• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Церковне життя та братський рух Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

Церковне життя та братський рух Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

Опис документу:
Церковне життя та братський рух Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

(Історія України 8 клас)

Тема: Церковне життя та братський рух Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

Мета: сформувати уявлення учнів про релігійні організації — братства; охарактеризувати становище православної церкви, особливості реформаційних рухів в українських землях; оцінити діяльність єзуїтів і православних братств; Ознайомити учнів з процесом утворення Берестейської церковної унії; охарактеризувати особливості становища православної церкви; пояснити причини та наслідки утворення греко-католицької церкви; давати характеристику особливостям становища православної церкви; пояснювати причини та наслідки утворення греко-католицької церкви.

Обладнання: підручник «Історія України. 8 клас» В.С. Власов, 2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія України. 8 клас»

Тип уроку: комбінований.;

Основні терміни та поняття: «православна церква», «католицька церква», «Реформація», «Контрреформація», «протестантизм», «соцініанство», «унія», «криза», «православна церква», «католицька церква», «Берестейська унія», «полемічна література».

Основні дати:

1556-1561рр.- створення Пересопницького євангелія.

1582 р. – запровадження в Речі Посполитій нового – григоріанського – календаря.

1586р. - затвердження статуту Львівського братства антіохійським патріархом Йоакимом.

1586 р. – заснування у Львові Успенського братства та братської школи.

1588-1616 рр. – діяльність письменника, культурного та громадського діяча Івана Вишенського

1591 р. – видання друкарнею Львівського братства «Адельфотеса» - підручника церковнослов’янської та грецької мови.

1596 р. – православний та уніатський собори в Бресті. Ухвала уніатського собору про утворення греко – католицької церкви.

Історичні особистості: Герасим Смотрицький, Іван Вишенський, Іпатій Потій, Кирило Терлецький

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  • визначати особливості реформаційного та контрреформаційного руху в українських землях;

  • характеризувати діяльність православних братств;

  • оцінювати діяльність єзуїтів на українських землях;

  • пояснювати, що у становищі православної церкви наприкінці XVІ ст.. стало передумовою Берестейської унії.

  • описувати перебіг подій церковних соборів у Бересті 1596 р.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація знань

Бесіда

1. Назвіть час та місце укладання Люблінської унії.

2. Покажіть на карті землі, які ввійшли до складу Речі Посполитої.

3. Назвіть позитивні та негативні наслідки Люблінської унії для українських земель.

4. Поясніть поняття «Люблінська унія».

5. Які дві гілки утворилися у християнській церкві в 1054 р.?

6. До якої з цих двох гілок християнства належала Українська церква?

7. Як змінилося становище Української православної церкви після Люблінської унії?

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Становище православної церкви після укладення Люблінської унії суттєво погіршилось, через що поширювався процес переходу українського населення в католицизм. У 80-х роках ХІІІ ст. з’являються й активно поширюються громадські організації православного міщанства -церковні братства.

IV. Вивчення нового матеріалу

У 1054 р. християнство остаточно розкололося на західне і східне. Утворилася римсько-католицька церква на території Рима, яку очолював Папа римський, та греко-православна з центром у Константинополі, яку очолював Константинопольський патріарх. Між двома гілками точилася постійна боротьба. У 1439 р. Флорентійська унія оголосила про об’єднання Західної і Східної церков, яку здійснити не вдалося.

Православні братства

В Україні наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. розгорнулася боротьба між католицизмом і православ’ям. На Україні засновувалися єзуїтські школи та колегіуми. Вони сприяли поширенню освіти в Україні.

Робота над поняттями

Єзуїти - члени католицького чернечого ордену «Товариство Ісуса», що було створене для зміцнення католицької віри і влади Папи римського.

На захист православ’я у 80-х роках XV ст. на українських землях з’являються й активно поширюються громадські організації православного міщанства — братства.

Робота в групах

• 1-а група. На основі тексту підручника (С.24) з’ясуйте час виникнення

братств.

• 2-а група. На основі тексту підручника (С.24) з’ясуйте склад братств.

• 3-я група. На основі тексту підручника (С.24-25)з’ясуйте задачі братств.

Орієнтуючись на відповіді учнів, учитель дає визначення поняттю:

Братства — національно-релігійні громадські об’єднання міщан при православних церквах, які стали на захист православ’я. Вони протистояли

наступу католицизму та уніатства, національному гнобленню. Існували до

початку XVIII ст.

Робота з текстом підручника

Прочитайте текст у підручнику С.22 та С.26 і виконайте такі завдання.

1. Визначте причини виникнення Реформації та Контрреформації.

2. Визначення нових понять занесіть до зошита.

Учитель заслуховує 2–3 учнів та робить висновок.

У житті держави підвищувалася роль шляхти, яка прагнула до влади і розширення своїх землеволодінь, але найбільше земель мала церква. Це сприяло поширенню реформаційних ідей в Україні, соцініанства.

Робота над поняттями

Реформація - рух, спрямований на реформування церкви. Це значне явище в європейській і світовій історії, пов’язане з виникненням у XVI ст. нових християнських вчень, відходом від католицизму частини віруючих.

Соцініанство - одна із течій протестантизму, яка виникає в XVI ст., назва якої походить від імені основного теоретика Фавста Соціна.

Соцініанство

• Визнавали тільки Бога-Отця;

• заперечували ікони і всі обряди;

• виступали проти воєн і смертної кари;

• проголошували свободу думок і переконань;

• займалися відкриттям шкіл, друкарень, поширювали літературу;

• було поширене на Волині, Поділлі, в Києві, Житомирі

Робота в групах

• 1-а група. На основі тексту підручника (С.28-29) з’ясувати становище православної церкви наприкінці XVI ст..

• 2-а група. На основі тексту підручника (С.31) з’ясувати, як відбувалися церковні собори в Бересті.

• 3-я група. На основі тексту підручника (С.32-33) з’ясувати основні умови, на яких укладалася дана унія.

Учитель підбиває підсумок «наслідки підписання Берестейської унії».

1. Утворення ГКЦ призупинило процес поширення католицизму та ополячення в українських земля.

2. ГКЦ відіграла чималу роль у збереженні української православної обрядовості, мови, культури.

3. Справжньої рівності православ’я з католицькою церквою ГКЦ не досягла.

4. Прийняття унії призвело до розколу національної єдності українців.

Захист православ’я стане в подальшому важливим гаслом національно-визвольної боротьби наприкінці XVI — в середині XVII ст.

5. Численні католицькі ордени розгорнули місіонерську діяльність в українських землях.

6. Унія завдала удару реформаційному рухові в українських землях.

V. Закріплення знань учнів.

Бліцопитування

1) Як називають дослідники XVI ст. в історії української православної церкви?

2) Як впливало на розвиток православної церкви право патронату?

3) Як поширення протестантизму в Україні вплинуло на проникнення сюди католицизму?

4) Коли було видано Пересопницьке Євангеліє?

5) Що таке братство?

6) У чому полягало право ставропігії Львівського братства?

7) Як ставилася україно-білоруська знать до можливості об’єднання католицької і православної церков?

8) Коли було укладено Берестейську церковну унію?

9) Що таке полемічна література?

10) Назвіть імена найвідоміших православних письменників-полемістів.

Завдання

У протистоянні, яке виникло між православними та греко-католиками після укладання Берестейської унії, протестантські громади одразу стали допомагати православній церкві. Чим, на вашу думку, це було обумовлене? Яким засобом боротьби з католицькою церквою протестанти могли навчити православних?

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §3-4

2. Письмово С.33 п.3

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!