Чарівний світ східної поезії. Творчість Рудакі та Гафіза.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № ______

Тема. Чарівний світ східної поезії. Творчість Рудакі та Гафіза.

Мета: поглибити знання учнів про східну поезію; ознайомити їх із творчістю Рудакі та Гафіза; допомогти засвоїти поняття «бейт», «газель» як жанри східної поезії; сприяти вихован­ню оптимістичного світогляду школярів, допомогти підліткам у вирішенні морально- етичних проблем.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Література Сходу схожа на коштовний камінь, який міниться-сяє від блиску сонячного проміння. Виплекана душею східних філософів, вона проросла із самого серця дивовижною трояндою, красою якої милуються люди протягом багатьох століть.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Основоположником усіх іраномовних літератур вважається Рудакі. Його велика поетична спадщина вирізняється глибиною філософської думки, гуманізмом, просто­тою і художністю поетичних образів. Що ж відомо про цього поета?

2. Повідомлення про життя і творчість Рудакі.

Абу-Абулло (Абульхасан) Рудакі (бл. 860—941 рр.) народився в селищі Рудак (це північ сучасного Таджикистану). Саме там минули його дитячі роки. Хлопчик вражав дорослих незвичайними музичними та поетичними здібностями і феноме­нальною пам’яттю. Відомо, що у вісім років Рудакі знав напам’ять увесь Коран. Його вірші співали бродячі музиканти, що й донесли славу про юного поета аж до столи­ці держави — Бухари. Юнака, який саме досяг повноліття, запросили до Бухари, де він став придворним поетом і завдяки своїй незвичайній обдарованості здобув титул «султана поетів».

Рудакі став радником шаха Насіра II, розумного й освіченого правителя. При його дворі поети мали великі блага, права й привілеї. Але після смерті шаха його життя змінилося. Новий володар, жорстокий та деспотичний, осліпив Рудакі й відправив його жебракувати по світу.

Творчість Рудакі — «золота сторінка» літератури СходуІз великими труднощами поет дістався до свого селища, де й помер. Навіть після смерті він був настільки шанованою людиною, що проїжджаючи верхи повз його могилу, люди спішувалися і йшли поряд із конем на знак поваги до покійного.

Творчість Рудакі називають «золотою сторінкою» літератури Сходу. Він писав у різних формах, властивих східній поезії — бейти, газелі, рубаї,— намагався проникнути в сутність явищ. Це було новим віянням у літературі того часу.

3. Робота зі словником літературознавчих термінів.

Бейт (араб.) — у тюркомовній, перській та арабській поезіях — двовірш, в якому міститься певна закінчена думка; може бути римованим і неримованим.

Газель (араб.) — ліричний вірш, що складається не менш як із трьох, але не більш як із 12 бейтів, пов’язаних наскрізною римою кожного другого рядка. Основний зміст — любов, туга закоханого, філософські медитації.

4. Виразне читання учнями віршів Рудакі.

5. Евристична бесіда за прочитаним.

— Які жанри притаманні творчості Рудакі? (Бейти, газелі, рубаї.)

Жанри творів Рудакі — Які провідні теми поезій Рудакі? (У його віршах — гімни красі природи, ко­ханій, коханню, радощам життя, філософські роздуми про людину та її існування.)

— Які моральні цінності прославляє автор? (Людина повинна мати добре ім’я, бути благородною, порядною, стриманою, доброю до інших.)

6. Слово вчителя.

Ще один поет, із творчістю якого ми ознайомимося,— Гафіз. Його твори були надзвичайно популярними серед перськомовних народів, і навіть час не зміг зашко­дити любові читачів до цих ліричних поезій.

7. Повідомлення про поета Гафіза.

Гафіз (повне ім’я — Ходжа Могаммед Шемс ед Дін Гафіз Ширазі) (бл. 1325—1389 або 1390 рр.) народився в іранському місті Ширазі. Його ім’я овіяне легендами, відо­мостей про життя поета дуже мало.

Перекази свідчать, що він добре знав Коран, мусульманське право. Це була визначна і вражаюча риса, зафіксована в його імені («Гафіз» означає «той, що збері­гає у пам’яті»). Слава прийшла до нього за життя. Своїх творів поет ніколи не зби­рав. Це зробили після його смерті один із шанувальників та його шкільний товариш.

Збірник творів Гафіза налічував 693 поезії й називався «диван» (збірка творів, укладених у певному порядку). Цікаво, що в поезіях Гафіза відобразилися конкрет­ні факти його життя, але реальне поєднувалося з містичним його тлумаченням. Біль­шість віршів Гафіза стали народними піснями.

На Сході існує легенда про те, що якось поет пристав до гурту людей, котрі не знали його в обличчя, і почав критикувати перед ними самого себе. Усе закінчилося тим, що шанувальники творчості поета побили Гафіза за цю критику.

Перші відомості про Гафіза з’явилися в Європі через чотири століття після його смерті. У 1667 році побачила світ перша газель поета в перекладі латинською мовою.

Українською мовою вперше його твори почав перекладати наприкінці минулого століт­тя всесвітньо відомий сходознавець, академік А. Кримський.

8. Виразне читання учнями поезій Гафіза.

9. Бесіда за прочитаним.

— В якому жанрі написані вірші Гафіза? (Газель.)

— Які основні теми його поезій? (Кохання, роздуми про життя, радощі життя, прагнення пізнати сенс буття.)

— Який загальний настрій поезій? (У поезіях Гафіза поєднуються різні настрої: він виступає то мрійником, то скептиком. Мотиви уславлення в його творах співісну­ють із бунтарськими, з філософськими роздумами.)

— Яку особливість поезій Гафіза ви помітили? (У своїх віршах автор не ховається за умовною особистістю ліричного героя. У творах підкреслюється, що йдеться про по­чуття самого автора. Тому майже в усіх поезіях є звертання до самого себе («Гафізе»).)

— Проаналізуйте будову газелей і знайдіть особливість, притаманну творчості поета. (Це ліричні вірші. В останньому бейті газелей Гафіза міститься філософський висновок-узагальнення, виражений в афористичній формі.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підсумкова бесіда.

— Які форми східної поезії є найпоширенішими? (Бейти, газелі, рубаї.)

— Дайте визначення цим формам.

— Які теми є характерними для творчості Рудакі та Гафіза? (Теми кохання, ра­дощів буття, філософських роздумів про життя.)

— Який загальний настрій поезій? (Різний, але переважно оптимістичний. Це свідчить про вміння авторів попри всі негаразди бачити радість життя, красу приро­ди і людських стосунків та прославляти їх.)

2. Заключне слово вчителя.

Перегорнуто ще одну сторінку чарівного світу лірики східних поетів. Ця поезія нагадує дивні казки Шахерезади, які завжди цікаво слухати, бо душа відпочиває, сповнюється світлом, оптимізмом, радістю.

Можливо, у цьому й полягає секрет нетлінності творчого набутку східних му­дреців.

Слід зазначити, що жанрові форми східної поезії, зокрема газелі, зустрічаються у творчості Й.В. Ґете, українських поетів І. Франка, Д. Павличка та інших.

Перекладали поезію народів Сходу, крім уже названих А. Кримського та В. Ми­сика, М. Бажан, П. Тичина, Л. Дмитерко, Л. Первомайський.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися доконтрольної роботи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!