Бланк оцінювання діагностичної роботи ЯДС 3 клас

Я досліджую світ

Для кого: 3 Клас

28.09.2020

3220

594

0

Опис документу:
Бланк оцінювання діагностичної роботи ЯДС 3 клас на семестр. Розроблений на основі Методичних рекомендації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146. Даний бланк можна зберігати в портфоліо учня. На одному бланці можна фіксувати результати чотирьох діагностичних робіт.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бланк оцінювання діагностичної роботи. ЯДС

_________________________________________________________________________

(ПІБ учня)

Загальні результати
навчання здобувачів освіти

Приклад:

Діагностична робота № 1

29.09.2020

№ завд

позн

№ завд

позн

№ завд

позн

№ завд

позн.

Природнича освітня галузь (ПРО)

1.Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук відповідей на запитання, спостереження за навколишнім світом, експериментування та створення навчальних моделей, вияв допитливості та отримання радості від пізнання природи (ПРО1)

1.1.Виявляє і формулює дослідницькі проблеми (ПРО1.1)

1.2.Визначає мету дослідження і висуває гіпотезу (ПРО1.2)

1.3.Планує дослідження (ПРО1.3)

1.4.Спостерігає, експериментує, моделює (ПРО1.4)

1.5.Аналізує та обґрунтовує результати досліджень, формулює висновки (ПРО1.5)

1.6.Проводить самоаналіз дослідницької діяльності (ПРО1.6)

2.Опрацювання та систематизація інформації природничого змісту, отриманої з доступних джерел, та представлення її у різних формах (ПРО1)

2.1.Знаходить інформацію та систематизує її (ПРО1)

2.2.Перетворює інформацію з однієї форми в іншу (ПРО1)

3.Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснення ролі природничих наук і техніки в житті людини, відповідальна поведінка у природі (ПРО2)

3.1.Виявляє взаємозв’язки у природі та враховує їх у своїй діяльності (ПРО2.1)

3.2.Діє у навколишньому світі, розуміючи наслідки власної поведінки (ПРО2.2)

3.3.Використовує наукові надбання для розв’язання проблем (ПРО2.3)

3.4.Відповідально та ощадливо використовує природні ресурси (ПРО2.4)

4.Критичне оцінювання фактів, поєднання нового досвіду з набутим раніше і творче його використання для розв’язання проблем природничого характеру (ПРО3)

4.1.Визначає проблему через cпіввіднесення нових фактів із попереднім досвідом (ПРО3.1)

4.2.Критично оцінює проблему (ПРО3.2)

4.3.Групує і класифікує об’єкти навколишнього світу (ПРО3.3)

4.4.Генерує нові ідеї для розв’язання проблеми (ПРО3.4)

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь (СЗО)

1.Турбота про особисте здоров’я і безпеку, реагування на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту власного і тих, хто оточує (СЗО1)

1.1.Діє відповідально (СЗО1.1)

1.2.Відстоює інтереси власні та інших осіб (СЗО1.2)

1.3.Надає допомогу (СЗО1.3)

1.4.Поводиться етично (СЗО1.4)

2.Визначення альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення рішень з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб (СЗО2)

2.1.Розпізнає небезпечні ситуації (СЗО2.1)

2.2.Прогнозує наслідки (СЗО2.2)

2.3.Ухвалює рішення (СЗО2.3)

2.4.Поводиться безпечно (СЗО2.3)

3.Аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналіз і оцінка наслідків та ризиків (СЗО3)

3.1.Обмірковує альтернативи власних дій та рішень (СЗО3.1)

3.2.Приймає зміни власного організму (СЗО3.2)

3.3.Аналізує вплив поведінки на здоров’я (СЗО3.3)

3.4.Здійснює вибір та отримує задоволення (СЗО3.4)

4.Підприємливість та етична поведінка для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту (СЗО4)

4.1.Вчиться вчитися без шкоди для здоров’я (СЗО4.1)

4.2.Знаходить і перевіряє інформацію (СЗО4.2)

4.3.Діє ефективно і самостійно (СЗО4.3)

4.4.Спілкується конструктивно (СЗО4.4)

4.5.Виявляє культуру споживання (СЗО4.5)

4.6.Планує майбутнє (СЗО4.6)

4.7.Співпрацює для досягнення результату діяльності (СЗО4.7)

Громадянська та історична освітня галузь (ГІО)

1.Встановлення зв’язків між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснення значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій) (ГІО1)

1.1..Орієнтується в історичному часі (ГІО1.1)

1.2.Розкриває тривалість і варіативність подій в часі (ГІО1.2)

1.3.Виявляє і прогнозує суспільні (історичні) зміни (ГІО1.3)

2.Орієнтація у знайомому соціальному середовищі, долучення до його розвитку, пояснення впливу природи та діяльності людей на нього (ГІО2)

2.1.Орієнтується у соціальному середовищі (ГІО2.1)

2.2.Виявляє взаємозв’язок природного і соціального середовищ (ГІО2.2)

2.3.Формує разом з іншими особами громадський простір (ГІО2.3)

3.Робота з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналіз змісту джерел, їх критична оцінка (ГІО3)

3.1.Добирає джерела історичної та суспільно значущої інформації (ГІО3.1)

3.2.Аналізує соціальну (історичну) інформацію (ГІО3.2)

3.3.Оцінює достовірність соціальної (історичної) інформації (ГІО3.3)

4.Узагальнення інформації з різних джерел, розповідь про минуле і сучасне (ГІО4)

4.1.Систематизує та узагальнює соціальну (історичну) інформацію (ГІО4.1)

4.2.Розповідає про минуле і сучасне (ГІО4.2)

5.Представлення аргументованих суджень про відомі факти історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя (ГІО5)

5.1.Формулює та представляє судження, добираючи аргументи (ГІО5.1)

6.Усвідомлення почуття власної гідності, діяльність з урахуванням
власних прав і свобод, повага до прав і гідності інших осіб, протидія
дискримінації та нерівному ставленню до особистості (ГІО6)

6.1.Формує себе як особистість, утверджує власну гідність (ГІО6.1)

6.2.Захищає права людини (ГІО6.2)

6.3.Протидіє і запобігає проявам дискримінації та нерівності (ГІО6.3)

7.Усвідомлення себе громадянином України, аналіз культурно-історичних основ власної ідентичності, визнання цінності культурного розмаїття (ГІО7)

7.1.Усвідомлює себе частиною спільноти (ГІО7.1)

7.2.Співпрацює з іншими особами (ГІО7.2)

8.Дотримання принципів демократичного громадянства, активна участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади і держави (ГІО8)

8.1.Робить відповідальний вибір (ГІО8.1)

8.2.Бере участь у розв’язанні проблем спільнот (ГІО8.2)

8.3.Осмислює громадсько-політичне життя (ГІО8.3)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.