Авторська програма театрального гуртка

Опис документу:
Програма з театрального мистецтва розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та грунтується на положеннях Концепції загальної середньої освіти (12 – річна школа). Програма враховує національні театральні традиції та сучасні тенденції розвитку театральної культури в Україні та світі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пояснювальна записка

Програма з театрального мистецтва розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та грунтується на положеннях Концепції загальної середньої освіти (12 – річна школа).

Програма враховує національні театральні традиції та сучасні тенденції розвитку театральної культури в Україні та світі.

Програма грунтується на принципах:

1) єдності загальнолюдського та національного змісту театральної освіти, що забезпечує орієнтацію навчального матеріалу на цінності українського національного театру та світове театральне мистецтво;

2) полягає у взаємодії соціального досвіду людини – емоційно – ціннісного ставлення, театральних знань, умінь, творчості, спілкування;

3) варіативності – націлення змісту програми на творчість вчителя, його професійну компетентність, здатність самостійно застосовувати орієнтовний матеріал і змінювати його в межах запропонованого;

4) поліхудожності, що реалізується через встановлення існуючих звязків між театральним та іншими видами мистецтва.

Мета курсу «Театральне мистецтво» полягає у здійсненні естетичного виховання учнів на найкращих зразках світового мистецтва; у розвитку творчих здібностей та всебічному розвитку особистості завдяки залученню до різних видів мистецтв, які є компонентами театрального; у вихованні потреби в художньо – творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Загальна мета конкретизується в таких основних завданнях:

- збагачення емоційно – естетичного досвіду учнів під час сприймання та інтерпретації творів театрального мистецтва і практичної художньої діяльності, формування культури почутів;

- формування у школярів системи художніх знань, уявлень, умінь сприймати та оцінювати мистецькі твори різних видів, жанрів та стилів, висловлювати особисте ставлення до них, аргументуючи свої думки судження оцінки, використовуючи відповідні поняття і терміни;

- опанування учнями художньо – практичних умінь та навичок, розвиток загальних і художніх здібностей образного мислення, формування здатності керуватися набутими знаннями та уміннями у самостійній діяльності та процесі самоосвіти;

- розуміння учнями звязків театрального мистецтва з різними середовищами життєдіяльності людини, усвідомленим власної причетності до театральних традицій свого народу, з одночасним розумінням особливостей театрального мистецтва світу, розуміння зв’язків театрального мистецтва з іншими видами мистецтв;

- реалізація цілісного підходу до шкільної освіти передбачає пошук шляхів внутрігалузевої інтеграції в межах циклу художньо – естетичного;

- програма «Театральне мистецтво» розроблена з урахуванням інтегрованих курсів «Мистецтво» та «Художня культура» для 5 – 11 класів загальноосвітніх закладів. Таким чином, реалізуються дидактичні принципи послідовності, наступності та неперервного змісту загальної мистецької освіти; застосовується культорологічний підхід. Зміст програми грунтується також на принципах єдності національних і загальнолюдських художніх цінностей; варіативності, яка зумовлює творче застосування орієнтовного матеріалу вчителем.

Курс «Театральне мистецтво» спрямований на забезпечення розуміння учнями спільних та відмінних рис у відображенні навколишнього світу засобами художньої виразності, усвідомлення взаємозв’язків з іншими видами мистецтва, вміння застосовувати набуті знання та навики у практичній художньо – творчій діяльності, тому викладання курсу передбачає пошук різноманітних зв’язків та паралелей між видами мистецтва. При опануванні основ театрального мистецтва варто застосувати різноманітні форми роботи:

- колективні, групові, парні, індивідуальні, комбіновані, а також ігрові методи та прийоми. З метою сприяння розвитку творчого потенціалу учнів та врахування їх творчих інтересів варто застосовувати ситуацію вибору учнями завдань та тем для підбору репертуару та підбору робіт.

Тематичне планування навчального матеріалу

Визначення театру як виду мистецтва. Основні елементи художньо – образної мови театрального мистецтва. Театральний образ. Проблема співтворчості у театральному мистецтві. Види театру. Театральні професії. Історичний розвиток театрального мистецтва.

Давньогрецький театр та його особливості. Найвизначніші драматурги Стародавньої Греції: Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан.

Театральне мистецтво Стародавнього Риму. Творчість Езопа та Ростія.

Специфічні особливості стародавнього театру. Жанрові різновиди: Містерія, мораліте, фарс.

Епоха Відродження, як новий етап в розвитку мистецтва театру. Комедія та її особливості.

Іспанський театр. Творчість Лопе де Веги та Кольдерона. Вільям Шекспір та його місце в історії театрального мистецтва. Театр «Глобус».

Театральне мистецтво ХVІІ – ХVІІІ ст. Творчість Мольєра, Корнеля та Росіна. Театральне мистецтво ХVІІ – ХVІІІ ст. і його звязок з філософією. Специфіка розвитку театрального мистецтва України та Росії.

Обрядовий паратеатр (народні ігри, свята, ритуали). Княжий театр. Мистецтво скоморохів. Професійний театр Ф. Волкова та кріпосний театр. Зародження української побутової драми.

Шкільний театр. Звязок із викладанням поетики і риторики. Народний ляльковий театр – вертеп. Театр на Запорізькій Січі.

Значення драматургії для розвитку українського театру. Аматорський театр. Театр у Галичині та на Буковині. Театр корифеїв. Перший український театр у Києві.

Професійний український театр та його засновники: Карпенко - Карий, Садовський, Саксаганський. Творчість М.Заньковецької.

Провідні художні напрями 19 ст. романтизм та реалізм і їх вплив на розвиток театрального мистецтва. Творчість Сари Бернар.

Експерименти у світовому театрі на початку ХХ ст.

Система Станіславського та її основні принципи. Режисерська та організаційна діяльність митця. «Епічний театр» Бертольда Брехта.

Російська акторська школа та її найкращі представники: проблема художньої спадкоємності.

Провідні актори та режисери українського театру (Н. Ужвій, Б. Ступка). Феномен Леся Курбаса. Основні естетичні принципи його творчості. Вплив Л. Курбаса на розвиток українського театру.

Сучасний український театр. Особливості західноєвропейського театрального мистецтва другої половини ХІХ ст. та його видатні майстри.

Театральні фестивалі. Творчі пошуки Європейського театру ХХ ст. Сучасне світове мистецтво.

Японський театр. Театр Кабукі. Театр Но: єдність драми, танцю та речитативу.

Оперний театр. Італія – батьківщина оперного мистецтва. Творці оперних шедеврів. Театр «Ласкола».

Театр балету. Хореографія – вид сценічного мистецтва. Російський балет і його видатні представники.

Театр для дітей. Ляльковий театр. Театральна самодіяльність.

Орієнтовні форми практичних занять

Створення ескізу споруди театру. Створення театральних декорацій. Створення ескізу театральної афіші. Створення костюмів театральних героїв. Створення ляльок для театральної вистави. Створення театральних масок. Виконання народних ігор та обрядів. Написання сценаріїв. Створення інтермедії у стилі шкільного театру. Створення фотоальбому про театральне мистецтво та його визначних представників. Підготовка музичного оформлення. Підготовка міні – вистави. Відвідування вистав професійних театрів. Театральна імпровізація. Пластичні імпровізації на задані теми. Освоєння гриму. Освоєння сценічних рухів, танців. Вправи для постановки голосу. Постановка драматичних творів. Інсценізація літературних творів. Участь у театральних конкурсах та фестивалях.

Орієнтовно – тематичне планування

гуртка «Театральне мистецтво»

Зміст заняття

Кількість годин

Теорія

Практика

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Визначення театру як вида мистецтва. Основні елементи художньо – образної мови театрального мистецтва.

Пр. Вправа «Знайомство». Створення ескізу споруди театру. Інструктаж з техніки безпеки.

Театральний образ. Проблема співтворчості в театральному мистецтві. Театральні професії.

Пр. Створення фотоальбому про театральне мистецтво і його видатних представників (поступово, впродовж року).

Основи сценічної майстерності: сценічна увага, сценічна мова. Рух на сцені.

Пр. Гімнастика голосу та дихання. Дикція. Вправи з інтонацією. Вправи на гнучкість та рухливість.

Основи режисури. Роль режисера в постановці пєси.

Пр. Колективне складання сценарію вистави за сюжетом літературного твору. Розподіл ролей.

Засоби декоративного оздоблення вистави. Роль декорації в пєсі.

Пр. Створення декорацій до попередньо написаного сценарію. Визначення основних подій пєси.

Сценічний костюм. Професія костюмера.

Пр. Створення ескізів костюмів до вистави. Розбір пєси за діями (читання в ролях).

Основи гримування. Професія гримера.

Пр. Створення певного образу за допомогою нанесення гриму. Розбір пєси за образами.

Світлове та музичне оформлення вистави.

Пр. Підбір музичного репертуару та освітлення. Робота над першою дією.

Історичний розвиток театрального мистецтва.

Пр. Робота над першою дією: масові сцени.

Давньогрецький театр та його особливості. Найвизначніші драматурги Стародавньої Греції.

Пр. Робота над першою дією: парні сцени. Створення театральних масок.

Театральне мистецтво Стародавнього Риму.

Пр. Робота над першою дією: монологи.

Специфічні особливості та жанрові різновиди Середньовічного театру.

Пр. Робота над першою дією: хореографічні та вокальні номери.

Епоха Відродження як новий етап в розвитку мистецтва театру. Комедія та їїособливості.

Пр. Робота над другою дією (аналогічно).

Іспанський театр. Творчість Лопе де Вега та Кальдерона.

Пр. Робота над другою дією: індивідуальна робота.

Вільям Шекспір та його місце в історії театрального мистецтва. Театр «Глобус».

Пр. Робота над другою дією: масові сцени.

Театральне мистецтво ХVІІ – ХVІІІ ст. Творчість Мольєра, Корнеля та Рассіна.

Пр. Робота над другою дією: парні сцени.

Специфічні особливості розвитку театрального мистецтва Росії. Мистецтво скоморохів. Професійний театр Ф. Волкова та кріпосні театри.

Пр. Робота над другою дією: монологи.

Специфіка розвитку театрального мистецтва України.

Обрядовий пратеатр (народні ігри, свята, ритуали). Княжий театр.

Пр. Робота над другою дією: хореографічні та вокальні номери. Розігрування народних ігор з елементами драми.

Зародження української побутової драми. Театр на Запорізькій Січі.

Пр. Репетиція вистави.

Шкільний театр. Звязок з викладанням поетики та риторики.

Пр. Репетиція зі світлом та музикою.

Український народний ляльковий театр – вертеп. Різдвяна народна драма.

Пр. Репетиція в костюмах.

Значення драматургії для розвитку українського театру. Аматорський театр.

Пр. Репетиція з декораціями.

Театр в Галичині та на Буковині. Театр корифеїв. Перший український театр в Києві.

Пр. Загальна репетиція.

Професійний український театр та його засновники.Творчість М.Заньковецької.

Пр. Загальна репетиція.

Провідні художні напрямки 19 ст. романтизм та реалізм і їх вплив на розвиток театрального мистецтва Європи. Творчість Сари Бернар.

Пр. Загальна репетиція.

Експерименти В світовому театрі на початку 20 ст.

Пр. Генеральна репетиція.

Система Станіславського та її основні принципи. Режисерська та організаційна діяльність митця. Епічний театр Бертольда Брехта.

Пр.Виготовлення театральної афіши. Репетиція.

Премєра вистави

Російська акторська школа та її найкращі представники.

Проблема художньої спадкоємності.

Пр.Аналіз вистави. Обговорення вдалих та цікавих моментів. Зауваження та пропозиціїї на майбутнє.

Провідні актори та режисери українського театру. Феномен Леся Курдаса. Театр «Березіль».

Пр.Підбір репертуару для майбутньої постановки.

Сучасне театральне світове мистецтво. Сучасний український театр. Театральні фестивалі.

Пр.Читання пєси в ролях.

Японський театр. Театр Кабукі. Театр Но: єдність драми танцю та речетативу.

Пр.Виготовлення декорацій для майбутньої постановки.

Різновиди театру. Оперний театр. Італія – батьківщина опери. Творці оперних шедеврів. Театр «Ласкала»

Пр.Виготовлення костюмів.

Театр балету. Хореографія – вид сценічного мистецтва. Російська балетна школа та її основні представники.

Пр.Репетиція хореографічних номерів.

Театр для дітей. Ляльковий театр та його специфіка.

Пр.Виготовлення ляльок з підручного матеріалу для лялькової вистави. Повторення основних відомостей та вправ.

Театр тіней. Театральна самодіяльність.

Пр. Створення декорацій та фігур для тіньової вистави.

Підсумки роботи театрального гуртка за рік. Побажання та зауваження щодо роботи театрального гуртка. Завдання на літо.

Вимоги до рівня та умінь школярів

- Учень володіє основами знань про історію винекнення і розвитку театрального мистецтва;

- наводить приклади найвидатніших театрів світу і України, різних видів театру, театральних творів;

- розуміє спільні та відмінні риси у відображенні навколишнього світу засобами художньої виразності;

- вміє застосовувати набуті знання і навики у практичній

художньо-творчій діяльності;

- усвідомлює взаємозв’язки з іншими видами мистецтва;

- знає основи техніки виконання сценічних рухів;

- бере активну участь у колективних виставах;

- аналізує результати власної роботи, досягнення та недоліки;

- визначає шляхи вдосконалення;

- дотримується правил техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами у послідовності постановки і виконання колективних вистав, техніки безпеки при роботі в актовому залі, на сцені.

Список рекомендованої літератури

1. Анастасьев А., В китайском театре, М., 1957г.

2. Станіславський К., Робота актора над собою. М., 1982р.

3. Станиславський К., Моя жизнь в искусстве, М., «Искусство», 1984г.

4. Світова художня культура : від первісного суспільства до початку

середньовіччя / ряд авторів., К., 2003 р.

5. Гриценко В., Людина і культура, К., 2000р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»