Батьківські збори "Нова українська школа"

Опис документу:
Дана розробка допоможе класоводу та батькам першокласників НУШ познайомитися та краще пізнати один одного. Проведення таких батьківських зборів сприятиме формуванню дружнього батьківського колективу та єдиної класної спільноти, допоможе створити сприятливий психологічний клімат під час спілкування батьків. Розвиватиме критичне мислення батьків. Допоможе налагодити зв'язки сім'ї та школи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Міністерство освіти і науки України
Слайд № 1

Міністерство освіти і науки України

Чому треба змінювати школу? …ПОТРІБНА ДОКОРІННА РЕФОРМА!
Слайд № 2

Чому треба змінювати школу? …ПОТРІБНА ДОКОРІННА РЕФОРМА!

Яким має бути випускник школи? Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій ОСЬ ХТО ПОВЕДЕ УКРАЇН...
Слайд № 3

Яким має бути випускник школи? Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій ОСЬ ХТО ПОВЕДЕ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ ВПЕРЕД У XXI СТОЛІТТІ

8-м ключових компонентів /01 Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. /0...
Слайд № 4

8-м ключових компонентів /01 Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. /02 Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно. /03 Наскрізний процес виховання, який формує цінності. /04 Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію. /05 Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. /06 Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. /07 Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя. /08 Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

Ключові компетентності для життя
Слайд № 5

Ключові компетентності для життя

Що таке компетентності? Компетентності - це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ставлень на їхній основі, які визначають здатність ОСОБ...
Слайд № 6

Що таке компетентності? Компетентності - це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ставлень на їхній основі, які визначають здатність ОСОБИ успішно вирішувати життєві проблеми, провадити професійну і подальшу навчальну діяльність. Перелік компетентностей грунтується на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти» (18.12.2006), але не обмежуватимуться ними.

10 ключових компетентностей для нової української школи /01 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. /02 Спілкування іноземними ...
Слайд № 7

10 ключових компетентностей для нової української школи /01 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. /02 Спілкування іноземними мовами. /03 Математична грамотність. /04 Компетентності в природничих науках і технологіях. /05 Інформаційно-цифрова компетентність. /06 Уміння вчитися впродовж життя. /07 Соціальні і громадянські компетентності. /08 Підприємливість. /09 Загальнокультурна грамотність. /10 Екологічна грамотність і здорове життя.

«Канва» розвитку учня
Слайд № 8

«Канва» розвитку учня

Педагогіка партнерства Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: повага до особистості; доброзичл...
Слайд № 9

Педагогіка партнерства Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах та стосунках; діалог-взаємодія-взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв`язків); принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов`язань, обов`язковість виконання домовленостей)

Орієнтація на учня. Виховання на цінностях На практиці реалізовуватиметься принцип дитиноцентризма. Усе життя нової школи буде організовано за моде...
Слайд № 10

Орієнтація на учня. Виховання на цінностях На практиці реалізовуватиметься принцип дитиноцентризма. Усе життя нової школи буде організовано за моделлю поваги до прав людини та демократії. Нова школа плекатиме українську ідентичність.

Структура нової школи І. Початкова школа – 4 роки 1-2 класи – 1 цикл, 3-4 класи – 2 цикл ІІ. Базова середня школа (гімназія) – 5 років 5-6 класи – ...
Слайд № 11

Структура нової школи І. Початкова школа – 4 роки 1-2 класи – 1 цикл, 3-4 класи – 2 цикл ІІ. Базова середня школа (гімназія) – 5 років 5-6 класи – 1 цикл, 7-9 класи -2 цикл ІІІ. Профільна середня школа – 3 роки 10 клас – 1 цикл, 11-12 класи – 2 цикл Академічного спрямування - ліцей Професійного спрямування – професійний ліцей, професійний коледж

Слайд № 12

Слайд № 13

Слайд № 14

Слайд № 15

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

БАТЬКАМ ПРО НУШ

Слайд 1

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

Слайд 2

«Сьогодні у нас дві проблеми в навчанні. Перше – це перезавантаженість предметами. Однозначно такого обсягу не може бути. І друга проблема – те, що ми даємо суто навчальний матеріал. Випускник нашої української школи не вміє застосовувати набуті знання у житті. Він як фарширована риба, розумієте? Нібито і риба, але не плаває».

«Всі ми генії. Але якщо ви будете оцінювати рибу за її здатністю лазити по деревах, вона проживе все життя, вважаючи себе дурепою.» (Альберт Енштейн).

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Слайд 3

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Адже мета НУШ – виховати особистість, патріота та інноватора, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Особистість усебічно розвинена, здатна критично мислити.

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний ухвалювати відповідальні рішення.

Інноватор здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Слайд 4

Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятків років. Проте зміни вже розпочались, і Міністерство освіти і науки робить усе, аби вони були невідворотними. Зокрема, було ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи та затвердження нового Державного стандарту початкової освіти.

Слайд 5

Саме цей Стандарт у 2017/2018 навчальному році апробовували у 100 школах по всій Україні (по два перших класи). Уже зараз ці першокласники навчаються по-новому: опановують знання та навички через діяльність, а під час ранкового кола вчаться висловлювати свої думки і почуття та слухати інших.

З 2018/2019 навчального року по-новому вчитимуться всі першокласники України.

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами.

Основні засади реформи шкільної освіти викладено в Концепції Нової української школи.

Слайд 6

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

Слайд 7

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про освіту». Він складався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя».

 • вільне володіння державною мовою;

 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

 • математична компетентність;

 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

 • інноваційність;

 • екологічна компетентність;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • навчання впродовж життя;

 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

 • культурна компетентність;

 • підприємливість та фінансова грамотність.

Також Державні стандарти можуть розширювати цей список.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Тобто не знання заради знань – а вміння їх застосовувати у реальному житті. Якщо ще стисліше: не що ти знаєш – а як ти цим вмієш користуватися. Саме тому в Стандарті постійно вказуються прив’язки до досвіду дитини та можливостей застосувати здобуті знання на практиці.

Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ – адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

Слайд 8

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова українська школа.

Слайд 9

Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.

Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати.

Слайд 10

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя.

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Слайд 11

Стандарт передбачає поділ початкової освіти на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, які враховують особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей; організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі;

1 цикл (1–2 класи) – адаптаційно-ігровий;

2 цикл (3–4 класи) – основний - навчання на інтегровано-предметній основі;

Слайд 12

Дитина в ранньому віці сприймає світ цілісно, а не по-предметно. Тому навчання в початковій школі буде інтегрованим – предмети будуть об’єднуватись довкола цікавих для дитини тем чи проблем.

Проект Стандарту вводить інтегрований підхід у навчанні предметів та курсів. При цьому варто розуміти, що інтеграція предметів уже давно не є чимось експериментальним – тож в українських школах впроваджується не щось абсолютно нове та неперевірене.

Більше того, в Україні є школи, які давно вже працюють за таким інтегрованим підходом у навчанні.

Теми для викладання змісту в рамках інтегрованих курсів можуть обирати як вчитель, так і учні.

Наприклад, вийшов фільм про Супергероя, який зацікавив дітей. Вчитель бере цю тему, ставить задачі і проблемні ситуації, через які розвиваються предметні навички. Скажімо, “за скільки часу Супергерой може дістатися з одного будинку до іншого, аби допомогти дівчинці?”. Або “напишіть листа Супергерою”.

При цьому, розвиваються базові навички з читання і письма – але робиться це набагато ефективніше через ті речі, що цікаві дітям і не відірвані від їхнього життя.

Слайд 13

Пропонується інтегрувати сім освітніх галузей у курс “Я досліджую світ”. Список цих галузей такий:

 • Мовно-літературна

 • Математична

 • Природнича

 • Технологічна

 • Інформатична

 • Соціальна і здоров’язбережна

 • Громадянська та історична

 • Фізкультурна

 • Мистецька

Слайд 14

Ми не можемо поміняти напрям вітру… але завжди можемо підняти вітрила! Вільному розвитку сприяє творче середовище. Таке середовище буде організоване в Новій українській школі.

У Новій школі планування і дизайн освітнього простору школи буде спрямований на розвиток дитини і мотивації її до навчання.

Нове освітнє середовище – це сучасний простір, сукупність умов, засобів і технологій для комфортного навчання учнів, учителів і самих батьків.

У класі має бути сім зон, іншими словами осередків.

Зона відкриттів

Це зона для всіх тих речей, що розпалюють уяву дитини. Вона може містити мистецькі та крафтові матеріали, диктофон, фотоапарат, магнітофон, настільні ігри, зокрема пазли, веселі книги та журнали.

Зона новин

Зона Новин допоможе вам управляти своїм класним календарем, запланованими завданнями і проектами, загальношкільними заходами, святами, урочистостями. Тут можна показувати і прогноз погоди, температуру повітря та світові новини.

Зона матеріалів

Зона Матеріалів створюється для того, щоб підготувати вас до роботи. Тут ви можете розкласти олівці, ручки, маркери, степлери, ножиці, папір, клей, стрічки, скріпки, тканину, паперові рушники, засіб для дезінфекції рук та інші інструменти.

Комунікативна зона

Ця зона може задовольняти кілька цілей. Тут учням можна нагадувати, що ми всі працюємо для досягнення спільної мети. Ця зона для обговорень того, що було вивчено, для заведення нових знайомств, для запитань-відповідей, а також рефлексій.

Зона тиші

Ділити простір класу з-понад двадцятьма (а то й більше) дітьми не завжди легко. Деякі учні воліють працювати на самоті, тоді як іншим просто потрібна Зона Тиші, щоб робити завдання, читати, писати, рахувати або рефлексувати.

Зона вчителя

Зона вчителя – маленький оазис. Вона допоможе вам управляти всіма вашими професійними обов’язками. Використовуйте простір, щоб показати свою особистість – показуйте фотографії родини, друзів, домашніх тварин або залиште кілька дорогоцінних заміток і невеликі подарунки від ваших студентів. Ця зона – це ваш професійний простір, де ви плануєте, оцінюєте, аналізуєте дані і завершуєте свою працю. Ви можете використовувати цей простір для проведення розмов тет-а-тет зі своїми учнями. Також ви можете помістити тут різноманітні сертифікати професійного розвитку, що задасть бізнес-тон, коли батьки, колеги або адміністратори відвідуватимуть ваш клас.

Тематична зона

Ця зона відводиться для технічних інструментів, тематичних книг, ігор, що стосуються предмета, який ви викладаєте. Важливо також показати, як це переплітається з іншими предметами.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Українська мова у професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.