Бланк оцінювання діагностичної роботи математика 3-4 клас

Математика

Для кого: 3 Клас

28.09.2020

3615

665

0

Опис документу:
Бланк оцінювання діагностичної роботи математика 3-4 клас на семестр. Розроблений на основі Методичних рекомендації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146. Даний бланк можна зберігати в портфоліо учня. На одному бланці можна фіксувати результати чотирьох діагностичних робіт.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бланк оцінювання діагностичної роботи. Математична освітня галузь. Математика. МАО

_______________________________________________________________________________

(ПІБ учня)

Загальні результати
навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання
здобувачів освіти

Приклад:

Діагностична робота № 1

29.09.2020

№ завд

позн

№ завд

позн

№ завд

позн

№ завд

позн.

1.Дослідження ситуації і виокремлення проблем, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів (МАО1)

1.1.Розпізнає серед ситуацій з повсякденного життя ті, що розв’язуються математичними методами (МАО1.1)

розпізнає серед життєвих ситуацій ті, що стосуються кількісних відношень/форм об’єктів навколишнього світу

1.2.Досліджує, аналізує, оцінює дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту (МАО1.2)

аналізує проблемні ситуації, що виникають у житті; описує проблемні життєві ситуації за допомогою групи величин, які пов’язані між собою

1.3.Прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації (МАО1.3)

прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації з урахуванням власного досвіду

2.Моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегій (планів)дій для розв’язання різноманітних задач (МАО)2

2.1.Сприймає і перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану), будує допоміжну модель проблемної ситуації (МАО2.1)

перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) різними способами у схему, таблицю, схематичний рисунок

2.2.Розробляє стратегії розв’язання проблемних ситуацій (МАО2.2)

обирає спосіб (способи) розв’язання проблемної ситуації

2.3.Моделює процес розв’язання проблемної ситуації і реалізує його (МАО2.3)

обирає дані, необхідні і достатні для розв’язання проблемної ситуації; обґрунтовує вибір дій для розв’язання проблемної ситуації; розв’язує проблемну ситуацію різними способами

3.Критичне оцінювання даних, процесу та результату розв’язання навчальних і практичних задач (МАО3)

3.1.Оцінює дані проблемної ситуації, необхідні і достатні для її розв’язання (МАО3.1)

використовує відомі засоби добору необхідних даних для розв’язання проблемної ситуації

3.2.Оцінює різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання (МАО3.2)

досліджує різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання

3.3.Перевіряє відповідність одержаного результату прогнозованому (МАО3.3)

зіставляє одержаний результат з прогнозованим

3.4.Оцінює правильність розв’язання проблемної ситуації; виявляє та виправляє помилки (МАО3.4)

перевіряє правильність розв’язання проблемної ситуації різними способами; виявляє та виправляє помилки

4.Застосуваннядосвіду математичної діяльності для пізнання навколишнього світу (МАО4)

4.1.Аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що виникають у житті (МАО4.1)

визначає істотні,
спільні і відмінні ознаки математичних об’єктів; порівнює, узагальнює і класифікує об’єкти за суттєвою ознакою

4.2.Встановлює кількість об’єктів, читає і записує числа, порівнює та упорядковує їх (МАО4.2)

встановлює кількість об’єктів; позначає результат лічби числом; порівнює числа в межах мільйона та упорядковує їх

4.3.Володіє обчислювальними навичками, застосовує їх у навчальних та практичних ситуаціях (МАО4.3)

обчислює усно і письмово у різних життєвих ситуаціях

4.4.Визначає просторові відношення (МАО4.4)

орієнтується на площині і в просторі, рухається за визначеним маршрутом; планує маршрути пересування

4.5.Розпізнає геометричні фігури за їх істотними ознаками (МАО4.5)

розпізнає знайомі геометричні фігури у фігурах складної форми

4.6.Будує, конструює об’єкти (МАО4.6)

створює з геометричних фігур різні конструкції; будує площинні фігури за заданими розмірами

4.7.Вимірює величини (МАО4.7)

визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та інтерпретує її як величину для вимірювання та порівняння

4.8.Використовує алгебраїчні поняття і залежності для розв’язування проблемної ситуації; досліджує задачі (МАО4.8)

використовує залежність між компонентами і результатом арифметичної дії для розв’язання проблемної ситуації; використовує буквену символіку для запису математичних тверджень

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.