Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

АЗБУКА ВІРШУВАННЯ

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
290 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №CF075194
За публікацію цієї методичної розробки Загороднюк Ірина Сергіївна отримав(ла) свідоцтво №CF075194
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

АЗБУКА

ВІРШУВАННЯ

Вправи з віршування

для поетів-початківців

(різнорівневі завдання

для використання на уроках читання

і розвитку зв’язного мовлення)

Для учнів 1 – 4 класів

Вчитель: Загороднюк І.С.

ЗМІСТ

І група вправ.

Вправи на римування……………………...…………..С 1-12

ІІ група вправ.

Добір слів і дописування віршованих рядків …....…С 13- 16

ІІІ група вправ.

Робота з деформованими віршами (відновлення послідов- ності рядків)…………………………………………С 17-20

ІУ група вправ.

Самостійний добір пропущених слів ........................С 21-23

У група вправ.

Самостійне складання віршів на задану тему після підготовчих вправ……………………………………С 24-27

С-1

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Вітерець, дзюрчить, мить, дзижчать, тепло, сонце, папірець, гримить, блищить, новий, прийшло, віконце, тріщить, тримається, дощовий, танцювати, вмивається, малювати.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Віт.рець, дзюрч.ть, мить, дзижчать, т.пло, сонце, папірець, гр..мить, блищить, новий, прийшло, віконце, тріщить, тр.мається, дощ.вий, танц.вати, вмивається, малювати.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Вітерець, дзюрч…, мить, дзижчать, тепло, сонц., папір…, гримить, блищ…, новий, прийшло, віконце, тріщить, тримає...., дощовий, танцюв…, вмивається, малювати.

С-2

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Сніжинка, радіти, їжаки, чарівні, миша, ялинка, діти, хижаки, криниця, люблю, тиша, водиця, роблю, пташка, білосніжка, комашка, ніжка, навесні.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Сніж.нка, радіти, .жаки, чар.вні, миша, ял.нка, діти, хижаки, кр.ниця, л.блю, тиша, водиця, роблю, пташка, білосніжка, ком.шка, ніжка, нав.сні.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Сніжинк., радіт., їжаки, чарівні, миш., ялинка, діти, хижак., криниц., люблю, тиша, водиця, робл., пташка, білосніжка, комашк., ніжк., навесні..

С-3

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Тримається, з висоти, завжди, зірки, полети, від біди, хмарки, золота, пісні, зламається, не проста, навесні, рослина, пощастить, роса, краплина, прилетить, краса.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Тр.мається, з в.соти, завжди, з.рки, полети, від біди, хм.рки, золота, пісні, зламається, не проста, нав.сні, росл.на, пощастить, роса, краплина, прил.тить, кра.а.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Тримає…., з висоти, завжди, зірк., полети, від біди, хмарки, золота, пісн., зламається, не прост., навесні, рослин., пощас…., рос., краплина, прилетить, краса.

С-4

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Північні, снігурі, метелиця, дзюрчить, ліхтарі, стелиться, звучить, новорічні, трава, народився, невдаха, організм, гора, лісова, знадобився, комаха, механізм, стара.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Півн.чні, снігурі, мет.лиця, дзюрчить, ліхтарі, ст.литься, звучить, новор.чні, трава, народ.вся, невдаха, організм, гора, лісова, знадобився, комаха, мех..нізм, ст.ра.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Північн., снігур., метелиц., дзюрч…, ліхтарі, стелиться, звучить, новорічні, трав., народив.., невдаха, організм, гора, лісова, знадобився, комах., механізм, стара.

С-5

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Земля, щасливий, листки, здаля, пелюстки, несе, терпіння, про все, чарівник, сміливий, розуміння, жартівник, колючий, золоте, мандрує, пахучий, цвіте, дарує.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

З.мля, щасл.вий, л.стки, здаля, п.люстки, н.се, терп.ння, про все, чарівник, см.ливий, розуміння, жартівник, кол.чий, зол.те, мандрує, пахучий, цвіте, дарує.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Земл., щаслив.., листк., здаля, пелюстки, несе, терпінн., про все, чарівн.., сміливий, розуміння, жартівник, колючий, золоте, мандру., пахуч.., цвіте, дарує.

С-6

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Знання, черевички, щодня, медовий, єдина, блискучі, скарбниця, сліпучі, родина, рукавички, чудовий, гомінку, тіль-тіль, мчить, світлиця, у танку, заметіль, мовчить.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Знання, чер.вички, щ.дня, м.довий, єдина, бл.скучі, скарбн.ця, сліпучі, родина, рук.вички, чудовий, гомінку, тіль-тіль, мчить, світл.ця, у танку, зам.тіль, мовчить.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Знанн., черевичк., щодня, медов.., єдина, блискучі, скарбниц., сліпучі, родин., рукавички, чудовий, гомінку, тіль-тіль, мчить, світлиця, у танку, заметіль, мовчить.

С-7

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Широкі, вродливі, світанковий, річка, звір, щасливі, глибокі, вербичка, не вір, дружити, веселковий, уночі, будь ласка, дарунки, сичі, дорожити, казка, візерунки.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Ш.рокі, вродливі, світ.нковий, річка, звір, щ.сливі, гл.бокі, в.рбичка, не вір, дружити, вес.лковий, уночі, будь ласка, дар.нки, сичі, дор.жити, казка, візерунки.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Широкі, вродлив., світанков.., річка, звір, щасливі, глибокі, вербичк., не вір, дружити, веселковий, уночі, будь ласка, дарунки, сичі, дорож…, казк., візерунк..

С-8

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Нічка, гілочка, квітуча, забувай, свічка, пахуча, на волі, відкриття, перепілочка, постривай, у полі, майбуття, шукав, гай, бурхливий, блукав, жахливий, край.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Н.чка, гіл.чка, квітуча, забувай, свічка, пахуча, на волі, відкри.тя, п.репілочка, постр.вай, у полі, майбуття, ш.кав, гай, бурхливий, блукав, жахливий, край.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Нічк. гілочка, квітуч., забувай, свічка, пахуча, на волі, відкритт., перепілочка, пострив.., у полі, майбуття, шукав, гай, бурхливий, блук.., жахлив.., край.

С-9

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Осичка, шишки, дзвінка, джміль, зажурився, забарився, синичка, крилата, горішки, стрімка, хміль, сховався, орлина, руда, здолати, злякався, перлина, молода.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

Осичка, ш.шки, дзвінка, д.міль, заж.рився, забарився, син.чка, крилата, горішки, стрімка, хміль, сх..вався, орл.на, руда, зд.лати, зляк.вся, перл.на, молода.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Осичка, шишки, дзвінка, джміль, зажурив.., забарився, синичк., крилата, горішк., стрімка, хміль, сховався, орлина, руда, здолати, злякав.., перлин., молод.

С-10

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

На Дніпрі, живий, у тривозі, угорі, на дорозі, забуття, долина, вона, новий, вороття, хвилина, глибина, роки, кроки, уроки, батьки, на печі, калачі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

На Дн.прі, ж.вий, у триво.і, угорі, на дорозі, забу.тя, долина, вона, н.вий, вороття, хв.лина, глибина, роки, кроки, уроки, батьки, на п.чі, калачі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

На Дніпр., жив.., у тривозі, угорі, на дороз., забутт., долина, вона, новий, вороття, хвилин., глибина, роки, кроки, урок., батьк., на печі, калач.

С-11

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Зайці, почуття, прекрасне, важливе, життя, людські, можливо, долонь, дощі, морські, не згасне, вогонь, любиш, подія, горобці, кущі, голубиш, людські.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

З.йці, почуття, пр.красне, важливе, жи.тя, л.дські, можливо, долонь, дощі, морс.кі, не згасне, вогон., любиш, подія, горобці, кущі, голубиш, людські.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Зайці, почутт., прекрасне, важливе, житт., людські, можливо, долонь, дощі, морські, не згасне, вогонь, любиш, подія, гороб.., кущі, голубиш, людськ.

С-12

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно:

Зелені, морози, охоче, на клені, м'яким, пухким, полум’яні, мелодійний, погрози, регоче, рум'яні, святкова, зустрічати, дужі, надійний, загадкова, почати, байдужі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, вставляючи пропущені літери:

З.лені, мор.зи, охоче, на клені, м'яким, пухким, пол.м’яні, мел.дійний, погрози, р.гоче, рум'яні, св.ткова, зустрічати, дужі, надійний, заг.дкова, почати, байдужі.

___________________________________________________

Знайти слова, які можна римувати під час складання віршів, і виписати їх попарно, відновлюючи закінчення слів. З однією парою слів скласти речення:

Зелен., морози, охоче, на клені, м'яким, пухк.., полум’ян., мелодійний, погрози, регоче, рум'яні, святкова, зустрічати, дужі, надійн.., загадкова, поча.., байдужі.

С-13

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

Сонечко яскраво ….. , світить, сяє

І природа… . оживає, прокидається

Набубнявіли бруньки,

Зацвірінькали … . горобці, пташки

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

Сонечко яскраво ….. ,

І природа… .

Набубнявіли …,

Зацвірінькали … .

Слова для довідки:

бруньки, світить, сяє, оживає, горобці, прокидається, пташки.

___________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

Сонечко яскраво (Що робить?)….. ,

І природа (Що робить?)… .

Набубнявіли бруньки,

Зацвірінькали (Хто?)… .

С-14

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

Наша бджілка - … . , трудівниця, волохата

Їй без діла … . сумно, не сидиться

Все над квітами…, літає, дзижчить

Цілий день медок… їсть, збирає

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

Наша бджілка - … . ,

Їй без діла … .

Все над квітами…,

Цілий день медок…

Слова для довідки: трудівниця, волохата, сумно, не сидиться, літає, дзижчить, збирає, їсть.

___________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

Наша бджілка - (Хто?)… . ,

Їй без діла (Що робить?)… .

Все над квітами (Що робить?)…,

Цілий день медок (Що робить?)

С-15

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

У царстві снігів, у північному…, місті, краї

Де вітер сердитий…, реве, дме, лютує

Де білі хурделиці в’ються, … кружляють, танцюють

Дідусь Морозенко … . мешкає, живе

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

У царстві снігів, у північному…,

Де вітер сердитий…,

Де білі хурделиці в’ються, …

Дідусь Морозенко … .

Слова для довідки: місті, краї, реве, дме, лютує, кружляють, танцюють, мешкає, живе

__________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

У царстві снігів, у північному (Де? Чому?)…,

Де вітер сердитий (Що робить?)…,

Де білі хурделиці в’ються, (Що роблять?)

Дідусь Морозенко (Що робить?)… .

С-16

Дібрати слова і дописати віршовані рядки:

Заливається дзвоник …, протяжно, весело

Кличе він у незвіданий … . край, світ

У серцях школярів він … навічно, назавжди

Залишає свій сонячний … . слід, промінчик

___________________________________________________

Дібрати слова з довідки і дописати віршовані рядки:

Заливається дзвоник …,

Кличе він у незвіданий … .

У серцях школярів він …

Залишає свій сонячний … .

Слова для довідки: протяжно, весело, край, світ, навічно, назавжди, слід, промінчик

__________________________________________________

Дібрати слова і дописати віршовані рядки. Підкреслити головні члени речення:

Заливається дзвоник (Як ?) …,

Кличе він у незвіданий (Що ?)… .

У серцях школярів він …

Залишає свій сонячний (Що ?)… .

С-17

Відновити послідовність рядків:

Вчитель, вихователь і розрадник.

Акуратно сторінки гортай.

Книга помічник твій, друг, порадник,

Книга – скарб духовний, пам’ятай!

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Вчитель, вихователь і розрадник.

Акуратно сторінки гортай.

Книга помічник твій, друг, порадник,

Книга – скарб духовний, пам’ятай!

__________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Вчитель, вихователь і розрадн . . .

Акуратно сторінки гортай.

Книга помічник твій, друг, порадник,

Книга – скарб духовний, пам’ят. . !

С-18

Відновити послідовність рядків:

Винна Настя в тім нещасті:

Бо велике в неї горе.

Не дає сосиску вкрасти!

Плаче кицька в коридорі,

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Винна Настя в тім нещасті:

Бо велике в неї горе.

Не дає сосиску вкрасти!

Плаче кицька в коридорі,

__________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Винна Настя в тім нещасті:

Бо велике в неї гор . .

Не дає сосиску вкрасти!

Плаче кицька в коридор . ,

С-19

Відновити послідовність рядків:

- Від рук робочих золота!

Вітрець над нивою літав.

Шумлять у відповідь жита:

- Чому ти золота? – спитав.

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

- Від рук робочих золота!

Вітрець над нивою літав.

Шумлять у відповідь жита:

- Чому ти золота? – спитав.

___________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

- Від рук робочих золот . !

Вітрець над нивою літав.

Шумлять у відповідь жита:

- Чому ти золота? – спит . . .

С-20

Відновити послідовність рядків:

Туман ранковий стелиться над ставом,

Убравши пишно парки і ліси.

Лоскоче душу жовтень золотавий,

І лине шум прощальної краси.

___________________________________________________

Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Туман ранковий стелиться над ставом,

Убравши пишно парки і ліси.

Лоскоче душу жовтень золотавий,

І лине шум прощальної краси.

__________________________________________________

Дописати закінчення. Відновити послідовність рядків. Дібрати заголовок:

Туман ранковий стелиться над став . . ,

Убравши пишно парки і ліси.

Лоскоче душу жовтень золотавий,

І лине шум прощальної крас . .

С-21

Дібрати пропущені слова з довідки:

На грядці походжав грачок,

Аж тут вилазить …

І промовляє до грачка …:

«Ви викликали … ?»

Слова для довідки: черв'як, черв’ячок, грачка, грачок, черв’ячка, носовичка, пацючка

___________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок:

На грядці походжав грачок,

Аж тут вилазить …

І промовляє до грачка …:

«Ви викликали … ?»

__________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок. Підкреслити головні член речення:

На грядці походжав грачок,

Аж тут вилазить …

І промовляє до грачка …:

«Ви викликали … ?»

С-22

Дібрати пропущені слова з довідки:

Зима-білосніжка йде по землі.

За нею – морози й хурделиці …,

Вітрища колючі, холодні, …,

А також святкові вогні … .

Слова для довідки: новорічні, північні, злі, святкові, зимові, білі, крижані

___________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок:

Зима-білосніжка йде по землі.

За нею – морози й хурделиці …,

Вітрища колючі, холодні, …,

А також святкові вогні … .

__________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок. Підкреслити головні член речення:

Зима-білосніжка йде по землі.

За нею – морози й хурделиці …,

Вітрища колючі, холодні, …,

А також святкові вогні … .

С-23

Дібрати пропущені слова з довідки:

Хоч надворі тепло й досі,

Вересня прийшла … .

Квітне верес – це вже … .

Йде до школи … .

Слова для довідки: нора, пора, зима, літо, осінь, діти, малеча, дітвора

___________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок:

Хоч надворі тепло й досі,

Вересня прийшла … .

Квітне верес – це вже … .

Йде до школи … .

__________________________________________________

Дібрати пропущені слова. Дібрати заголовок. Підкреслити головні член речення:

Хоч надворі тепло й досі,

Вересня прийшла … .

Квітне верес – це вже … .

Йде до школи … .

С-24

Скласти вірш про весну

Підготовчі вправи:

Тепла, світла, осяйна,

_____________весна.

_____________радіє,

_____________молодіє.

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

______________ сяє

і промінчиками грає.

____________струмки,

____________пташки

__________________________________________________

Підготовчі вправи:

Серце веселіше б'ється,

_____________ллється.

_____________красу несе,

_____________радіє все!

С-25

Скласти вірш про осінь

Підготовчі вправи:

______________казкова!

Сяє золотом діброва.

______________журавлі.

Пахнуть дині на столі.

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

________________дні.

________________холодніші.

Ідуть дощі рясні,

_______________все густіші

__________________________________________________

С-26

Скласти вірш про зиму

Підготовчі вправи:

_______________крадькома

________________зима.

________________сніжком,

наче білим кожушком

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

________________сніг.

І коли він тільки встиг?

_____________хати

_____________волохатим?

__________________________________________________

Підготовчі вправи:

______________сніжинки,

______________ялинкам.

______________малята,

______________свято

С-27

Скласти вірш про літо

Підготовчі вправи:

__________________літо.

________________зелень, квіти!

Зріє _____________ пшениця,

___________________.

___________________________________________________

Підготовчі вправи:

Літо – золота пора!

______________дітвора.

Час розваг, канікул час.

______________для нас!

__________________________________________________

Пташки _______________,

Над квітами метелики літають.

_________________діти.

Як сонечку і літу не радіти?!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Вправи для віршування
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Читання
 • Клас
  1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  6934
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  CF075194
 • Вподобань
  2
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
249 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №CF075194
За публікацію цієї методичної розробки Загороднюк Ірина Сергіївна отримав(ла) свідоцтво №CF075194
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти