругла голова.

Довгий хвіст, зігнута шийка.

Отака, як бачиш, Двійка.

3. Ось і третя, цифра - Три.

Трійку, третій із значків,

Складено із двох гачків.

4. Ось Чотири жартівливо

Випинає лікоть вліво.

5. Потім вийшла погулять

На папері цифра - П'ять.

Ручку вправо прстягнула.

Ніжку бубликом зігнула.

6. Цифра Шість немов замок:

Знизу круг, вгорі гачок.

7. Цифра Сім, як кочерга.

В неї, бач, одна нога.

8. Кільця в ножицях стулились.

Яка цифра утворилась?

А вам. діти, треба знати.

Як цю цифру називати.

У цифри Вісім - два кільця

Без початку, без кінця.

9. Шістку вмить переверни

Вниз хвостом і нам скажи.

Нову цифру як назвати?

Чи ви знаєте, малята?

Цифра Дев'ять, чи Дев'ятка,

Наче в цирку акробатка:

Сторчака як перевернеться.

Зразу Шісткою обернеться!

10. Кругла, наче буква О,

Цифра 0, або ніщо.

Як стоїть він сам самісінький,

То й не значить нічогісінько!

Та як одиницю поруч

Ми поставимо ліворуч.

То із двох значків у нас

Число Десять стане враз!

ЦИФРОВИМ ВЕРНІСАЖ

Перша цифра одиниця,—

Гостроноса, ніби спиця!

Позначає що вона?

Що предмет один-єдиний:

Голова у нас одна,

Серце теж одне в людини.

Ніби лебідь вигнув шийку,

Випливає цифра двійка.

Два це пара: дві сестрички,

Дві руки, дві рукавички,

Ока два, по два крила

Є і в півня, і в орла.

Третя цифра трійка,

Що звилася, наче змійка.

Люблять трієчку казки:

«Три чарівних волоски»,

«Три.бажання», «Три брати»,

Три в трикутника кути!

Мій стілець перевернувся,

На четвірку обернувся!

Позначає цифра ця

Скільки ніжок у стільця,

Скільки лапок у котів,

А в квадратика кутів.

Цифра п'ять, або п'ятірка,

З нею здавна дружить зірка:

П'ять у зірочки кінців:

П'ять ще пальців на руці.

На нозі також, ось так!

П'ять копійок це п'ятак!

Цифра шість внизу кружечок,

Зачепивсь він за гачечок.

Ніжок шестеро в жучка.

А сніжинка ось яка!

В неї також шість кінців,

Шість чарівних промінців!

Цифра сім — що кочерга

Це її стирчить нога!

Сім яскравих, кожен знає,

Кольорів веселка має.

Є сім нот, відомо всім.

Днів у тижні також сім.

Цифра вісім два кільця

Без початку, без кінця.

Вісім пелюсток у квітки.

Вісім в кубика вершин.

Вже о восьмій в школі дітки,

Не порушують режим!

Шістка ніби акробатка:

Хвостик вниз і вже дев'ятка!

Юнга знає це число!

Міцно взявся за весло!

Шторм це вам не карнавал,

Чули про дев'ятий вал?

Круглий нуль, як м'ячик, скаче,

Сам нічого він не значить.

А за цифрою, позаду,

Займе він значну посаду!

З одиницею вприсядку

Станцював і вже десятка!

ГРА «ВПІЗНАЙ ЦИФРУ»

Вчитель. Чи знаєте ви цифри? Чи зумієте їх розпізнати за прикметами? Пограємо з вами у гру «Впізнай циф­ру». Я буду називати вам прикмети цифр, а ви відгадуйте і виставляйте їх у себе на партах, а хтось один буде пра­цювати біля дошки. Задача полягає ще і в тому, щоб цифра займала своє місце в ряді цифр.

 • В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнути шийка. (2)

 • Ця жартівливо випинає лікоть вліво.(4)

 • Ця, немов замок: знизу круг, вгорі гачок.(6)

 • А у цієї два кільця, без початку, без кінця.(8)

 • Ця одну руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула.(5)

 • Цю цифру складено із двох гачків. (3)

 • Ця тонка, пряма, як спиця.(1)

 • Ну а ця, як кочерга, в неї, бач, од­на нога.(7)

 • Ця цифра, наче акробатка, сторча­ка як обернеться, стане іншою цифрою враз.(9)

 • Якого це числа в ряді не вистачає?(10)

Геометричні фігури

Трикутник

Як складаємо ми квадрат

Протилежними кутами,

Дві фігури вийдуть в нас

Можна звати їх братами.

А чому ти доведи,

Як назвати їх скажи.

***

Чи нас постав, чи покрути,

Торкнись, порухай, чи потри,

Перенеси туди-сюди

У нас всього по три.

Вершини три і три кути,

Три сторони як не крути.

Квадрат, прямокутник

Я фігура особлива,

На всі сторони красива,

Не вузька і не широка,

Рівномірна на всі боки.

Всяк мене малює радо

І зовуть мене...

(квадратом)

***

Він у сторони протяг

Рівненькі відрізки,

Поміж них у нього

4 кути-ріжки.

Круг

Не стоїть і не стрибає,

Жодного кута не має.

Конус

Має він вершину,

Має і основу,

А якщо покотиться,

— То по колу знову.

***

Одиниця, як та спиця,

Двійка лебідь, чудо-птиця.

Три змія повзе надворі,

А чотири парус в морі.

П'ять дорога повз озерце,

Шість замок висить надверцях.

Сім коса, що сіно косить,

Вісім Сонце Землю носить.

Дев'ять шість, лиш навпаки.

Нуль це бублик ось який.

***

Цифр усього десять штук,

Стільки, скільки пальців рук.

Чисел в нас є так багато

Їх не перерахувати.

Все про одиницю

В світі ОДНА,

Всім потрібна вона.

(Батьківщина)

Є книг багато радісних, печальних,

Товстих, тонких, барвистих, наче жар.

Але ОДНА усім книжкам начальник,

А звуть її по-простому — ... (буквар).

ОДИН з трубою

Тягне всіх за собою.

(Паровоз, вагони)

Для збирання урожаю

На поля я виїжджаю,

І на декілька машин

Там працюю я ОДИН.

(Комбайн)

Між двох світил

Я посередині ОДИН.

(Ніс)

Дерев'яна, розписна,

Зверху нібито ОДНА.

Та лукавинка на личку

В ній-бо сховані сестрички.

Нумо поміркуйте трошки,

Це ж бо іграшка... (матрьошка).

ПЕРШИЙ я приніс весну,

Розбудив усе від сну.

Заспіваю під вікном,

Люди звуть мене... (шпаком).

ОДИН говорить, двоє дивляться,

І двоє слухають.

(Рот, очі, вуха)

У лісі буває і капелюх має,

На ОДНІЙ нозі стоїть і чекає,

Поки не візьмуть на обід.

(Гриб)

В мене ніжка ОДНА - чобітка не маю,

І хоч я без голови шапку одягаю.

(Гриб)

Із ОДНИМ вікном хатина,

Роботяща в нім родина.

По квітках усе літають,

Мед пахучий добувають.

(Бджоли, вулик)

ОДИН пастух багато овець пасе.

(Місяць)

Влітку і взимку вбрання ОДНЕ,

Та кличуть дітки завжди мене,

Щоб я на свято до них прийшла,

Цяцьок багато їм принесла.

(Ялинка)

І літом, і зимою ОДНЕ вбрання у нас,

А можна нас побачить, як рік почавсь у вас.

(Ялини)

Що у нашому городі

Стає ПЕРШИМ у пригоді,

Виростає щодоби,

Як у лісі ті гриби?

(Огірки)

І великі, і малі

Повдягалися в брилі,

І дощу ці ОДНОНІЖКИ

Не бояться ані трішки.

Ліс улюблений їх край.

А як звуться, відгадай!

(Гриби)

Стало на краю вулиці

Опудало з трьома очима,

На ОДНІЙ нозі.

Де машини рухаються,

Де зійшлись шляхи,

Допомагає вулицю

Людям перейти.

(Світлофор)

Співає соловей в одному місці,

А весь світ його чує.

(Радіо)

В ОДИН і той же час стоїть, висить,

Ходить, лежить і каже правду.

(Годинник)

Хто входить і виходить,

Той ПЕРШИМ нам руку подає,

Ми стоїмо завжди при вході,

Нас у хаті кілька є.

(Двері)

Брат з братом через дорогу живуть,

А ОДИН одного не бачать.

(Очі)

Стоїть при дорозі на ОДНІЙ нозі,

Хто її зрушить плакати мусить.

(Кропива)

Я НАЙПЕРШИЙ зацвітаю

Синім цвітом серед гаю.

Відгадайте, що за квітка,

Бо мене не стане влітку?

(Пролісок)

Цікавинки природи

• Найменшою серед риб є рибка-бичок пандака, розміром приблизно 1 см. Живе поблизу Філіппінських островів.

Свого часу американські модниці носили кришталеві сережки-акваріуми, в яких плавали ці крихітні рибки.

• У японського краба довжина ніг досягає 1 метра, а відстань між кінцями середніх ніг до 3 м.

• Якщо можна було б скласти в одну лінію комах, яких споживає стриж за літо, то вона простягнулась би на 1 км.

• Одна сова з'їдає за літо до однієї тисячі сірих мишей і полівок, отже, зберігає одну тонну хліба.

• Одна доля, одне лихо людей докупи зводить.

• Що б то бува за швець, коли б усім на один копил чоботи шив.

• Усі за одного, і один за всіх.

• Не доженеш і конем, що запізниш одним днем.

• Влітку один тиждень рік годує.

• Все минеться, одна правда лишиться.

• Брехень багато, а правда одна.

• Одна мати вірна порада.

• І цап, і вовк один толк.

• Дурень з дурнем зустрічались, один одним дивувались:

— Перш ти мене підвези, а потім я на тобі поїду.

Чи іде, чи ходить на одно виходить.

Як одна біда йде, то й другу за собою веде.

Один солдат у полі не воїн.

Лічилка

Один, один, одиничка

До вікна летить синичка.

Та синичка лиш одна:

Дінь, дінь, дінь біля вікна!

Один, один, одиничка

По-ле-ті-ла синичка.

В. Гринько

Мама, як і сонечко,

Лиш одна буває.

Пестить і голубить нас,

Розуму навчає.

В мене родичів багато:

Баба Настя, дід Вадим,

Дядько, тітка, мама, тато

А от я у них ОДИН.

І. Січовик

Тонка, наче спиця,

Цифра ОДИНИЦЯ.

Та від неї йде лічба,

І за це їй — хвала.

Що ж вміститься

Може в ОДИНИЦІ?

Може, куля земна

Бо вона у нас ОДНА.

Я не можу буть ОДИН!

Я не хочу буть ОДИН!

Багато є на те причин.

Заспіваєш хором? Ні!

А пройдеш ти строєм?

Ні! Дуже сумно ОДНОМУ

Гратись, веселитися,

І не смачно ОДНОМУ

Їсть дві груші ось чому

Нема з ким поділитися.

Рано-вранці сонце сходить.

Скільки сонць на небі бродить?

Ось якось зустрілись

ОДИН та ОДИН.

І стали сваритись

ОДИН та ОДИН.

І ось ОДИН

Закреслив ОДНОГО,

І не лишилось

Від них нічого.

А коли б дружили

Вони між собою,

То довго би жили,

І було б їх... (двоє).

За С.Я. Маршаком

Стрибав зайчик між долин.

Значить, зайчик був... (один).

Пopaдa діда

Ти знаєш, що ти людина.

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — ЄДИНА,

Мука твоя — ЄДИНА,

Очі твої - ОДНІ.

Більше тебе не буде

Завтра на цій землі,

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди

Добрі, ласкаві і злі.

Сьогодні усе для тебе:

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі — людина,

І хочеш того чи ні —

Усмішка твоя — ЄДИНА,

Мука твоя — ЄДИНА,

Очі твої - ОДНІ.

В. Симоиенко

Половинки

Оцю грушку, Ваню,

Розріж на дві половинки.

Ту, що менша, собі залиш,

Більшу для Маринки.

Хіба, мамочко, не знаєш,

Моя дорогенька:

Половинок не буває

Великих і маленьких.

Тому й звуть їх «половинки»,

Що вони рівненькі.

Я ж залишу для Маринки

Півгрушку жовтеньку.

М. Булавацький

Все про двійку

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква»,

Чуєм галас в очереті,

То там жабка виступа

У зеленому жакеті.

Раптом жабка задивилась

На лебедиків малих,

І у пісеньці змінилась

Перша літера від них.

І тепер співає жабка

Замість пісні про «ква-ква»,

На лебедиків так схожу

Нову пісню «Два-два-два».

Між ДВОХ світил

Я посередині один.

(Ніс)

Один говорить,

ДВОЄ дивляться,

І ДВОЄ слухають.

(Рот, очі, вуха)

Біжать ДВА пси

Позадирали носи.

(Лижі)

ДВА ряди сорочок,

А між ними фартушок.

(Зуби, язик)

ДВА братики-вусатики,

В ОБОХ жовтенькі сорочки;

Стоять в кутку ДВА братики,

Повисували язички.

(Черевички)

Ногами у річці зав'яз,

Вода до пояса якраз.

Він простягнувся над водою,

ДВА береги з'єднав собою.

По спині мчать туди-сюди

Вози, машини, поїзди.

(Міст)

Ми пішли до гаю ВДВОХ

Я й сестра Даринка.

А в гаю тім тьох та тьох,

Та іще ж так дзвінко....

Що ж за співанки? Чиї?

То співають... (солов'ї).

Що ж то за очі:

Одне світить удень,

А ДРУГЕ - опівночі?

(Сонце, місяць)

ДВІ сестриці пішли напитися водиці,

А брат, зігнувшись, стояв

та сестричок чекав.

(Відра і коромисло)

ДВА брати рідні: одного всі бачать,

але не чують,

ДРУГОГО всяк чує, але не бачить.

(Грім, блискавка)

ДВА брати старших,

ДВА брати менших,

Старші ззаду, а молодші спереду біжать.

(Колеса)

ДВА брати у воду дивляться,

А ніколи не зійдуться.

(Береги)

В теплий дощик народився,

Парасолькою накрився,

Може б, з лісу пострибав,

Якби ДРУГУ ногу мав.

(Гриб)

Пухова руденька шуба

Із сосни стриба на дуба.

Хвіст у неї, як мітла,

А сама на зріст мала.

Очі сяють, як намисто,

Мов ДВІ цяточки вогнисті.

В неї хата гарна, тиха,

Взимку повненька горіхів.

В лісі любить вона жити,

Відгадайте, хто це, діти?

(Білка)

ДВА брати спереду гудуть,

За ними ДВОЄ ще женуться,

Біжать, ніяк не доженуть,

Об землю спересердя б'ються.

(Колеса)

В одній діжці ДВА тіста.

(Яйце)

Було собі ДВА брати,

І ОБИДВА Кіндрати.

Через доріжку живуть

І один одного не бачать.

(Очі)

У хліві ДВА ряди баранців,

І всі біленькі.

(Зуби)

Двічі родиться, а раз умирає.

(Птах)

ДВІ господині в хаті не дадуть ради кошеняті.

Голова добре, а ДВІ краще.

Добре тому ковалеві, що на ОБИДВІ руки кує.

• Всяк розумний по-своєму: один спершу, а ДРУГИЙ потім.

Брехня стоїть на одній нозі, а правда на ДВОХ.

Хто мовчить, той ДВОХ навчить.

Чи пан, чи пропав ДВІЧІ не вмирати.

• За битого ДВОХ небитих дають, та й то не беруть.

Раз опечешся ДРУГИЙ остережешся.

Мати одною рукою б'є, а ДРУГОЮ гладить.

ПАРОЧКА Мартин та Одарочка!

• За ДВОМА зайцями не женись, бо й одного не спіймаєш.

В одне вухо влізе, в ДРУГЕ вилізе.

ДВА брехуни однієї правди не скажуть.

Пошли дурного, а за ним ДРУГОГО!

Оце вшив ДВА чоботи на одну ногу.

• Лінивий ДВІЧІ робить, а скупий ДВІЧІ платить.

Лічилка

Літо, спека, бо жнива.

В житі зайчиків аж ДВА.

— Де ми будем, брате, жити,

Як покосять в полі жито?

— Раз, ДВА та й тікати

Буде нас стіжок ховати!

Раз, ДВА та й зима...

В ліс втечемо нас нема.

Раз і ДВА, раз і ДВА.

В. Гринько

Колискова

А-а-а, котів ДВА,

Сірі-бурі ОБИДВА.

Сірі-бурі, волохаті,

Не ходіте коло хати.

У нас дитя маленьке,

Воно спати раденьке.

Скоромовка

У Марини ДВА коти

Повна хата муркоти.

Півень залетів на тин,

А там півник ще один.

Скільки півників усіх?

Полічіть-но швидше їх. 1 + 1 = 2

Ось листок і грибок.

Ще листок і грибок.

Скільки є усіх листків?

Скільки є усіх грибків? 1 + 1 = 2

Ось листок та ще листок

Заховався між квіток.

Просте завдання, діти:

Ці листочки полічити. 1 + 1=2

Стрибав зайчик між долин.

Значить, зайчик був один.

До нього зайчиха пристрибала.

Скільки разом зайців стало? 1 + 1=2

На дворі маленьке цуценятко

Гралось самотньо у кадки.

Ось прибігло ще одно,

Що дивилось у вікно.

Є питання для малят:

Скільки стало цуценят? 1 + 1 = 2

Груші були у Марусі.

Одну дала сестрі Ганнусі.

А останню сама з'їла.

І нічого не лишилось.

Треба вам порахувати,

Скільки груш було, як пізнати? 1 + 1 = 2

Один м'яч у Віти,

Один у Микити.

Вам м'ячики всі, діти,

Треба швидше полічити. 1 + 1=2

Одна ґава на дах сіла,

До неї подруга прилетіла.

Відповідайте, часу мало:

Скільки разом ґав всіх стало? 1 + 1=2

Курка півню каже:

«Друже, Бачу, ти поправивсь дуже».

Півень згодився: «Угу»,

І подибав на вагу.

Став Петько двома ногами

І затяг два кілограми. 2

— Ого-го, гукнув, ану,

Стану тільки на одну...

Ну, то хто з вас, діти, скаже,

Скільки зараз півень важить?

Вчора в школі дві дитини

Малювали дві картини.

Працювали дві години. 2

Якщо сто таких картин

Сто дітей сидять, малюють,

Скільки треба їм годин

Хай присутні поміркують.

Два коти у холодочку

Сірих мишок їли.

Проти кожного кота 2

По коту сиділо.

Це задача, а не сміх,

Полічіть котів усіх.

Олівець один у Мишка,

Олівець один у Гришка.

Скільки всього олівців

У хлопців-малюків? 1 + 1 = 2

У неділю, після обіду,

Я в хокей грав з другом-сусідом.

І програв із рахунком два нуль. 2

Саме скільки одержав я... гуль?

І. Січовик

Сидів хлопчик біля річки.

Він спіймав аж дві плотвички.

Котенятко одну вкрало. 2 - 1 = 1

Скільки рибок в хлопця стало?

Два цуцика в футбол ганяли.

Але одного додому зазвали. 2 - 1 = 1

Він у вікно дивиться, сумує.

Скільки ще грають, хто порахує?

Чому плаче брат Кирил?

Черевик він загубив.

Кирилко полічив надворі,

Що черевиків було... (двоє).

Дві веселі киці

Грались на травиці.

Враз одна сховалась. 2 - 1 = 1

Скільки їх зосталось?

Гpa «Лисичка і сунички»

(Зображено лисичку і 4 сунички, біля кожної приклади: 1 + 1, 2-1, 2 + 0, 2-0).

У лисички-трудівнички

На грядці виросли сунички.

Допоможем їй, малята,

Урожай рясний зібрати.

А щоб ягідки зривати,

Треба вміти рахувати.

Гpa «Бджілки і квіти»

(Зображено три бджілки з номерами: 0, 1, 2 і три квітки з прикладами: 1 + 1, 2 — 1, 2 — 2).

Чи ви, діти, знаєте, що влітку

Бджілки не минають жодну квітку?

А чому, самі ви розкажіть,

Ще й малим цим бджілкам поможіть.

Пісня «Два півники»

ДВА півники, ДВА півники

горох молотили.

ДВІ курочки, ДВІ курочки

до млина носили.

Цап меле, цап меле, коза підсипає,

А маленьке козенятко у дудочку грає.

А вовчок з кулачок з лісу виглядає:

Як ухопить козенятко та далі тікає.

А крук за дрюк, пішов доганяти.

А сорока-білобока пішла розганяти.

Все про трійку

Цікавинки природи

В Японії є порода довгохвостих півнів-феніксів, хвости яких сягають 3 м і більше завдовжки.

Ріст кенгуру — 3м. А маля з такого гіганта народжується менше, ніж 3 см.

Бурий ведмідь не відстає від кенгуру. Довжина його тіла сягає також 3 метрів.

Один ллє, другий п'є,

ТРЕТІЙ росте.

(Дощ, земля, трава)

Всім перехожим я моргаю,

Щоб пильно глянули на мене.

Очей же я аж ТРОЄ маю:

Червоне, жовте і зелене.

(Світлофор)

Два скельця, ТРИ дужки

На ніс і на вушка.

(Окуляри)

Один усю роботу робить,

Другий хазяїна молоком поїть,

ТРЕТІЙ хату стереже.

(Кінь, корова, собака)

Стало на краю вулиці

Опудало з ТРЬОМА очима,

На одній нозі.

Де машини рухаються,

Де зійшлись шляхи,

Допомагає вулицю

Людям перейти.

(Світлофор)

Один біжить, другий летить,

ТРЕТІЙ кланяється.

(Вода, берег, очерет)

Скільки було: баба, дві матері, дві дочки й онука?

(ТРИ)

Заходиш в одні двері,

А виходиш із ТРЬОХ.

Гадаєш, що вийшов,

А насправді увійшов.

(Сорочка)

Говорить, наче ТРИ дні хліба не їв.

• Ану, вставай, чоловіче, ТРЕТІЙ півень кукоріче.

Не здужає ТРЕТЬОГО хліба з'їсти.

• Жінка за ТРИ кутки хату держить, а чоловік за один.

• Одна збрехала, друга не розібрала, а ТРЕТЯ по-своєму перебрехала.

Одне «зараз» краще ТРЬОХ «потім».

Краще раз побачити, як ТРИЧІ почути.

• День гуляє - ТРИ слабий, а на п'ятий вихідний.

Ходив ТРИ дні, а виходив злидні.

• Сидить надувається, ТРИ дні в чоботи взувається.

Хоч ТРИ дні не їсти, аби з печі не злізти.

В роботі «ох», а їсть за ТРЬОХ.

Господиня: ТРИ городи, одна диня.

Ідеш на день хліба бери на ТРИ дні.

Лічилка

Приступаємо до гри:

М'яч один, а нас аж ТРИ.

Грав я сам, і грали вдвох,

А тепер пограєм ВТРЬОХ.

Раз, два, ТРИ приступаємо до гри!

В. Гринько

***

Щоб летіти на планети,

Збудували ми ракети:

Раз, два, ТРИ

Полетиш сьогодні ти.

Брат командир,

А я солдат.

В руках у мене автомат.

Я марширую у дворі,

А брат мій лічить:

- Раз! Два! ТРИ!

І. Січовик

Щедрівка

Ой сивая та зозуленька...

(Приспів після кожного рядка):

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ой сивая та зозуленька

Усі сади та й облітала.

А в одному та і не бувала.

А в тім саду ТРИ тереми:

А в першому красне сонце,

А в другому ясен місяць,

А в ТРЕТЬОМУ - дрібні зірки.

Ясен місяць сам господар,

Красне сонце його жінка,

Дрібні зірки його діти.

Жарт

Уяви, Петрику, — показує Оленка на скляну банку, - що сюди влили 5 літрів молока, потім ще 5. Скільки всього буде?

ТРИ.

Чому ж ТРИ?

Бо туди більше не поміститься.

Наш Панас свині пас,

Не вмів полічити.

Дві свині і ще одна.

Скільки свиней, діти? 2 + 1 = 3

Два листка та ще листок

Заховався між квіток.

Просте завдання, діти:

Ці листочки полічити. 2 + 1 = 3

Два метелики літають

І на квіточки сідають.

Прилетів ось ще один,

Сів на квіточку і він.

Полічімо швидше всіх,

Цих метеликів швидких. 2 + 1=3

Дві синички, дві сестрички

У зеленому гаю,

Там і ніжний соловейко

Веде пісеньку свою.

Скільки всіх? 2 + 1 = 3

Два м'ячика у Віти,

Один у Микити.

Вам м'ячики всі, діти,

Треба швидше полічити. 2 + 1=3

Бігло до річечки двоє качат,

А разом із ними і мати малят.

Дуже вони захотіли вже пить.

Скільки їх разом, ану ж бо, скажіть? 2+1 = 3

Через поле, навпростець,

Дибав сірий баранець.

Дві овечки за собою

Вів горою з водопою.

Скільки всіх разом? 1+2 = 3

Горобець і дві синиці

Он летять до годівниці.

Скільки птахів, підкажіть,

Будуть вдячні за обід? 1 + 2 = 3

В клас зайшов Мишко,

А за ним Петько,

А за ним Марина,

За нею Ярина,

А за нею Гнат.

Скільки всіх хлоп'ят?

Вчора в школі 3 дитини

Малювали 3 картини.

Працювали 3 години.

Якщо сто таких картин

100 дітей сидять, малюють,

Скільки треба їм годин

Хай присутні поміркують. (3)

Три коти у холодочку

Сірих мишок їли.

Проти кожного кота

Два котики сиділи.

Це задача, а не сміх,

Полічіть котів усїх. (3)

Курка півню каже: «Друже,

Бачу, ти поправивсь дуже».

Півень згодився: «Угу»

І подибав на вагу.

Став Петько двома ногами

І затяг 3 кілограми.

— Ого-го, гукнув, ану,

Стану тільки на одну...

Ну, хто з вас, діти, скаже,

Скільки зараз півень важить? (3)

Мати-гуска посиділа

І гусяток висиділа.

Цей жовтенький, весь пухнастий,

Цей маленький, чепурнастий,

Цей у плямах сіруватий.

За роботу, любі діти,

Треба діток полічити. (3)

Завітали до нас в гості

3 танкісти, 3 бійці.

Подарували ми танкістам

Всі лимони з деревця.

Скільки лимонів подарували?

Діти, ви порахували?

Коли кожний танкіст

По лимону собі ніс. (3)

Сидів хлопчик біля річки,

Він спіймав аж три плотвички.

Котенятко одну вкрало.

Скільки рибок в нього стало? 3 - 1=2

Три веселі киці

Грались на травиці.

Враз одна сховалась.

Скільки їх зосталось? 3 - 1 = 2

Гpa «Чарівна яблуня»

Зображена яблуня, біля кожного яблука приклад: 3+0, 3-0, 2+1, 1+2.

У садочку яблуня

Гарна і ясна.

Ще й рум'яні яблучка

Вродила вона.

Яблуня запрошує

Всіх на свій врожай:

Хочеш, друже, яблука?

Що ж, підходь, зривай!

Казка «Три загадки»

Один ксьондз не мав клопоту і наказав написати на брамі, що він мудрий. Їхав там цісар, прочитав те, зайшов до ксьондза і каже:

Коли ти мудрий, то відгадай ТРИ загадки, через ТРИ дні приходь до мене і скажи: скільки зір на небі? Де середина світу? І що я думаю?

Ксьондз засумував. А слуга питає, чого він журиться. Той і зізнався. Слуга тоді:

Давайте, я за вас поїду до цісаря.

Узяв сиву кобилу і поїхав. Приїхав до цісаря, а той його запитує:

Скільки зір на небі? Де половина світу? І що я думаю?

Слуга йому каже:

Стільки зір на небі, як на цій кобилі шерсті. Середина світу тут, де я стою. А ти думаєш, що я ксьондз, тоді як я слуга його.

Все про четвірку

Цікавинки природи

Висота африканського слона сягає майже 4 метрів.

У деяких ґрунтах дощові черви мешкають на глибині 4 метрів.

• Чи знаєте ви, що існують літаючі риби? Завдяки гвинтоподібній «роботі» хвостового плавця риба дістає початковий розгін і вистрибує з води, а потім, розправивши плавці, планерує. Такі риби можуть літати на висоті 4—5 м над водою цілу хвилину (пролітаючи при цьому до 400 м).

Вистрибувати з води на значну висоту можуть і риби, що водяться у річках. Так, товстолобик може вистрибувати на 4 м у висоту, а в довжину ще далі.

Сидять два коти.

У них ЧОТИРИ хвости.

(Черевики)

У кожного в домі така дивина:

Братів аж ЧОТИРИ, а шапка одна.

(Стіл)

Спить на ліжку біла сплюшка,

В неї аж ЧОТИРИ вушка.

Всі цю сплюшку звуть... (подушка).

Біжать ЧОТИРИ брати

І один одного не можуть догнати.

(Колеса)

Хто вранці ходить на ЧОТИРЬОХ ногах,

Удень на двох, а ввечері на трьох?

(Людина: повзає в дитинстві,

ходить, у старості спирається на палицю)

Кінь на ЧОТИРЬОХ і то спотикається.

• Вип'є і з'їсть за трьох дурних і за себе, ЧЕТВЕРТОГО.

Лічилка

Я жмурюсь, заплющив очі,

Всі ховайтесь, хто де хоче!

Вмить розбіглась дітвора,

Йти шукать мені пора.

Більш не буду я чекать:

Раз, два, три іду шукать.

Раз за Петра,

Два за Дмитра,

Три за Тетянку,

ЧОТИРИ - за Оксанку.

Я усіх уже знайшов,

Сам ховатися пішов.

В. Гринько

***

Раз, два, три, ЧОТИРИ!

Мене грамоти учили,

Не писати, не читати,

Тільки в ляльки грати.

Киця ляльку розбила,

Мама кицьку побила,

Коли ж тато це узнав,

Киці вушка потріпав.

Жарт

- Поясни мені, чи важко

Відрізнить від звіра пташку?

- В птаха дві ноги, а в звіра,

Знають добре всі - ... (ЧОТИРИ).

І. Січовик

Три листка та ще листок

Заховався між квіток.

Просте завдання, діти:

Ці листочки полічити. 3 + 1=4

На травиці, біля хати,

Метушились цуценята.

З них три білих, наче сніг.

Одне чорне. Скільки всіх? 3 + 1=4

Три синички три сестрички

У зеленому гаю.

Там і ніжний соловейко

Веде пісеньку свою.

Скільки всіх? 3+1=4

Три метелики літають

І на квіточки сідають.

Прилетів ось ще один,

Сів на квіточку і він.

Полічімо швидше всіх

Цих метеликів швидких. 3 + 1=4

Бігло до річечки троє качат,

Разом із ними і мати малят.

Дуже вони захотіли вже пить.

Скільки їх разом, ану ж бо скажіть? 3 + 1=4

На лужку серед лози

Заховались дві кози.

А отут стоять ще дві

У густій рясний траві.

Підрахуємо гуртом,

Скільки всіх тих кіз разом? 2 + 2 = 4

По дорозі цуцик біг.

Скільки цуцик має ніг?

Почали усі лічити,

10 вийшло у Микити.

А Федько сказав усім:

Цуцик ніжок має сім.

Ще лічила довго Люда:

Дві та дві це ж скільки буде? 4

Дві синички, гарні птички,

На вербі сиділи.

Дві подружки-щебетушки

Раптом прилетіли.

Скільки на вербі синиць?

Порахуй веселих птиць! 2 + 2 = 4

Ох, було ж у нас мороки:

Посварились дві сороки.

На їх шум ще дві примчало.

Скільки разом сорок стало? 2 + 2 = 4

Комахи всі в гостях згурбились.

Але хазяйка розгубилась:

Не може гостей полічить,

Давайте, діти, їй допоможіть:

2 комахи сірі-сірі,

2 комахи білі-білі.

Комах-гостей перелічіть

І швидше відповідь скажіть. 2 + 2 = 4

Два м'ячики у Віти

І два у Микити.

Вам м'ячики всі, діти,

Треба швидше полічити. 2 + 2 = 4

Два зошити в Марусі

І стільки ж у Ганнусі.

У скількох зошитах, малята,

Дівчата будуть працювати? 2 + 2 = 4

Горобець і три синиці

Он летять до годівниці.

Скільки птахів, підкажіть,

Будуть вдячні за обід? 1 + 3 = 4

Через поле, навпростець,

Дибав сірий баранець.

Три овечки за собою

Вів горою з водопою.

Скільки всіх разом?

Полічіть гуртом. 1 + 3 = 4

Бігла кізочка у лузі,

А за нею Яків біг.

Розкажіть, хороші друзі,

Скільки в кізочки всіх ніг? 4

На пригорку біля річки

Жила сімейка невеличка:

Донька, батько, син і мати.

Треба всіх порахувати. 4

Відомо, взуття не носить кицька.

Але мати купила шкарпетки для киці.

Скільки шкарпеток мати купила,

Щоб кицька ніжки не замочила? 4

Загубила крільчиха кроленят.

А кроленята лежать і мовчать:

У травиці один, за годівницею один,

За плющем один, за кущем один.

Як дітей скоріш знайти? 4

(їх було трохи менше п'яти).

Кожен день виводить в сад

Наша Мурка кошенят:

Двох рябих, сіреньке, біле,

Скільки ж всіх малих? 4

В клас зайшов Мишко,

Петько й Пилипко.

За ними Марина,

За нею - Ярина,

А за нею Гнат.

Скільки всіх хлоп'ят? 4

Гляньте, білочка одна

Визирає із дупла.

Ще одна стрибнула з гілки,

А за нею ще дві білки.

Ми попросимо, діти милі,

Щоб всіх білок полічили. 1 + 1 + 2 = 4

Іде маленька Валя,

Веде її Наталя.

Зустріли двох хлоп'ят.

То скільки ж всіх малят? 4

Котик мишку полюбив,

Черевички їй купив.

І на ЧОТИРИ лапки люба

Черевички натягнула,

Та побігла у ярок,

Зачепилась за ціпок,

З лапки черевичок впав

І кудись він запропав.

Черевичок не знайшла,

Так без нього і прийшла.

Вона дуже хвилювалась:

Скільки ж черевичків у неї зосталось? 4 - 1=3

Якось ЧЕТВЕРО хлоп'ят

З гірки прокаталися.

Два в санчатах сидять,

Скільки в сніг звалилося? 4 - 2 = 2

4 зайця йшли зі школи.

Раптом на них напали бджоли.

2 зайця швидко устрибали.

А скількох бджоли покусали? 4 - 2 = 2

Гpa «Білочка-умілочка»

Зображено білочку і 6 горішків із завданнями: 2 + 2, 3+1, 1 + 3, 4-1, 4-2, 4-3.

Білочка-умілочка

Добра господиня.

В неї є горішки,

Шишок повна скриня.

Ось метнулась білочка.

Заховалась в скриньці.

Це вона готує

Нам усім гостинці.

Казка «Чотири пироги

Вранці баба зібралася до церкви та й каже своєму солдату-квартиранту:

- Я йду до церкви, а в печі ЧОТИРИ пироги. Як спечуться витягнеш.

Солдат витяг із печі пироги, два з'їв, а два лишилося. Приходить баба, бачить тільки два пироги і питає:

- Вийняв пироги?

- Вийняв!

- Скільки їх було?

- ЧОТИРИ.

- А де два?

- Ось два. Баба знову:

- Скільки було пирогів?

- ЧОТИРИ.

- А де два?

- Ось два.

Так баба і не допиталася.

Все про п'ятірку

Цікавинки природи

Ялинка продовжує рости навіть при п'яти градусах морозу, в той час, коли інші дерева «сплять».

У світі є жаби-велетні, маса яких сягає до 5 кг, це жаби-голіафи.

Африканський страус, коли біжить, робить кроки аж 5 м завдовжки.

Стоїть хлівець на четверо овець,

А на П'ЯТУ окремо.

(Рукавиця)

П'ЯТЬ братів, а плуг один,

Орють, сіють білий клин.

(Пальці, перо, папір)

У двох матерів по П'ЯТЬ синів.

(Руки, пальці)

П'ЯТЬ братів, П'ЯТЬ силачів,

Хоч і здаються малими,

Можеш все робити ними:

І писати, й майструвати,

Хто це? Зумій відгадати.

(П'ЯТЬ пальців)

Кожушок П'ЯТЬ ріжків має,

П'ЯТЬ братів туди ховає.

У деньок морозний там

Тепло й хороше братам.

(Рукавичка)

• Краще на П'ЯТЬ хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше.

Кудкудак за П'ЯТАК, кукуріку за копійку.

П'ЯТЬ днів не робимо, а два відпочиваємо.

Лічилка

Гойда, гойда, гойдалочка,

Гойдається Наталочка:

— Раз, два, три, чотири, П'ЯТЬ

Буду лялечку гойдать.

Гойда, гойда, гойдалочка,

Гойдається і лялечка:

Раз, два, три, чотири, П'ЯТЬ

Треба гойдалочку спинять.

Гойда, гойда, гойдалочка,

Стомилася Наталочка:

Раз, два, три, чотири, П'ЯТЬ

Підем з лялечкою спать.

В. Гринько

***

Щоб заснули я й брати,

Вголос лічим до П'ЯТИ:

Раз, два, три, чотири, П'ЯТЬ...

Вже давно у ліжку сплять

Наші мама й татко.

Що ж, почнемо рахувать

До П'ЯТИ спочатку:

Раз, два, три, чотири, П'ЯТЬ.

І. Січовик

***

Пальчик, пальчик, що робив?

Я з цим братом в ліс ходив,

А з цим братом борщ варив,

А з цим кашки скуштував,

А з найбільшим заспівав.

Як називаються пальці на твоїй руці?

Жарт

Киця й котик залюбки

Випікали пиріжки.

Киця з тіста сім зліпила,

Котик з снігу тільки П'ЯТЬ.

Скільки всіх, малечо мила,

Пиріжків вони з'їдять?

Ой грибочки у гайочку

В капелюшечках стоять.

2 грибочки, 3 грибочки.

Скільки разом буде?.. (П'ЯТЬ)

В зайця хата неметена,

Піч, лежанка нетоплені.

А зайчиха ні тепер,

Ні в середу, ні в четвер, 5

Ні в п'ятницю, ні в суботу

Не бралася за роботу.

Скільки це днів? 5

4 фарби є у Сані,

Одна у маленького брата.

Всі фарби полічіть-но самі

І відповідь назвіть, малята! 4+1=5

На лужку серед лози

Заховались три кози.

А отут стоять ще дві

У густій рясній траві.

Підрахуємо гуртом,

Скільки всіх тих кіз разом? 3 + 2 = 5

Три синички, гарні птички

На вербі сиділи.

2 подружки-щебетушки

Раптом прилетіли.

Скільки на вербі синиць?

Полічи веселих птиць. 3 + 2 = 5

Ох було ж у нас мороки:

Посварились три сороки.

На їх ґвалт ще 2 примчало.

Скільки разом пташок стало? 3 + 2 = 5

3 овечки коло гречки,

На лужку ще дві овечки.

Полічи овечок цих.

Скільки разом їх усіх? 3 + 2 = 5

Були у нашому дворі

З горобці, 2 снігура.

Хто може скласти лік птахам —

Всім горобцям і снігурам? 3 + 2 = 5

Три сови і два сичі.

Скільки всіх їх, полічи! 3 + 2 = 5

На травиці, біля хати,

Метушаться цуценята.

Двоє білих, наче сніг.

Троє чорних. Скільки всіх? 2 + 3 = 5

Посадив ведмідь в лісочку

2 берізки, 3 дубочки.

Рахувати сам не вмів

І зозулю попросив.

Почала вона літати,

Почала вона кувати,

Та не може полічить,

Ануж ви, допоможіть! 2 + 3 = 5

Зловив Василько наш 5 риб.

Одна з них в воду раптом стриб!

Відповідайте, рибок скільки

Тепер лишилось у Василька? 5 - 1=4

5 цуценят в футбол ганяють.

Але двох додому гукають.

Вони, слухняні, підуть спати.

А скільки лишаться гуляти? 5 - 2 = 3

Мчаться на санчатах

П'ятеро малят.

Троє з них дівчата.

Скільки ж тут хлоп'ят? 5 - 3 = 2

Є в зайчихи 5 малят,

Неслухняних зайченят.

На обід їх мати жде:

Раз, два, три. А решта де? 5 - 3 = 2

У малої Галини

Є 5 ягід малини.

3 дала вона брату.

Що залишилось порахувати. 5 - 3 = 2

Біля річки на галявці

Знайшли моркву сірі зайці.

5 морквин це все ж немало.

З з них з'їли. Скільки стало? 5 - 3 = 2

5 цукерок Толя мав.

З них одну матусі дав.

2 — малій сестриці Олі. 5 - 1 - 2 = 2

Скільки залишилось в Толі?

Гpa «Зайченята і ялинки»

(Можна 5 зайців, а нижче приклади: 2 + 3, 1 + 4, 3 + 2, 5 + 0, 4+1. При розв'язанні ставити проти зайця ялинку).

Зайченята - сірі спинки

Заховались за ялинки,

А оцих зайчаток 5

На галявині сидять.

Не ховаються в затінок,

Бо нема у них ялинок.

Нумо, діти, поможіть:

Їм ялинки посадіть.

Гpa «Дівчинка Маринка тa айстри»

(Зображено вазу та 6 айстр із прикладами: 4+1, 3 + 2, 5-3, 5-2, 2 + 3, 1+4).

Як пригріло землю сонячне проміння,

Сіяла Марина в горщику насіння.

Сходи поливала і бур'ян зривала,

Ще й щоразу горщик носила під дощик.

І розквітли нині айстри сині-сині.

Такі сині-сині, як очі в Марини.

Поможіть Марині, дружні наші діти,

В вазу синю-синю зібрати ці квіти.

Смішинка

Переглядаючи щоденник сина, батько нарікає:

Четвертий день ти, ледацюго, приносиш по одиниці! Коли вже порадуєш мене П'ЯТІРКОЮ?

Ще один день, тату, і буде П'ЯТЬ.

Смішинка-веселинка

Два верблюди й три верблюди,

Скільки всіх їх разом буде?

Довго міркував баран,

І промовив: Караван.

С. Шаповалова

Все про шістку

Цікавинки природи

Висота жирафа перевищує 6 м.

• Бджоли споруджують із воску дивовижної точності шестигранні комірки, які своєю структурою викликають захоплення математиків та інженерів-будівельників.

Довжина миші маленької, яка розповсюджена на території України, приблизно 6 см. Нір вона не робить, а своє літнє гніздо влаштовує на стеблах різних рослин, майстерно сплітаючи його з рослинних волокон і сухої трави.

Сам чорний, та не ворон,

Є роги, та не бик.

ШІСТЬ ніг без копит.

(Жук-рогач)

ШІСТЬ ніг, дві голови, четверо очей, один хвіст.

(Вершник на коні)

Двоє стоять, двоє лежать, п'ятий ходить, ШОСТИЙ водить.

(Одвірки, двері, людина)

Є деревце - не полінце,

ШІСТЬ дірочок має, весело співає.

(Дудочка)

У нашого Омелька невелика сімейка: тільки він, та вона, та старий, та стара, тільки Сидір, та Нестірко, та діток ШЕСТІРКО, та батько, та мати, та їхні три брати.

Лічилка

5 ялинок і дубок

Заглядають у ярок.

Бачиш ти, синочку, їх?

Полічи-но, скільки всіх!

5 ялинок... І дубок...

- ШІСТЬ! - всміхається синок.

В. Гринько

Скоромовка

Полічи, скільки у скоромовці «ел»:

Дівчинка Люба

Всім дуже люба,

Тому що Любі

Всі люди любі.

Жарт

Скільки букв в азбуці? запитала вчителька.

ШІСТЬ, відповів Сашко.

Хіба? Назви їх.

Будь ласка: а, з, б, у, к, а.

Нас на світі небагато:

Я і мама, я і тато,

Я і річка, і гора,

І шовковиця стара.

Скільки нас усього?

- Я бачив, - сказав брат Маринці, -

ШІСТЬ яблук росло... на ялинці.

- Неправда! - озвалась Маринка.

- Так то ж... новорічна ялинка!

І. Січовик

5 метеликів літають

І на квіточки сідають.

Прилетів ось ще один,

Сів на квіточку і він.

Полічімо швидше всіх,

Цих метеликів швидких. 5 + 1=6

5 листків, та ще листок

Заховався між квіток.

Просте завдання, діти:

Листки перелічити. 5 + 1=6

5 малят-дошкільнят

Стали струнко в один ряд.

Підійшов до них Панас.

Скільки стало всього нас? 5+1=6

5 синичок — 5 сестричок

У зеленому гаю.

Там і ніжний соловейко

Веде пісеньку свою.

Скільки всіх? 5 + 1 = 6

У ляльки 5 чудових платтів.

Яке сьогодні одягати?

А може, ще одне зробить?

То скільки ж буде, полічіть! 5 + 1 =6

5 їжаків у лісі грали,

Гриби, суниці там збирали.

А один, ледачий, спить.

Скільки разом, полічіть. 5 + 1=6

Три овечки коло гречки,

На лужку ще три овечки.

Полічи овечок цих.

Скільки разом їх усіх? 3 + 3 = 6

На травиці коло хати

Метушаться цуценята.

Троє білих, наче сніг.

Стільки ж чорних. Скільки всіх? 3 + 3 = 6

Були у нашому дворі

3 горобці, 3 снігурі.

Хто може скласти лік птахам

Всім горобцям і снігурам? 3 + 3 = 6

Комахи всі в гостях згурбились.

Але ґаздиня розгубилась:

Не може гостей полічить!

Давайте, діти, їй допоможіть:

З комахи — сірі-сірі,

З комахи — білі-білі.

Комах всіх перелічіть

І швидше відповідь кажіть. 3 + 3 = 6

Ох, було ж у нас мороки:

Посварились 3 сороки.

На їх ґвалт ще 3 примчало.

Скільки разом птахів стало? 3 + 3 = 6

3 зошити в Марусі

І стільки ж у Ганнусі.

У скількох зошитах, малята,

Дівчата будуть малювати? 3 + 3 = 6

Дві чорні ґави-мами

Лічили маленят:

Сидять на гілці двоє,

В гнізді чотири сплять.

А троє неслухняних

Літають і ґвалтують.

Слухняних маленят

Хто швидше порахує? 2 + 4 = 6

О. Сталоверова

2 м'ячики у Віти,

4 у Микити.

Вам м'ячики всі, діти,

Треба швидше полічити. 2 + 4 = 6

У садок до годівниці

Прилетіли 2 синиці.

Потім ще 4 птахи.

Це загроза для комахів.

Скільки їх разом?

Дайте відповідь гуртом. 2 + 4 = 6

Каже мати-квочка:

— В мене 2 синочки

І 4 дочки.

Скільки ж діточок у квочки? 2 + 4 = 6

Через поле навпростець

Дибав сірий баранець.

5 овечок за собою

Вів горою з водопою.

Скільки всіх їх разом? 1 + 5 = 6

Білочка-умілочка

Добра господиня.

В неї є горішки,

Шишок повна скриня.

Ось метнулась білочка,

Заховалась в скриньці.

Це вона готує

Нам усім гостинці.

Принесла у схованку

Вона 2 горішка,

А тепер клопочеться

Про 4 шишки.

Скільки разом? 2 + 4 = 6

В буслів вивелись малята

Довгоногі бусленята,

2 для тата, 2 для мами.

Скільки всіх разом з батьками? 2 + 2 + 2 = 6

Швидко їде Федя

На велосипеді.

А за ним ще 5 хлоп'ят.

Скільки хлопців їде в сад? 1 + 5 = 6

Горобець і 5 синиць

Он летять до годівниць.

Скільки птахів, підкажіть,

Будуть вдячні за обід? 1 + 5 = 6

Щука по ставу пливла,

Черв'яка з гачка зняла.

Плову щука наварила,

5 йоржів до себе запросила.

Гарний був в той день улов.

Скільки разом їли плов? 1 + 5 = 6

Одну грушу Мишко мав,

Ще п'ятірко братик дав.

На подвір'ї Мишко сів

5 грушок відразу з'їв.

І подумав: чи не мало?

Скільки груш іще зосталось? 1 + 5 = 6

6 - 5 = 1

Пташка мала пташенят,

6 веселих маленят.

Раптом трапилась біда:

Випало одне з гнізда.

Скільки пташенят тоді

Залишилося в гнізді? 6 - 1 = 5

Колю, ти чому сердитий?

Слив не можу полічити.

6 було. Одну я з'їв.

Скільки мамі залишив? 6 -1 = 5

Зловив Василько наш 6 риб.

Одна з них в воду раптом стриб!

Відповідайте, рибок скільки

Тепер лишилось у Василька? 6 - 1 = 5

По дорозі їжак біг,

Ніс 6 яблук на пиріг.

Одне впало, покотилось.

Скільки яблук залишилось? 6 - 1 = 5

6 їжаків у лісі грали,

Гриби, суниці там збирали.

А один з них притомився,

Швидко в ліжечко улігся.

Скільки лишилося грати, збирати

Треба вам, дітки, поміркувати. 6 - 1 = 5

Є в зайчихи 6 малят,

Неслухняних зайченят.

На обід їх мати жде.

Раз, два, три, а решта де? 6 - 3 = 3

У малої Галини

Є 6 ягід малини.

3 дала вона брату.

Лишки треба рахувати. 6 - 3 = 3

Купила в крамниці сестричка

6 метрів шовкової стрічки.

3 метри мені віддала.

А скільки собі узяла? 6 - 3 = 3

Мчаться на санчатах

Шестеро малят.

Троє з них дівчата.

Скільки ж тут хлоп'ят? 6 - 3 = 3

Дядько Їжак в сад зайшов

І 6 спілих груш знайшов.

З них 3 дав їжатам,

А останні зайченятам.

Ось питання для малят:

Скільки груш у зайченят? 6 - 3 = 3

Федю, ти чому сердитий?

Груш не можу полічити:

6 було. 4 з'їв.

Скільки братові лишив? 6 - 4 = 2

6 яблунь у саду ростуть,

4 з них уже цвітуть.

А скільки ще не розцвіли,

Ну як би ви відповіли? 6 - 4 = 2

6 цукерок Толя мав.

2 цукерки мамі дав,

2 малій сестричці Олі.

А лишилось скільки в Толі? 6 — 2 — 2 = 2

Гpa «Кіт і рибки»

(Зображено котика і 4 рибки, біля кожної приклади: 6-4, 6-1, 3 + 3, 4 + 2).

Кіт Васько на став ходив,

Досить рибки навудив.

Поможіть йому, малята,

Рибку у відро зібрати.

Все про сімку

В тижні днів аж цілих СІМ —

В дитсадку ми раді всім.

Понеділок у саду

Листя згріб до ладу,

Із відерцем у руці

Побілив стовбурці,

Ще й посіяв квіти,

Щоб раділи діти.

А потім всіх нас повмивав

І разом із нами малював.

А Вівторок щедрий день,

В дитсадок приніс пісень.

Не знать їх просто сором

І ми співаєм хором.

І хором учимо слова,

Бо ще збиваємось, бува.

А ті пісні про зелен-гай,

Про наш квітучий рідний край.

Нас весела Середа

Всіх на гойдалці гойда.

З нами в піжмурки гуля,

В «подоляночки» кружля.

Гра в м'яча! А в квача

Швидше всіх навтікача!

А по обіді в тихий час

У ліжках присипляє нас.

А Четвер ну й Четвер!

На автобусі шофер.

Він узяв і нас повіз

На прогулянку у ліс.

Там виросли сунички

На грядці у лисички,

Їх невсипущі їжачки

Нанизують на голочки.

Та неабихто й П'ятниця —

І мрійниця, й вигадниця.

- Погляньте, — каже дітворі, —

Стоїть ракета у дворі.

Чого ж дарма вона стоїть?

Сідайте швидше і в політ!

А приземлились... за столом.

— Ану обідать, щоб росли!

Субота куховарка.

На кухні в неї жарко.

Вона старається для всіх

Пече із вишнями пиріг.

Це ж іменинник наш Тарас

Він пригощати буде нас.

А ми дамо дарунки

Листівки і малюнки.

А Неділя сплюшка.

А Неділя сплюха.

Треба від подушки

Відтягать за вуха.

Я ж не буду довго спать

З татом в парк піду гулять.

Гуляю й думаю усе:

Що новий тиждень принесе?..

Т. Коломієць

Цікавинки природи

• Чи відомо тобі, що у сонечка («божої корівки») 7 чорних крапочок на червоних крильцях? Цікаво, що «народжуються» ці жучки без крапочок. Новонароджене сонечко сидить нерухомо на місці. Поступово одна за одною проступають темні плямки. Якщо ж такого жука змусити рухатися, він поповзе, і крапочок у нього на спині буде лише

стільки, скільки встигло з'явитися до того, як його потривожили. Тому ми можемо зустріти сонечок із 3, 4, 5 крапочками.

Йде по вулиці щасливий

І поважний чоловік.

Він одкрив найбільше диво,

Сидить Марушка

В СЕМИ кожушках.

Хто на неї гляне,

Той і заплаче.

(Цибуля)

Шкір має СІМ,

А сльози випускає всім.

(Цибуля)

СІМ братів віком рівні, іменами різні.

(Дні тижня)

СІМ братів і сестер човном пливуть,

Кожного ім'ям зовуть.

(Дні тижня)

Скільки кроків зробить горобець за СІМ років?

(Жодного, бо він не крокує)

СІМ разів відміряй, а один відріж.

• Краще СІМ разів горіти, аніж один раз овдовіти.

• Де одинець хазяйству кінець, де СІМ щастя всім.

• Це такий, що за шматок кишки піде СІМ верст пішки.

• Наговорив СІМ міхів горіхів, гречаної вовни, та всі неповні.

СІМ верст до небес, і все пішки.

СІМ літ минуло, як музика грала, а він ще й тепер скаче.

Треба йому ще СІМ літ свині пасти.

СІМ п'ятниць на тиждень.

Лічилка

Мама, тато, дід, бабуся

Усіх назву, не помилюся.

Старший братик і сестричка

В нас сімейка невеличка.

Не спиняйте, бо зіб'юся:

Мама, тато, дід, бабуся...

Старший брат, сестра і я

Отака у нас сім'я.

Нам лічилочку на «СІМ»

Повторити треба всім.

В. Гринько

Жарт-загадка

В цифрі букву замінити

Можна буде у ній жити.

(СІМ - дім)

6 синичок — 6 сестричок

У зеленому гаю.

Там і ніжний соловейко

Веде пісеньку свою.

Скільки всіх? 6+1 = 7

6 малят-дошкільнят

Стали струнко в один ряд.

Підійшов до них Панас.

Скільки стало всього нас? 6+1=7

Учитись любить старший брат,

Час дозвілля у неділю.

Для вас просте завдання, діти:

Всі дні у тижні полічити. 6+1 = 7

6 листків і ще листок

Заховався між квіток.

Ось просте завдання, діти:

Всі листки перелічити. 6+1=7

6 метеликів літають

І на квіточки сідають.

Прилетів ось ще один,

Сів на квіточку і він.

Полічімо швидше всіх,

Цих метеликів швидких. 6 + 1 = 7

Йдуть із поля Леся й Оля.

А до річки дві Марічки,

Котрі схожі, мов сестрички...

Поспішають до крамниці

Дві Світланки білолиці.

І жене із двору Ната

На леваду гусенята.

Чи зумієте ви, діти,

Всіх дівчаток полічити? 2 + 2 + 2+1=7

Скачуть жабки у траві

5 зелених, жовтих 2.

Всі полюють на комах,

І немає тут невдах.

Та якійсь не повезе,

Бо до жабок вуж повзе.

Скільки лишиться? 5 + 2 = 7

7—1=6

В баби Каті ріс гарбуз

І між грядками загруз.

Рятували гарбуза

Баба, внучка і коза.

І ще двоє козенят,

Кіт Василь і пес Пірат.

Скільки всіх, хто рятував,

Ти в кінці нарахував? 7

5 берізок, 2 смерічки

Зеленіють над потічком.

(Біля них одна ожина).

Скільки всіх дерев, скажи-но? 5 + 2 = 7

5 синичок, гарних птичок,

На вербі сиділи.

2 подружки-щебетушки

Раптом прилетіли.

Скільки на вербі синиць?

Полічи веселих птиць. 5 + 2 = 7

5 овечок коло гречки,

На лужку ще 2 овечки.

Полічи овечок цих.

Скільки разом їх усіх? 5 + 2 = 7

Ось до класу на урок

Прилетіло 5 сорок.

2 пізніше прибуло.

Скільки всіх птахів було? 5 + 2 = 7

Скачуть жабки: «Ква-ква-ква!

Ой, яка м'яка трава!»

Тут 5 жабок, а там — 2.

Скільки разом їх в траві? 5 + 2 = 7

Подивися угорі

Закріпили прапори.

Тут — 4, а там — 3.

Полічи всі прапори. 4 + 3 = 7

Білочка-умілочка

Добра господиня.

В неї є горішки,

Шишок повна скриня.

Ось метнулась білочка,

Заховалась в скриньці.

Це вона готує

Нам усім гостинці.

Принесла у схованку

Вона 3 горішки.

А тепер клопочеться

Про 4 шишки. Скільки разом? 3 + 4 = 7

У садок до годівниці

Прилетіли три синиці.

Потім ще 4 птахи.

Це загроза для комахів.

Скільки разом? 3 + 4 = 7

Каже мати-квочка:

— В мене 3 синочки і 4 дочки.

Скільки діточок у квочки? 3 + 4 = 7

Появилися у квочки

3 сини, 4 дочки.

Хоч чекала на курчат,

Вийшло декілька качат. Скільки? 3 + 4 = 7

На травиці біля хати

Метушаться цуценята.

Двоє білих, наче сніг.

А 5 чорних. Скільки всіх? 2+5 = 7

У Надійки 2 копійки.

А Світлана має 5.

Допоможемо дівчаткам

Гроші всі порахувать. 2 + 5 = 7

Через поле, навпростець,

Дибав сірий баранець.

6 овечок за собою

Вів горою з водопою.

Скільки всіх разом? 1 + 6 = 7

Ішов їжак, знайшов буряк,

Знайшов ще 6, з сім'єю з'їсть.

Скільки буряків усього в їжаків? 1 + 6 = 7

Горобець і 6 синиць

Он летять до годівниць.

Скільки птахів, підкажіть,

Будуть вдячні за обід? 1+6 = 7

Швидко їде Федя на велосипеді.

А за ним ще 6 хлоп'ят.

Скільки хлопців їдуть в сад? 1+6 = 7

Іде маленька Валя.

Веде її Наталя.

Зустріли 5 хлоп'ят.

То скільки всіх малят? 1 + 1 + 5 = 7

Ярослав, Андрій, Петро

Подалися на Дніпро.

Відпочили, загоріли,

Навіть риби наловили.

Упіймав Андрій 2 щуки

Чималі, як в тата руки.

Ярослав приніс додому

От-таких чотири соми.

А Петрові на гачок

Упіймавсь один бичок.

Хто дасть відповідь одразу:

Скільки рибок буде разом? 2 + 4+1=7

І. Січовик

Зловив Василько наш 7 риб.

Одна з них в воду раптом стриб!

Відповідайте, рибок скільки

Тепер лишилось у Василька? 7—1=6

По дорозі їжак біг,

Ніс 7 яблук на пиріг.

Одно впало, покотилось.

Скільки яблук залишилось? 7—1=6

Пташка мала пташенят,

7 веселих маленят.

Раптом трапилась біда:

Випало одне з гнізда.

Скільки пташенят тоді

Залишилося в гнізді? 7—1=6

Федю, ти чому сердитий?

Груш не можу полічити.

7 було. Одну я з'їв.

Скільки мамі залишив? 7 — 1 = 6

Мчаться на санчатах

Семеро малят.

Троє з них дівчата,

Скільки ж тут хлоп'ят? 7 — 3 = 4

Купила в крамниці сестричка

7 метрів шовкової стрічки.

3 мери мені віддала.

А скільки собі узяла? 7 — 3 = 4

Є в зайчихи 7 малят,

Неслухняних зайченят.

На обід їх мати жде.

Раз, два, три. А решта де? 7 — 3 = 4

Сім яблунь у саду ростуть.

4 з них уже цвітуть.

А скільки ще не розцвіли,

Ну, як би ви відповіли? 7 — 4 = 3

Було у Марини 7 ягід малини.

6 ягідок з'їла.

А скільки лишила? 7 — 6=1

У малої Галини

Є 7 ягід малини.

6 дала вона брату.

Лишки треба зрахувати. 7 — 6=1

Біля річки на галявці

Знайшли моркву сірі зайці.

7морквин це все ж немало.

7 із'їли. Що зосталось? 7 — 7 = 0

7 цукерок Толя мав.

2 цукерки мамі дав.

2 — малій сестричці Олі.

А зосталось скільки в Толі? 7 — 2 — 2 = 3

Гpa «Жабенята і бусол»

(Зображено бусла і 6 жабенят, біля кожного — приклади: 4 + 3, 5 + 2, 2 + 5, 6+1, 3 + 4, 7 – 1).

Жабеня зелена спинка

Просить дівчинку Маринку:

— По болоту ходить бусол

У червонім капелюсі,

Там живуть мої подружки,

Малі жабки-реготушки.

Може, їм підкажеш ти,

Як від бусла утекти?

Жарт

Дві Оленки, три Ганнусі,

Дві Яринки і Настуся

Козубочки узяли

Та гриби збирать пішли.

Біг позаду пес Кудлатик,

Рахував отих дівчаток.

Вірно, мабуть, рахував

Довго чулось: «Гав-гав-гав!»

Л. Савчук

Лічилка

На доріжках слизько-слизько:

Впав Микола, впав Дениско,

І Маринка, і Оленка,

І Оксаночка маленька.

Ну, а потім біля хати

Впали мій дідусь і тато.

Я приніс пісочку трішки

Й притрусив усі доріжки.

Г. Коган

Якось увійшла я в місто

Гарне, сонячне та чисте.

Шість братів, веселих гномів,

Та сестра жили у ньому.

Як же звали їх, малята?

Вам потрібно відгадати.

Перший все розпочинав,

На світаночку вставав

І кружився швидше бджілок.

Звали брата... (понеділок).

Понеділок дідусь старенький,

До роботи він плохенький.

Померлі душі зустрічає,

Працювати всім забороняє.

Другий сад розкішний мав,

В ньому квіти доглядав.

Досадив тюльпанів сорок.

Звали трударя... (вівторок).

Вівторок чоловік працьовитий,

Всяку роботу він вміє робити.

За що не візьметься, все зробить як слід,

Хоч і немало йому уже літ.

Третій, що б не майстрував,

Завжди пісеньку співав.

Тож обходить дім біда,

Бо весела... (середа).

Середа - жінка вродлива і молода,

Трудиться в полі, ніби бджола.

Все під руками у неї горить,

Піст не дає їй роботу скінчить.

А четвертий на паркані

Синій дощ малює зрання.

І говорять всі тепер:

«Після дощику в... (четвер)».

Четвер парубок завзятий,

Працювати навчивсь він у тата:

І рубати, і пиляти,

І дрова у хлів складати.

У сестриці справ багато:

Те полити, те прибрати.

Ще й для всіх порадниця

Працьовита... (п'ятниця).

П'ятниця дівчина проворна.

Навчилась у матусі вишивати

І за молодшими дітьми оглядати.

Вміє їсти варити і може вас навчити.

Ну, а в цього вічне свято:

В домі друзів пребагато.

І обходить лиш робота

Двір, в якім живе... (субота).

Субота бабуся старенька,

Піднімається раненько.

Любить їжу готувати

Та внучаток частувати.

Сьомий лише те і знає,

Що завжди відпочиває.

Сон — усе його дозвілля.

Ледарює брат... (неділя).

Неділя дитина маленька,

Така вона мила і дуже гарненька.

Зранку до вечора з нею гуляють

І часу на працю дорослі не мають...

І квіткує диво-місто

Веселкове, променисте,

Потопаючи в красі.

Тижнем звуть його усі.

Гляньте, в небі зорі сяють,

Дві аж ген над небокраєм.

5 в тумані голубім.

Скільки світить їх? Аж... (сім).

Все про вісімку

Цікавиики природи

Малятко кита, щойно народжене, має довжину 8 м.

Якщо місце збирання нектару або пилку знаходиться за 100 м від вулика, то бджола виконує фігуру «танцю», яка схожа на цифру 8.

Чи знаєш ти, що у павука 8 лап, а восьминога так назвали через те, що у нього 8 «ніг».

Що то за птах, що на ВІСЬМОХ ногах?

(Комар)

Кільця в ножицях стулились, що за цифра утворилась? (8)

Всім по сім, а мені таки ВІСІМ.

Мати рано уставала,

На сніданок готувала

Із вишнями вареники,

Вареники-туленики...

В мене друзів багато,

Всі заходьте у хату:

І Роман та Іван,

І Гришко, і Мишко,

І Платон та Антон,

І Юрась, і Тарас!

До ВОСЬМИ я рахував,

По варенику давав.

В. Гринько

- Якщо два бублики-нулі

Покласти поряд на столі,

То скільки буде, Відгадай-но.

Що там гадати

Два, звичайно!

Ти, дорогенький,

Помилився.

Не два, а значно більше

ВІСІМ.

І. Січовик

Пройшли шкільні мої роки,

Пора найкращих днів,

І я стрічаю залюбки

Шкільних товаришів.

Один - пілот. Сашко - танкіст,

А третій садівник,

Четвертий лікар-окуліст,

А п'ятий робітник.

Хто шостий? В морі капітан,

Відомий нам з газет.

А сьомий диктор, Левітан,

А ВОСЬМИЙ - я, поет.

С. Михалков

Якось взимку в надвечір'я

Лісові зійшлися звірі

В теплий затишний барліг

До ведмедя на пиріг:

Вовк, борсук, їжак, вовчиця,

Заєць, білка та лисиця.

Всяк свого шматка чекав,

Та хазяїн «сплохував»!

Він, ведмідь, ніяк не міг

Розділити той пиріг,

Тричі потом він облився,

Та нічого не добився.

Хто бажає підказати,

З чого слід йому почати?

Все навколо мов у казці:

Коля — в масці, Оля — в масці,

Я зозуля, зайчик Вітя,

А вовки Андрійко й Митя,

Галя пава, Петрик — лось.

Скільки тут звірят зійшлось?

Л. Клюшев

7 синичок, 7 сестричок

У зеленому гаю.

Там і ніжний соловейко

Веде пісеньку свою.

Скільки всіх? 7+1 = 8

7 малят-дошкільнят

Стали струнко в один ряд.

Підійшов до них Панас.

Скільки стало всього нас? 7 + 1 = 8

7 метеликів літають

І на квіточки сідають.

Прилетів ось ще один.

Сів на квіточку і він.

Полічімо швидше всіх

Цих метеликів швидких. 7+1=8

6 веселих рогачів

В труби вигравали.

Ще 2 з трубами прибігли.

Скільки разом стало? 6 + 2 = 8

Ось до класу на урок

Залетіло 6 сорок,

2 пізніше прибуло.

Скільки всіх птахів було? 6 + 2 = 8

Скачуть жабки: «Ква-ква-ква!

Ой, яка м'яка трава!»

Тут 6 жабок, а там 2.

Скільки разом їх в траві? 6 + 2 = 8

6 овечок коло гречки,

На лужку ще 2 овечки.

Полічи овечок цих.

Скільки разом їх усіх? 6 + 2 = 8

Петрик вдень гуляв по лузі

І зустрів кульбаб-подружок:

5 великих й 3 малих.

Скільки ж разом їх усіх? 5 + 3 = 8

5 берізок і 3 клени

Змалювала вмить Олена.

І спитала: - Скільки в мене

Тут усіх дерев зелених?

Полічить вона не може.

Хто Оленці допоможе? 5 + 3 = 8

Посадив ведмідь в лісочку

5 берізок, 3 дубочки.

Рахувати сам не вмів

І зозулю попросив.

Почала вона літати,

Почала вона кувати,

Та не може полічить,

Ану ж ви допоможіть! 5 + 3 = 8

Білочка-умілочка

Добра господиня.

В неї є горішки,

Шишок повна скриня.

Ось метнулась білочка,

Заховалась в скриньці.

Це вона готує

Нам усім гостинці.

Принесла у схованку

4 горішки.

А тепер клопочеться

Про 4 шишки.

Скільки разом? 4 + 4 = 8

У Оксаночки в руці

Є 4 олівці,

А в її подружки Віри

Ось погляньте, теж, 4.

Полічіть-но всі оці

Кольорові олівці. 4 + 4 = 8

У Надійки 3 копійки,

А Світлана має 5.

Допоможемо дівчатам

Гроші всі порахувать. 3 + 5 = 8

Через поле навпростець

Дибав сірий баранець.

7 овечок за собою

Вів горою з водопою.

Скільки всіх разом? 1+7 = 8

Як пригріло землю сонячне проміння,

Сіяла Марина в горщику насіння.

Посадила 3 зернинки, потім іще 5.

Треба за рослинами вчасно доглядать.

Сходи поливала і бур'ян зривала,

Ще й щоразу горщик носила під дощик.

І розквітли нині айстри сині-сині.

Таки сині-сині, як очі в Марини.

Поможіть Марині, дружні наші діти,

В вазу синю-синю зібрати ці квіти.

Скільки їх? 3 + 5 = 8

Швидко їде Федя

На велосипеді.

А за ним ще 7 хлоп'ят.

Скільки хлопців їдуть в сад? 1+7 = 8

Два півники на току,

Дві гусочки у садку,

Дві качки на воді,

Дві курки в лободі.

Скільки всіх? 2 + 2 + 2 + 2 = 8

У лісочку на горбочку -

Дві тополі, два дубочки,

Дві берізки, два кленочки.

Скільки, друзі, на горбочку

Всіх дерев росте в лісочку?

Як їх зручніше полічити? 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Біля ґанку — дві Тетянки,

Біля двору — дві Федори,

Біля річки — дві Марічки,

А на лузі - дві Ганнусі.

Цих дівчаток ой багато!

Порахуйте їх, малята! 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Іде маленька Валя,

Веде її Наталя.

Зустріли 6 хлоп'ят.

То скільки ж всіх малят? 1 + 1+6 = 8

Біля річки на галявці

Знайшли моркву сірі зайці.

8 морквин це немало,

Одну з'їли. Скільки стало? 8 — 1 = 7

На полиці 8 книг,

Толя взяв одну із них.

Хто б тепер сказати міг,

Скільки лишилось на полиці книг? 8—1=7

Що у лісі так гримить?

То майструє сам ведмідь.

Вісім вуликів зробив,

Ненароком два розбив.

Довго сердився, мовчав

1 гриміти знов почав.

Скільки вуликів лишилося? 8 — 2 = 6

І. Білий

У малої Галини 8 ягід малини.

2 дала вона брату.

Що лишилось порахувати. 8 — 2 = 6

Якось бігло через ліс 8 кіз.

5 були з них білі-білі,

А останні — сірі-сірі.

Скільки бігло через ліс

Сірих кіз? 8 — 5 = 3

Мчаться на санчатах

Вісімко малят.

Троє з них дівчата.

Скільки ж тут хлоп'ят? 8 — 3 = 5

- Толю, ти чому сердитий?

- Слив не можу полічити:

8 мав, і 7 з них з'їв.

Скільки братові лишив? 8 — 7 = 1

4 груші Ваня мав.

Ще 4 братик дав.

На подвір'ї Іван сів,

Вісім груш відразу з'їв.

І подумав: чи не мало? 4 + 4 = 8

Скільки груш іще зосталось? 8 — 8 = 0

Гpa «Кіт і вишня»

(Зображено кота і 6 пташок на вишні, біля кожної пташки приклад: 7 + 1, 5 + 3, 4 + 4, 6 + 2, 8 - 2, 8 – 3).

Там, де ягід грона пишні,

Лізе кіт в саду на вишню,

Може, хоче ласувати,

Свіжих ягідок нарвати?

Не така котяча вдача

Він вишень тих і не бачить,

Бо для нього вишня спіла

Горобцями уродила.

Ой, малята, йдіть сюди,

Порятуйте їх з біди.

Хай Воркіт сьогодні зранку

Шука мишку до сніданку.

(Після розв'язування прикладів по черзі знімати горобців із вишні врятувати горобця).

Гpa «Кішка і мишки»

(Кішка і 6 мишенят із завданнями: 6 — 5, 7 — 3, 4-3, 8-4, 5 + 3, 7 + 1).

Плачуть сірі мишки:

Боїмось ми кішки!

Кішка мружить очі,

Хитро їм муркоче:

Добре, я сьогодні

Не така й голодна...

Приклад кожна розв'яжіть

І по нірках всі біжіть.

Хто з вас не зуміє

Що ж, хай пожаліє!

Поможіть, малята, мишкам

В нірку утекти від кішки.

Смішинка

Учитель запитує учня:

Скільки буде три та п'ять?

Учень відповідає:

Не знаю. А вчитель:

Ну от як я візьму та й покладу тобі в кишеню три горошини і п'ять горошин, скільки буде?

Нічого не буде.

Та чого ж, питає вчитель, не буде?

А того не буде, що в мене в кишені дірка.

Все про дев'ятку

Цікавиики природи

• Серед павуків найбільшими є волохаті павуки- птахоїди, довжина яких 9 см. їхні укуси смертельно небезпечні для людини.

Сиділа старуха в ДЕВ'ЯТЬОХ кожухах, Хто побаче, той заплаче.

(Цибуля)

Заробив, як Хома на качалках: одну продав, а ДЕВ'ЯТЬ на плечах баби побили.

Болить бік ДЕВ'ЯТИЙ рік, та й досі до болю не звик.

Лічилка

Раз, два - ми в дорозі,

Три, чотири - на порозі,

П'ять, шість - мити ніжки,

Сім, вісім - час у ліжко.

Треба й ДЕВ'ЯТЬ всім сказати:

На добраніч, будем спати!

В. Гринько

З шісткою ця цифра схожа,

Хто назвати її може?

Вниз хвостом переверни

І цю цифру назови.

Жарт

- Скажи, Васильку,

Скільки літер

Ти вивчив За минуле літо?

- Аж ДЕВ'ЯТЬ!

Я їх по порядку

Назву хоч зараз:

Ш-о-к-о-л-а-д-к-а.

І. Січовик

Білка-мама, білченя

По горіхи йдуть щодня.

А зриваючи горіхи,

Білченя сказало тихо:

«Ось чотири, ось ще п'ять.

Як же їх порахувать?» 4 + 5 = 9

Чималенька ми сім'я,

Наймолодший в ній це я!

Полічити нас непросто:

Таня, Маня, Оля, Костик,

Олексій, Дмитро, Наталя,

А найстарша з нас то Валя.

Як йдемо ми десь юрбою,

Часто чуєм за собою:

- Зачекайте на хвилинку,

Ви, бува, не з дитбудинку?

Діти, хто нам допоможе,

Скільки нас, сказати зможе?

8 птиць зліпив Семенко

І одну - мала Оленка.

Друзі, ви б не полічили,

Скільки діти птиць зробили? 8+1 = 9

На травиці коло хати

Метушаться цуценята.

8 білих, наче сніг.

Одне чорне. Скільки всіх? 8 + 1=9

Що у лісі так гримить?

Робить вулики ведмідь.

Він зробив їх тільки сім -

На два менше, ніж хотів.

Скільки вуликів планував зробити ведмідь? 7 + 2 = 9

(Подібно до твору І. Білого)

Скачуть жабки: «Ква-ква-ква!

Ой, яка м'яка трава!»

Тут сім жабок, а там дві.

Скільки разом їх в траві? 7 + 2 = 9

Посадив ведмідь в лісочку

6 берізок, 3 дубочки.

Порахувати сам не вмів

І зозулю попросив.

Почала вона літати,

Почала вона кувати,

Та не може полічить.

Ану ж ви допоможіть! 6 + 3 = 9

6 берізок, 3 смерічки

Зеленіють над потічком.

(Біля них одна ожина).

Скільки всіх дерев, скажи-но? 6 + 3 = 9

6 веселих рогачів

В труби вигравали,

Ще 3 з трубами прибігли.

Скільки разом стало? 6 + 3 = 9

6 овечок коло гречки,

На лужку ще три овечки.

Полічи овечок цих.

Скільки разом їх усіх? 6 + 3 = 9

6 берізок і 3 клени

Змалювала вмить Олена

І спитала: Скільки в мене

Тут усіх дерев зелених?

Полічить вона не може.

Хто Оленці допоможе? 6 + 3 = 9

6 синичок, гарних птичок,

На вербі сиділи.

3 подружки-щебетушки

Раптом прилетіли.

Скільки на вербі синиць?

Полічи веселих птиць. 6 + 3 = 9

5 грибків знайшла Оксанка,

І 4 є в Степанка.

Довго діти рахували:

Арифметики не знали. 5 + 4 = 9

І. Білий

Під дубочком 5 грибочків,

Під сосною їх аж 4.

Скільки разом, полічили? 5 + 4 = 9

Каже мати-квочка:

В мене 5 синочків

І 4 дочки.

Скільки діток в квочки? 5 + 4 = 9

Йдуть корови бережком,

Тут 4, а там 5.

Скільки всіх корів разом?

Хто з вас може вже сказать? 4 + 5 = 9

Заварила чайка чаю,

Запросила 8 чайок:

«Завітайте всі на чай!»

Скільки їх тут відгадай! 1 + 8 = 9

Іде маленька Валя,

Веде її Наталя.

Зустріли 7 хлоп'ят.

То скільки ж всіх малят? 1 + 1+7 = 9

Два півники на току,

Дві гусочки у садку,

Три качки на воді,

Дві курки в лободі.

Скільки всіх? 2 + 2 + 3 + 2 = 9

На полиці 9 книг.

Микола взяв одну із них.

Хто тепер сказати б міг,

Скільки на полиці книг? 9—1=8

Якось бігло через ліс 9 кіз.

2 були з них білі-білі,

А останні — сірі-сірі.

Скільки ж бігло через ліс

Сірих кіз? 9 — 2 = 7

У садочку яблуня гарна і рясна.

Ще й рум'яні яблучка

Вродила вона.

Яблуня запрошує всіх на свій врожай:

Хочеш, друже, яблука?

Що ж, підходь, зривай!

На середній гілці два,

На найвищій бачу сім.

Зірву яблука сама

Та з татом й мамою я з'їм. 2 + 7 = 9

У лисички-трудівнички

На грядці виросли сунички.

Допоможем їй, малята,

Урожай рясний зібрати.

А щоб ягідки зривати,

Треба вміти рахувати.

Під одним кущем є дві,

Стільки ж бачу у траві,

В кошик вже поклала 5.

Встигли ви порахувать? 2 + 2 + 5 = 9

Федю, ти чому сердитий?

Слив не можу полічити.

9 мав, а 2 я з'їв.

Скільки мамі залишив? 9 - 2 = 7

Гpa «Зайченя і морквини»

(Зайченя і 5 морквинок із прикладами: 5 + 4, 7 + 2, 3 + 6, 5 + 2 + 2, 8 + 1).

Зайченя біля ялинок

Десь знайшло аж 5 морквинок,

Та не може їх зібрати.

Знаєте, чому, малята?

Бо веселий чарівник,

Що до жартів добрих звик,

В лісі тому побував

І усе зачарував.

Підкажіть зайчаті, діти,

Що ж йому тепер робити?

Все про десятку

За одного вченого ДЕСЯТЬ невчених дають.

На грам амуніції, на ДЕСЯТЬ амбіції.

Пошануй худобу раз, а вона тебе ДЕСЯТЬ раз

пошанує.

Така він мені рідня, як ДЕСЯТА вода на киселі.

Лічилки

Один, два дерева,

Три, чотири вийшли звірі,

П'ять, шість пада лист,

Сім, вісім птахи в лісі,

Дев'ять, ДЕСЯТЬ це сунички

Підвели червоні личка.

Що за пташка на суку

Розсипа своє «ку-ку»?

Сів хлопчина на стовпець

Де тій пісеньці кінець?

Раз «ку-ку» і два «ку-ку»

Зачепилось на суку.

Три «ку-ку», чотири, п'ять

Став на пальцях відкладать.

Шість «ку-ку» і сім «ку-ку»

Йде луна поза ріку. Дев'ять,

ДЕСЯТЬ не мовчить...

Як «ку-ку» перелічить?

— Не спіши, зозулько, далі,

Доки я зніму сандалі.

В. Гринько

Біжить півень від причілка,

Бубонить собі лічилку:

«Раз, два — курчата,

Три, чотири — зайчата,

П'ять, шість — гусаки,

Сім, вісім — 'їжаки,

Дев'ять, ДЕСЯТЬ йде лисиця,

Нам ховатись, їй жмуриться!

Грицева лічилка

Не вмикай на кухні газ раз,

Не клади в запіч дрова два,

В лісі сірників не три — три,

Не лишай вогонь в квартирі — чотири,

Не лягай при свічці спать — п'ять,

Іскра впала на підлогу — погасіть — шість,

Зачиніть вікно, коли в небі грім — сім,

У грозу під деревом не стійте в лісі — вісім,

Сірником не забавляйтеся знічев'я —дев'ять,

Пам'ятайте всі, про що в лічилці йдеться

ДЕСЯТЬ.

М. Гринько

Жарти

Назви 10 птахів.

5 горобців і 5 синиць.

***

Вчили Івана рахувать

Скільки буде 5 і 5.

Вчиться Іван наш залюбки,

Каже: - Буде дві руки.

Вчили доню рахувать:

Скільки буде 5 і 5?

Посміхнулась хитро донька

І сказала: Дві долоньки.

Г. Глушньова

Не знаю, чи вірити нашій вчительці, чи ні?

Вчора вона говорила: 5 і 5 — ДЕСЯТЬ, а сьогодні казала, що 2 і 8 також ДЕСЯТЬ.

Я малюю: ось це зореліт,

Він збирається скоро в політ!

Космонавт одягає скафандр,

Космонавт вже командує: «Старт!»

ДЕСЯТЬ, сім, п'ять, чотири, три, два...

Вже довкруг нахилилась трава.

Всі кажуть:

В тата руки золоті.

Я придививсь,

Однак вони прості.

І пальців, як у мене,

Рівно ДЕСЯТЬ.

Щоправда, в тата мають

Сто професій.

10 жвавих горобців

Приземлились на посів.

Як запорпалися в житі,

То й забули все на світі!

А тим часом кіт-хитрюга

Підібрався, як злодюга,

В гороб'ячу зграю скік!

Одного схопив та й втік.

Отака-то прикрість сталась,

Скільки в житі їх зосталось? (Жодного, бо втекли)

На травиці біля хати

Метушаться цуценята.

9 білих, наче сніг,

Одне чорне. Скільки всіх? 9 + 1 = 10

9 птах зліпив Семенко

І одну мала Оленка.

Друзі, ви б не полічили,

Скільки пташок наліпили? 9 + 1 = 10

На лугу пасуться гуси,

Їх пасе мала Маруся.

7 гусей ще біля броду,

3 вже увійшли у воду.

Ми попросимо дітей

Полічити всіх гусей. 7 + 3 = 10

7 берізок, 3 смерічки

Зеленіють над потічком.

(Біля них одна ожина)...

Скільки всіх дерев, скажи-но! 7 + 3 = 10

7 веселих рогачів

В труби вигравали.

Троє з трубами прибігли.

Скільки разом стало? 7 + 3 = 10

7 овечок коло гречки,

На лужку ще три овечки.

Полічи овечок цих.

Скільки разом їх усіх? 7 + 3 = 10

Каже мати-квочка:

- В мене 6 синочків

І 4 дочки.

Скільки діток в квочки? 6 + 4 = 10

Під дубочком 6 грибочків,

Під сосною їх 4.

Скільки разом, полічили? 6 + 4 = 10

Руки вгору підніміть,

Пальці швидко полічіть.

Зліва 5 і справа 5,

Скільки разом? Як сказать? 5 + 5 = 10

5 синичок, гарних птичок,

На вербі сиділи.

5 подружок-щебетушок

Раптом прилетіли.

Скільки на вербі синиць?

Полічи веселих птиць. 5 + 5 = 10

Йдуть корови бережком,

Тут 4, а там 6.

Скільки всіх корів разом?

Хто з вас, діти, відповість? 4 + 6 = 10

У живім куточку в школі

Є 3 рибки у воді.

Ще 7 рибок дасть Микола.

Скільки буде риб тоді? 3 + 7 = 10

Заварила чайка чаю,

Запросила 9 чайок:

Вас запрошую на чай!

Скільки їх тут відгадай! 1 + 9 = 10

У садочку яблуня гарна і рясна.

Ще й рум'яні яблучка Вродила вона.

Яблуня запрошує всіх на свій врожай:

Хочеш, друже, яблука?

Що ж, підходь, зривай!

На середній гілці три,

На найвищій бачу сім.

Зірву яблука сама

Та з родичами разом з'їм. 3 + 7 = 10

У лисички-трудівнички

На грядці виросли сунички.

Допоможем їй, малята,

Урожай рясний зібрати.

А щоб ягідки зривати,

Треба вміти рахувати.

Під одним кущем є 2,

3 ще бачу у траві,

В кошик вже поклала 5.

Встигли ви порахувать? 2 + 3 + 5 = 10

Біля ґанку три Тетянки,

Біля двору дві Федори,

Біля річки - три Марічки,

А на лузі дві Ганнусі.

Тих дівчаток ой багато!

Порахуйте їх, малята! 3 + 2 + 2 + 2=10

У лісочку на горбочку

3 тополі, 2 дубочки,

3 берізки, 2 кленочки.

Скільки, друзі, на горбочку

Всіх дерев росте в лісочку?

Як їх зручніше полічити? 3 + 2 + 2 + 2= 10

10 ялинок у лісі росли,

В школу на свято одну відвезли.

Скільки ялинок лишилося там?

Добре подумаєш, скажеш це сам. 10 —1=9

Пекла мама пиріжки.

Дала 10 Владі

І сказала: «Люба доню,

Віднеси їх бабі».

Поки Влада донесла,

То 6 штук їх з'їла.

Скільки ж вона пиріжків

Бабусі лишила? 10 — 6 = 4

Валя 10 яблук купила,

По дорозі 1 загубила.

Скільки принесе до хати,

Щоб гостей пригощати? 10 — 1 = 9

Васю, ти чому сердитий?

Слив не можу полічити.

10 мав. Одну я з'їв.

Скільки мамі залишив? 10 — 1 =9

10 хлопчиків завзято

Про щось сперечались,

Двох із них гукнула мати,

Скільки їх зосталось? 10 — 2 = 8

У малої Галини 10 ягід малини.

6 дала вона брату.

Що лишилось порахувати. 10 — 6 = 4

Біля річки на галявці

Знайшли моркву сірі зайці.

10 морквин це немало.

6 із них з'їли. Скільки стало? 10 — 6 = 4

Мав Сергійко 10 слив,

Ними друзів пригостив:

2 — Наталочці віддав,

3 одержав Ярослав. 10 — 2 — 3 — 2 = 3

І Тимку дісталось двійко.

Скільки сливок з'їв Сергійко?

І. Січовик

Гpa «Сороки і гнізда»

Сперечалися сороки,

Скрекотали на всі боки,

Скрекотали, знать хотіли,

Хто з них чорна, а хто біла,

І яка у кого латка,

І у кого краща хатка.

Хто її сховав найкраще,

Хто найбільше з всіх ледащо.

Сперечались і сварились,

Разів 5, мабуть, мирились.

І зійшлися всі на тому:

- Час летіти вже додому!

Ну ж бо, здогадайтесь, діти,

Куди кожній з них летіти?

(З'єднати приклад із відповіддю,

сороку з гніздом).

Гpa «Зайченята-стрибунята»

5*2=7 4*4=0

3*7=10 6*2=4

(Замість зірочок зайченята).

Зайченята-стрибунята

Хочуть, діти, з вами гратись.

Ось у прикладах на дошці

Стрибунята сіли.

Відгадайте, які знаки (цифри)

Собою закрили.

ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ

1.До однозначного числа дописати таку саму цифру. У скільки разів збільшилось число?

Відповідь. В 11 разів.

2. 60 аркушів книжки мають товщину 1 см. Яка товщина всіх аркушів книжки, якщо в ній 240 сторінок?

Відповідь. 2 см.

3.З одного міста в інше літак летить 1 год 20 хв, а назад — 80 хв. Як пояснити таку різницю?

Відповідь. 1 год 20 хв=80 хв.

4.Кришка стола має 4 кути. Скільки буде кутів на кришці, якщо один відпиляли?

Відповідь. 5 кутів.

5.Група туристів складається з 6 іноземців. Вони говорять тільки французькою мовою або англійською. З чоловіки говорять тільки англійською, 2 — тільки французькою. Скільки іноземців говорять двома мовами?

Відповідь. 1 чоловік.

6.Олена, Оля і Таня брали участь у бігові на 100 метрів. Олена добігла до фінішу на 2 с раніше Олі, а Оля на І с пізніше Тані. Хто прибіг раніше Та­ня чи Олена і на скільки секунд?

Відповідь. Олена прибігла

на 1 с раніше Тані.

7.До числа 9 справа і зліва дописати однакові цифри, щоб нове трьохзначне число ділилося на 7.

Відповідь. 595.

8.Лікар приписав Катрусі 3 таблетки, додавши, що кожну таблетку треба приймати через 20 хв. На який час дівчинці вистачить цих таблеток?

Відповідь. На 40 хв.

9.Пасажир таксі їхав у село. По дорозі він зустрів 5 вантажних і 3 легкових автомобілі. Скільки всього машин їхало в село?

Відповідь. 1 машина таксі.

10.Неуважний чоловік ліг спати о 7.00 вечора, по­передньо завівши будильник на 8.00 ранку. Скільки годин він буде спати?

Відповідь. 1 годину.

11.Старший брат іде від дому до школи 30 хв, а молодший — 40 хв. Через скільки хвилин старший брат дожене молодшого, якщо той вийшов на 5 хвилин раніше?

Відповідь. Через 15 хвилин.

12.По вертикальному стовпі висотою 6 м повзе равлик. За день він піднімається на 4 м, а за ніч опускається на 3 м. Скільки йому треба днів, щоб доповзти до вершини?

Відповідь. з дні.

13.Мурашка гостював у сусідньому мурашникові. Туди він ішов пішки, а назад їхав на гусені — їхав удвічі повільніше ніж йшов пішки. А іншу полови­ну шляху на коникові-стрибунцеві їхав у 5 раз швидше, ніж йшов пішки. На який шлях він витра­тив більше часу: в гості чи назад?

Відповідь. Коли повертався назад.

14.Сашко був у таборі з 15 липня по 7 серпня включно. Скільки днів Сашко був у таборі, якщо в липні 31 день

Відповідь. 24 дні.

15.Зверху на кромці круглого торта поставили 5 кремових квіточок на однаковій відстані одна від одної. Через усі пари квіточок зробили розрізи. Скільки всього вийшло шматочків торта?

Відповідь. 16 шматочків.

16.У сім'ї троє дітей: 2 хлопчики і дівчинка. Їх імена починаються буквами А, Б, Г. Серед А і В є початкова буква імені одного хлопчика. Серед В і Г є початкова буква імені одного хлопчика. З якої букви починається ім'я дівчинки?

Відповідь. З букви В.

17.Скільки всього двозначних чисел?

Відповідь. 90.

18. Із міста в село, відстань між якими 32 км, виїхав велосипедист зі швидкістю 12 км/год. Із села в місто одночасно з ним вийшов пішохід зі швидкістю 4 км/год. Хто з них буде далі від міста через дві години?

Відповідь. Вони будуть на однаковій відстані.

19.Мишко був на рибалці. До річки він ішов пішки, а назад їхав на велосипеді. На весь шлях він витратив 40 хвилин. Іншого разу він до річки і на­зад їхав на велосипеді і витратив 20 хвилин. Скільки часу треба, щоб пройти весь шлях пішки?

Відповідь. 1 годину.

20.Геологи знайшли сім каменів, вага яких: 1 кг, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кг. Ці камені розклали в сумки (чо­тири) так, що вага всіх сумок стала однакова. Яка вага однієї сумки?

Відповідь. 7 кг.

21.Три курки за три дні знесли три яйця. Скільки яєць знесуть 12 курок за 12 днів, якщо вони будуть нести однакову кількість яєць за однаковий відрізок часу?

Відповідь. 48 яєць.

22.Петро сказав друзям: «Позавчора мені було 9 років, а в наступному році мені виповниться 11 років. Якого числа народився Петрик?

Відповідь. 31 грудня.

23.Вінні-Пухові подарували в день народження діжечку з медом, масою 7 кг. Коли він з'їв полови­ну меду, то діжка з залишками меду стала важити 4 кг. Скільки кілограмів меду в діжечці?

Відповідь. 6 кг.

24.Було 9 аркушів паперу. Деякі з них розрізали на три частини. Всього стало 15 частин. Скільки аркушів паперу порізали?

Відповідь. З аркуші.

25.Турист проходить 6 км за 1 годину. Скільки метрів він проходить за 1 хвилину?

Відповідь. 100 м/хв.

26.Три однакових кавуни треба розділити між 4 дітьми. Як це зробити, виконавши найменше чис­ло розрізів?

Відповідь. 4 розрізи.

27.Малюк може з'їсти 600 г варення за 6 хв., а Карлсон у 2 рази швидше. За який час вони з'їдять це варення разом?

Відповідь. 2 хвилини.

28.Аркуш зігнули навпіл. Отриманий аркуш па­перу ще раз зігнули навпіл. Таке згинання викона­ли 6 разів. Розрівнявши аркуш паперу, його розрізали по місцях згину. Скільки всього вийшло аркушів?

Відповідь. 64 аркуші.

29. Ілля Муромець, Добриня Микитович, Олексій Попович вступили в бій з декількома велитнями. Кожен велетень отримав по три удари і втік. Більше всіх наніс ударів Ілля Муромець — 7, менше всього Олексій Попович — 3. Скільки всього було ве­летнів?

Відповідь. 5 велетнів.

30.Вік дідуся записується трьохзначним наймен­шим числом, яке записується різними цифрами. Скільки років дідусеві?

Відповідь. 102 роки.

31.В селі Простоквашино на лавочці перед бу­динком сидять дядько Федір, кіт Матроскін, пес Шарик, поштар Печкін. Якщо Шарик, який сидить крайнім зліва, сяде між Матроскіним і Федором, то Федір буде крайнім зліва. Хто де сидить?

Відповідь. Шарик, Федір, Матроскін, Печкин.

32. Накреслити два відрізки так, щоб один був довше другого на 2 см, а разом був би відрізок 14 см. Яка довжина відрізків?

Відповідь. 8 см, 6 см.

33. У скільки разів швидше рухається кінець хви­линної стрілки ніж годинної?

Відповідь. У 12 разів.

34.Вчителька принесла в клас 111 зошитів і розда­ла їх порівну учням. Учнів у класі не менше 20 і не більше 40. Скільки дітей у класі?

Відповідь. 37 учнів.

35.Із книжки випало декілька аркушів. Перша сторінка випавших аркушів має номер 213, а остан­ня 313. Скільки аркушів випало з книжки?

Відповідь. 50 аркушів.

36.В записі 4x12+18:6x3 постав дужки так, щоб вийшло 50.

Відповідь. 4х12++18: (6+3).

37.Число яблук в корзині двозначне. Яблука можна розділити порівну між 2, 3 або 5 дітьми, але не можна розділити порівну між чотирма дітьми. Скільки яблук в корзині?

Відповідь. 30 яблук.

38.Коля, Сашко і Олексій були на рибалці. Ко­жен з них зловив різну кількість риби. Сашко і Ко­ля разом зловили 6 риб. Олексій і Коля 4 риби. Скільки риб зловив Олексій?

Відповідь. 4 риби.

39.Як за допомогою п'яти цифр 5 і знаків дій за­писати число 100.

Відповідь. 5x5x5-5x5.

40.Мауглі попрохав 5 мавп принести йому горіхів. Мавпи набрали горіхів порівну і понесли Мауглі. По дорозі вони посварились і кожна мавпа кинула в іншу по горіхові. Нарешті вони принесли горіхів удвічі менше, ніж зібрати. Скільки горіхів отримав Мауглі.

Відповідь. 20 горіхів.

41. Три однакових карасі важче, ніж 4 однакових окуні. Що важче : 4 карасі чи 5 окунів.

Відповідь. 4 карасі важче.

42. Маємо 3 ключі від 3 валіз з різними замками. Чи досить 3 спроб щоб підібрати ключі від валіз?

Відповідь. Досить.

43.Дідусь Миколи святкує кожен свій день на­родження. В 1988 році він відсвяткував 17-й раз день свого народження. Коли народився дідусь?

Відповідь. 29 лютого 1920 року.

44.Між деякими цифрами 123456789 пос­тав знаки додавання щоб вийшло 99.

Відповідь. 1+2+3+4+5+67+8+9.

45. Годинник за кожну добу іде вперед на 3 хви­лини. Годинник поставили точно. Через який час стрілки годинника будуть показувати точний час?

Відповідь. Через 240 суток.

46. Колесо має 10 спиць. Скільки проміжків між спицями?

Відповідь. 10 проміжків.

47. Микола, Василь і Борис грали в шашки. Ко­жен з них зіграв всього 2 партії. Скільки всього партій було зіграно?

Відповідь. 3 партії.

48. Написати число 100 за допомогою п'яти оди­ниць і знаків дій.

Відповідь. 111-11.

Старовинні одиниці довжини

Лікоть — довжина руки до і плеча.

П'ядь — відстань між кінцями розтягнутих пальців руки великого і вказівного.

Сажень — відстань між кінця­ми середніх пальців рук, розве­дених у різні боки на рівні пле­чей.

Вершок — довжина вказівного пальця.

Дюйм — ширина; великого пальця (або мізинця дитини). Фут — довжина стопи.

Ярд — довжина меча.

Верста (миля) — це тисяча подвійних кроків.

1 верста (миля) = 500 саженям = 1500 ліктям = 3500 футам=1 км 600 м

1 морська миля = 1 км 850 м

1 сажень =3 лікті = 48 вершків = 7 футів = 84 дюйми = 2 м 13 см 36 мм

1 ярд = 3 фути = 91 см 44 мм

1 фут =12 дюймів '= 30 см 48 мм

1 п'ядь = 4 вершки = 17 см 78 мм

1 дюйм = 2 см 5 мм

1 вершок = дюйма = 4 см 45 мм

1 лікоть = 16 вершків = 71 см 12 мм

1 пуд = 40 фунтів =16 кг 380 г

1 фунт = 409 г

1 унція 28 г

Одиниці довжини:

1 см = 10 мм

1 дм = 10 см = 100 мм

1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм

1 км = 1000 м"

Одиниці маси:

1 кг =1000 г

1 ц = 100 кг

1 т = 10 ц = 1000 кг

Одиниці часу:

1 хв = 60 с

1 год = 60 хв

1 рік = 365 (366) діб

1 доба = 24 год

1 місяць = 30 (31) діб; (лютий — 28 або 29 діб)

1 рік = 12 міс.

1 ст. = 100 р.

Протилежні сторони прямокутника рівні.

а

b b

a

Суму довжин сторін многокутника називають периметром.

а) для прямокутника

а

b

1) Р=а+а+ b+ b

2) Р=2∙а+2∙ b

3) P=(а+ b) ∙ 2

б) для трикутника Р= а+ b + с

а b

с

Довідкове бюро школяра

Ціна — скільки коштує певна річ.

Вартість — скільки коштує вся по­купка.

Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість.

Щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість.

Щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну.

Ціна Кількість Вартість Розв'язок

5к. 3 шт. ? 5x3 = 15 (к.)

5к. ? шт. 15к. 15: 5= 3(піт.)

?к. 3 шт. 15к. 15:5=3(к.)

Швидкість дорівнює відстані, поділеній на час.

Відстань дорівнює швидкості, пом­ноженій на час.

Час дорівнює відстані, поділеній на швидкість.

Швидкість Час Відстань Розв'язок

60 км/год 2 год ? 60∙2=120 (км)

60 км/год ? год 120 км 120:60=2(год)

? км/год 2 год 120 км 120:2=60(км/год).

Квадрат із стороною 1 см назива­ють квадратним сантиметром (кв.см або см2).

Щоб обчислити площу прямокут­ника, треба довжину помножити на ширину.

S= а ∙ b (cm2)

Одиниці площі:

1 см2 = 100 мм2

1 м2 = 100 дм2 = 10000 см2

1 дм2 = 100 см2

1 м2 = 100 дм2

1 га = 100 ар

1 ар = 100 м2

1 км2 = 1000000 м2

1 км2 = 100 га

Геометричний матеріал.

1) ∙ - точка

2) - лінія

3) А В – відрізок

4) А В - чотирикутник

С D

В - трикутник

5)

А С

а) гострокутний, тупокутний, прямокутний;

б) різносторонній, рівнобедрений, рівносторонній.

Кут — це фігура, утворена двома променями (півпрямими, що вихо­дять з однієї точки).

Спільний початок променів назива­ють вершиною кута, а самі промені — сторонами кута,

а) гострий тупий прямий

7) Ламані лінії.

Щоб знайти довжину ламаної лінії, треба визначити довжину кожного відрізка і додати одержані числа.

незамкнена замкнена

8) - крива лінія 9) – багатокутник

Л І Т Е Р А Т У Р А

 1. Основні технічні характеристики форм цифр для використання в загальноосвітніх навчальних закладах України. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2003 р., Протокол №8/2-19.

 2. Друзь Б.Т. Математична мозаїка. К.: Веселка, 1991.

 3. Бородата Л.В. Кмітливі математики. К.: ЕКОН, 1992.

 4. Друзь Б.Т. Творчі вправи з математики для початкових класів. К.: Радянська школа, 1988.

 5. Соломонюк О., Сергєєва В. Математичний марафон // Початкова освіта. – 2002 - № 33 (177). – с. 6-7.

 6. Козлітіна І.М. Свято першого десятка//Розкажіть онуку. – 2009. - № 13-14. – с. 66-84.

 7. Козлітіна І.М. Свято першого десятка//Розкажіть онуку. – 2009. - № 15-16. – с. 50-66.

 8. Блізнякова О.А. Цікавий урок (збірник вправ)// Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2004 - №1. - с. 9-17.

 9. Будна Н.О., Козуб О.В. Величини (довідникове бюро школяра)//Розкажіть онуку. – 2003. - № 3. – с. 9.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.