БОЛОТА - СХОВИЩА ПРІСНОЇ ВОДИ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

БОЛОТА - СХОВИЩА ПРІСНОЇ ВОДИ

Не вода, не суша на човні не пропливеш і ногами не пройдеш. (Загадка)

Болота це водойми. Підраховано, що на нашій планеті болота займають площу понад три з полови­ною мільйони квадратних кілометрів. їх площа в Ук­раїні понад десять тисяч квадратних кілометрів.

Болото надто зволожена ділянка суходолу, на якій зростають вологолюбні рослини, з решток яких утворюється торф.

Як утворюються болота? Для того, щоб утворило­ся болото, треба, аби на поверхні землі зібралася ве­лика кількість стоячої води. Найчастіше це трап­ляється там, де випадає багато опадів. Вода не встигає випаровуватися і накопичується в грунті. Сприяють заболоченню також шари глини, граніту, які знаходяться близько до поверхні землі. Вони не пропускають воду углиб, і вона збирається в грунті.

На території України болота утворюються пере­важно від заростання водойм.

Де зустрічаються болота? Болота зустрічаються в усіх природних зонах, там, де відбувається надмірне зволоження ґрунту. Навіть у жарких пустелях вони є. Найсприятливіші умови для утворення боліт — у зоні мішаних лісів. Тут випадає багато опадів, температу­ра повітря помірна, тому випаровування води не­значне і її багато в ґрунті.

Такі умови можна зустріти в Українському Поліссі. Тут болота переважно є в північних та північно-західних районах. З півночі на південь забо­лоченість Полісся зменшується та й болота зміню­ються. На півночі вони бідні на поживні речовини. Чим далі на південь, кількість поживних речовин у болотах зростає.

Менш сприятливі умови для утворення боліт у лісостеповій зоні. У степах болота утворюються лише в плавнях річок.

Найбільше боліт на Поліссі, особливо у Во­линській, Рівненській та Чернігівській областях, у долинах степових річок та в Українських Карпатах. З-посеред низинних, верхових та перехідних боліт переважають низинні болота.

Не всі болота однакові. Від чого це залежить? На­самперед від того, якими водами вони живляться

пітріимміим ятмпггЬрпниіим ппягтямм чи ттітріинимм

водами й атмосферними опадами водночас. У зв'язку ; цим болота поділяють на низинні, верхові й перехідні

Низинні болота (евтрофні) розташовані в річковю долинах, по берегах озер. Форма низинних боліт ви­тягнута, стрічкоподібна, рідше — округла. Живляться ці болота переважно підземними водами. Отже, вода до них поступає знизу. Від чого й назва — низинні бо­лота. Підземні води багаті на поживні речовини. Том> на низинних болотах зростають різноманітні рослини Це — вільха чорна, верба, очерет, осока, рогіз широ­колистий з коричневими качалками, сусак з ніжно-рожевими парасольками суцвіть, калюжниця болотя­на, витончені сині та жовті півники, зелені мохи.

Найбільше низинних боліт на Поліссі, їх тут до 90% На західному Поліссі — болота Кремінне, Морочне. Неньковецьке. На Житомирському Поліссі — Озе-рянська, Рудня-Радовельська ділянки. На Київському Поліссі — Здвижська, Ірпінська ділянки. На Чернігів­ському Поліссі — болота Замглай, Остерське.

У різних районах Полісся болота мають свої на­зви: багно, болото, вільшина, вільшняк, гало, долина драговина, купина, купиння, куп'я, мох, мочар, трясови­на. Назви різні, але означають одне — болото.

Верхові болота (оліготрофні) займають низовини що знаходяться на межі між басейнами річок. Во­додільні ділянки розташовані вище, ніж басейні річок. У цих місцях підземні води знаходяться глибо­ко. Тому верхові болота живляться атмосферним* опадами. Отже, вода до них надходить зверху. Від чо­го й назва — верхові болота.

Верхові болота за розмірами менші, ніж низинні й мають переважно округлу форму. Здебільшого во­ни — безтічні.

Атмосферні опади бідні на поживні речовини тому й рослинний світ верхових боліт бідний. На ни? зростають рослини невибагливі до ґрунтів. Серед них: сосна, багно болотяне, журавлина, андромеда пухівка піхвова, росичка круглолиста, сфагнові мохи

Перехідні болота (мезотрофні) живляться підзем­ними водами й атмосферними опадами, вони достат­ньо забезпечені поживними речовинами. Тут ростуті рослини низинних боліт: береза, вільха, осока та вер­хових боліт: сосна, журавлина, росичка круглолиста сфагнові мохи. Але іноді буває дуже важко розрізни ти болота між собою.

Торф, як він утворюється? На болотах зростає чи мало рослин. Це — одна з умов утворення торфу Чільне місце серед рослин-торфоутворювачів займаї сфагновий мох. Через нестачу кисню у болотянії

ПППІ ТЯ НЯЛМІПНР ПРПР.ЧКПППЖР.ННЯ ППГ.ІЇИНИ ГТПВШГ.ТН
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.