Бюджет - фінансовий план держави

Опис документу:
Засідання гуртка "Фінансист" у формі семінару-конференції на тему: "Бюджет - фінансовий план держави". Мета: розкрити значення та роль бюджету держави, його сутність та призначення; ознайомити гуртківців з основними засадами бюджетного устрою нашої держави.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Засідання №6 Гурток “ Фінансист ” ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової” Керівник гуртка викладач Майданю...
Слайд № 1

Засідання №6 Гурток “ Фінансист ” ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової” Керівник гуртка викладач Майданюк О. В. 2019

Семінар-конференція на тему “ Бюджет – фінансовий план держави ” Мета: розкрити значення та роль бюджету держави, його сутність та призначення; озн...
Слайд № 2

Семінар-конференція на тему “ Бюджет – фінансовий план держави ” Мета: розкрити значення та роль бюджету держави, його сутність та призначення; ознайомити студентів з основними засадами бюджетного устрою нашої держави.

План засідання гуртка Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджетний устрій та бюджетна політика. Склад і структура бюджетної системи Укр...
Слайд № 3

План засідання гуртка Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджетний устрій та бюджетна політика. Склад і структура бюджетної системи України. Доходи державного бюджету. Видатки державного бюджету.

Сутність , призначення та роль бюджету держави ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”
Слайд № 4

Сутність , призначення та роль бюджету держави ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”

Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюют...
Слайд № 5

Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Сам термін «бюджет» набув розповсюдження у офіційних документах лише на початку XIX ст., його буквальний переклад означає «шкіряний мішок», «шкіряний гаманець».

Виникнення бюджету держави обумовлюється наступними причинами: існуванням товарно-грошових відносин; функціонуванням держави; потребами розширеного...
Слайд № 6

Виникнення бюджету держави обумовлюється наступними причинами: існуванням товарно-грошових відносин; функціонуванням держави; потребами розширеного відтворення та забезпеченням соціальних гарантій.

За економічним змістом За формою прояву За матеріальним змістом Система фінансових відносин між державою, з одного боку, та суб'єктами підприємниць...
Слайд № 7

За економічним змістом За формою прояву За матеріальним змістом Система фінансових відносин між державою, з одного боку, та суб'єктами підприємницької діяльності й домогосподарствами, з іншого, з приводу формування та використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою покладених на неї функцій і завдань. Основний фінансовий план держави Грошовий фонд держави, який перебуває у постійному русі: щоденно до нього зараховують надходження і здійснюють операції з витрат.

Ознаки бюджету 1 2 3 4 Історичність Юридичний характер Плановість Термін дії Бюджет як категорія склався історично, мав свої специфічні риси зародж...
Слайд № 8

Ознаки бюджету 1 2 3 4 Історичність Юридичний характер Плановість Термін дії Бюджет як категорія склався історично, мав свої специфічні риси зародження в різних країнах, вони проявляються і в сучасних умовах Основою функціонування бюджету є його плановий характер Бюджет має силу нормативного акта Бюджет складається і функціонує протягом певного терміну

Функції бюджету Розподільча Проявляється через формування і використання централізованих грошових коштів для здійснення завдань держави та муніципа...
Слайд № 9

Функції бюджету Розподільча Проявляється через формування і використання централізованих грошових коштів для здійснення завдань держави та муніципальних утворень. Контролююча Забезпечення існування держави Відбиває економічні процеси, що відбуваються у всіх структурних ланках економіки, її об'єктом є рух бюджетних ресурсів, які відображаються у відповідних показниках бюджетних надходжень і витратних призначень. Дозволяє створити матеріально-фінансову базу існування держави на основі формування доходних статей бюджету.

Роль бюджету держави Правова Політична Соціально-економічна Бюджет затверджується законом, яким на органи виконавчої влади покладається обов'язок м...
Слайд № 10

Роль бюджету держави Правова Політична Соціально-економічна Бюджет затверджується законом, яким на органи виконавчої влади покладається обов'язок мобілізувати певну суму коштів і витратити ці кошти на відповідні видатки Законодавчий орган за своїм волевиявленням затверджує обсяг доходів і видатків бюджету на плановий рік і цим ставить уряд під свій контроль Держава використовує бюджет для здійснення територіального та міжгалузевого розподілу та перерозподілу ВВП з метою удосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню

Фактори впливу на бюджет Економічні Валовий внутрішній продукт (ВВП) Національний дохід (НД) Економічне зростання (спад) виробництва Продуктивність...
Слайд № 11

Фактори впливу на бюджет Економічні Валовий внутрішній продукт (ВВП) Національний дохід (НД) Економічне зростання (спад) виробництва Продуктивність суспільної праці Співвідношення в розвитку підприємств, які виготовляють продукцію споживання і розвитку Розвиток важливих галузей науки і техніки Фінансова політика

Соціальні Обсяг та рівень заробітної плати різних категорій працівників Розмір споживчого кошика Товарообіг державної та комерційної торгівлі Мереж...
Слайд № 12

Соціальні Обсяг та рівень заробітної плати різних категорій працівників Розмір споживчого кошика Товарообіг державної та комерційної торгівлі Мережа лікарень, поліклінік, тощо Мережа дошкільних, шкільних закладів, вузів

Політичні Забезпечення обороноздатності країни Підтримання внутрішнього правопорядку Раціональна організація управління державою Ефективна діяльніс...
Слайд № 13

Політичні Забезпечення обороноздатності країни Підтримання внутрішнього правопорядку Раціональна організація управління державою Ефективна діяльність законодавчої та виконавчої влади

Отже, бюджет як фінансовий план є розписом доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої та представницької влади у вигляді...
Слайд № 14

Отже, бюджет як фінансовий план є розписом доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої та представницької влади у вигляді закону.

Дякую за увагу!
Слайд № 15

Дякую за увагу!

Бюджетний устрій та бюджетна політика ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”
Слайд № 16

Бюджетний устрій та бюджетна політика ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”

Бюджетний кодекс України регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та контрол...
Слайд № 17

Бюджетний кодекс України регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та контроль за додержанням бюджетного законодавства. 

Крім Бюджетного кодексу, бюджетне законодавство складається з : - Конституції України; - ЗУ «Про державний бюджет»; - рішень про місцевий бюджет; -...
Слайд № 18

Крім Бюджетного кодексу, бюджетне законодавство складається з : - Конституції України; - ЗУ «Про державний бюджет»; - рішень про місцевий бюджет; - рішень місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування; - інших нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини.

Бюджетний устрій Характеризує, яким чином побудована бюджетна система, тобто це організація вертикальної структури побудови бюджету держави за рівн...
Слайд № 19

Бюджетний устрій Характеризує, яким чином побудована бюджетна система, тобто це організація вертикальної структури побудови бюджету держави за рівнями влади Визначення видів бюджетів Установлення принципів побудови бюджетної системи Організація взаємовідносин між бюджетами різних рівнів Розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи

Бюджетна політика Відображається в статтях доходів і видатків бюджету, у джерелах їх формування і напрямах використання Виявляється у формах і мето...
Слайд № 20

Бюджетна політика Відображається в статтях доходів і видатків бюджету, у джерелах їх формування і напрямах використання Виявляється у формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їх використанні на державні потреби

Бюджетна політика це сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку. Осн...
Слайд № 21

Бюджетна політика це сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку. Основною метою бюджетної політики є: оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями економіки, соціальними групами населення, територіями. Бюджетна стратегія Бюджетна тактика (довготривалий курс бюджетної політики, розрахований на перспективу, що передбачає вирішення глобальних завдань, визначених економічною стратегією) (спрямована на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства шляхом своєчасної зміни способів організації бюджетних взаємовідносин, переорієнтацію бюджетного механізму, перерозподілу фінансових ресурсів)

Завдання бюджетної політики Постійне сприяння розвитку виробництва, підтримання підприємницької активності, підвищення рівня зайнятості населення М...
Слайд № 22

Завдання бюджетної політики Постійне сприяння розвитку виробництва, підтримання підприємницької активності, підвищення рівня зайнятості населення Мобілізація і використання бюджетних ресурсів для забезпечення соціальних гарантій Вплив за допомогою бюджетного механізму на раціональне використання природних ресурсів, заборону технологій, що несуть загрозу здоров'ю людини.

Напрями бюджетної політики на сучасному етапі трансформація бюджетних ресурсів у чинник ефективного, соціально орієнтованого економічного зростання...
Слайд № 23

Напрями бюджетної політики на сучасному етапі трансформація бюджетних ресурсів у чинник ефективного, соціально орієнтованого економічного зростання, забезпечення переорієнтації бюджетного механізму, перетворення його в ефективний інструмент соціально-економічної стратегії; зміцнення фінансів суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та домашніх господарств; зниження податкового тиску, посилення захисту платників податків, максимальне спрощення процедури оподаткування, запровадження податкових стимулів інноваційної діяльності та накопичення капіталу; модернізація та інформатизація системи освіти; забезпечення доступної та якісної медицини.

Дякую за увагу!
Слайд № 24

Дякую за увагу!

Склад і структура бюджетної системи України ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”
Слайд № 25

Склад і структура бюджетної системи України ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”

Бюджетна система України – це сукупність державного бюджету й місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адмін...
Слайд № 26

Бюджетна система України – це сукупність державного бюджету й місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Слайд № 27

Принципи побудови бюджетної системи принцип єдності бюджетної системи України 2) принцип збалансованості 3) принцип самостійності 4) принцип повнот...
Слайд № 28

Принципи побудови бюджетної системи принцип єдності бюджетної системи України 2) принцип збалансованості 3) принцип самостійності 4) принцип повноти 5) принцип обґрунтованості

6) принцип ефективності та результативності 7) принцип субсидіарності 8) принцип цільового використання бюджетних коштів 9) принцип справедливості ...
Слайд № 29

6) принцип ефективності та результативності 7) принцип субсидіарності 8) принцип цільового використання бюджетних коштів 9) принцип справедливості і неупередженості 10) принцип публічності та прозорості

Дякую за увагу!
Слайд № 30

Дякую за увагу!

Доходи державного бюджету ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”
Слайд № 31

Доходи державного бюджету ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”

Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні д...
Слайд № 32

Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів.

Доходи Державного бюджету Податкові надходження Трансферти, гранти, дарунки Доходи від операцій з капіталом Неподаткові надходження
Слайд № 33

Доходи Державного бюджету Податкові надходження Трансферти, гранти, дарунки Доходи від операцій з капіталом Неподаткові надходження

Класифікація доходів Державного бюджету
Слайд № 34

Класифікація доходів Державного бюджету

Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і терм...
Слайд № 35

Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ Податок на прибуток підприємств; Податок на доходи фізичних осіб; Податок на додану вартість (ПДВ); Акцизний податок; Екологі...
Слайд № 36

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ Податок на прибуток підприємств; Податок на доходи фізичних осіб; Податок на додану вартість (ПДВ); Акцизний податок; Екологічний податок; Рентна плата; Податок на майно; Спеціальні податкові режими.

Доходи від власності та підприємницької діяльності: надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України; рентна п...
Слайд № 37

Доходи від власності та підприємницької діяльності: надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України; рентна плата. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу: плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна; державне мито; митні збори. Надходження від штрафів та фінансових санкцій. Власні надходження бюджетних установ. Інші неподаткові надходження: надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності; надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань тощо. НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних а...
Слайд № 38

надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів. ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Офіційні трансферти (франц. transfert від лат. transfero - переношу, переміщую) означають виділення бюджетам нижчого територіального рівня грошових...
Слайд № 39

Офіційні трансферти (франц. transfert від лат. transfero - переношу, переміщую) означають виділення бюджетам нижчого територіального рівня грошових на коштів з фонду фінансової підтримки місцевого самоврядування на нормативній основі. Бюджетний кодекс України передбачає застосування системи міжбюджетних трансфертів — коштів, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Основна роль трансфертів полягає у вирішенні проблеми вертикальної незбалансованості окремих бюджетів, яка виникає внаслідок невідповідності між відповідальністю за фінансування видатків та можливостями збору податків на місцевому рівні.  ТРАНСФЕРТИ

Бюджетним кодексом України передбачається використання таких видів трансфертів: Міжбюджетний трансферт у формі дотації вирівнювання - передача грош...
Слайд № 40

Бюджетним кодексом України передбачається використання таких видів трансфертів: Міжбюджетний трансферт у формі дотації вирівнювання - передача грошових коштів з метою вирівнювання доходів відповідного бюджету. Міжбюджетний трансферт у формі субвенції - передача грошових коштів для фінансування за цільовим призначенням у порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції. Субвенції можуть мати таке цільове спрямування: — здійснення програм соціального захисту; — компенсація втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, які встановлені державою; —виконання інвестиційних проектів. Міжбюджетний трансферт у формі передачі інших коштів, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів

Дякую за увагу!
Слайд № 41

Дякую за увагу!

Видатки державного бюджету ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”
Слайд № 42

Видатки державного бюджету ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім . О. Майнової”

Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Рух грошових коштів із бюджету на загальнодержавному рівні н...
Слайд № 43

Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Рух грошових коштів із бюджету на загальнодержавному рівні на фінансування програм і заходів, які необхідні для виконання державою її функцій. Видатки бюджету

Напрями використання бюджетних видатків обумовлюються цілою низкою факторів, основними з яких є: необхідність утримання державних установ; рівень р...
Слайд № 44

Напрями використання бюджетних видатків обумовлюються цілою низкою факторів, основними з яких є: необхідність утримання державних установ; рівень розвитку регіонів держави; зв'язки видатків із загального державного бюджету з видатками з місцевих бюджетів; форми надання бюджетних трансфертів; інші фактори, які можуть мати вагоме значення залежно від конкретної економічної і політичної ситуації в державі.

Бюджетним кодексом України передбачені таємні видатки. Це видатки на утримання органів державної влади, функціональне призначення яких – забезпечен...
Слайд № 45

Бюджетним кодексом України передбачені таємні видатки. Це видатки на утримання органів державної влади, функціональне призначення яких – забезпечення національної безпеки. Вони включаються до державного бюджету без деталізації.

Класифікація видатків бюджету За суспільним призначенням Видатки на економіку; Видатки на соціальні заходи; Видатки на оборону; Видатки на управління.
Слайд № 46

Класифікація видатків бюджету За суспільним призначенням Видатки на економіку; Видатки на соціальні заходи; Видатки на оборону; Видатки на управління.

За формами бюджетного фінансування Проектне фінансування; Бюджетні кредити; Кошторисне фінансування; Бюджетні трансферти. За рівнем бюджетної систе...
Слайд № 47

За формами бюджетного фінансування Проектне фінансування; Бюджетні кредити; Кошторисне фінансування; Бюджетні трансферти. За рівнем бюджетної системи Видатки державного бюджету; Видатки місцевих бюджетів.

За роллю у розширеному відтворенні Поточні – видатки, спрямовані на забезпечення простого відтворення, тобто це кошти, які забезпечують поточне фун...
Слайд № 48

За роллю у розширеному відтворенні Поточні – видатки, спрямовані на забезпечення простого відтворення, тобто це кошти, які забезпечують поточне функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення й соціально-культурної сфери. Капітальні – це видатки розвитку, пов'язані з фінансуванням наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого й невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної перебудови економіки; інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Розпорядники бюджетних коштів Головні розпорядники Розпорядники нижчого рівня Міністри і керівники інших центральних органів виконавчої влади – за ...
Слайд № 49

Розпорядники бюджетних коштів Головні розпорядники Розпорядники нижчого рівня Міністри і керівники інших центральних органів виконавчої влади – за державним бюджетом Керівники відділів обласних, міських, районних держадміністрацій – за місцевими бюджетами Голови сільських і селищних Рад – за сільськими і селищними бюджетами Другого ступеня Третього ступеня Керівники, які одержують кошти на видатки установи та розподіляють суму коштів, визначену головними розпорядниками для переказу безпосередньо підпорядкованим їм установам і організаціям Керівники, які одержують кошти тільки для безпосереднього витрачання

Кошторис бюджетної установи Основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отр...
Слайд № 50

Кошторис бюджетної установи Основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетний зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Складові кошторису бюджетної установи Загальний фонд, де відображається обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною...
Слайд № 51

Складові кошторису бюджетної установи Загальний фонд, де відображається обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів із бюджету за класифікацією кредитування бюджету; Спеціальний фонд, де відображається обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством.

Дякую за увагу!
Слайд № 52

Дякую за увагу!

Тема наступного засідання: Усний журнал “ Міністерство фінансів України ” (ознайомлення з структурою управління та функціями, правами та обов'язкам...
Слайд № 53

Тема наступного засідання: Усний журнал “ Міністерство фінансів України ” (ознайомлення з структурою управління та функціями, правами та обов'язками посадових осіб контролюючих органів)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
3
міс.
1
0
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!