Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Екологія

01.05.2019

16710

1074

0

Опис документу:
Презентація з екології на тему: Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона. призначена для студентів першого курсу технікумів, коледжів та учнів загальноосвітніх шкіл (10-11 клас).
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона. Викладач НВПЕТ Дзюбенко С.В.
Слайд № 1

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона. Викладач НВПЕТ Дзюбенко С.В.

• Атмосферне повітря ,як один з найважливіших природних ресурсів Атмосферне повітря — один з найважливіших природних ресурсів, без якого життя на З...
Слайд № 2

• Атмосферне повітря ,як один з найважливіших природних ресурсів Атмосферне повітря — один з найважливіших природних ресурсів, без якого життя на Землі було б абсолютно неможливим. Атмосферний кисень О2, необхідний для дихання людей, тварин, переважної більшості рослин і мікроорганізмів. Основне джерело утворення кисню — це фотосинтез зелених рослин. Підраховано, що рослини за рік виділяють в атмосферу близько 70 млрд т кисню. Близько 80% всього кисню в атмосферу постачає морський фітопланктон, 20% виробляє наземна рослинність.

Забруднення – привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище. Забруднення довкілля (англ. contamination o...
Слайд № 3

Забруднення – привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище. Забруднення довкілля (англ. contamination of the environment, environmental pollution; нім. Umweltverschmutzung f, Umweltverunreinigung f) — процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами. Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові. Допустимі кількості відходів, що скидають в гідро- або атмосферу регламентують нормативами гранично допустимих викидів (ГДВ) з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК). В Україні вони затверджуються Міністерством охорони здоров'я.

Слайд № 4

Штучні та природні джерела забруднення атмосфери Штучне (антропогенне) забруднення атмосфери. відбувається внаслідок зміни її складу та властивосте...
Слайд № 5

Штучні та природні джерела забруднення атмосфери Штучне (антропогенне) забруднення атмосфери. відбувається внаслідок зміни її складу та властивостей під впливом діяльності людини. За будовою та характером впливу на атмосферу штучні джерела забруднення умовно поділяють на технічні (пил цементних заводів, дим і сажа від згоряння вугілля) хімічні (пило- або газо- подібні речовини, які можуть вступати в хімічні реакції). фізичні(теплові,радіаційні,шумові); - біологічні(віруси,бактерії,органічні рештки)

Основними забруднювачами є природні, промислові та побутові процеси  забруднювачі природного походження (мінеральні, рослинні, тваринні, мікробіоло...
Слайд № 6

Основними забруднювачами є природні, промислові та побутові процеси  забруднювачі природного походження (мінеральні, рослинні, тваринні, мікробіологічні); — забруднювачі, які утворюються при згорянні палива для потреб промисловості, опалення житлових будинків, при роботі всіх видів транспорту. — забруднювачі, які утворюються в результаті промислових викидів. — забруднювачі, зумовлені згоранням і переробкою побутових і промислових відходів. Забруднення

Атмосфера має здатність до самоочищення. Проте від величезної кількості забруднювальних речовин, що надхо¬дять в атмосферу сьогодні, вона не встига...
Слайд № 7

Атмосфера має здатність до самоочищення. Проте від величезної кількості забруднювальних речовин, що надхо¬дять в атмосферу сьогодні, вона не встигає самоочищуватись. До основних антропогенних забруднювачів довкілля належать: речовини, що викидаються промисловими підприємствами; • нафта та нафтопродукти; • пестициди; • мінеральні добрива; • шуми від виробництв, транспорту; • іонізуюче випромінювання; • вібрації; • світло-теплові впливи. Забруднювачі

Слайд № 8

Під дією атмосферного забруднення відбувається руйнування: будівель і споруд; пам’яток історії; архітектури; пам’яток культури і мистецтва. У багат...
Слайд № 9

Під дією атмосферного забруднення відбувається руйнування: будівель і споруд; пам’яток історії; архітектури; пам’яток культури і мистецтва. У багатьох промислово розвинених країнах економічний збиток від забруднення навколишнього середовища становить 3-5% валового національного продукту. В США річний матеріальний збиток, обумовлений забрудненням атмосфери міст, оцінюється в 24 млрд. доларів.

парниковий ефект; озонова дірка; кислотні дощі; смог. Наслідки забруднення атмосфери
Слайд № 10

парниковий ефект; озонова дірка; кислотні дощі; смог. Наслідки забруднення атмосфери

Кислотні дощі і здоров'я населення Природно, атмосферні кислотні мікроелементи не щадять і людини. Однак, тут мова йде не тільки про кислотні дощі,...
Слайд № 11

Кислотні дощі і здоров'я населення Природно, атмосферні кислотні мікроелементи не щадять і людини. Однак, тут мова йде не тільки про кислотні дощі, але і про ту шкоду, що приносять кислотні речовини (двоокис сірки, двоокис азоту, кислотні аерозольні частки) при диханні. Вже давно встановлено, що існує тісна залежність між рівнем смертності і ступенем забруднення району. Фізіологічні дослідження показали, що ступінь шкідливого впливу прямо пропорційний концентрації забруднюючих речовин. Однак, існує граничне значення, нижче якого навіть у самих чуттєвих людей не виявляються які-небудь відхилення від норми. При концентрації S02 близько 1 мг./м3, що буває узимку в Будапешті, зростає число смертельних випадків, у першу чергу серед людей старшого покоління й тих, що страждають захворюваннями дихальних шляхів. Статистичні дані показали, що таке серйозне захворювання, як помилковий круп, що вимагає моментального втручання лікаря і розповсюджене серед дітей, виникає з тієї ж причини. Те ж саме можна сказати і про ранню смертність немовлят у Європі і Північній Америці, яка щорічно обчислюється де кількома десятками тисяч. Наприклад, для двоокису сірки середньодобова гранична концентрація для здорових людей складає приблизно 400 мкг./м3.

Органи дихання страждають від забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,01-0.1 мкм, що проникають у легені, осідают...
Слайд № 12

Органи дихання страждають від забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,01-0.1 мкм, що проникають у легені, осідають в них. Проникаючі в організм частки викликають токсичний ефект. Установлено, що в людей, що професійно мають справу з азбестом, підвищена імовірність ракових захворювань бронхів і діафрагм, що розділяють грудну клітку і черевну порожнину. Пари ртуті викликають порушення роботи центральної верхньої нервової системи і нирок. Вплив забруднення на здоров”я людини

У містах внаслідок забруднення повітря, яке постійно збільшується, неухильно росте число хворих, що страждають такими захворюваннями, як хронічний ...
Слайд № 13

У містах внаслідок забруднення повітря, яке постійно збільшується, неухильно росте число хворих, що страждають такими захворюваннями, як хронічний бронхіт, емфізема легень, різні алергійні захворювання і рак легень. При систематичному чи періодичному надходженні в організм порівняно невеликих кількостей токсичних речовин відбувається хронічне отруєння. 

 SO2 N2O3
Слайд № 14

 SO2 N2O3

Наслідок забруднення атмосфери Причини виникнення Вплив на навколишнє середовище Парниковийефект(глобальнепотеплінняклімату) Накопичення в атмосфер...
Слайд № 15

Наслідок забруднення атмосфери Причини виникнення Вплив на навколишнє середовище Парниковийефект(глобальнепотеплінняклімату) Накопичення в атмосфері «парникових газів» - вуглекислого газу, метану, озону, оксидів нітрогену,хлорфторвуглеводнів(ХФВ), пара води. Заостанні100роківсередньорічнаглобальна температура підняласяна 0,3-0,6?С. За прогнозамивченихдосерединиХХІ ст. температураприземноїатмосфериможепіднятисьна 1,5-4,5?С,щозумовить: підняттярівняСвітовогоокеану на 100-150 м зарахуноктепловогорозширенняводи ізатопленняприбережнихзон; таненняльодовиків; зміщеннякліматичнихзон (зонамиземлеробствастанутьтайга і тундра); змінупогоди ізбільшеннякількостіопадів Кислотні опади – всі види метеорологічних опадів (дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом), рН яких менший 5,5. Оксиди нітрогену тасульфуру, пара кислот. Їх природними джерелами є вулканічні виверження, пожежі, діяльність ґрунтових бактерій, антропогенними – транспорт, ТЕС, сміттєспалювальні заводи, металургійні комбінати, хімічні підприємства. зниженнярНповерхневих вод і ґрунтів та посилення міграції важких металів; опіки і зниження інтенсивності фото синтезуючих рослин; корозія металевих виробів; руйнування будівель з вапняку та архітектурних пам’яток; загибель гідро біонтів; деградація лісів, зменшення стійкості дерев стосовно шкідників і патогенних мікроорганізмів   Руйнування озонового екрану («озонова дірка») 1) оксиди нітрогену 2)  ХФВ (найчастіше фреони) 3) особливості циркуляції атмосфери – повітряні потоки з нижніх шарів атмосфери під час руху вгору розштовхують озон більш високий рівень УФ випромінювання на поверхні землі; збільшення захворювань на рак шкіри; зміна температурного режиму; зміна режиму вітрів і дощів; підвищення рівня моря   Смог – суміш диму, туману і пилу, що виникає в атмосфері промислових міст із частинок сажі, попелу, продуктів сухої перегонки пального. Лондонський (чорний)смог: низька температура (біля 0?С); висока вологість (до 100%); підвищений вміст сажі, оксидів карбону, нітрогену,сульфуру, що утворюються при спалюванні палива Лос-анжелеський(білий)смог:  висока температура (більше 30 ?С); відсутність перемішування шарів повітря у вертикальному напрямі; значна концентрація викидів автотранспорту; утворенняпероксицетилнітрату Аляскінський(льодяний)смогвиникаєв північних широтах:температура нижче -30?С; висока вологість; забруднене повітря Тривалі смоги призводять до: подразнення очей. Слизових оболонок, органів дихання; задухи; бронхіальної астми; збільшення смертності; пригнічення рослинності; руйнування будівель; прискорення корозії металів

Негативний вплив СО2 ,СО на живі організми CO2(вуглекислый газ) Теплові машини не тільки спалюють кисень, а й викидають в атмосферу еквівалентні кі...
Слайд № 16

Негативний вплив СО2 ,СО на живі організми CO2(вуглекислый газ) Теплові машини не тільки спалюють кисень, а й викидають в атмосферу еквівалентні кількості оксиду карбону (вуглекислого газу). Об'ємна концентрація оксиду вуглецю в атмосфері нині становить 0,0314%від усіх газів атмосфери незначне збільшення цієї концентрації різко порушить тепловий баланс Землі. А вже тепер кожного року в атмосферу викидається близько 5 млрд. тонн СО2 . Кількість діоксиду вуглецю в атмосфері при сучасних темпах споживання викопного палива подвоюється кожні 23 роки, що може призвести до потепління клімату на 1°С до 2025 року і на 3°С до кінця наступного століття.

Вплив на людину Зараз у людей часто спостерігається явище гіпервентиляції. Найчастіше, оскільки вуглекислий газ життєво необхідний, при його надмір...
Слайд № 17

Вплив на людину Зараз у людей часто спостерігається явище гіпервентиляції. Найчастіше, оскільки вуглекислий газ життєво необхідний, при його надмірній втраті в тій чи іншій мірі включаються захисні механізми, які намагаються зупинити його видалення з організму. До них відносяться: ? спазм судин, бронхів і спазм гладкої мускулатури всіх органів; ? звуження кровоносних судин; ? збільшення секреції слизу в бронхах, носових ходах, розвиток аденоїдів, поліпів; ? ущільнення мембран внаслідок відкладення холестерину, що сприяє розвитку склерозу тканин; ? підвищення функції щитовидної залози.

СО(чадний газ) Вплив СО на людину: Потрапляючи при диханні в кров, швидко з'єднується з гемоглобіном, утворюючи міцне з'єднання карбоксигемоглобін ...
Слайд № 18

СО(чадний газ) Вплив СО на людину: Потрапляючи при диханні в кров, швидко з'єднується з гемоглобіном, утворюючи міцне з'єднання карбоксигемоглобін (HbCO). Позбавляючи можливість гемоглобіну переносити кисень. 0,1% СО в повітрі достатньо, що б людина втратила свідомість і померла.

Чадний газ не можна побачити або відчути, однак, при великій концентрації він вбиває людину в лічені секунди. Чадний газ (СО) виділяється при спалю...
Слайд № 19

Чадний газ не можна побачити або відчути, однак, при великій концентрації він вбиває людину в лічені секунди. Чадний газ (СО) виділяється при спалюванні будь-якого виду палива, такого як газ, нафта, гас або деревне вугілля. Симптоми отруєння чадним газом: При вмісті 0,08% СО у вдихуваному повітрі людина відчуває головний біль і задуху. При підвищенні концентрації СО до 0,32% виникає параліч і втрата свідомості (смерть настає через 30 хвилин). При концентрації вище 1,2% свідомість втрачається після 2-3 вдихів, людина вмирає менш ніж через 3 хвилини.

Один автомобіль викидає в повітря близько 3,65 кг СО за добу; щільність потоків автомобілів на основних магістралях Києва сягає 50—100 тис. машин з...
Слайд № 20

Один автомобіль викидає в повітря близько 3,65 кг СО за добу; щільність потоків автомобілів на основних магістралях Києва сягає 50—100 тис. машин за добу, щогодинний викид у повітря СО становить 1800—2000 кг.

Знаходження в природі.   Монооксид вуглецю входить до складу атмосфери (10-5 об'ємно.%). У середньому 0,5% СО містить тютюновий дим і 3% - вихлопні...
Слайд № 21

Знаходження в природі.   Монооксид вуглецю входить до складу атмосфери (10-5 об'ємно.%). У середньому 0,5% СО містить тютюновий дим і 3% - вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння.

SO2 Діоксид сірки - це газ, який, з'єднуючись з водою в атмосфері , утворює сірчисту кислоту. В результаті, в регіонах, де у повітря викидається ба...
Слайд № 22

SO2 Діоксид сірки - це газ, який, з'єднуючись з водою в атмосфері , утворює сірчисту кислоту. В результаті, в регіонах, де у повітря викидається багато SO2, часто випадають кислотні дощі, які особливо шкідливі для рослин і ґрунтових мікроорганізмів. Оксид сірки небезпечний і для людей , особливо страждають від захворювань легенів і бронхів .

Кислотні дощі Коли йде дощ , краплі води захоплюють з повітря шкідливі домішки, що потрапили в нього з труб заводу. У результаті в деяких місцях Зе...
Слайд № 23

Кислотні дощі Коли йде дощ , краплі води захоплюють з повітря шкідливі домішки, що потрапили в нього з труб заводу. У результаті в деяких місцях Землі випадають шкідливі, так звані кислотні дощі . Найбільш характерні кислотні дощі для індустріальних країн з високорозвиненою енергетикою.

Слайд № 24

Парниковий ефект Парниковий ефект- це явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні Землі, не може поверн...
Слайд № 25

Парниковий ефект Парниковий ефект- це явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні Землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів.

Озонові діри Озонова діра – це локальне падіння концентрації озону в озоновому шарі Землі. Наслідки руйнування озонового шару - це підвищена кількі...
Слайд № 26

Озонові діри Озонова діра – це локальне падіння концентрації озону в озоновому шарі Землі. Наслідки руйнування озонового шару - це підвищена кількість випромінювання, яке виходить від Сонця і швидко досягає Землі. Це негативно позначається не тільки на всіх живих істот: людей, тварин, рослини, тропічних лісах, а й на предметах. Наприклад, якщо озоновий шар стане занадто тонким, гума, яка використовується в господарстві, прослужить набагато менше. Водні організми, що мешкають у верхніх шарах води, припинять своє існування

Слайд № 27

КЛАСИФІКАЦІЯ Смог буває наступних типів: Вологий смог лондонського типу - поєднання туману з домішкою диму і газових відходів виробництва. Крижаний...
Слайд № 28

КЛАСИФІКАЦІЯ Смог буває наступних типів: Вологий смог лондонського типу - поєднання туману з домішкою диму і газових відходів виробництва. Крижаний смог аляскинського типу - смог, що утворюється при низьких температурах з пара опалювальних систем і побутових газових викидів. Радіаційний туман - туман, який з'являється в результаті радіаційного охолодження земної поверхні і маси вологого приземного повітря до точки роси. Зазвичай радіаційний туман виникає вночі в умовах антициклону при безхмарним погоді і легкому бризі. Часто радіаційний туман виникає в умовах температурної інверсії, що перешкоджає підйому повітряної маси. У промислових районах може виникнути крайня форма радіаційного туману.

Медико – картографічний аналіз забруднення довкілля Як виявилося, найгірша екологія у 24 населених пунктах. Переважно це промисловий схід України. ...
Слайд № 29

Медико – картографічний аналіз забруднення довкілля Як виявилося, найгірша екологія у 24 населених пунктах. Переважно це промисловий схід України. Центри металургії та енергетики, а отже, осередки забруднення атмосфери — це міста Макіївка, Маріуполь, Алчевськ, Харцизьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Дніпродзержинськ. Рейтинг найбрудніших міст України очолив Кривий ріг. У ньому в 2009 році було 321,6 тис тонн викидів шкідливих речовин, хоча в 2008 році викидів було майже 450 тис тонн. Друге місце посів Маріуполь (Донецька область), в якому знаходяться такі металургійні гіганти, як ММК ім. Ілліча і "Азовсталь". У 2009 році в Маріуполі екологію зіпсували 284 тис тонн шкідливих речовин, що майже на 80 тис тонн менше, ніж рік тому. Замикає трійку лідерів екологічно брудних міст Бурштин (Івано-Франківська область), який у 2009 році викинув 191 тис тонн шкідливих речовин (у 2008 році - 218,3 тис тонн). На четвертому місці Луганськ. У цьому місті минулого року було викинуто в повітря 150,4 тис тонн шкідливих речовин. У 2008 році викидів було усього лише на 25 тисяч тонн більше. На п'ятому місці - Зеленодольск (Дніпропетровська область), в якому знаходиться Криворізька ТЕС. Там минулого року в атмосферу було викинуто 133,6 тис тонн (у 2008 році - 146 тис тонн). Курахове з Донецької області розмістилося на шостому місці в рейтингу - викиди в атмосферу в 2009 році тут склали 122 тис тонн (у 2008 році - 133 тис тонн). На сьомому місці - Дебальцеве (Донецька область), в якому викиди за кризовий рік навіть виросли. В атмосферу цього міста минулого року було викинуто 119,2 тис тонн. Минулого року це місто посідало восьме місце (у ньому було 115 тис тонн викидів). Далі слідує Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область) з 110,8 тис тонн викидів. У 2008 році в атмосферу цього міста було викинуто на 500 тонн шкідливих речовин менше. На дев'ятому місці - Дніпропетровськ. Викиди в повітря в цьому обласному центрі минулого року склали 105,6 тис тонн (у 2008 році - 120,3 тис тонн). Замикає рейтинг ТОП-10 екологічно брудних міст Новий Світ на Донеччині. У його атмосферу минулого року було викинуто майже 105 тис тонн шкідливих речовин (у 2008 році - 98 тис тонн). За даними Держкомстату, минулого року підприємства України направили 512,7 млн гривень на охорону атмосферного повітря і клімату. Завдяки цьому вдалося зменшити викиди в атмосферу 32,2 тис тонн шкідливих речовин.

Слайд № 30

Забруднення в Україні
Слайд № 31

Забруднення в Україні

Охорона атмосферного повітря На міжурядовій мадридській конференції в 1995 році ООН проголосила глобальне потепління науковим фактом. У грудні 1997...
Слайд № 32

Охорона атмосферного повітря На міжурядовій мадридській конференції в 1995 році ООН проголосила глобальне потепління науковим фактом. У грудні 1997 року в Кіото (Японія) на конференції було підписано Протокол до Конвенції, що встановив для держав-учасниць кількісні зобов’язання щодо скорочення викидів діоксиду вуглецю. Так: члени Європейського союзу і Швейцарія мають до 2012 років знизити викиди на 8%; США – на 7%; Японія – на 6% відносно базового 1990. Протокол передбачає систему квот на викиди тепличних газів. Тому переговори з питання скорочення йдуть дуже складно. Такі країни, як Індія і Китай, що вносять значний внесок у забруднення атмосфери тепличними газами, не підписали угоду. Основною перешкодою на шляху міжнародної взаємодії з питання запобігання «парникового ефекту» є наукова невизначеність. Оскільки багато видатних вчених, наприклад академік А.П. Капіца, наполягають на тому, що ніякого потепління немає, а насправді триває тривалий льодовиковий період і на нього накладаються більш короткі кліматичні цикли потепління.

Світ в наших руках!!!
Слайд № 33

Світ в наших руках!!!

Дякую за увагу! Домашнє завдання: О.І. Федоренко, Основи екології, Київ, Знання, 2006 р. Ст.
Слайд № 34

Дякую за увагу! Домашнє завдання: О.І. Федоренко, Основи екології, Київ, Знання, 2006 р. Ст.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.