"Античність"

Опис документу:
Тестовий матеріал зекономить час на уроці та допоможе учителеві перевірити знання учнів за темою "Антична література".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Т Е С Т И - АНТИЧНІСТЬ

1.Імя Гомер означає: а) «сліпий»; б) «співець»; в) рапсод.

2. Першопричиною трагедії роду Едіпа стало:

а) злочин Лая, батька Езопа; б) злочин Едіпа; в) смерть синів Едіпа.

3. «Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними». Це афоризм:

а) римлянина Овідія; б) грека Гомера ; в) римлянина Вергілія.

4. Яку іншу назву мало місто Троя: а) Іліон; б) Іолк; в) Спарта?

5. Поняття «античність» зявилося: а) у Vст.; б) у ХVст.; в) у Хст.

6. Спосіб пошуків людиною позиції, яка б допомогла їй не поступатися нещастю,

але й не надто захоплюватися щастям, Горацій називає:

а) «золотою серединою»; б) філософією; в) життям.

7. Чому шукачів золотого руна називали аргонавтами:

а) бо корабель мав назву «Арго»; б) бо золоте руно називали Аргом;

в) бо серед героїв був найвідважнішим Аргос.

8. Термін «драма» в перекладі означає: а) «дія, дійство»; б) пісня; в) «пісня цапів».

9. Улюбленим поетом Європи, пророком називали: а) Овідія; б) Гомера; в) Вергілія

10. Хто з давньогрецький поетів-трагіків керував хором афінських юнаків:

а) Горацій; б) Софокл; в) Есхіл.

11.Рим вступає в контакт з Грецією у добу: а) еллінізму; б) класичну; в) архаїчну.

12. Корифеєм у давньогрецькому театрі називали:

а) режисера; б) соліста хору; в) керівника хору.

13. Термін «епос» в перекладі означає: а) легенда; б) розповідь;

в) слово, сказане про минувшину.

14. Хто з давньогрецьких ораторів мав прізвисько «гомерів батіг»:

а) Зоїл; б) Демосфен; в) Перікл.

15. Яку літературу називають античною:

а) літературу Західної Європи; б) літературу всього стародавнього світу;

в) літературу Стародавньої Греції та Риму.

16. Анімізм – це: а) одухотворення природи; б) віра в богів; в) віра в людину.

17. Світ ліричного поета на відміну від епічного:

а) позбавлений сталості та остаточної визначеності;

б) визначений заздалегідь, ніщо не створює раптовості;

в) це світ богів та їхній вплив на людину.

18. Хто спричинив сварку трьох богинь – Афіни, Гери та Афродіти:

а) верховний бог Зевс; б) богиня Артеміда; в) юнак Паріс.

19. Першим давньоримським поетом, який почав складати латиною «еолійські

пісні» став: а) Овідій; б) Горацій; в) Вергілій.

20. Джерелом античної літератури є: а) казки; б) легенди; в) міфи.

21. Чому корабель мав назву «Арго»: а) бо будівничого корабля звали Аргос;

б) бо героя, який поплив на пошуки золотого руна звали Аргос;

в) бо острів, де було золоте руно, називався Арго.

22. «Великі Діонісії» - це: а) назва трагедії Софокла; б) назва комедії Арістофана;

в) найбільше свято в Давній Греції.

23. «Все переможе кохання! Все переможе праця!», «Відважним і щастя сприяє»;

«Є для побитих один порятунок – рятунку не ждати» - це афоризми:

а) Вергілія; б) Горація; в) Гомера.

24. Проекти розбудови Афін, розвитку наук та мистецтв якого античного поета

вражають і сьогодні: а) Софокла; б) Горація; в) Есхіла.

25. Потяг до узагальнень та інтерес до конкретної людської особистості були

успадковані, об’єднані та розвинені:

а) римлянами; б) греками; в) італійцями.

26. Прославлення перемог Діоніса оспівувалося у: а) дифірамбах; б) трагедіях;

в) сатирівських піснях.

27. В основі гекзаметра – стопа під назвою: а) анапест; б) хорей; в) дактиль.

28. Героєм яких давньогрецьких міфів є цар Едіп:

а) міфів про аргонавтів; б) міфів фіванського циклу; в) троянського циклу.

29. «Гомерівське питання» - це: а) питання про існування Гомера;

б) питання про достовірність поем Гомера;

в) питання про достовірність поем та існування Гомера.

30. Стопа – це: а) пауза в середині віршового рядка; б) один віршовий рядок;

в) найкоротший відрізок віршового розміру.

31. Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» виникли:

а) у ІХ ст.до н.е.; б) у ІХ-VІІІ ст.до н.е.; в) у VІІІ-VІІст. до н.е.

32. За правління якого імператора Риму розпочалася «золота доба» римської

літератури: а) Цезаря; б) Антонія; в) Октавіана Августа.

33. Прообразом Едіпа в трагедії Софокла «Цар Едіп» є:

а) демократ Перікл; б) трагік Есхіл; в) герой Одіссей.

34. У якому творі Вергілій цілком відмовляється від повторів та постійних

епітетів, уводячи натомість багато афоризмів і метафор:

а) «Буколіки»; б) «Георгіки»; в) «Енеїда».

35. Скільки акторів було спочатку в давньогрецькому театрі: а) 1; б) 2; в) 3.

36. Біля яких сучасних гір знаходилася колись Колхіда:

а) біля Кавказу; б) біля Альп; в) біля Карпат.

37. Біографія якого античного поета викладена у цих рядках:

«В Мантуї родився, Калабрією взятий.

Спочиваю в Партенопеї. Оспівав пасовища, села, вождів»:

а) Горація; б) Софокла; в) Вергілія.

38. Приводом до Троянської війни стала: а) сварка Гери, Афіни та Афродіти;

б) сварка Ахіллі і Гектора; в) сварка Паріса і Менелая.

39. Кого з давньоримських поетів називають «реформатором римської поезії»:

а) Вергілія; б) Горація; в) Овідія.

40. Паралельно з народженням та розвитком лірики в Давній Греції виникає:

а) філософія; б) анатомія; в) природознавство.

41. Сини Едіпа вигнали батька з дому заради: а) влади; б) матері; в) своїх дітей.

42. Позначте хронологічні рамки античної літератури:

а) приблизно VІІІ ст.до н.е. - V ст.н.е.; б) VІ ст..до н.е.-VІ ст. н.е.; в) І-ІІ ст.до н.е.

43. Пауза в середині віршового рядка називається: а) цезурою; б) стопою; в) римою

44. Назвіть імя і прізвище археолога-любителя, який вирішив самостійно розпочати

пошуки Трої: а) Фрідріх Вольф; б) Генріх Шліман; в) Генріх Вольф.

45. Який давньоримський імператор дозволяв називати себе «перший серед

рівних», уникаючи назви «імператор»: а) Юлій Цезар; б) Октавіан Август;

в) Антоній.

46. У якому перевороті брав участь Софокл: а) демократичному; б) феодальному;

в) аристократичному.

47. Який давньоримський поет супроводжує Данте в його «Божественній комедії»:

а) Горацій; б) Овідій; в) Вергілій.

48. Театрон – це: а) майданчик для гри; б) театр в Давній Греції; в) місця глядачів.

49. Найвизначнішими митцями трагедії в Давній Греції вважали:

а) Софокла; б) Гомера; в) Есхіла; б) Есхіла, Софокла, Евріпіда;

в) Евріпіда, Гомера, Арістофана.

50. Давньогрецький герой Ясон походить з міста: а) Іліон; б) Іолк; в) Спарта.

51. Словами «Дивних багато у світі див,

Найдивніше із них – людина» починається:

а) поема Гомера «Іліада»; б) трагедія Есхіла «Прометей закутий»;

в) трагедія Софокла «Антігона».

52. Чому Паріса, троянського царевича, виховав пастух:

а) бо, народившись кволим і слабким, батьки віддали його пастухові;

б) злодії викрали новонароджену дитину;

в) бо, згідно пророцтву, ця дитина мала стати причиною загибелі Трої.

53. Дошкульні ямби, сатири, оди – це жанри давньоримського поета:

а) Овідія; б) Вергілія; в) Горація.

54. Декламаційна і мелічна лірика – це два великі різновиди ліричної поезії:

а) давньоримської лірики; б) давньогрецької лірики; в) італійської лірики.

55. Який давньогрецький герой першим поєднав у собі силу та мудрість:

а) Одіссей; б) Геракл; в) Ахілл.

56. Хто, згідно давньогрецьких міфів, розгадав загадку Сфінкса:

а) Антігона; б) Медея; в) Едіп.

57. Хто є головним героєм поеми Гомера «Іліада»: а) Одіссей; б) Ахілл; в) Паріс.

58. Дактиль – це: а) двоскладова стопа з наголосом на першому складі;

б) трискладова стопа з наголосом на першому складі;

в) трискладова стопа з наголосом на другому складі.

59. Які картини зобразив Гефест на щиті Ахілла:

а) Землю, Сонце, зорі; б) лани з женцями; в) мирні і воєнні дні давніх греків.

60. Яка література послужила своєрідним «містком» для ознайомлення нових

європейців з античною спадщиною: а) грецька; б) римська; в) італійська.

61. Найвидатнішими творами Вергілія є:

а) «Іліада», «Одіссея»; б) «Антігона», «Цар Едіп»; в) «Буколіки», «Георгіки»,

«Енеїда».

62. Хто з давньогрецьких поетів у кінці свого життя повернувся додому і став

жерцем-цілителем храму Асклепія: а) Есхіл; б) Софокл; в) Гомер.

63. Переосмислення вергілівського образу Енея знаходимо у творчості:

а) І.Франка; б) І.Котляревського в) Т.Шевченка.

64. Майданчик для гри в давньогрецькому театрі мав назву:

а) скена; б) театрон; в) орхестра.

65. «Мої трагедії – це лишень крихти з розкішного бенкетного столу Гомера» -

Ці слова належать: а) Софоклу; б) Есхілу; в) Евріпіду.

66. Хто виховував Ясона до 20-ти років: а) батьки; б) пастух; в) кентавр Хірон.

67. Травестія – це: а) ліричний твір; б) трагедійний твір; в) пародійна переробка.

68. Чим відрізняються давньогрецькі боги від богів інших народів:

а) вони не подібні до людей; б) вони багато в чому подібні до людей;

в) їх зображали з декількома руками, головами, ногами тощо.

69. Музою трагедії в давньогрецькій міфології є: а) Кліо; б) Талія; в) Мельпомена.

70. Своїми поезіями цей давньогрецький поет підносив дух воїнів, повернувши їм

віру в себе: а) Анакреонт; б) Архілох; в) Тіртей.

71. Чому цар Едіп осліпив себе: а) бо на це була воля богів; б) бо його сини

повбивали один одного; в) бо сліпота для грека – межа приниження і нещастя.

72. Які міфи покладені в основу поем Гомера «Іліада» і «Одіссея»:

а) Троянський цикл міфів; б) міфи про аргонавтів; в) фіванський цикл міфів.

73. На які дві групи поділялися епічні поеми в давньогрецькій літературі:

а) історичні та повчальні; б) героїчні та повчальні; в) фантастичні та повчальні.

74. Назвіть імя циклопа з поеми Гомера «Одіссея»: а) Кіклоп; б) Поліфем;

в) Одноокий.

75. Скільки років витратив Вергілій на створення поеми «Енеїда»:

а) 10 років; б) 11 років; в) 12 років.

76. Який давньогрецький поет-трагік опанував в молодості лікарське мистецтво,

музику та спів: а) Есхіл; б) Софокл; в) Гомер.

77. Центральною подією поеми Вергілія «Енеїда» є: а) пригоди Енея;

б) кохання і одруження Енея; в) пошуки троянцем Енеєм нової вітчизни.

78. «Нічому не дивуватися» - це афоризм відомого давньоримського поета:

а) Горація; б) Овідія; в) Вергілія.

79. В давньогрецькому театрі лаштунки називали: а) скеною; б) театроном;

в) орхестрою.

80. «Батьком трагедії» називають: а) Есхіла; б) Софокла; в) Евріпіда.

81. Хто допоміг Ясону виконати складне завдання Еєта, щоб здобути «золоте руно:

а) Антігона; б) Медея; в) Кассандра.

82. «Людина є мірилом речей» - ці слова належать відомому давньогрецькому

філософу: а) Демокріту; б) Платону; в) Протагору.

83. Хто з троянців не повірив залишеному ахейцями «подарунку» - коню:

а) герой Гектор; б) цар Трої Пріам; в) троянський жрець Лаокоон.

84. Термін «періпатетика» дослівно означає:

а) «ті, котрі веселяться»; б) «ті, хто прогулюються»; в) «ті, котрі декламують».

85. Головного ахейського стратега, за порадою якого було збудовано

«троянського коня» звали: а) Менелай; б) Одіссей; в) Ахілл.

86. «Ода до Мельпомени» належить перу: а) Горація; б) Овідія; в) Вергілія.

87. Наскрізною темою давньогрецького поета Тіртея є:

а) любовна лірика; б) вільнолюбива лірика; в) відповідальність захисника

вітчизни.

88. Боги та міфологічні герої є дійовими особами: а) давньогрецьких міфів;

б) поеми Данте «Божественна комедія»;

в) збірки новел Дж.Боккаччо «Декамерон».

89. Своєрідність фіванського циклу міфів полягає у:

а) формі подорожі; б) гіперболізації; в) сліпоті зовнішній і внутрішній.

90. Епічного співця в Давній Греції називали: а) Гомером; б) аедом; в) Орфеєм.

91. Який віршовий розмір мають гомерові поеми «Іліада» та «Одіссея»:

а) анапест; б) хорей; в) гекзаметр.

92. «Вчителем усієї Греції» назвав Гомера: а) Платон; б) Демокрит; в) Сократ.

93. Вкажіть імя чарівниці, яка перетворювала людей на свиней ( за «Одіссеєю»

Гомера): а) Калліпсо; б) Кассандра; в) Кіркея.

94. Рапсодами у Давній Греції називали:

а) професійних виконавців епічних творів;

б) професійних виконавців ліричних творів;

в) професійних виконавців драматичних творів.

95. Зі скількох пісень складається кожна поема Гомера: а) 12; б) 24; в) 10.

96. Який давньоримський поет, прагнучи надати своєму твору переконливості,

здійснив мандрівку маршрутом, яким колись проплив його герой:

а) Горацій; б) Вергілій; в) Овідій.

97. Який римський філософ у трактаті «Про старість» розповів про Софокла:

а) Цицерон; б) Сенека; в) Лукрецій.

98. Хто з давньогрецьких поетів-трагіків відмовився від практики обєднання

трилогій: а) Есхіл; б) Софокл; в) Гомер.

99. Творчість поета Горація віддзеркалює настрої, що панували в римському

суспільстві: а) за доби республіки; б) за доби імперії;

в) за перехідної доби від республіки до імперії.

100. Як називався заможний афінянин, який брав на себе всі витрати з підготовки

спектаклів у Давній Греції: а) парод; б) гексод; в) хорег.

101. Найбільш популярними трагедіями Есхіла є:

а) «Прометей закутий», «Прометей-вогнеборець»;

б) «Перси», «Агамемнон»;

в) «Антігона», «Цар Едіп».

102. Хто викрав «золоте руно»: а) Ясон; б) Ясон і Медея; в) Ясон і аргонавти.

103. Вкажіть періоди розвитку античної літератури:

а) архаїчний, класичний, елліністичний;

б) архаїчний, класичний, елліністичний, республіканський;

в) класичний, елліністичний, республіканський.

104. Термін «антропоцентризм» означає:

а) Бог як центр Всесвіту; б) людина як центр Всесвіту; в) центр Всесвіту.

105. Яке пророцтво почув фіванський цар Лай від жриці:

а) що він уб’є свого сина;

б) що його син прославить цілий рід;

в) що син уб’є його.

106. Хто з давньогрецьких героїв влучив у вразливе місце Ахілла – його п’яту:

а) Гектор; б) Паріс; в) Одіссей.

107. Чий гурток за часів Октавіана Августа користувався найбільшою славою:

а) Горація; б) Вергілія; в) Мецената.

108. «Щасливий той, хто турбот не знає», «Золота середина», «Часом і добрий

Гомер задрімає», «Лови день», «Смерті весь не скорюсь» - ці афоризми

належать славетному давньоримському поету:

а) Вергілію; б) Горацію; в) Овідію.

109. Звертання і заклики переважають над описами в поезії:

а) Анакреонта; б) Тіртея; в) Архілоха.

110. Поясніть значення словосполучення «спартанська дисципліна»:

а) взаємопідтримка; б) сувора дисципліна; в) самодисципліна.

111. Хто з давньогрецьких поетів був сином аристократа і рабині:

а) Анакреонт; б) Тіртей; в) Архілох.

112. Хто з олімпійських богів викував щит Ахіллу (за «Іліадою» Гомера):

а) Гермес; б) Гефест; в) Аполлон.

113. Ретардація – це: а) двоплановість; б) уповільнення дії; в) вставна сцена.

114. Який давньоримський поет перед смертю просить друзів спалити його

витвір через те, що в світі може зявитися ще один недосконалий твір:

а) Горацій; б) Овідій; в) Вергілій.

115. Тема поеми Гомера «Одіссея»: а) Троянська війна;

б) останні дні мандрів Одіссея;

в) зустріч Одіссея з женихами Пенелопи.

116. Фразеологізм «гомеричний сміх» означає: а) сміх крізь сльози;

б) нестримний голосний сміх; в) жартівливий сміх.

117. Вергілій об’єднує у своїй поемі «Енеїда» пригодницький і войовничий дух

творів: а) Гомера «Іліада» та «Одіссея»; б) Софокла «Антігона» та «Едіп-цар»;

в) Есхіла «Перси» та «Прометей закутий».

118. Хто з давньогрецьких поетів увів третього актора, що дало змогу

відмовитись від описових частин, а зображувати динаміку дії:

а) Есхіл; б) Гомер; в) Софокл.

119. Прибічником чиєї філософії Горацій залишився вірним упродовж усього

життя: а) Платона; б) Епікура; в) Цицерона.

120. Написом на могилі є вірш, який носить назву:

а) елегія; б) ода; в) епітафія.

121. Давньогрецький поет Есхіл свої останні роки провів на:

а) Лесбосі; б) Криті; в) Сицилії.

122. Чому Медея мстить Ясону: а) бо він убив їхніх синів; б) бо він утік від неї;

в) бо він вирішив одружитися з іншою.

123. Кульмінаційним моментом у долі Едіпа (ліванський цикл міфів) є:

а) його осліплення; б) Едіп дізнався, що став убивцею свого батька;

в) Едіп дізнався про смерть своїх синів.

124. Побратима Ахілла, який поліг від руки Гектора під мурами Трої, звали:

а) Аякс; б) Патрокл; в) Одіссей.

125. Яка збірка віршів принесла визнання Овідію:

а) «Любовні елегії»; б) Книга пісень»; в) «Метаморфози».

126. Висміювання аристократичних рис та тема кохання звучить у віршах:

а) Анакреонта; б) Тіртея; в) Архілоха.

127. Знаменитий «гімн людині» співає хор у трагедії Софокла:

а) «Цар-Едіп»; б) «Антігона»; в) «Троянки».

128. В якому творі Вергілій відкрито коментує події та висловлює власні

припущення і пояснення: а) «Буколіки»; б) «Георгіки»; в) «Енеїда».

129. Двоскладовими стопами є: а) ямб і хорей; б) анапест і хорей;

в) дактиль і ямб.

130. Чому Ахілл змінив гнів на милість і вийшов на бій із троянцями (за

«Іліадою» Гомера): а) тому що його переконав Одіссей;

б) тому що так йому наказала Афіна Паллада;

в) тому що хотів помститися за смерть свого друга Патрокла.

131. Вкажіть імя дружини Гектора: а) Кассандра; б) Пенелопа; в) Андромаха.

132. Кілька віршованих рядків, об’єднаних римою та змістом, становлять:

а) стопу; б) строфу; в) ритм.

133. Які риси Ахілла дозволяють героєві остаточно звільнитися від пут гніву та

віддати Пріамові тіло Гектора: а) мужність і відвага;

б) доброта і повага до старших;

в) благородство й почуття обовязку.

134. Яка богиня повсякчас чинила перешкоди Енею, розпалюючи ворожнечу:

а) Венера; б) Юнона; в) Діана.

135. Як покарав цар Креонт Антігону: а) наказав убити її;

б) наказав повісити її; в) наказав замурувати живою у в’язниці.

136. «Вічним героєм» є: а) Одіссей; б) Прометей; в) Ахілл.

137. Урочисто-патетичний вірш, у якому автор висловлює похвалу видатним

особам або звеличує визначні події, називається:

а) елегією; б) одою; в) епітафією.

138. Хто з давньогрецьких поетів-трагіків увів у дію другого актора:

а) Софокл; б) Есхіл; в) Евріпід.

139. Як помстилася Медея Ясону за зраду: а) вбила їхніх двох синів;

б) вбила його; в) вбила батька Ясона.

140. За що цар Пелопс прокляв Лая: а) за те, що Лай образив його;

б) за те, що Лай убив його сина;

в) за те, що Лай викрай його сина.

141. Який твір Овідія став найбільшим поетичним твором римської літератури:

а) «Любовні елегії»; б) «Метаморфози»; в) «До Мельпомени».

142. На думку давньогрецького поета Архілоха, запорукою життєвого успіху

людини є: а) її веселий характер; б) її душевна стійкість; в) її відвага.

143. Скільки років тривала Троянська війна (за «Іліадою» Гомера):

а) 5; б) 10; в) 15.

144. Найвідомішими представниками меліси у Давній Греції були:

а) Сапфо і Архілох; б) Сапфо та Анакреонт; в) Сапфо та Тіртей.

145. Епіталамії – це: а) вірші патріотичного характеру;

б) гімни, присвячені божествам;

в) урочисті весільні пісні.

146. В якому гомерівському героєві зібрані риси цілого народу:

а) Одіссеєві; б) Ахіллові; в) Гекторові.

147. Софокл свідомо відсторонює від дії хор у своїх трагедіях, бо:

а) вважає, що хор є виразником поглядів влади;

б) вважає, що громадяни демократичного суспільства дають можливість окремій

людині вирішувати та діяти;

в) вважає, що хор є виразником поглядів богів.

148. «Еолійські пісні» - це розміри: а) Сапфо й Анакреонта; б) Сапфо і Тіртея;

в) Сапфо й Архілоха.

149. Чим закінчилася трагедія Есхіла «Прометей закутий»:

а) Прометей розповів таємницю Зевса Гермесу;

б) Прометей не виказує таємниці Гермесу і залишається закутим;

в) скеля, до якої прикутий Прометей, провалюється в безодню.

150. Як загинув Ясон: а) його вбила Медея; б) його вбив Пелій, рідний дядько;

в) загинув під уламками корабля «Арго».

151. Що в перекладі означає імя Едіп: а) «проклятий»; б) «опухлоногий»;

в) шоломосяйний».

152. Чому тема перевтілення приваблює Овідія (поема «Метаморфози»):

а) бо виражає громадянську позицію поета;

б) бо виражає ідею безсмертя;

в) бо виражає ідею служіння імператору.

153. Давньогрецька поетеса Сапфо народилася на острові:

а) Крит; б) Лесбос; в) Сицилія.

154. Кому присвячена «Енеїда» Вергілія: а) Меценатові; б) Юлію Цезарю;

в) Октавіану Августу.

155. Які міфи стали джерелом трагедії Софокла «Антігона»:

а) Троянський цикл міфів; б) фіванський цикл міфів;

в) міфи про царя Едіпа.

156. Творчість якого давньогрецького поета називають «поезією серця»:

а) Анакреонта; б) Архілоха; в) Сапфо.

157. Ахейців у поемі Гомера «Іліада» названо: а) «міднохітонними»;

б) «конеборними»; в) «довготінними».

158. Літературного або міфологічного персонажа, який має загальнолюдське

значення і є актуальним для всіх часів і народів, називають:

а) головним образом; б) «вічним образом»; в) літературним образом.

159. Кого Прометей допоміг перемогти Зевсові: а) Аїда; б) Аполлона; в) титанів.

160. Чому Ясон відважився на небезпечний похід за «золотим руном»:

а) з волі свого батька; б) з волі свого дядька, царя Пелія; в) зі своєї волі.

161. Що сталося зі Сфінксом, коли Едіп розгадав його загадку:

а) Едіп убив Сфінкса; б) Сфінкс у відчаї кинувся в урвище і розбився;

в) його вбила Медея.

162. «Золоте покоління» людей у своїй поемі «Метаморфози» Овідій називає:

а) гідним поваги; б) працьовитим; в) гармонійним.

163. «Домівка служительок муз» - так називався гурток, заснований:

а) Анакреонтом; б) Сапфо; в) Юноною.

164. Який давньоримський поет закінчив свої останні дні у вигнанні в м.Томи:

а) Горацій; б) Овідій; в) Вергілій.

165. Дійовими особами давньогрецьких міфів є: а) боги; б) прості греки;

в) боги та міфологічні герої.

166. Художні образи, що постійно виринають у мові персонажів та нагадують про

якусь із головних ідей, закладений автором у творі, називаються:

а) темами; б) лейтмотивами; в) ідеями.

167. Хто з європейських поетів обрав Прометея головним персонажем своїх

творів: а) Данте, Боккаччо, Петрарка; б) Байрон, Т.Шевченко, Л.Українка;

в) Ш.Бодлер, А.Рембо, П.Верлен.

168. Скільки трагедій Есхіда дійшло до нашого часу: а) 5; б) 7; в) 12.

169. Чому жителі міста Іолк вигнали свого героя Ясона:

а) бо він скоїв злочин; б) він був чоловіком убивці;

в) він не перешкоджав кровопролиттю.

170. Хто доглядав за сліпим Едіпом: а) його сини; б) донька Ісмена;

в) донька Антігона.

171. Хто з давньогрецьких філософів назвав Сапфо «десятою музою»:

а) Платон; б) Арістотель; в) Плутарх.

172. Твір якого античного поета спричинився до виникнення численних

травестій і бурлесків: а) Горація; б) Вергілія; в) Софокла.

173. Давньогрецький поет Есхіл брав участь у:

а) грецькій війні; б) Троянській війні; в) греко-перській війні.

174. Назвіть імя античного поета – автора поданого уривка:

«Звів я пам’ятник свій. Довше, ніж мідь дзвінка,

Вищий од пірамід царських, простоїть він».

а) Вергілій; б) Овідій; в) Горацій.

175. «Сапфічна строфа» - це: а) кілька віршованих рядків, об’єднаних змістом;

б) група поетичних рядків, об’єднаних римою і змістом;

в) група поетичних рядків, об’єднаних спільною, повторювальною ознакою.

176. «Мандрівником з веселим серцем» називали славетного давньогрецького

лірика: а) Архілоха; б) Анакреонта; в) Тіртея.

177. У супроводі якого музичного інструменту виконувалася давньогрецька

поезія: а) арфи; б) ліри; в) бандури?

178. Хто з античних поетів поставив акторів давньогрецького театру на котурни:

а) Софокл; б) Есхіл; в) Тіртей.

179. Гімном відпочинку, розваг і забав є поезія: а) Архілоха; б) Тіртея;

в) Анакреонта.

180. Назвати один із родів літератури, який змальовує світ у формі дії:

а) лірика; б) епос; в) драма.

181. Вкажіть імя цариці Карфагену, яку покохав Еней (за «Енеїдою» Вергілія):

а) Кассандра; б) Пенелопа; в) Дідона.

182. Як Гермес назвав Прометея (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»):

а) вогнеборцем; б) вогнекрадцем; в) богоборцем.

183. «Анакреонтика» - це: а) наука, яка вивчає поезію Анакреонта;

б) мудрі поради Анакреонта; в) наслідування поезії Анакреонта.

184. У доробку якого античного поета є книги еклог, сатир, од, послань:

а) Софокла; б) Вергілія; в) Горація.

185. Поезія якого давньогрецького поета була такою радісною і легкою, що вже

в античності було безліч її наслідувань: а) Тіртея; б) Анакреонта; в) Сапфо.

186. Хто з античних поетів створив перший посібник з косметології:

а) Сапфо; б) Овідій; в) Горацій.

187. Віщунку, яка супроводжувала Енея в Аїд, звали: а) Сибілла; б) Калліпсо;

в) Піфія.

188. Щедрого й багатого покровителя мистецтв називають: а) спонсором;

б) меценатом; в) благодійником.

189. Вірш «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», написаний під впливом

оди Горація, створив російський поет: а) О.Пушкін; б) М.Лермонтов; в) А.Фет.

190. Позначте імя давньогрецького лірика, якому належить поданий двовірш:

«Хліб мій на списі замішаний, теж і вино я на списі

Маю ісмарське, і пю, спершись на списа також».

а) Тіртей; б) Архілох; в) Анакреонт.

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

1- а 41- а 81- б

2- а 42- а 82- б

3- а 43- а 83- в

4- а 44- б 84-б

5- б 45- б 85-б

6- а 46- в 86-а

7- а 47- в 87-в

8- а 48- в 88-в

9- в 49- б 89-в

10- б 50- б 90-б

11- а 51- в 91-в

12- б 52- в 92-а

13-в 53- в 93-в

14- а 54- б 94-а

15- в 55- б 95-б

16-а 56- в 96-б

17- а 57- б 97-а

18- в 58- б 98-б

19- б 59- в 99-в

20- в 60- б 100-в

21- а 61- в 101-б

22- в 62- б 102-б

23- а 63- б 103-б

24- а 64- в 104-б

25- а 65- б 105-в

26- а 66- в 106-б

27- в 67- в 107-в

28- б 68- б 108-б

29- в 69- в 109-б

30- в 70- в 110-б

31- б 71- в 111-в

32- в 72- а 112-б

33- а 73- б 113-б

34- в 74- б 114-в

35- а 75- б 115-б

36- а 76- б 116-б

37- в 77- в 117-а

38- а 78- а 118-в

39- б 79- а 119-б

40- а 80- а 120-в

121- в 166 - б

122- в 167 - б

123- б 168 - б

124- б 169 - в

125- а 170 - в

126- в 171 - а

127- б 172 - б

128- в 173 - в

129- а 174 - в

130- в 175 - в

131- в 176 - б

132- б 177 - б

133- в 178 - б

134- б 179 - в

135- в 180 - в

136- б 181 - в

137- б 182 - б

138- б 183 - в

139- а 184 - в

140- в 185 - б

141- б 186 - б

142- б 187 - а

143- б 188 - б

144- б 189 - а

145- б 190 - б

146- а

147- б

148- в

149- в

150- в

151- б

152- б

153- б

154- в

155- в

156- в

157- в

158- б

159- в

160- б

161- б

162- в

163- б

164- б

165- в

Тести на встановлення відповідності

1. Встановіть відповідність між твором та його автором:

а) «Добре вмирати тому…»; 1. Архілох;

б) «Хліб мій на списі замішаний…»; 2. Анакреонт;

в) «Жереб мені випав такий…»; 3. Тіртей;

г) «Принеси води, юначе…». 4. Сапфо.

 1. Знайдіть відповідність:

1. Ахілл а) спартанський цар;

2. Патрокл б) троянський герой;

3. Гектор в) бог вогню і ковальства;

4 . Гефест г) ахейський герой;

5. Менелай д) друг Ахілла.

 1. Установіть відповідність між афоризмами та їх значенням:

1. Авгієві стайні а) неперевершений мистецький витвір;

2. Ахіллесова п’ята б) незворушність. велична поведінка;

3. Олімпійський спокій в) слабке вразливе місце;

4.Троянський кінь д) бруд, велике безладдя;

5. Ахіллесів щит г) підступний дарунок.

 1. Встановіть відповідність між ім′ям поета та провідним жанром його творчості:

а) Архілох; 1. елегії та ембатерії;

б) Тіртей; 2. ямби;

в) Горацій; 3. елегії;

г) Овідій. 4. оди.

 1. Встановіть відповідність між твором та його автором:

а) «Повертаються дикі гуси»; 1. Лі Бо;

б) «Люблю травневий світлий час…»; 2. Джауфре Рюдель;

в) «Входжу в річку…» ; 3. Ду Фу;

г) «Мені під час травневих днів…»; 4. Бертран де Борн.

 1. Встановіть відповідність між ім′ям поета та його титулом:

а) Лі Бо; 1. Шишен;

б) Ду Фу; 2. Ширянь;

в) Гафіз; 3. Адам поетів;

г) Рудакі; 4. Людина,що знає Коран напам′ять.

 1. Встановіть відповідність між ім′ям поета та місцем його народження:

а) Рудакі; 1. Нішапур;

б) Омар Хайям; 2. Циньлянь;

в) Гафіз; 3. Пандж Рудак;

г) Лі Бо 4. Шираз.

8. Установіть відповідність між священними книгами та дослівним значенням їхніх назв:

1

Веди;

А)

те, що читають, вимовляють;

2

Біблія;

Б)

Знання;

3

Коран;

В)

Радісна, блага вість;

4

Євангеліє.

Г)

Книги;

Д)

Слово.

9. Встановіть відповідність між частинами Біблії та їхніми авторами:

1

Псалтир;

А)

Соломон;

2

Пісня над Піснями;

Б)

Екклезіяст;

3

Тора;

В)

Давид;

4

Апокаліпсис.

Г)

Мойсей;

Д)

Іоанн Богослов.

10. Встановіть відповідність між провідним мотивом твору та автором:

1

мотив «покинутого щита, меча»;

А)

Сапфо;

2

мотив безжурного життя, його насолод;

Б)

Тіртей;

3

мотив нерозділеного, нещасного кохання;

В)

Анакреонт;

4

мотив стійкості в бою, відваги.

Г)

Архілох;

Д)

Алкей.

11. Встановіть відповідність між поетами та країнами, де вони народилися:

1

Лі Бо;

А)

Франція;

2

Данте;

Б)

Іран;

3

Джауфре Рюдель;

В)

Італія;

4

Омар Хайям.

Г)

Китай;

Д)

Англія.

12. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням:

1

Гекзаметр;

А)

найкоротший відрізок віршового розміру;

2

Цезура;

Б)

трискладова стопа з наголосом на першому складі;

3

Стопа;

В)

пауза, яка ділить довгий віршований рядок;

4

Дактиль;

Г)

ритмічно завершена частина твору;

Д)

шестистопний дактиль з паузою після другого складу третьої стопи.

13. Встановіть відповідність між циклами міфів та головними героями цих міфів:

1

фіванський цикл

А)

Едіп

2

міфи про аргонавтів

Б)

Еней

3

троянський цикл

В)

Пенелопа

4

міфи про Одіссея

Г)

Ясон

Д)

Гектор

14. Встановіть відповідність між назвою твору і жанром:

1

«До Мельпомени», Горацій

А)

трагедія

2

«Метаморфози», Овідій

Б)

ода

3

«Прометей закутий», Есхіл

В)

гімн

4

«Може, ще й дотепер хтось у Римі згадує Назона», Овідій

Г)

елегія

Д)

поема

15. Встановіть відповідність між образом та його алегоричним значенням («Божественна комедія» Данте):

1

Вергілій

А)

сила щирого справжнього кохання

2

Беатріче

Б)

рятівна роль античності, мистецтва взагалі

3

Поет

В)

божественна любов, що веде людство до духовного відродження

4

Франческа та Паоло

Г)

шукання і поривання людського духу

Д)

зрада, що спричинила смерть людей

16. Встановіть відповідність між поняттям античного театру та його визначенням:

1

пролог

А)

пісня хору, який стоїть, не рухаючись

2

стасим

Б)

монологи та діалоги акторів

3

строфа

В)

пісня хору, що підсумувала дію

4

епісодії

Г)

пісня хору, яка виконувалася у русі

Д)

вступна частина трагедії

17. Встановіть відповідність між «вічними» образами та чеснотами, які вони втілюють:

1

Прометей

А)

героїзм

2

Ахілл

Б)

мудрість

3

Пенелопа

В)

служіння людям

4

Одіссей

Г)

подружня вірність

Д)

корисливість

18. Встановіть відповідність між виразами з поезій Лі Бо та видами тропів, до яких вони належать:

1

«шовкові хмари»

А)

Метафора

2

«свіжість м’яти»

Б)

Епітет

3

«хмаринка поспішає»

В)

Алегорія

4

«рухатись довго, як сонце»

Г)

Порівняння

Д)

уособлення

19. Встановіть відповідність між літературними творами Середньовіччя та жанрами, до яких вони належать:

1

«Божественна комедія»

А)

лицарський роман

2

«Трістан та Ізольда»

Б)

героїчний епос

3

«Пісня про Роланда»

В)

поема

4

твори Омара Хайяма

Г)

рубаї

Д)

канцона

20. Встановити відповідність:

1.

1 Рюдель А «Книга пісень»

2 Петрарка Б « Печаль на яшмовому ганку»

3 Лі Бо В « До богів подібний мені здається»

4 Сапфо Г «Мені під час травневих днів приємний щебіт віддалік»

2.

1 Літературний термін А Агамемнон

2 Предмет Б Канцона

3 Географічна назва В Нішапур

4 Літературний герой Г Кіфара

3.

Найдавніша пам’ятка словесного мистецтва А Альба

2 Антична література Б Біблія

3 Східна середньовічна література В Лірика

4 Західноєвропейська середньовічна література Г Рубаї

4.

1 Гомер

2 Ду Фу

3 Данте

4 Вергілій

А Італія

Б Давній Рим

В Китай

Г Давня Греція

5.

1 Софокл

2 Петрарка

3 Лі Бо

4 Б. де Борн

А «Сирвента»

Б «Антігона»

В «Книга пісень»

Г «Печаль на яшмовому ганку»

6.

1 Літературний термін

2 Предмет

3 Географічна назва

4 Літературний герой

А Анхіз

Б Рудак

В Ліра

Г Сирвента

7.

1 Найдавніша пам’ятка словесного мистецтва

2 Антична література

3 Східна середньовічна література

4 Західноєвропейська середньовічна література

А Канцона

Б Бейти

В Трагедія

Г Веди

8.

1 Cапфо

2 Петрарка

3 Лі Бо

4 Рюдель

А Китай

Б Франція

В Італія

Г Греція

9.

1 Гомер

2 Ду Фу

3 Данте

4 Вергілій

А «Пісня про хліб і шовк»

Б «Божественна комедія»

В «Енеїда»

Г «Одіссея»

10.

1 Літературний термін

2 Предмет

3 Географічна назва

4 Літературний герой

А Антігона

Б Прованс

В Оліфант

Г Газель

11.

1 Найдавніша пам’ятка словесного мистецтва

2 Антична література

3 Східна середньовічна література

4 Західноєвропейська середньовічна література

А Сирвента

Б Газелі

В Ода

Г Коран

12.

1 Софокл А «Серце, серце…»

2 Архілох Б « До богів подібний…»

3 Сапфо В «Антігона»

4 Есхіл Г «Прометей закутий »

13.

1 Лі Бо А «Енеїда»

2 Ду Фу Б «Метаморфози»

3 Вергілій В «Входжу в річку»

 1. Овідій Г «Пісня про хліб і шовк»

14.

1 Гомер А «Антігона»

2 Тіртей Б «Печаль на яшмовому ганку»

3 Софокл В «Одіссея»

4 Лі Бо Г «Добре вмирати тому»

Д «До богів подібний»

15.

1 В. Водсворт А «Цар Едіп »

2 Міф Б «До прекрасного»

3 Сапфо В «Жереб мені випав такий…»

4 Д. Рюдель Г «Повертаються дикі гуси»

Д « Канцона»

16.

1 Есхіл А «При місяці згадую брата »

2 Софокл Б «Енеїда»

3 Ду Фу В «Антігона»

4 Овідій Г «Прометей закутий»

Д «Метаморфози»

17.

1 Б. де Борн А «Золотоволосий Ерот»

2 Анакреонт Б «Сирвента»

3 Лі Бо В «Антігона»

 1. Софокл Г «Вхожу в річку»

Д «Пісня про хліб і шовк»

18.

1 Міф А «Іліада»

2 Гомер Б «Перші дев’ять років облоги Трої»

3 Горацій В «Енеїда»

4 Вергілій Г «До Мельпомени»

Д «Скорботні елегії»

19.

1 Овідій А «Повертаються дикі гуси»

2 Архілох Б « До богів подібний»

3 Сапфо В « Скорботні елегії»

4 Ду Фу Г «Серце, серце…»

Д «Метаморфози»

20.

1 Дж. Рюдель А «Добре вмирати тому»

2 Гомер Б «Прометей закутий»

3 Есхіл В «Одіссея»

 1. Тіртей Г «Канцона»

Д «Антігона»

21.

1. «Прометей закутий» А. Тіртей

2. «Енеїда» Б. Гомер

3. «Іліада» В. Вергілій

4. «Добре вмирати тому…» Г. Есхіл

 1. Встановіть відповідність між твором та його автором:

а) «Повертаються дикі гуси»; 1. Лі Бо;

б) «Люблю травневий світлий час…»; 2. Джауфре Рюдель;

в) «Входжу в річку…» ; 3. Ду Фу;

г) «Мені під час травневих днів…»; 4. Бертран де Борн.

 1. Встановіть відповідність між ім′ям поета та місцем його народження:

а) Рудакі; 1. Нішапур;

б) Омар Хайям; 2. Циньлянь;

в) Гафіз; 3. ПанджРудак;

г) Лі Бо; 4. Шираз.

 1. Установити відповідність між цитатою та автором:

1. «Входжу в річку, грає осіння вода...» А Омар Хайям

2. «Тривожно гримлять барабани...» Б Лі Бо

3. «Знову вітер од Мульяну повертає...» В Ду Фу

4. «І юних, і старих - всіх поглинає час...» Г Рудакі

 1. Встановіть відповідність між письменниками та їх творами:

1.«Божественна комедія» А Софокл

2. «Енеїда» Б Данте

3. «Іліада» В Вергілій

4. «Антігона» Г Гомер

26. Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:

1) Данте А « Пісня про хліб і шовк». а) Китай

2) Ду Фу Б « Антігона» б) Греція

3) Бертран де Борн В « Божественна комедія». в) Італія

4) Софокл Г «Сирвента». г) Франція

27.Встановити відповідність між автором та літературним твором:

1 «Канцона» А Гомер

2 «До Мельпомени» Б Есхіл

3 «Декамерон» В Горацій

4 «Прометей закутий» Г Дж.Рюдель

 1. «Іліада» Д Боккаччо

28.Встановити відповідність між назвою та героями твору:

1 Вергілій А Данте «Божественна комедія»

2 Дон Кіхот Б «Пісня про Роланда»

3 Марсилій В Гомер «Іліада»

4 Патрокл Г Сервантес «Премудрий гідальго Дон Кіхот із Ламанчі»

29.Встановити відповідність між автором та країною:

1 Гомер А Китай

2 Петрарка Б Іран

3 Рудакі В Італія

 1. Ду Фу Г Давня Греція

30.Встановити відповідність між авторами та поетичними жанрами:

1Елегія А Рудакі

2 Канцона Б Д.Рюдель

3 Ода В Овідій

 1. Рубаї Г Горацій

31.Встановити відповідність хронологічних меж та доби:

1 ІХ – ХІІІ ст. А Доба Відродження

2 ХІV – ХVІ ст. Б Давньоримська література

3 VІІ ст.. до н.е. – V ст. н.е. В Доба Середньовіччя

 1. VІІІ ст.. до н.е. – V ст. н.е. Г Антична література

32.Встановити відповідність між автором та літературним твором:

1 Елегія «Добре вмирати тому» А Петрарка

2 «До богів подібний» Б Вергілій

3 «Книга пісень» В Сапфо

 1. «Енеїда» Г Тіртей

33.Встановити відповідність між іменем автора та країною:

1 Сервантес А Франція

2 Боккаччо Б Давній Рим

3 Вергілій В Італія

 1. Бертран Де Борн Г Іспанія

34.Встановити жанрову відповідність :

1 Канцона А пісня ранньої зорі про кохання

2 Сирвента Б пісня про кохання

3 Касида В уславлення життя правителя

 1. Альба Г пісня про подвиг рицарів

35.Встановити відповідність між авторами та героями :

1 Кіклоп А Софокл

2 Прометей Б Дж.Рюдель

3 Антігона В Есхіл

 1. Прекрасна Дама Г Гомер

36.Встановити відповідність між автором та жанрами творів:

1 Есхіл «Прометей закутий» А Елегія

2 Горацій «До Мельпомени» Б Поема

3 Овідій «Метаморфози» В Трагедія

 1. Данте «Божествена комедія» Г Ода

37.Встановити відповідність між автором та країною:

1 Петрарка А Іран

2 Сервантес Б Італія

3 Тіртей В Давня Греція

 1. Рудакі Г Іспанія

38.Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:

1) Бертран де Борн А «Входжу в річку» а) Греція

2) Софокл Б «Сирвента» б) Італія

3) Лі Бо В «Божественна комедія» в) Франція

4) Данте Г «Антігона» г) Китай

39.Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв:

1 Данте А гекзаметр а) Іран

2 Гомер Б терцина б) Італія

3 Джауфре Рюдель В газель в) Греція

 1. Гафіз Г канцона г) Франція

40.Встановіть відповідність між авторами та їхніми творами:.

1. Есхіл А. «Енеїда»

2. Бокаччо Б. «Одіссея»

3. Данте В. «Декамерон»

4. Гомер Г. «Іліада»

Д. «Прометей закутий»

Е. «Божественна комедія»

41.Встановіть відповідність між вічними образами та чеснотами, які вони втілюють:

1. Прометей А. Героїзм

2. Ахілл Б. Мудрість

3. Пенелопа В. Філософський погляд на життя

4. Одіссей Г. Служіння людям

Д. Подружня вірність.

42.Встановіть відповідність між авторами та країнами:

1. Вергілій А. Греція

2. Бокаччо Б. Персія

3. Ду Фу В. Рим

4. Петрарка Г. Китай

Д. Італія.

43.Встановіть відповідність між авторами та поетичними жанрами, в яких вони творили:

1. Есхіл А. Епічна поема

2. Сапфо Б. Трагедія

3. Гомер В. Декламаційна лірика

4. Тіртей Г. Сольна пісенна лірика.

44.Встановіть відповідність між авторами та їхніми творами:

1. Вергілій А) «Книга пісень»

2. Овідій Б) «Декамерон»

3. Петрарка В) «Одіссея»

4. Данте Г) «Енеїда»

Д) «Божественна комедія»

Е) «Метаморфози»

45.Встановіть відповідність між авторами та країнами:

1. Гомер А) Італія;

2. Данте Б) Іспанія;

3. О. Хайям В) Персія;

4. Лі Бо Г) Китай;

Д) Греція.

46.Установіть послідовність подій у «Пісні про Роланда»:

А) Страта Ганелона;

Б) Битва в Ронсевальській ущелині;

В) Зрада Ганелона;

Г) Загибель Роланда.

47.Встановіть відповідність між назвою твору та його автором:

1 «Одіссея» А Софокл

2 «Антігона» Б Публій Вергілій Марон

3 «Метеморфози» В Гомер

 1. «Енеїда» Г Публій Овідій Назон

48.Встановіть відповідність між назвою твору та його героями:

1 Ахілл А «Енеїда»

2 Гермес Б «Іліада»

3 Антігона В «Прометей закутий»

 1. Еней Г «Антігона»

49.Встановіть відповідність між назвою твору та його автором:

1 «До Манлія Торквата» А Сапфо

2 «До Богів подібний» Б Анакреонт

3 «Золотоволосий Ерот» В Квінт Горацій Флакк

4 «Прометей закутий» Г Есхіл

50.

а) Аїд 1. Батько Прометея

б) Деметра 2. Богиня краси і кохання

в) Аполлон 3. Бог підземного царства

г) Іпполіта 4. Богиня родючості

д) Іапет 5. Син Зевса,покровитель мистецтв

е)Афродіта 6. Амазонка

51.

а) Ганелон 1. «Іліада»

б) Вергілій 2. «Одіссея»

в) Ахілл 3. «Пісня про Роланда»

г) Пенелопа 4. «Божественна комедія»

52.

 1. а) Деметра 1. Муза танцю

б) Посейдон 2. Бог-коваль

в) Афіна 3. Богиня родючості

г) Гефест 4. Бог морів

д) Аполлон 5. Бог-покровитель мистецтв

е) Терпсихора 6. Богиня мудрості

53.

а) О.Хайям 1. «Пісня про хліб і шовк»

б) Ду Фу 2. «Печаль на яшмовому ганку»

в) Лі Бо 3. «Ні,не гнітять мене перестрахи й жалі»

54. Установіть відповідність між персонажем і твором, де він діє:

а) Харон; 1. «Пісня про Роланда»;

б) Турн; 2. «Енеїда»;

в) Ахілл; 3. «Іліада»;

г) Карл Великий. 4. «Божественна комедія».

55.

а) Тіртей 1. «До богів подібний»

б) Архілох 2. «Антігона»

в) Сапфо 3. «Серце, серце…»

г) Софокл 4. «Добре вмирати тому»

56.

а) «До Мельпомени» 1. Міф

б) «Енеїда» 2. Ода

в) «Антігона» 3. Поема

г) «Цар Едіп» 4. Трагедія

57.Встановіть відповідність:

1 Андерсен 1 Німеччина

2 Лі Бо 2 Давня Греція

3 Пушкін 3 Китай

4 Гомер 4 Італія

5 Данте 5 Росія

6 Шекспір 6 Англія

 1. Гете 7 Данія

58.

1 Данте Аліг'єрі А сирвента

2 Гафіз Б рубаї

3 Бертран де Борн В газель

4 Джауфре Рюдель Г терцина

5 Омар Хайям Д канцона

59.

1 «Енеїда» А Петрарка

2 «Дон Кіхот» Б Вергілій

3 «Божественна комедія» В Гомер

 1. «Книга пісень» Г Данте

Д Сервантес

60.

1 «Іліада» А Ода

2 «Пісня про Роланда» Б Епічна поема

3 «Гамлет» В Трагедія

 1. «До Мельпомени» Г Роман

Д Героїчний епос

61.Встановіть відповідність між назвами збірників Вед та їхнім основним змістом:

1)Ригведа а)Збірка заклань жерців

2)Самаведа б) Медичний трактат

3) Яджурведа в) Збірка гімнів

4) Атхарваведа г) Збірка пісне співів

62.Встановіть відповідність між характером творчості поета та його імям:

1) сповідував даосизм у своїх творах; а) Гафіз;

2) заснував жанри перської поезії; б) Рудакі;

3) був майстром жанру газелі; в) Лі Бо;

4) був майстром жанру рубаї. г) Ду Фу;

д) Омар Хайям.

63.Встановіть відповідність між поняттям та визначенням:

а) канцона; 1) пісня про любов;

б) альба; 2) вишукана пісня любовної тематики;

в) сирена; 3)пісня, що оспівує щасливу взаємну любов;

г) сирвента; 4) пісня на політичну тематику.

64.Встановіть відповідність між циклами міфів та головними героями циклів:

1) Фіванський; а) Пенелопа;

2) Про Аргонавтів; б) Гектор;

3) Троянський; в) Едіп;

4) Про Одіссея. г) Ясон.

65.Встановіть відповідність між поняттям та визначенням:

1. Канцона; А) Пісня про любов, яку виконували ввечері ;

2. альба; Б) вишукана пісня любовної тематики;

3. сирена; В) пісня, що оспівує щасливу взаємну любов на світанку;

4. сирвента. Г) пісня про зустріч лицаря і пастушки;

Д) пісня на політичну тему.

66.Встановіть відповідність між циклами міфів та головними героями цих циклів:

1. Фіванський цикл ; А) Едіп;

2. міфи про аргонавтів; Б) Еней;

3. троянський цикл; В) Пенелопа;

4. міфи про Одісея. Г) Ясон;

Д) Гектор.

67.Встановіть відповідність між назвою твору і жанром :

1.«До Мельпомени», А) Трагедія;

2.«Метаморфози» ; Б) ода;

3.«Прометей закутий» В) гімн;

4 «Може , ще й до тепер, Г) елегія;

хтось у Римі згадує Назона». Д) поема.

68.Встановіть відповідність між цитатою і назвою твору.

1. « Складу тому свій А) Безтурботна пісня;

кращий спів, хто йде Б) «Пісня про Роланда»;

вперед на ворогів»; В) Сирвента;

2. «Я чистим пронести Г) Канцона;

зумів своє кохання Д) Пасторелла.

віддалік»;

3. « Кинь книжки, бо пролетить

час, немов на крилах . Хай же

душу веселить молодість грайлива;

4 . « Вилетить король, у сурми

засурмить.

І на чолі дружини франків мчить».

69.Встановіть відповідність між назвою твору і жанром:

1. « Енеїда»; А) трагедія;

2. « Антігона»; Б) ода;

3. « До Манлія Торквата»; В) меліка;

4. « До богів подібний…». Г) поема;

Д) елегія.

Завдання з теорії літератури

 1. Дайте визначення епічної поеми як літературного жанру.

 2. Дайте визначення гекзаметра.

 3. Які жанри властиві середньовічній поезії Сходу?

 4. Дайте визначення літературного процесу.

 5. Що таке міф? На які групи поділяються міфи?

 6. Що є традиційною строфою персько-таджицької поезії?

 7. Національною літературою називають . . .

 8. Як називається драматичний твір із гострим конфліктом, у якому часто описується загибель героїв?

 9. Дайте визначення комедії.

 10. Дайте визначення:

Гекзаметр – це…

Терцина – це…

Анакреонтична поезія – це…

 1. Дайте визначення трагедії як літературного жару.

 2. Дайте відповіді на запитання анкети літературної доби:

Назва АНТИЧНІСТЬ

 1. У перекладі назва означає…

 2. Хронологічні межі…

 3. Країни, в яких була поширена…

 4. Видатні представники…

 5. Вкажіть характерні особливості античної літератури…

 6. Який твір можна вважати візитівкою доби. Відповідь аргументуйте.

 7. Провідні жанри…

 1. Дайте відповіді на запитання анкети літературної доби:

Назва СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 1. Назва означає…

 2. Хронологічні межі…

 3. Країни, в яких була поширена…

 4. Видатні представники…

 5. Вкажіть характерні особливості середньовічної літератури…

 6. Який твір можна вважати візитівкою доби. Відповідь аргументуйте.

 7. Провідні жанри…

 8. Які слова могли б стати гаслом доби?

 1. Охарактеризуйте основні ознаки творів героїчного епосу.

 2. Дайте визначення поняття «лірики».

 3. Довести, що подана нижче поезія – це рубаї.

Хіба у всесвіті найкращий твір – не ми?

В очах у розуму зіниця й зір – не ми?

Це коло всесвіту скидається на перстень,

А камінь, що горить ясніш од зір – це ми.

 1. Доведіть, що «Іліада» Гомера – це ліро-епічна поема.

 2. Визначте елементи композиції « Пісні про Роланда».

 3. Один із родів літератури, який змальовує світ у формі дії, твір для сценічного втілення, який містить у собі елементи трагедії і комедії - це..

 4. Рубаї - це…

 5. На які цикли поділяються давньогрецькі міфи?

 6. Дайте визначення гекзаметра.

 7. Які жанри властиві середньовічній поезії Сходу?

 8. Дайте визначення головних поетичних жанрів перської класичної поезії X - XV століть.

 9. За визначенням назвіть літературне поняття:

а) У східній поезії вірш, у якому оспівується краса коханої та почуття героя до неї - це …

б) Затримка або уповільнення розвитку сюжету, дії у творі - це …

в) Трирядкова строфа з римуванням аба, бвб і т.д., що створює єдиний ланцюг рим - це …

 1. Продовжить речення:

Канцона - це …

 1. Схарактеризуйте жанр епічної поеми.

 2. Схарактеризуйте жанр трагедії.

 3. Дати характеристику жанру новели.

 4. Схарактеризувати жанри східної поезії.

 5. За визначенням назвіть літературознавче поняття:

Один з родів літератури, який змальовує світ у формі дії; твір для сценічного втілення - …

 1. За визначенням назвіть літературознавче поняття:

Один з родів літератури, в якому осмислюється сутність людського буття у формі переживань - …

 1. За визначенням назвіть літературознавче поняття:

Вишукана пісня, головним чином любовної тематики - …

 1. Чотиривірш, в якому міститься певна закінчена думка; представлений, як правило, в тюркомовній, перській та арабській поезіях…

 2. Одна з форм середньовічної лірики трубадурів Провансу: пісня про рицарську любов, повязана з культом Чарівної дами…

 3. Закінчіть речення:

Журлива пісня, скарга…

Ліричний вірш, який складається з 14 рядків п’ятистопного чи шестистопного ямба, двох чотиривіршів та двох тривіршів…

 1. Дайте визначення поняття «елегія».

 2. Дайте визначення поняття «айят», «сура»

 3. Дайте визначення поняття «притча», «алегорія».

 4. Що таке гекзаметр? Хто з античних письменників користувався ним?

 5. За допомогою яких художніх засобів зображуються герої Гомера ? Наведіть приклади

 6. Дайте визначення епічної поеми як літературного жанру.

 7. Що таке рубаї?

 8. Дайте визначення поняття вічний образ. Наведіть приклади.

 9. Визначте та запишіть назву художнього прийому, який полягає у зіставленні образу людини та образу зі світу природи.

 10. Яку назву має форма відтворення і перетворення дійсності в мистецтві?

 11. Назвіть епоху, в яку китайська поезія набула небувалого розвитку.

 12. Яку назву має один з родів літератури, який зображує світ у формі авторської розповіді; оповідна поезія про героїчні вчинки певного легендарного персонажа, важливі події минулого?

 13. Вкажіть, яку назву має урочисто-поетичний вірш, у якому автор висловлює похвалу видатним особам або звеличує визначні події.

 14. Назвіть поетичну школу ХІІІ століття, яка пропагувала шляхетне, витончене кохання до жінки.

 15. Вкажіть, яку назву має великий за обсягом твір, у якому розповідається про якісь значні події з життя героя, народу.

 16. Назвіть один з родів літератури, який змальовує світ у формі дії, твір для сценічного втілення, який містить у собі елементи трагедії та комедії.

 17. Дайте визначення літературознавчого поняття .

Міф - це…

Епічна поема - це …

Трагедія - це…

Визначити автора і назву твору. Назвати літературних героїв,

про яких йдеться в поданому уривку

 1. «… Дав-бо смертним я

Почесний дар - за це мене й засуджено:

В сухім стеблі сховавши, джерело вогню

Я переніс таємно, й людям сталося

Воно на всі мистецтва їх навчителем.

Оцей-бо злочин я тепер покутую…»

 1. «…Не бачив

Кращої в світі ніде я країни , як мила Ітака

Кращого – бо за вітчизну нічого нема і за рідних

Наших , хоч би довелось і в заможному домі нам жити

Та у чужій стороні , од вітчизни далеко й від рідних.»

 1. «На півшляху свого земного світу

Я трапив у похмурий ліс густий…»

 1. «…І в ярма перший уярмив тварин я,

Щоб у важкій роботі, приневолені,

Людей своїми заступили спинами»

 1. «Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго

Світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши…»

 1. «Він стоїть по горло у воді, але вода відступає від нього, як тільки він нахилить голову, щоб напитись; над ним висять гілки з прекрасними плодами, але як тільки він протягує до них руки, гілки відхиляються».

(Хто ж так мучиться?)

 1. «…Рвавсь так . . . уперед, та вздовж іліонського муру

з трепетом . . . тікаючи, дужими рухав коліньми.

Мимо дозорного пагорба й смоков, овіяних вітром

Бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим…»

 1. «… Дав-бо смертним я

Почесний дар - за це мене й засуджено:

В сухім стеблі сховавши, джерело вогню

Я переніс таємно, й людям сталося

Воно на всі мистецтва їх навчителем.

Оцей-бо злочин я тепер покутую…»

 1. «Заграв . . . так болісно й могутньо,

Так жалісно заграв на Оліфанті,

Що з уст його пішла червона кров,

А в голові виски аж затріщали.

А так далеко голос залунав,

Що серед гір почув його король».

 1. «А на таку вже відплинувши віддаль, що поклик ще чути,

До . . . почав я, глузуючи з нього, кричати:

«Гей ти, кіклопе! Не зовсім Беззахисний муж той, в якого

Товаришів у глибокій печері пожер ти жорстоко!

Так і належить помститись тобі за лихі твої вчинки…»

 1. « - Стара любов лежить на ложі смерті: -

Натомість юний пломінь запалав;

Готовий був він через неї вмерти, -

І над усе . . . покохав.»

 1. «Мовивши так, він на . . . діло замислив негідне:

Попробивав на обох йому дужих ногах сухожилля

В п′ятах, де щиколоть; ремені в них протягнувши бичачі,

До колісниці припнув, голові ж дав в пилу волочитись.»

 1. « …Навіть і там, серед близьких і рідних, не міг він уникнуть

Скрути тяжкої. Тоді всі боги йому співчували,

Крім . . . , - гнівом його . . . богорівний

Гнаний весь час був, аж поки рідного краю дістався.»

 1. «…Назви мене коханим – і умить

Я вдруге охрещусь і більш ніколи

Не буду зватися …»

 1. «Чорне волосся, і вся голова його, досі прекрасна,

В поросі билась густім . Ворогам-бо його на наругу...

Пилом бруднилась його голова. А мати, на сина

Глянувши, стала ридати, й, далеко від себе жбурнувши

Світлу намітку свою, виривать почала свої коси.

Жалібно й любий ридав його батько, й усюди навколо

Плач і сумне голосіння лунали по цілому місту».

 1. «Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго

Світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши,

Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив,

В морі ж багато біди і тілом зазнав, і душею,

Щоб і себе врятувать, і друзів додому вернути.

Та не вберіг він свого товариства, хоч як того прагнув.

Марно загинули всі через власне зухвальство безтямне…»

 1. «Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста,

Стали на пашу тоді барани і козли пориватись,

А неподобні матки замекали голосно в стійлах –

Понабухали в них вим’я. а їхній господар, жорстоким

Мучений болем, усім баранам, що йшли поуз нього,

Спини обмацував. Не помічав він, проте, нерозумний,

Що під грудьми в баранів густо рунних підв’язане крилось.

Йшов аж останнім баран мій до виходу, шерстю своєю

Й мною обтяжений, я ж – передумав тоді вже багато»

 1. «Чого ж спинився? Як мені слова твої

Не милі, і не стануть вже милішими,

Так і тобі не до вподоби вчинок мій.

Чи то ж мені ще треба слави вищої, ніж брата поховати рідного?

І всі б мене схвалили, знаю добре я,

Якби їм острах язика не сковував.

Чи не найкраще з багатьох царевих прав –

Лиш те, що хочеш, говорити й діяти.»

 1. «Саме на ньому (на щиті) володар вогню, у пророцтвах умілий,

Знаючи будучність, вирізьбив славні діла італійців,

Римські тріумфи і ціле потомство прийдешнє, що вийде

З роду Асканія, у війни, що будуть, одна за одною.

Й матір-вовчицю він там зобразив, що у Марса в печері,

Зелом порослій, лежить, - до сосків припадаючи разом,

Граються двоє хлоп’ят і ссуть свою матір безстрашно…»

 1. «…Із зойком зірвались рутули,

Зойк цей аж гори відбили, і гомін його розійшовся

Ген по високих горах. Від землі він тепер у покорі

Очі підвів і, з благанням правицю до нього простягши,

Так промовляє: «На що заслужив я, приймаю, не буду

Ласки просить, покористуйся правом. Проте, якщо, може,

Згадка про батька зворушить тебе, то благаю,…

Май милосердя, й мене, чи як хочеш, лише моє тіло,

Світла позбавлене, рідним віддай моїм. Бо переміг ти..»

 1. ««А звідсіля, - надумав я одно, -

Я поведу тебе, де залягають

Місця, які я взнав уже давно.

Почуєш ти, як в розпачі благають

Там духи з зойком та з ламанням рук,

Повторну смерть на себе накликають».

 1. «Кохання, що кохать дає й коханим,

Мене взяло, вогнем наливши вщерть,

Що став моїм він, як ти бачиш, паном.

Кохання нас вело в злощасну смерть.

Каїна жде того, хто кров’ю вмився», -

І вже їх ворушила вітроверть.

 1. «Блідий серпанок, що сяйне і згасне,

В сумну пробравсь темницю, і я вздрів

В них чотирьох своє обличчя власне…

Щоб не смутить їх, мій відчай пригас,

Ще день і ще без їжі, без вологи.

Чом не розверзлась нам земля в той час!»

 1. «…… Не бачив

Кращої в світі ніде я країни , як мила Ітака

Кращого – бо за вітчизну нічого нема і за рідних

Наших , хоч би довелось і в заможному домі нам жити

Та у чужій стороні , од вітчизни далеко й від рідних.»

«Собі я руки в розпачі вкусив

Гадавши, що я голод за всіх важче

Терплю , вони, підвівшись із кутів ,

Сказали « З’їж нас , батьку. Це найкраще,

Коли ти відбереш життя у нас .

Нехай воно іде на щось путяще»

«Я раджу й далі ворогів громити ,

Вести до Сарагоси всі війська,

Й держать облогу хоч би й все життя,

Але ж помститися на зраднику за вбитих!»

«Любе на руки узявши дитя, погойдав його трохи

Й Зевса та інших богів почав молитовно благати:

«Зевсе та інші богове, зробіть, щоб дитя моє любе

Стало таким же, як я, у троянському війську найкращим»

«Як в полум’ї жадоби голуби

У рідні гнізда між зелені крони

Летять на крилах спільної судьби,

Вони удвох з оточення Дінони

Перенеслись у пітьмі коловій

І стали біля нас без заборони.»

«Король, великий імператор

Сім довгих літ в Іспанії провів,

Гористий край здобув він аж до моря

Нема вже замка, щоб йому не здався.»

«Любу дружину побачити хочу й маленького сина.

Бо невідомо, чи знову до них іще повернуся,

Чи віддадуть на поталу боги мене в руки ахеїв.»

«Осліплий, мацав я камінний холод ,

Звав кожного, - і кожний був мертвяк.

Аж поки гори переміг злий голод.

Замовкнувши, накинувсь неборак

На вбогий череп знову й ну глодами

Зубами гострими, як у собак.»

«За короля повинні ми стояти,

Васал повинен за свого сеньйора

Терпіть нестатки, спеку і мороз,

Віддати тіло й кров і все життя.»

 1. «Адже знайшла б я чоловіка іншого,

Могла б дитину б іншу я придбати з ним,

Але коли в Аїді мати й батько мій,

То я вже, брато, іншого не матиму»

 1. «Що глина гончаром? Не варт нічого!

Нікчемний прах! А розсудили б старого,

Вони б її не м’яли, не топтали .

Це прах батьків – хай мають жаль до нього».

 1. «На душі – скарбниця щастя,

Я з кохання наче цар».

 1. «Гнів оспівай, о богине, Ахілла, сина Пелея,

Пагубний гнів, що багато охеям лиха накоїв :

Душі славетних героїв навіки послав до Аїду Темного»

 1. «Золотоволосий Ерот мене

Знову поцілив м’ячем –

Дівчину в барвних сандалях тепер

Каже мені забавляти »

 1. «Як не любов, то що це бути може?

А як любов, то що таке вона?

Добро? – Та ж в ній скорбота нищівна.

Зло? – Але ж муки ці солодкі, боже ! »

 1. «Жереб мені випав такий:

Серцем палким любити

Ласку весни, розкіш, красу

Сонце ясне, проміння »

 1. «Всі таємниці пильно зберігай,

Щоб не дізнався нелюд і шахрай,

І зваж: як з іншими ти поведешся

Того від інших і собі шукай »

 1. «На півшляху свого зеленого світу

Я трапив у похмурий ліс густий

Бо в стежку втратив мною оповиту.

О, де візьму снаги розповісти

Про ліс листатий цей суворий, дикий

Бо жах від згадки почина рости!»

 1. «…Нарешті добувся він до семибранних Фів. Щойно всі почули, що якийсь невідомий чужинець убив царя Лая…»

 1. «…Музо, повідай мені про бувалого мужа,що довго

Світом блукав,священну столицю троян зруйнувавши…»

 1. «…Він ліг обличчям до країни маврів…»

 1. «Одяг подірявлений

На мені недужім

І в морозну днину я

Аж тремчу від стужі»

 1. «…Упавши ниць, став Бога він молити

Продовжить день, рух сонця припинити…»

 1. «…Свого нещастя на негідне рабство я

Не проміняюце запам’ятай собі…»

 1. «Він стоїть по горло у воді, але вода відступає від нього, як тільки він нахилить голову, щоб напитись; над ним висять гілки з прекрасними плодами, але як тільки він протягує до них руки, гілки відхиляються».

 2. «…Рвавсь так . . . уперед, та вздовж іліонського муру

З трепетом . . . тікаючи, дужими рухав коліньми.

Мимо дозорного пагорба й смоков, овіяних вітром

Бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим…»

 1. «… Дав-бо смертним я

Почесний дар - за це мене й засуджено:

В сухім стеблі сховавши, джерело вогню

Я переніс таємно, й людям сталося

Воно на всі мистецтва їх навчителем.

Оцей-бо злочин я тепер покутую…»

 1. «А на таку вже відплинувши віддаль, що поклик ще чути,

До . . . почав я ,глузуючи з нього, кричати:

«Гей ти, кіклопе! Не зовсім Беззахисний муж той, в якого

Товаришів у глибокій печері пожер ти жорстоко!

Так і належить помститись тобі за лихі твої вчинки…»

 1. « - Стара любов лежить на ложі смерті: -

Натомість юний пломінь запалав;

Готовий був він через неї вмерти, -

І над усе . . . покохав.»

 1. «Як журавлиний ключ із зойком мчить, коли на південь відлітає птиця, так я, передбачивши ремства нить, уздрів, як тіней гурт в бурханні мчиться, і запитав: « Учителю, яким жінкам так грізно чорний вітер мститься?» «Найперша з тих, що виглядом своїм тебе цікавить, - він мені промовив, - була царицею над світом всім; щоб одібрати грунт у марнословів, їй підказала похіть навісна розпусту скриту вивести із сховів, - Семіраміда, Мінова жона... Я вздрів Єлену, за яку лягли війська, Ахілла міць велику, яка з кохання згинула в віках, Паріса вздрів, Трістана й ще без ліку тих нещасливих, що Амор жене...»

 1. « Й веслами, сидячи в ряд, по сивих ударили хвилях.

Швидко дістались ми так недалекої тої країни,

Обік побачили там, край скелі над морем, високу.

Лавром порослу печер…

Велетень жив там потворний, що кіз і овечок отари

Сам випасав собі, інших поодаль…»

 1. «… Й страхітливого Міноса вчув я гук,

Який при вході судить справедливо,

Хвостом указуючи розмір мук….

Кажу, коли якась душа лякливо

Розповіла про всі свої діла,

То цей знавець гріхів, тонкий на диво,

Їй місце визначає в царстві зла,

Хвоста скрутивши стількома витками,

В котре по черзі коло застила.»

 1. «…Нашому шукай-біді здавалося, ніби все, що йому думалось, бачилось чи уявлялось, має неодмінно з тим збігатися, що він у книгах вичитав, тож йому зразу й примарилось, що се не корчма, а пишний замок о чотирьох вежах та шпилах щиро срібних…»

 1. «На півшляху свого зеленого світу

Я трапив у похмурий ліс густий,

Бо стежку втратив, мною оповиту».

 1. «Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго світами блукав, священну столицю Троян зруйнував».

 1. «Годиться нам, мої дами, геть усе, що ми робимо, розпочинати чудовим і священним іменем Того, хто сотворив усе суще».

 1. «Звів я пам’ятник свій. Довше, ніж мідь дзвінка, вище от пірамід царських простоїть він».

 1. «Глибокої ночі вона бовваніє на яшмовому Ганку у пишній росі.

Роса холодить, і панчішки промокли – байдуже!»

 1. «Мій Олів’єре, друже мій і брате,-

Продав нас Ганелон.

Сховати зраду вже тепер не можна,

За нас помститься наш Великий Карл!»

 1. «Не знала я, що смертних розпорядження

Такі могутні, щоб переступать могли

Богів закон одвічний, хоч не писаний:

Умерти – це за благо я вважатиму».

 1. «Ну ж і дурний ти, чужинче, та й здалеку, мабуть, прибув ти,

Що шанувати й боятись богів мене так умовляєш!

 1. «Хто, як не я, для мореплавців вигадав

Між хвиль летючі льнянокрилі повози?»

 1. «О божевільний! Завзяття загубить тебе! Не жалієш

Ти ні дитяті свого, ні мене безталанної…»

 1. «Ти що так низько похилила голову,

Чи признаєш провину, чи зрікаєшся?»

 1. «Лишаю тут з тобою, любий графе,

Всього свого я війська половину…»

 1. «Лишіть зо мною двадцять тисяч франків

І йдіть спокійно…»

 1. «І що я, Боже, варт?-сказав король.-

Чому в цій битві не буде мене?»

Він з горя-туги бороду всю рве,

А рицарі заплакали й собі ж».

 1. «На півшляху свого земного світу

Я трапив у похмурий ліс густий,

Бо стежку втратив, млою оповиту.

О, де візьму снаги розповісти

Про ліс листатий цей, суворий, дикий,

Бо жах від згадки почина рости!»

«Прямо іду проти тебе, проймеш мені груди, як тільки

Дасть тобі Бог. А тим часом і сам ти мого стережися

Мідного списа. Бодай би цілком ти прийняв його в тіло!

Легшою стала б, напевно, війна й для троян із твоєю

Смертю. Для них-бо усіх найбільше являєш ти лихо!»

 1. «Мій добрий меч, о Дюрандале вірний,

Коли я вмру, ти більше не потрібний!

А скільки битв з тобою виграв я,

А скільки царств завоював тобою

Для імператора з сідою бородою!

Ти не потрапиш в руки боягузам,-

Тобою володів такий васал,

Яких не зна вже Франція-краса!»

«Звів я памтник свій. Довше, ніж мідь дзвінка,

Вищий од пірамід царських, простоїть він.

Дощ його не розїсть, не сколихне взимі,

Впавши в лють Аквілон; низка років стрімких-

Часу біг коловий-в прах не зітре його».

«Сидячи, сам подоїв уже й кіз, і овець мекотливих,

Всіх за чергою, і кожен тоді підпустив сосун ятко.

Білого він молока на кисле узяв половину.

Сир віддавивши, поклав у плетені кошики зразу;

Другу ж у глечиках він залишив половину, щоб мати

Й свіжого ще молока-напитися після вечері».

 1. «Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея,

Пагубний гнів, що лиха багато ахеям нокоїв:

Душі славетних героїв навіки послав до Аїду

Темного, їх же самих він хижим лишив на поталу

Псам і птахам. Так Зевсові воля над ними чинилась

Ще відтоді, як у зваді лихій розійшлись ворогами

Син Атріїв, володар мужів, і Ахілл богосвітлий.

Хто ж із безсмертних богів призвів їх до лютої сварки?

Син то Зевса й Лето. Владарем тим розгніваний тяжко,

Пошесть лиху він на військо наслав, і гинули люди…»

 1. «Ось про недолю смертних ви послухайте:

То я ж їм, дітям нетямущим, розум дав,

Я наділив їх мудрою розважністю.

Не для докору людям це розказую, -

Лише щоб силу показать дарів моїх.

Вони раніше й дивлячись не бачили

І слухавши не чули, в соннім маренні

Ціле життя без просвітку блукаючи.

Не знали ні теслярства, ні підсонячних

Домів із цегли, а в землі селилися,

Мов комашня моторна, десь у темряві

Печер глибоких, сонцем не осяяних.»

 1. «Був ясний день, вгорі світило сонце,

Блищала зброя безліччю вогнів,

Сурмили сурми, кличучи на бій.

Страшний той гук почуло й військо франків»

 1. «… Ввечері й він надійшов і отару пригнав пишнорунну…»

 1. «На півшляху свого земного світу

Я трапив у похмурий ліс густий…»

 1. «…І в ярма перший уярмив тварин я,

Щоб у важкій роботі, приневолені,

Людей своїми заступили спинами».

 1. «Щит той із п’ятьох був шарів шкіряних, а поверх він багато

Вирізьбив різних оздоб, до дрібниць все продумавши тонко…»

 1. «Тепер, друзі, немає часу милуватися цією красою. Здобувши золоте руно, що стане славою нашого краю, нам треба мерщій рушати додому.»

«Про смертних не турбуйся понад міру ти.

І не занедбуй у нещасті сам себе, -

Ми певні, що звільнившись із кайданів цих,

Ти перед Зевсом міццю не поступишся.»

 1. « Ратні боріння й героя вславляю, що перший із Трої,

Долею гнаний, прибув до Італії, в землі Лаврінські.»

 1. «... І зупинився ковчег у сьомому місяці, на сімнадцятий день місяця, на горі Араратській, і вбувало води більше та більше до десятого місяця, а в десятому місяці на перший день місяця стало видко верхи по горах.

І сталось по сорока днях , що відчинив він вікно в ковчезі, що був зробив. І випустив крука...»

 1. «Троянда вранішня ошатністю своєю

Чарує солов'я, співця свого. Під нею

Присядь у холодку, бо пелюстки ці вітер

Зриватиме й тоді, як станемо землею

Могучий ... звелів у сурми грати,

Посходить з коней, зброю свою взяти -

Кольчуги й золоті мечі, шоломи,

Щити розписані й списи міцні.

На коней бойових бійці сідають, -

Над ними прапорці дохідні мають:

Червоні, жовті, сині й білі, -

І мчать назад по згір'ях, що є сили.»

 1. «Так вони тричі оббігли навколо Пріамове місто

В дужім бігу, аж стали дивитись на них і богове.

«Горе! На власні очі я гнаного круг Іліона

Любого воїна бачу…»

 1. І молить граф:

«О, матір божа, поможи мені!

Мій добрий меч, о, Дюрандалю вірний,

Коли я вмру, ти більше не потрібний!

А скільки битв з тобою виграв я,

А скільки царств завоював тобою

Для імператора з сідою бородою!

Ти не потрапиш в руки страхунам,-

Тобою володів такий васал,

Яких не зна вже Франція-краса!»

 1. «І я йому: «Поете, я прошу,

Ім’ям Христа, якого ти не відав,

Все зло й все гірше хай тут полишу,

Ти ж покажи усе, про що повідав:

Хай браму бачу я з Петром святим

І тих, хто в муках та скорботі знидів».

І рушив він, а я – слідом за ним.»

 1. « Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго

Світом блукав , священну столицю троян зруйнувавши,

Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив,

В морі ж багато біди і тілом зазнав він, і душею,

Щоб і себе врятував, і друзів до дому вернув…»

 1. «О вишнє світло, що у вись звелося

Над смертну думку, розумові кинь

Моєму трохи з баченого досі

І дай моїм словам таку глибінь,

Щоб слави присок ледве нині видний,

Знесла аж до найдальших поколінь…»

 1. Він мовив: « Не людина, був людина,

В Ломбардії мій батько осиливсь,

У Мантуї – моя там батьківщина,

В час Юлія я народивсь,

Хоч пізно, жив я в августовім Римі,

Коли ще лжебогам народ моливсь…»

 1. «Опісля випустив голубицю від себе, щоб довідатись, чи вода спала з земного виду. Та не знайшла голубиця відпочинку в нозі своїй, бо вода пойняла вид усієї землі. І просяг він руку і взяв її до себе в ковчег…»

 1. « Всі таємниці пильно зберігай,

Щоб не дізнався нелюд і шахрай,

І зваж, як з іншими ти поведешся,

Того від інших і собі чекай»

 1. « Тож задля нього й до цих кораблів я ахейських нині з

благанням прийшов і викуп приніс незліченний»…

 1. « Німфа , владарка , тримала , в богинях пресвітла ,

В гроті глибокім , бажаючи мати його чоловіком ».

 1. « Скажу одверто , - всіх богів ненавиджу ,

За добре злим мені вони віддячили… » .

 1. «О Божевільний! Завзяття загубить тебе! Не жалієш ти ні дитяти свого, ні мене безталанної, - скоро стану вдовою я, скоро зженуть тебе з світу ахеї…»

 1. « Велетень жив там потворний , що кіз і овечок отари

Сам випасав собі , інших оподаль…»

 1. « Всевладна Доля вирок не такий дала , -

Ще безліч муки й катувань ще тисячі

Я перетерплю , поки з пут цих визволюсь:

Безсила вмілість перед Неминучістю…»

 1. « Все це й мене непокоїть, дружино. Та сором страшенний був би мені від троян і троянок у довгім одінні , як боягузом я став би далеко від бою ховатись»…

 1. « Мій корабель розтрощив Посейдон , землі потрясатель , Кинувши ним о скелі стрімкі при самім узбережжі.

Вашого краю , - вітром сюди його з моря загнало.

Наглої смерті, проте,із супутцями я врятувався».

 1. « Любить я народилась, не ненавидіть».

 1. Зробіть ідейно – художній аналіз поезії:

Люблю травневий світлий час

І ніжні квіти весняні;

Люблю, коли чарують нас

Пташині радісні пісні;

І тішусь я красою

Рясних наметів і шатрів,

Розкиданих серед лугів,

Де гасла ждуть до бою

Ряди уславлених полків,

І вершників, і скакунів.

( Бертран де Борн)

Дати відповідь на запитання

 1. Символом чого, на вашу думку, виступає щит Ахілла в поемі “Іліада”?

 2. Що означають крилаті вирази «Троянський кінь», «одіссея», «покривало Пенелопи» ? Які ще афоризми з поем Гомера ви знаєте?

 3. Що є основним пафосом давньогрецької лірики?

 4. Що таке анакреонтична поезія?

 5. Розкрийте суть і причини виникнення «гомерівського питання».

 6. В який часовий період давньогрецька лірика досягла розквіту?

 7. Як давньогрецька лірика поєднувала в собі елементи різних мистецтв? Поясніть значення, походження і різницю визначень «меліса» («мелос» ) і «лірика».

 8. Які легенди про давньогрецьких поетів вам відомі? Чим можна пояснити їх виникнення?

 9. Кого з давньогрецьких поетів називали «батьком трагедії»?

 10. З якого циклу на основі міфу Софоклом була створена трагедія «Антігона»? Розкрийте назву трагедії.

 11. Яке місце посідає міфологія у творчості Есхіла? Обґрунтуйте відповідь.

 12. Як і чому називається доба правління Октавіана Августа? Дайте розгорнуту відповідь.

 13. Який твір і чому являється головним твором Овідія?

 14. Чим схожа та чим різниться давньогрецька і давньоримська поезія? Що римляни успадкували від греків, що привнесли нового у літературу?

 15. Що було причиною неоднозначного сприйняття фігури Вергілія і його творчості у Середньовіччі?

 16. Чому термін «античність» використовується переважно для культур Давніх Греції і Риму? Яка роль античності в розвитку європейської культури?

 17. Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва. Що спільного між ними та чим вони відрізняються?

 18. «Античні майстри перемогли смерть силою Краси і Гармонії і знову дарують нам перлини свого мистецтва, які не втратили чарівного блиску й сьогодні» (О. Ніколенко). Прокоментуйте цей вислів.

 19. Чому «Божественну комедію» Данте вважають твором Передвідродження?

 20. Яка роль римських поетів «золотої доби» в розвитку світової літератури?

 21. У чому полягає гуманістичний пафос поеми Гомера «Іліада»?

 22. Які провідні теми рицарської поезії?

 23. Чому « Пісня про Роланда» починається звеличенням Карла Великого, а

не Роланда?

 1. У якій поезії Ду Фу з’являється асоціативний зв’язок із біблійною метафорою?

 2. Визначте тему оди Горація « До Мельпомени».

 3. Яка ренесансна ідея співвідноситься з історією Франчески і Паоло з «Божественної комедії» Данте?

 4. Назвіть характерні риси лірики вагантів.

 5. Яка провідна тема поеми «Пісня про Роланда»?

 6. Навіть особливості газелі як жанру східної поезії.

 7. Що спільного між поемами Гомера «Іліада» і Вергілія «Енеїда»?

 8. Що уславлює в «Книзі пісень» Петрарка?

 9. Назвіть найбільш популярні форми провансальської лірики.

 10. Заради чого готові віддати життя герої “Пісні про Роланда’’?

 11. Які найпоширеніші теми лірики східних середньовічних поетів?

 12. Що було зображено на щиті Енея?

 13. Якою є головна думка “Божественної комедії ”Данте?

 14. Які основні ідеї поеми Вергілія «Енеїда»?

 15. В чому полягають особливості поезії вагантів?

 16. Як у героїчному епосі «Пісня про Роланда» змальовано Карла Великого? Дайте оцінку цьому образу.

 17. Чому Відродження називають світоглядним перетворенням?

 18. Які провідні мотиви «Книги пісень» Ф. Петрарки?

 19. Схарактеризуйте основну тематику творчості давньогрецьких поетів. Наведіть приклади.

 20. Чому літературознавці говорять про філософську насиченість творів О. Хайяма?

 21. Як у поемі «Пісня про Роланда» змальовано образ головного героя?

 22. У чому полягають особливості створення образу Лаури у віршах Ф.Петрарки?

 23. Чому Боккаччо вважають зачинателем нової європейської прози?

 24. У чому полягає актуальність образу Прометея («Прометей закутий» Есхіла)?

 25. У чому полягають особливості композиції «Божественної комедії» Данте?

 26. Чому, на вашу думку, античність стала ідеалом Відродження?

 27. Схарактеризуйте, які якості людей прославляє Боккаччо в збірці «Декамерон».

 28. Що таке античність?

 29. За що Прометея було покарано Зевсом?

 30. Чим закінчується поєдинок між Ахіллом і Гектором?

 31. Що таке рубаї?

 32. Яким чином Одіссей разом із друзями втекли з печери людоїда?

 33. Які благодіяння людям зробив Прометей (Есхіл «Прометей закутий»)?

 34. Хто чинив найбільші перешкоди на шляху Енея від Трої до Італії?

 35. Які головні теми поезії О.Хайяма?

 36. Хто зрадив Карла Великого в «Пісні про Роланда»?

 37. Які легенди про давньогрецьких поетів вам відомі? Чим можна пояснити їх виникнення?

 38. Кого з давньогрецьких поетів називали «батьком трагедії»?

 39. Що було причиною неоднозначного сприйняття фігури Вергілія і його творчості у Середньовіччі?

 40. Визначити головні ознаки грецьких міфів.

 41. Дати тлумачення рубаї Омара Хайяма: « Троянда вранішня ошатністю своєю чарує солов'я, співця свого. Під нею присядь у холодку, бо пелюстки ці вітер зриватиме й тоді, як станемо землею».

 42. Які поняття входили в Кодекс честі середньовічного лицаря?

 43. Перелічіть головні жанри лірики трубадурів.

 44. Перелічіть 9 кіл Пекла та їх грішників, зображених в «Божественій комедії» Данте.

 45. Про що розповідається у кожному з міфічних циклів (у троянському, фіванському та циклі про аргонавтів)?

 46. Чому виникло «шекспірівське питання»?

 47. Який жанр виник з культу Діоніса?

 48. Назвати основні теми рубаї Омара Хайяма.

 49. Яка головна думка «Божественної комедії» Данте?

 50. Чому Вергілій вибрав головним героєм Енея, а центральною подією поеми – пошуки троянцем нової вітчизни?

 51. Визначити провідну думку сонету Вордсворда «До прекрасного».

 52. В чому полягають особливості поезії вагантів?

 53. Чому епоху Відродження називають епохою гуманізму?

 54. Які реальні історичні події лягли в основу «Пісні про Роланда»?

 55. Чому Рудакі називають «Адамом перських поетів»?

 56. Сформулюйте головну думку «Пісні про Роланда».

 57. Які драматичні жанри існували у Давній Греції?

 58. Які жанри виникли у персько-таджицькій літературі Х ст.?

 59. Розкажіть про особливості творчості трубадурів?

 60. У чому особливість епохи Відродження?

 61. Де перебуває Одіссей на початку поеми (за поемою Гомера «Одіссея»)?

 62. Якою є головна тема творчості давньогрецького поета Тіртея?

 63. Якою таємницею володіє титан Прометей (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»)?

 64. Чому поезія, на думку Горація, є витривалішою за мідь?

 65. Як ви розумієте вислів Бертрана де Борна: «Хоробрих надихає гнів»?

 66. Як чинить Ахілл із тілом переможеного ворога (за поемою Гомера «Іліада»)?

 67. До кого найчастіше звертається у своїх поезіях Тіртей?

 68. Чому Прометей, герой трагедії Есхіла «Прометей закутий», навчав людський рід?

 69. Як ви розумієте слова Лі Бо: «Хіба зла людина може торкнутись потаємного»?

 70. Як змінилися ідеали лицарства за часів трубадурів?

 71. Чому Гектор наважується на двобій з Ахіллом (за поемою Гомера «Іліада»)?

 72. Як ви розумієте фразу поета Архілоха: «Хліб мій на списі замішений…»?

 73. Кого Прометей допоміг перемогти Зевсові (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»)?

 74. Як ви розумієте слова Ду Фу: «А в ріднім краю місяць світло ясніше несе»?

 75. Хто такі трубадури?

 76. Які дари приніс, за його власними словами, Прометей людям?

 77. Назвіть характерні риси лірики вагантів.

 78. Яка риса вдачі Роланда завадила йому перемогти маврів?

 79. Кого із середньовічних поетів назвали «останнім поетом Середньовіччя і першим поетом нового часу»?

 80. Які найпоширеніші теми лірики східних поетів?

 81. Які провідні теми рицарської поезії?

 82. Хто є антиподом Роланда і Карла в «Пісні про Роланда»?

 83. Чому давньогрецький театр був важливим засобом виховання широких народних мас?

 84. На основі прочитаних творів сформулюйте ідеал людини Давньої Греції.

 85. Назвіть найвідоміші твори Вергілія. Яка тематика цих творів?

 86. Визначте тему оди Горація «До Мельпомени».

 87. Яка основа поеми Овідія «Метаморфози»? Чому?

 88. Яка роль римських поетів «золотої доби» в розвитку світової літератури?

 89. Визначте особливості сюжету та композиції поеми Вергілія «Енеїда».

 90. Коли і якими народами та мовами створювалася антична література?

 91. Чому Гомера вважають засновником європейської літератури?

 92. З опису якої події починається дія поеми «Іліада»?

 93. Що було зображено на щиті Ахілла?

 94. Наведіть три фразеологізми міфологічного походження, поясніть їх значення.

 95. Чому Біблія упродовж тисячоліть залишається «Книгою книг» ?

 96. Яким чином і завдяки чому Одіссей і його супутники змогли втекти від циклопів?

 97. Чи властиві мужність і благородство таким героям, як Ахілл і Гектор ?

 98. Якими були актори давньогрецького театру ?

 99. Яким чином Одіссей знешкодив циклопа ?

 100. Назвіть основну тематику творів Хайяма ?

 101. На які види можна поділити літературу середніх віків ?

 102. В чому новаторство Вергілія?

 103. Що ріднить «Пісню про Роланда» з усною народною творчістю ?

 104. Про що оповідається у кожному з міфічних циклів?

 105. З якими металами асоціюється в Овідія розвиток людського суспільства?

 106. Назвіть найпоширеніші теми лірики східних поетів.

 107. Визначте спільні риси в поезії Лі Бо та Ду Фу.

 108. Чому поеми Гомера називають «енциклопедією життя давніх греків»?

 109. Чи звільняє Вергілій у поемі « Енеїда» своїх героїв від відповідальності за власні вчинки, перекладаючи більшість рішень на совість богів?

 110. Чому рубаї Омара Хайяма цікаві сучасному читачеві?

 111. Які позитивні й негативні риси поєднано в образі Роланда?

 112. Що означає вислів « вічний образ в мистецтві»?

 113. З чим пов’язане формування театру у Давній Греції?

 114. Чому образ Прометея є «вічним» у світовій літературі?

 115. Розкрийте алегоричний зміст «Божественної комедії» Данте.

 116. Чому «Книгу пісень» Петрарки називають ліричним щоденником поета?

 117. Як Овідій у своїй поемі «Метамарфози» характеризує кожне з чотирьох поколінь людей?

 118. Які жанрові різновиди «золотої доби» римської поезії ви можете назвати?

 119. У чому полягає своєрідність китайської середньовічної поезії?

 120. Чому поезія вагантів була анонімною?

 121. Який естетичний принцип характерний для середньовічного світогляду?

 122. Які картини зображує Гефест на новому щиті Ахілла?

 123. Чому образ Прометея саме в трактуванні Есхіла став таким популярним у літературі?

 124. Чи вірно назвати Середньовіччя «темними віками»?

 125. У яких країнах Європи розвивається героїчний епос у середні віки?

 126. У чому полягає алегоричність змісту «Божественної комедії» Данте?

 127. Що спільного та відмінного в мотиві, темі й стилі викладання у Ведах, Біблії, Корані?

 128. Що слугувало основою античної культури?

 129. Якими зображує Гомер богів у своїх поемах?

 130. Чому пізнє Середньовіччя називають Передвідродженням?

 131. Чому Данте у своєму творі «Божественна комедія» поєднує античні та християнські уявлення про світобудову?

 132. Яке ставлення до війни висловлює Гомер у своїй поемі «Іліада» ?

 133. Чим відрізняється давньогрецький театр від сучасного?

 134. У чому секрет популярності образу Прометея ?

 135. Запишіть пять фразеологізмів міфологічного походження і поясніть їх значення.

 136. Визначте та запишіть назву художнього засобу виразності, наведеного з поезії Сапфо « Мов трава пожовкла, безсило никну ».

 137. Запишіть імена найвідоміших біблійних пророків .

 138. Визначте та запишіть імя героя поеми « Іліада» , якого

стосується епітет « шоломосяйний».

 1. Чому добу правління Октавіана Августа називають « золотою»?

 2. Яка мета написання поеми « Енеїда»?

 3. Чи відомий вам біблійний вислів « перекувати мечі на орала?» Поясніть що він означає?

 4. Вкажіть , як Овідій у поемі « Метаморфози» характеризує кожне з чотирьох поколінь людей.

 5. Які поетичні , жанри були створенні трубадурами?

 6. Запишіть ім’я римського поета, якого називають «реформатором » римської поезії.

Теми для творів

 1. «Я читаю Біблію не щодня, а щогодини» (Т.Шевченко)

 2. «Іліада» - енциклопедія життя стародавніх греків.

 3. У чому цінність «давніх пісень» Гомера для людства?

 4. Вічна іскра вогню Прометея (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»)

 5. Будь сам собою , не гадай про завтра … (Есе за творами О.Хайяма).

 6. Чи може помста бути зумовлена високою метою? (Образ Ахілла в поемі Гомера «Іліада»)

 7. «Дивних багато у світі див, найдивніше з них – людина» (за «Антігоною» Софокла ).

 8. Любов до людини в ліриці Омара Хайяма.

 9. Чи згодні ви з тим, що «Книга пісень» - це книга спогадів і роздумів? Про що роздумує ліричний герой? ( за твором Франческо Петрарки «Книга пісень» ).

 10. «Мистецтво дає крила, а не милиці» (В. Гюго)

 1. Що дають сучасникам священні книги?

 1. З Гомера кожен може взяти стільки, скільки спроможний.

 1. Чи є місце лицарям у сучасному світі?

 1. Які з людських гріхів я вважаю найтяжчими?

 2. «І море, і Гомер, і віршів смак солоний» ( Л. Костенко).

 3. Які «думки неба мовою людей» стали і моїм надбанням? ( За творчістю Хайяма ).

 4. Вічна пісня про вічне кохання ( за творчістю Петрарки).

 1. «Люди – смерті боги, а боги – безсмертні люди».

 2. Як можна досягти найвищого блаженства? (За поемою Данте «Божественна комедія»).

 3. «Всі ми дістаємо натхнення з одного джерела» (Овідій).

 4. Пощуки втраченого шляху (за поемою Данте «Божественна комедія»).

 5. Література у моєму житті.

 6. Хто з героїв поеми «Іліада» мені сподобався найбільше і чому саме?

 7. Мої роздуми над образом Прометея.

 8. Найскладніша заповідь. (Поміркуй, яка із Божих заповідей є для тебе найскладнішою, поясни, чому).

 9. Мої враження від лірики середньовічних поетів Сходу.

 10. Любов до людини в ліриці Омара Хайяма.

 11. Чи згодні ви з тим, що «Книга пісень» - це книга спогадів і роздумів? Про що роздумує ліричний герой? ( За твором Франческо Петрарки «Книга пісень» ).

 12. Чому Одіссея вважають найбагатограннішим образом Гомера?

 13. Складіть подяку людей турботливому Прометеєві.

 14. Герой, якого веде доля (Образ Енея з поеми Вергілія «Енеїда»).

 15. Роланд - втілення пристрасного героїзму («Пісня про Роланда»).

 16. Розкрийте алегоричний зміст «Божественної комедії» Данте.

 17. Роланд - людина своєї доби (за французьким героїчним епосом).

 18. Ідеальне майбутнє людства ( за поемою Данте «Божественна комедія»).

 19. Мої враження від шедеврів літератури Відродження.

 20. Граф Роланд – людина своєї доби (за французьким героїчним епосом).

 21. «Поезія серця.» Як я розумію цей вислів?

 22. Напишіть свою версію легенди про мандрівного лицаря Джауфре Рюделя.

 23. Яким я уявляю середньовічного поета-трубадура?

 24. Як ви розумієте слова загиблого провісника долі Трої Паламеда: «О істино, мені тебе шкода, ти померла раніше за мене!»?

 25. «Вмій пізнати зміни в людському житті» (Архілох).

 26. Чи потрібні в наш час Прометеї?

 27. Граф Роланд - утілення найкращих рис середньовічного рицаря (за французьким героїчним епосом).

 28. «Любов, що водить сонце й зорні стелі…»(за поетичними творами Середньовіччя).

 29. Ахілл і Гектор - найхоробріші воїни ахейців та троянців.

 30. Вічні поеми Гомера.

 31. Чого навчають євангельські притчі?

 32. Лист до Омара Хайяма.

 33. У чому драма життя Одісея (Гомер «Одіссея»)?

 34. Моральні принципи давніх греків, які знайшли відображення в образі Енея (Вергілій «Енеїда»).

 35. Вічна іскра вогню Прометея (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»).

 36. Літературний герой, що мені найбільше запам'ятався.

 37. Чого навчив мене своїм твором письменник...

 38. Ціна людського кохання та людської зради ( на прикладах вивчених творів ).

 39. «Будь сам собою, не гадай про завтра …» (за творами Хайяма ).

 40. Роланд – людина своєї доби («Пісня про Роланда»).

 41. Біблія – джерело для сучасного мистецтва.

 42. «Поезія – це пертворення крові на чорнило» (Еліот).

 43. Чому мені подобається поезія трубадурів?

 44. Веди, Біблія, Коран – невичерпне джерело мотивів, тем, сюжетів, образів для мистецтва.

 45. За ідеали варто боротись й навіть віддати життя (за давньогрецькими трагедіями).

 46. Які з людських гріхів я вважаю найтяжчими?

 47. «Золота доба» римської поезії.

 48. Ідеальне майбутнє людства у баченні Данте.

 49. Сповідь душі у поезіях Сапфо.

 50. Поезія – це свято, як любов.

 51. Біблія – «код сучасного мистецтва».

 52. « Мистецтво, ти даруєш благодать».

 53. Образ Прометея - «вічний образ».

 54. Символ осені в поезії Ду Фу.

 55. Що дають сучасникам Священні книги?

 56. Чи потрібні в наш час Прометеї?

 57. Вічна пісня про вічне кохання… ( за творчістю Петрарки).

75. «Герой, якого веде Доля» (Образ Енея з поеми Вергілія «Енеїда»).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!