і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

АЗБУКА ВІРШУВАННЯ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

АЗБУКА

ВІРШУВАННЯ

Вправи з віршування

для поетів-початківців

(різнорівневі завдання

для використання на уроках читання

і розвитку зв’язного мовлення)

Для учнів 1 – 4 класів

Вчитель: Загороднюк І.С.

ЗМІСТ

І група вправ.

Вправи на римування……………………...…………..С 1-12

ІІ група вправ.

Добір слів і дописування віршованих рядків …....…С 13- 16

ІІІ група вправ.

Робота з деформованими віршами (відновлення послідов- ності рядків)…………………………………………С 17-20

ІУ група вправ.

Самостійний добір пропущених слів ........................С 21-23

У група вправ.

Самостійне складання віршів на задану тему після підготовчих вправ……………………………………С 24-27

С-1

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Вітерець, дзюрчить, мить, дзижчать, тепло, сонце, папірець, гримить, блищить, новий, прийшло, віконце, тріщить, тримається, дощовий, танцювати, вмивається, малювати.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Віт.рець, дзюрч.ть, мить, дзижчать, т.пло, сонце, папірець, гр..мить, блищить, новий, прийшло, віконце, тріщить, тр.мається, дощ.вий, танц.вати, вмивається, малювати.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Вітерець, дзюрч…, мить, дзижчать, тепло, сонц., папір…, гримить, блищ…, новий, прийшло, віконце, тріщить, тримає...., дощовий, танцюв…, вмивається, малювати.

С-2

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Сніжинка, радіти, їжаки, чарівні, миша, ялинка, діти, хижаки, криниця, люблю, тиша, водиця, роблю, пташка, білосніжка, комашка, ніжка, навесні.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Сніж.нка, радіти, .жаки, чар.вні, миша, ял.нка, діти, хижаки, кр.ниця, л.блю, тиша, водиця, роблю, пташка, білосніжка, ком.шка, ніжка, нав.сні.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Сніжинк., радіт., їжаки, чарівні, миш., ялинка, діти, хижак., криниц., люблю, тиша, водиця, робл., пташка, білосніжка, комашк., ніжк., навесні..

С-3

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Тримається, з висоти, завжди, зірки, полети, від біди, хмарки, золота, пісні, зламається, не проста, навесні, рослина, пощастить, роса, краплина, прилетить, краса.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Тр.мається, з в.соти, завжди, з.рки, полети, від біди, хм.рки, золота, пісні, зламається, не проста, нав.сні, росл.на, пощастить, роса, краплина, прил.тить, кра.а.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Тримає…., з висоти, завжди, зірк., полети, від біди, хмарки, золота, пісн., зламається, не прост., навесні, рослин., пощас…., рос., краплина, прилетить, краса.

С-4

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Північні, снігурі, метелиця, дзюрчить, ліхтарі, стелиться, звучить, новорічні, трава, народився, невдаха, організм, гора, лісова, знадобився, комаха, механізм, стара.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Півн.чні, снігурі, мет.лиця, дзюрчить, ліхтарі, ст.литься, звучить, новор.чні, трава, народ.вся, невдаха, організм, гора, лісова, знадобився, комаха, мех..нізм, ст.ра.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Північн., снігур., метелиц., дзюрч…, ліхтарі, стелиться, звучить, новорічні, трав., народив.., невдаха, організм, гора, лісова, знадобився, комах., механізм, стара.

С-5

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Земля, щасливий, листки, здаля, пелюстки, несе, терпіння, про все, чарівник, сміливий, розуміння, жартівник, колючий, золоте, мандрує, пахучий, цвіте, дарує.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

З.мля, щасл.вий, л.стки, здаля, п.люстки, н.се, терп.ння, про все, чарівник, см.ливий, розуміння, жартівник, кол.чий, зол.те, мандрує, пахучий, цвіте, дарує.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Земл., щаслив.., листк., здаля, пелюстки, несе, терпінн., про все, чарівн.., сміливий, розуміння, жартівник, колючий, золоте, мандру., пахуч.., цвіте, дарує.

С-6

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Знання, черевички, щодня, медовий, єдина, блискучі, скарбниця, сліпучі, родина, рукавички, чудовий, гомінку, тіль-тіль, мчить, світлиця, у танку, заметіль, мовчить.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Знання, чер.вички, щ.дня, м.довий, єдина, бл.скучі, скарбн.ця, сліпучі, родина, рук.вички, чудовий, гомінку, тіль-тіль, мчить, світл.ця, у танку, зам.тіль, мовчить.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Знанн., черевичк., щодня, медов.., єдина, блискучі, скарбниц., сліпучі, родин., рукавички, чудовий, гомінку, тіль-тіль, мчить, світлиця, у танку, заметіль, мовчить.

С-7

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Широкі, вродливі, світанковий, річка, звір, щасливі, глибокі, вербичка, не вір, дружити, веселковий, уночі, будь ласка, дарунки, сичі, дорожити, казка, візерунки.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Ш.рокі, вродливі, світ.нковий, річка, звір, щ.сливі, гл.бокі, в.рбичка, не вір, дружити, вес.лковий, уночі, будь ласка, дар.нки, сичі, дор.жити, казка, візерунки.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Широкі, вродлив., світанков.., річка, звір, щасливі, глибокі, вербичк., не вір, дружити, веселковий, уночі, будь ласка, дарунки, сичі, дорож…, казк., візерунк..

С-8

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Нічка, гілочка, квітуча, забувай, свічка, пахуча, на волі, відкриття, перепілочка, постривай, у полі, майбуття, шукав, гай, бурхливий, блукав, жахливий, край.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Н.чка, гіл.чка, квітуча, забувай, свічка, пахуча, на волі, відкри.тя, п.репілочка, постр.вай, у полі, майбуття, ш.кав, гай, бурхливий, блукав, жахливий, край.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Нічк. гілочка, квітуч., забувай, свічка, пахуча, на волі, відкритт., перепілочка, пострив.., у полі, майбуття, шукав, гай, бурхливий, блук.., жахлив.., край.

С-9

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Осичка, шишки, дзвінка, джміль, зажурився, забарився, синичка, крилата, горішки, стрімка, хміль, сховався, орлина, руда, здолати, злякався, перлина, молода.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Осичка, ш.шки, дзвінка, д.міль, заж.рився, забарився, син.чка, крилата, горішки, стрімка, хміль, сх..вався, орл.на, руда, зд.лати, зляк.вся, перл.на, молода.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Осичка, шишки, дзвінка, джміль, зажурив.., забарився, синичк., крилата, горішк., стрімка, хміль, сховався, орлина, руда, здолати, злякав.., перлин., молод.

С-10

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

На Дніпрі, живий, у тривозі, угорі, на дорозі, забуття, долина, вона, новий, вороття, хвилина, глибина, роки, кроки, уроки, батьки, на печі, калачі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

На Дн.прі, ж.вий, у триво.і, угорі, на дорозі, забу.тя, долина, вона, н.вий, вороття, хв.лина, глибина, роки, кроки, уроки, батьки, на п.чі, калачі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

На Дніпр., жив.., у тривозі, угорі, на дороз., забутт., долина, вона, новий, вороття, хвилин., глибина, роки, кроки, урок., батьк., на печі, калач.

С-11

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Зайці, почуття, прекрасне, важливе, життя, людські, можливо, долонь, дощі, морські, не згасне, вогонь, любиш, подія, горобці, кущі, голубиш, людські.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

З.йці, почуття, пр.красне, важливе, жи.тя, л.дські, можливо, долонь, дощі, морс.кі, не згасне, вогон., любиш, подія, горобці, кущі, голубиш, людські.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Зайці, почутт., прекрасне, важливе, житт., людські, можливо, долонь, дощі, морські, не згасне, вогонь, любиш, подія, гороб.., кущі, голубиш, людськ.

С-12

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Зелені, морози, охоче, на клені, м'яким, пухким, полум’яні, мелодійний, погрози, регоче, рум'яні, святкова, зустрічати, дужі, надійний, загадкова, почати, байдужі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

З.лені, мор.зи, охоче, на клені, м'яким, пухким, пол.м’яні, мел.дійний, погрози, р.гоче, рум'яні, св.ткова, зустрічати, дужі, надійний, заг.дкова, почати, байдужі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Зелен., морози, охоче, на клені, м'яким, пухк.., полум’ян., мелодійний, погрози, регоче, рум'яні, святкова, зустрічати, дужі, надійн.., загадкова, поча.., байдужі.

С-13

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

Сонечко яскраво ….. , світить, сяє

І природа… . оживає, прокидається

Набубнявіли бруньки,

Зацвірінькали … . горобці, пташки

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

Сонечко яскраво ….. ,

І природа… .

Набубнявіли …,

Зацвірінькали … .

Слова для довідки:

бруньки, світить, сяє, оживає, горобці, прокидається, пташки.

___________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

Сонечко яскраво (Що робить?)….. ,

І природа (Що робить?)… .

Набубнявіли бруньки,

Зацвірінькали (Хто?)… .

С-14

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

Наша бджілка - … . , трудівниця, волохата

Їй без діла … . сумно, не сидиться

Все над квітами…, літає, дзижчить

Цілий день медок… їсть, збирає

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

Наша бджілка - … . ,

Їй без діла … .

Все над квітами…,

Цілий день медок…

Слова для довідки: трудівниця, волохата, сумно, не сидиться, літає, дзижчить, збирає, їсть.

___________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

Наша бджілка - (Хто?)… . ,

Їй без діла (Що робить?)… .

Все над квітами (Що робить?)…,

Цілий день медок (Що робить?)

С-15

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

У царстві снігів, у північному…, місті, краї

Де вітер сердитий…, реве, дме, лютує

Де білі хурделиці в’ються, … кружляють, танцюють

Дідусь Морозенко … . мешкає, живе

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

У царстві снігів, у північному…,

Де вітер сердитий…,

Де білі хурделиці в’ються, …

Дідусь Морозенко … .

Слова для довідки: місті, краї, реве, дме, лютує, кружляють, танцюють, мешкає, живе

__________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

У царстві снігів, у північному (Де? Чому?)…,

Де вітер сердитий (Що робить?)…,

Де білі хурделиці в’ються, (Що роблять?)

Дідусь Морозенко (Що робить?)… .

С-16

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

Заливається дзвоник …, протяжно, весело

Кличе він у незвіданий … . край, світ

У серцях школярів він … навічно, назавжди

Залишає свій сонячний … . слід, промінчик

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

Заливається дзвоник …,

Кличе він у незвіданий … .

У серцях школярів він …

Залишає свій сонячний … .

Слова для довідки: протяжно, весело, край, світ, навічно, назавжди, слід, промінчик

__________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

Заливається дзвоник (Як ?) …,

Кличе він у незвіданий (Що ?)… .

У серцях школярів він …

Залишає свій сонячний (Що ?)… .

С-17

Відновити послідовність рядків:

Вчитель, вихователь і розрадник.

Акуратно сторінки гортай.

Книга помічник твій, друг, порадник,

Книга – скарб духовний, пам’ятай!

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Вчитель, вихователь і розрадник.

Акуратно сторінки гортай.

Книга помічник твій, друг, порадник,

Книга – скарб духовний, пам’ятай!

__________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Вчитель, вихователь і розрадн . . .

Акуратно сторінки гортай.

Книга помічник твій, друг, порадник,

Книга – скарб духовний, пам’ят. . !

С-18

Відновити послідовність рядків:

Винна Настя в тім нещасті:

Бо велике в неї горе.

Не дає сосиску вкрасти!

Плаче кицька в коридорі,

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Винна Настя в тім нещасті:

Бо велике в неї горе.

Не дає сосиску вкрасти!

Плаче кицька в коридорі,

__________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Винна Настя в тім нещасті:

Бо велике в неї гор . .

Не дає сосиску вкрасти!

Плаче кицька в коридор . ,

С-19

Відновити послідовність рядків:

- Від рук робочих золота!

Вітрець над нивою літав.

Шумлять у відповідь жита:

- Чому ти золота? – спитав.

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

- Від рук робочих золота!

Вітрець над нивою літав.

Шумлять у відповідь жита:

- Чому ти золота? – спитав.

___________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

- Від рук робочих золот . !

Вітрець над нивою літав.

Шумлять у відповідь жита:

- Чому ти золота? – спит . . .

С-20

Відновити послідовність рядків:

Туман ранковий стелиться над ставом,

Убравши пишно парки і ліси.

Лоскоче душу жовтень золотавий,

І лине шум прощальної краси.

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Туман ранковий стелиться над ставом,

Убравши пишно парки і ліси.

Лоскоче душу жовтень золотавий,

І лине шум прощальної краси.

__________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Туман ранковий стелиться над став . . ,

Убравши пишно парки і ліси.

Лоскоче душу жовтень золотавий,

І лине шум прощальної крас . .

С-21

Дібрати пропущені слова з довідки:

На грядці походжав грачок,

Аж тут вилазить …

І промовляє до грачка …:

«Ви викликали … ?»

Слова для довідки: черв'як, черв’ячок, грачка, грачок, черв’ячка, носовичка, пацючка

___________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок:

На грядці походжав грачок,

Аж тут вилазить …

І промовляє до грачка …:

«Ви викликали … ?»

__________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок. Підкреслити головні член речення:

На грядці походжав грачок,

Аж тут вилазить …

І промовляє до грачка …:

«Ви викликали … ?»

С-22

Дібрати пропущені слова з довідки:

Зима-білосніжка йде по землі.

За нею – морози й хурделиці …,

Вітрища колючі, холодні, …,

А також святкові вогні … .

Слова для довідки: новорічні, північні, злі, святкові, зимові, білі, крижані

___________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок:

Зима-білосніжка йде по землі.

За нею – морози й хурделиці …,

Вітрища колючі, холодні, …,

А також святкові вогні … .

__________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок. Підкреслити головні член речення:

Зима-білосніжка йде по землі.

За нею – морози й хурделиці …,

Вітрища колючі, холодні, …,

А також святкові вогні … .

С-23

Дібрати пропущені слова з довідки:

Хоч надворі тепло й досі,

Вересня прийшла … .

Квітне верес – це вже … .

Йде до школи … .

Слова для довідки: нора, пора, зима, літо, осінь, діти, малеча, дітвора

___________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок:

Хоч надворі тепло й досі,

Вересня прийшла … .

Квітне верес – це вже … .

Йде до школи … .

__________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок. Підкреслити головні член речення:

Хоч надворі тепло й досі,

Вересня прийшла … .

Квітне верес – це вже … .

Йде до школи … .

С-24

Скласти вірш про весну

Підготовчі вправи:

Тепла, світла, осяйна,

_____________весна.

_____________радіє,

_____________молодіє.

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

______________ сяє

і промінчиками грає.

____________струмки,

____________пташки

__________________________________________________

Підготовчі вправи:

Серце веселіше б'ється,

_____________ллється.

_____________красу несе,

_____________радіє все!

С-25

Скласти вірш про осінь

Підготовчі вправи:

______________казкова!

Сяє золотом діброва.

______________журавлі.

Пахнуть дині на столі.

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

________________дні.

________________холодніші.

Ідуть дощі рясні,

_______________все густіші

__________________________________________________

С-26

Скласти вірш про зиму

Підготовчі вправи:

_______________крадькома

________________зима.

________________сніжком,

наче білим кожушком

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

________________сніг.

І коли він тільки встиг?

_____________хати

_____________волохатим?

__________________________________________________

Підготовчі вправи:

______________сніжинки,

______________ялинкам.

______________малята,

______________свято

С-27

Скласти вірш про літо

Підготовчі вправи:

__________________літо.

________________зелень, квіти!

Зріє _____________ пшениця,

___________________.

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

Літо – золота пора!

______________дітвора.

Час розваг, канікул час.

______________для нас!

__________________________________________________

Пташки _______________,

Над квітами метелики літають.

_________________діти.

Як сонечку і літу не радіти?!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Вправи для віршування
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Читання
 • Клас
  1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  6980
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  CF075194
 • Вподобань
  2
Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь