і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Бази данихМодель сутність-зв’язок

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: «Бази даних. Модель сутність-звязок»

Мета:

дидактична: Розповісти учням про різні програми зберігання, пошуку і сортування інформації. Дати основні поняття: системи управління базами даних (СУБД); бази даних (БД); структура бази даних; таблиця бази даних; запит в базах даних; форма в базі даних; звіт в базі даних; програми; реалізації СУБД.

розвиваюча: Розвивати знання учнів в області інформаційних технологій.

виховна: Показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій зберігання, пошуку і сортування інформації.

Організаційні форми навчання: Вивчення нового матеріалу

Хід уроку

1 І. Вивчення нового матеріалу

2 ІІ. Закріплення вивченого

3 III. Практичне завдання

4 VІІ. Підсумок уроку

І. Вивчення нового матеріалу

Бази даних (БД)

База даних — сукупність даних, організованих по певних правилах, що передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними, незалежно від прикладних програм. СУБД — комплекс програм і мовних засобів для створення, ведення і використання БД. Часто для роботи з БД використовуються не СУБД, а створені з їх допомогою інформаційні системи, які забезпечують роботу з інформацією, регламентуючи доступ до структури БД.

Структура бази даних

Залежно від способу організації (моделі) даних в базах даних (БД) їх розділяють на ієрархічних, мережевих і реляційних БД. Аналогічно залежно від типу БД розділяються і СУБД. Найбільше розповсюдження останнім часом знайшли реляційні СУБД. Існує велика кількість різних реалізацій СУБД. У них БД представлені в двовимірних таблицях, за допомогою яких можна описати будь-яку наочну область, по якій формується БД. Таблиця, як правило, містить інформацію про деяке поняття наочної області. Кожен рядок в таблиці — конкретна реалізація (значення) цього поняття — називається записом БД. Стовпці таблиці — властивості (атрибути) даного поняття. Вони називаються полями БД. Для кожного поля задається тип даних, які можуть знаходитися в ньому. Записи в таблиці відрізняються значеннями своїх полів. Поля (одне або декілька), по яких можна відрізнити записи один від одного, називаються ключовими.

Слід зазначити, що проектування БД для ефективної обробки даних в конкретній наочній області — достатньо складний процес. Тільки у найпростіших випадках достатньо однієї таблиці для опису наочної області. Зазвичай потрібно декілька таблиць, які є взаємозв'язаними, тобто значення полів з однієї таблиці можуть використовуватися в іншій.

Таблиця бази даних

Для створення таблиці в додатку Access відкрийте вікно бази даних. Якщо воно ще не відкрито, натисніть клавішу F11. Перейдіть у цьому вікні на вкладку Таблиці і клацніть по кнопці Створити. У наступному діалозі вам буде запропоновано обрати режим створення таблиці. У Access передбачено кілька таких режимів, які обираються зі списку діалогу Нова таблиця:

Режим таблиці – застосовується для заповнення і редагування полів таблиці. Конструктор – режим для задання структури таблиці, тобто імені полів і типів даних. Майстер таблиць – створення таблиці за допомогою програми майстра. Імпорт таблиць – створення таблиці шляхом уведення даних із зовнішнього файлу. Зв'язок з таблицями – встановлення зв’язку між базою даних Access і даними із зовнішнього файлу; в цьому режимі зміни в зовнішніх даних переносяться до бази даних Access.

У СУБД зазвичай є зручні засоби для завдання структури БД в процесі її створення. Для кожної таблиці визначаються поля з можливими типами даних з допустимого в даній СУБД списку. Є також можливість обмежити кількість значень, дозволених в даному полі. Слід зазначити, що для прискорення пошуку по конкретному полю потрібний, щоб його значення зберігалися у впорядкованому вигляді. У таблиці необхідно визначити хоч би одне ключове поле. СУБД також дозволяє визначити спосіб впорядковування записів за значенням в конкретному полі (за збільшенням або убуванню значень), а також надає можливість визначити зв'язки між таблицями і вирішити проблему відповідності даних в них.

Запит в базах даних

Основними діями з обробки інформації в БД є вибір, створення, редагування і видалення тих або інших даних. Для цього в СУБД є засоби побудови запитів на виконання певних дій. Для цього використовується спеціальна мова SQL (Structured Query Language). З його допомогою можна скласти набір необхідних полів (у тому числі і з декількох таблиць) і задати ті значення полів, по яких вибираються записи для обробки, тобто задати фільтр відбору інформації.

Форма в базі даних

Для зручної і наочної роботи з даними (створення, редагування, видалення, відображення даних) СУБД надає можливість створити вікна, в яких відображається інформація з БД, звані формами. У цих вікнах крім даних зазвичай знаходиться допоміжна інформація, що характеризує ці дані, і можливі дії над ними. Вікна є основною частиною будь-якої інформаційної системи — з їх допомогою в основному і здійснюється робота з БД. Вікна і меню (список команд, з якого можна зробити вибір) складають інтерфейс БД.

Звіт в базі даних

СУБД надає можливість створення і друку підсумкових документів — звітів — за наявною в БД інформацією. Для цього використовується так званий генератор звітів, який дозволяє сформувати зовнішній вигляд остаточного документа. Тут можна також задати впорядковування і угрупування даних по тих або інших значеннях і сформувати підсумкові значення для конкретних полів. Слід зазначити, що дані для форм і звітів беруться як з конкретних таблиць, так і із запитів.

Програми

СУБД в своєму складі містять засоби програмування, за допомогою яких можна створювати програми для певних дій як з обробки даних, так і по використанню інтерфейсу БД. Сюди входять різноманітні стандартні функції: математичні, фінансові і ін., для отримання інформації на основі наявних даних. Проте, мова програмування в СУБД у ряді випадків не забезпечує необхідної швидкості обробки даних. Тому зазвичай є можливість використовувати програми, написані на інших мовах програмування. У свою чергу, в багатьох мовах програмування є можливість використовувати таблиці БД. Це дозволяє створити швидкий інтерфейс і обчислювальну частину інформаційної системи, що використовує створені БД.

Реалізації СУБД

СУБД — одні з найбільш поширених програмних продуктів. Вони розрізняються швидкістю обробки даних (виконання запитів, пошуку в таблицях), можливостями зберігання різних типів даних, способами підтримки цілісності і несуперечності даних в таблицях. Основна відмінність між СУБД полягає в реалізації моделі даних БД. Найбільш поширені в даний час СУБД dBase, FoxPro, Paradox, Clarion, Access, які можуть вирішити практично всі завдання користувача. dBase була першою найбільш поширеною СУБД для ОС MS-DOS. FoxPro — також одна з перших СУБД, що до цих пір залишається популярною, відрізняється великою швидкістю обробки даних. Paradox — могутня СУБД, створена фірмою Borland, володіє високою інтеграцією із засобами розробки додатків цієї фірми. Clarion — інтегроване середовище розробника, дозволяє швидко створювати різні застосування, у тому числі і БД. Проте при взаємодії декількох користувачів застосування вказаних СУБД неефективне. Тут слід реалізувати схему «клієнт-сервер», коли дані зберігаються на сервері, а до них здійснюються запити з додатків різних клієнтів. Для обробки великої кількості даних на сервері використовуються могутніші СУБД — Oracle, Interbase, Microsoft SQL Server.

Останні версії всіх популярних СУБД розробляються для ОС Windows 95. Це забезпечує можливість використання всіх переваг графічного інтерфейсу, підвищення якості друку, велику інтеграцію з іншими програмними продуктами. Слід зазначити, що більшість СУБД мають практично однакові можливості створення БД і обробки даних.

MS Access 97

Найбільшого поширення для користувачів набула СУБД Microsoft Access. Дуже прості і зручні засоби wizard (вбудовані стандартні послідовності дій) дозволяють швидко створювати таблиці, запити, форми, звіти. Простій спосіб визначення макросів (послідовності команд) і написання програм на мові Access Visual Basic дозволяє реалізувати складну обробку даних.

Великий набір типів полів дозволяє зберігати різноманітну інформацію в таблицях БД. Дуже просто встановити взаємозв'язок між таблицями, СУБД повністю контролює цілісність і несуперечність даних в цих таблицях. Є зручний засіб створення різних запитів, причому не обов'язково знати мову SQL. Форми можуть містити всі звичні елементи інтерфейсу ОС Windows, які дозволяють зробити обробку інформації зрозумілою і зручною. Генератор звітів дозволяє легко створювати різні види звітів, що з великими можливостями по оформленню реалізує практично всі потреби користувачів в отриманні документів.

Access надає дуже гнучкі і надійні засоби захисту як даних, так і структури БД. Слід зазначити, що Access володіє можливостями як використовувати, так і надавати дані для інших СУБД. Дані Access просто використовуються для подальшої обробки і звітів в електронній таблиці Excel і текстовому процесорі Word.

ІІ. Закріплення вивченого

1. Що таке бази даних?

2. Що таке СУБД?

3. Що таке реляційна модель даних?

4. Як викликається режим конструктора таблиць?

5. Що таке форми і для чого вони потрібні?

6. Для чого потрібен звіт?

7. Які ви знаєте найпоширеніші програмні продукти СУБД?

III. Практичне завдання

1. Запустіть програму для опрацювання бази даних Access.

2. Створіть нову базу даних з іменем файлу — вашим прізвищем: Прізвище БД1. Діалогове вікно Access → Нова база даних → OK → Виберіть свою папку, дайте назву файлу → Створити.

3. Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є у ньому? Активізуйте закладку Таблиці i виконайте команду Створити структуру.

4. Виберіть режим конструктора таблиці. У вікні Нова таблиця виберіть режим Конструктор → OK — відкриється вікно конструктора таблиці.

5. Утворіть структуру бази даних. Уведіть назви полів: Номер, Прізвище, Ім'я, Мат, Інф, Фіз, Літ, Мова (чи їм подібні згідно з умовою задачі).

Задайте типи полів, користуючись списком типів. Користуйтесь вертикальним прокручуванням робочого поля вікна конструктора, щоб переглянути всю структуру.

VІІ. Підсумок уроку

Оцінювання роботи учнів на уроці; Домашнє завдання: - Вивчити лекцію;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Модель сутність-зв’язок
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Інформатика
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  194
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  KQ856382
 • Вподобань
  0
Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь