Баскетбол.

Фізична культура

Для кого: 11 Клас

03.03.2018

979

4

0

Опис документу:
Формування предметних та розвиваючих компетентностей на уроці фізкультури в старших класах.Виховувати інтерес до предмету,відповідальність за своє життя і життя оточуючих.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Бердянскої міської ради Запорізької області

Розробила вчитель

фізичної культури

ЗОШ І-ІІІ. №1

Шестопал Олена Анатоліївна,

спеціаліст вищої категорії,

«методист»

Проведено: лютий 2017

Цілі:

Навчальна:

- формувати предметні компетентності:

 • комунікативну – удосконалювати вміння аналізувати, оцінювати діяльність однокласників;

 • особистісну – сприяти вихованню дбайливого ставлення до свого здоров'я; розвитку вміння виконувати пульсометрію, організовувати власну діяльність, дотримуватися співробітництва; вправа релаксації;

 • інтелектуальну – формувати уміння працювати з різною інформацією, застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях;

 • оздоровчу – формувати навички збереження здоров'я;

 • загальнокультурну – сприяти засвоєнню системи знань про заняття фізкультурою, про види спорту, їх ролі й значення у формуванні здорового способу життя;

 • навчально-пізнавальну (компетентність рухової дії) – сприяти збагаченню рухового досвіду фізичних вправ, орієнтованих на підготовку до майбутнього життя.

Розвиваюча:

- розвивати ключові компетентності:

 • соціальну – сприяти розвитку вміння працювати в колективі (групах, парах, колонах), оволодінню технологіями сучасних оздоровчих систем фізичної культури, умінню використовувати їх у житті;

 • інформаційно-пізнавальну – сприяти розвитку активності пізнавальних процесів у школярів;

 • самонавчання і саморозвитку – сприяти розвитку фізичних якостей, координації рухів, уваги, рухової пам'яті, пошукової діяльності учнів;

 • здоров’язберігаючу – формувати знання ведення здорового способу життя і зацікавленого ставлення до власного здоров'я.

Виховна:

- виховувати інтерес до предмета «фізична культура», уміння спостерігати та аналізувати ситуації, які відбуваються, дисциплінованість, наполегливість у досягненні мети;

- виховувати відповідальність за своє життя й життя оточуючих.

Завдання уроку:

Учні повинні знати:

- правила техніки виконання прийомів у баскетболі;

- правила безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури;

- теоретичний компонент розділу «Баскетбол»;

- різновиди фізичних вправ;

- стройові вправи, перестроювання.

Учні повинні вміти:

- виконувати комплекс загальнорозвиваючих вправ;

- працювати в групах;

- аналізувати та оцінювати діяльність однокласників;

- працювати з різною інформацією;

- виконувати спеціальні вправи баскетболіста;

- володіти технікою виконання баскетбольних прийомів.

Учні повинні розуміти:

- важливість дотримання техніки безпеки під час самостійних занять фізичними вправами;

- значення рухової активності в житті дитини;

- роль фізичних вправ у житті людини і вплив на організм дитини.

Тип уроку: комбінований (засвоєння знань, навичок і умінь творчо використовувати їх на практиці у нестандартних ситуаціях).

Форма роботи: колективна, групова, індивідуальна.

Міжпредметні зв'язки: математика, англійська мова, російська мова, основи здоров'я.

Обладнання: картки, мультимедійна дошка, музичний супровід, дидактичний матеріал, різні м'ячі.

Методи, прийоми: «Мозковий штурм»; «Мікрофон»; рольова гра; зв'язок із життям; бесіда; епіграф; «граємо - розвиваємося»; «розминка з фантазією»; «Рефлексія»; фронтальний, ігровий, змагальний.

Випереджальне завдання:

1. Підготувати комплекс ЗРВ на місці з предметами.

2. Відповісти на теоретичні питання з розділу «Баскетбол» (домашнє завдання).

3. Підготувати пантоміму.

Час проведення: 45 хвилин.

Місце проведення: спортивний зал.

Епіграф до уроку:

Найкраща мотивація – виконувати те,

що раніше здавалося неможливим.

Частини уроку

Зміст навчального матеріалу

Дозу-вання

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (14-15 хв.)

1. Учні заходять до спортивного залу і вільно розташовуються біля вчителя. Привітання.

1 хв.

Звернути увагу на зовнішній вигляд, перевірити настрій і самопочуття учнів.

2. Вимірювання ЧСС 1

(за 10 с)

30 сек.

Результат записується до таблиці.

Норма 80-90 уд.

Диференціація (спец.група)

Організа-ційна станція

3. Оголошення завдань уроку.

Інтерактивна вправа «Угадайка». Учні відповідають на запитання вчителя.

4. Гра «Світлофор». Перестроювання по картках.

Подготовчий маршрут

5. Клас відправляється в подорож. Робота по 3 станціям:

- організаційна;

- бігова;

- загальнорозвиваюча.

Від роботи на цих станціях залежить успішність виконання завдань на основному маршруті

.

6. Организаційні вправи:

- стройові вправи;

- перерахунок на 2, 4, …

2 хв.

1 хв.

30 сек.

2 хв.

Учні озвучують завдання уроку.

Мотивація.

Диференціація

- кидки +

переміщення в баскетболі;

- жонглювання в баскетболі;

- веденння в баскетболі.

Учні шикуються в шеренгу по команді вчителя.

Диференціація

Мета підготовчого маршруту – розігріти організм і збільшити функціональні можливості всіх органів, підвищити працездатність, підготуватися до активної фізичної діяльності та значно знизити можливість травматизму в процесі заняття.

Бігова станція

7. Розминка в русі з м'ячем:

- різновиди ходьби;

- бігові вправи.

3 хв.

Стежити за дотриманням дистанції.

Зміна вправ за сигналом учителя.

Технологія «Лідер».

Перевірка домашнього завдання. Вправи у ходьбі виконує учень.

8. Вправа на відновлення дихання «Аромат квітів».

Вдих – у бік (трави)

Видих – униз.

30 сек.

Дихальна гімнастика за методикою О.М.Стрельникової

9. Вимірювання ЧСС 2

(за 10 с)

30 сек.

Результат записується в таблицю.

Норма 110-130 уд.

Загально-розвива-юча станція

10. Загальнорозвивальні вправи на місці з м'ячем.

Гра на увагу «Кольорова гама»

3 хв.

Технологія «Лідер»

Перевірка домашнього завдання. Вправу на місці виконує учень.

Учні займають місця за кольоровими мітками. Переможці отримують бонуси.

(Мотивація)

11. Вимірювання ЧСС 3

(за 10 с)

30 сек.

Результат записується в таблицю.

Норма 110-120 уд.

Основна частина (20 хв.)

12. Интерактивна вправа

«Таємний пакет».

Перестроювання в колони.

2 хв.

Учні переміщуються по залу в пошуках пакету й виконують перестроювання.

Основний маршрут (ігрові станції)

13. Естафета «Математичний виклик номерів»

 • Жонглювання м’яча

- підкидування м’яча по 4 рази кожною рукою;

- подкидування м’яча на правій руці;

- перекидування м’яча з руки на руку

4 хв.

Диференціація

Учні виконують жонглювання м’яча й математичні завдання, відповідь на які є номером учасника, який буде виконувати вправу.

1) 1 + 1 = 2

2) 3 + 2 = 5

3) 2 + 1 = 3

4) 10 – 6 = 4

5) 10 – 4 = 6

6) 5 – 4 = 1

14. Естафета «Назви предмет»

 • Обертання м’яча навколо тулуба

- обертання  ;

- обертання ;

- обертання обирають самі.

4 хв.

Учні виконують біг із м’ячем, обертаючи його навколо тулуба, і прикріплюють назви предметів, які відповідають англійським словам

(Диференціація)

15. Естафета «Намалюй сонце»

 • Хаотичне ведення м’яча

3 хв.

Учні, працюючи в свїх зонах, за сигналом учителя викладають сонце з м’ячів.

16. Вимірювання ЧСС 4

(за 10 с)

30 сек.

Результат записується в таблицю.

Норма 120-140 уд.

17. Гра «Фонетика»

 • Ведення м’яча по колу

- разминка [раз'м'инка];

- баскетбол [бас'к'идбол];

- тренер [тр'эн'эир].

3 хв.

Учні ведуть м’яч по колу, за командою вчителя виконують фонетичний розбір слова.

(Диференціація)

18. Гра «Види спорту»

- регбі;

- водне поло;

- настільный теннис.

3 хв.

Учні демонструють пантоміму, команди розгадують види спорту.

Диференціація домашнього завдання.

Пропаганда видів спорту.

19. Вимірювання ЧСС 5

(за 10 с)

30 сек.

Результат записується в таблицю.

Норма 100-120 уд.

Заключна частина (10-11 хв.)

Заключний маршрут

Станція «Підсумкова»

Станція «Домашнє завдання»

Станція «Релаксаційна»

20. Підведення підсумків уроку, оцінювання.

Закінчити речення:

- Що вдалося на уроці…

- Більш за все сподобалося на уроці…

- Чи знадобиться в житті? Де?

- Я дізнався, що…

- Я зрозумів сьогодні на уроці…

4 хв.

Заключний маршрут складається з 3-х станцій.

Мета цього маршрута – створити умови для поетапного переходу від збужденого стану, викликаного інтенсивною руховою діяльністю, до подальшої роботи на інших предметах.

Оцінювання діяльності учнів, виявлення кращих.

Самооцінка уроку.

Технологія «Незакінчене речення».

Мотивація.

Підсум-кова станція

Станція «Домашнє завдання»

21. Домашнє завдання.

1) Комплекс вправ на м’язи черевного пресу.

2) Силові вправи.

1 хв.

Диференціація

1) Дівчата

2) Хлопці

Навантаження регулюють самостійно.

22. Вимірювання ЧСС 6

(за 10 с)

1 хв.

Результат записується в таблицю.

Норма 90-100 уд.

Аналіз пульсометрії (спец.група)

Релакса-ційна станція

23. Слова учителя:

«Ми з вами перебуваємо на планеті, яка освітлюється сонцем під назвою «Ball». Давайте візьмемо в руки це маленьке сонечко і, тримаючи його, відчуємо те тепло, яким зігрівається ця планета. Нехай воно зігріває й нас, наповнює наші серця любов’ю до спорту»

3-4 хв.

Вправи на відновлення дихання та для поетапного переходу від збужденого стану нервової системи до спокійного.

(Релаксаційна музика)

24. Висловлення вдячності за цікаву та змістовну подорож планетою «Баскетболія».

Организований ухід.

1 хв.

Повідомлення про закінчення подорожі, побажання здоров’я, нових цікавих зустрічей на спортивних планетах.

Учитель учень

(обмінюються оплесками в долоні)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.