Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Аналіз змісту варіативного модуля "Баскетбол"

Фізична культура

Для кого: 10 Клас

21.10.2021

48

0

0

Опис документу:

Аналіз змісту варіативного модуля "Баскетбол" у шкільній програмі "Фізична культура" для учнів 10-11 класів

Постановка проблеми. Баскетбол – одна з найпопулярніших ігор в нашій країні. Для неї характерні всілякі рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловля, кидки і ведення м"яча, здійснювані в єдиноборстві з суперниками. Такі всілякі рухи сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, формують координацію. Баскетбол має не лише оздоровчо-гігієнічне значення, але і агітаційно-виховне. Заняття баскетболом допомагають формувати наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, упевненість в собі, відчуття колективізму. Але ефективність виховання залежить, перш за все, від того, наскільки цілеспрямовано в педагогічному процесі здійснюється взаємозв'язок фізичного і етичного виховання [2]. Баскетбол, як засіб фізичного виховання, знайшов широке вживання в різних ланках фізкультурного руху. У системі народної освіти баскетбол включений в програми фізичного виховання дошкільників, спільної середньої, середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної і вищої освіти [1]. Баскетбол є атлетичною грою, що є ефективним засобом фізичного виховання. Баскетбол, як важливий засіб фізичного виховання і оздоровлення дітей, включений в загальноосвітні програми середніх шкіл.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Науковий керівник: Логвінова Я. О., кандидат педагогічних наук, доцент

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЯ «БАСКЕТБОЛ» У ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

Постановка проблеми. Баскетбол – одна з найпопулярніших ігор в нашій країні. Для неї характерні всілякі рухи; ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, лов, кидки і ведення м'яча, здійснювані в єдиноборстві з суперниками. Такі всілякі рухи сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, формують координацію.

Баскетбол має не лише оздоровчо-гігієнічне значення, але і агітаційновиховне. Заняття баскетболом допомагають формувати наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, упевненість в собі, відчуття колективізму. Але ефективність виховання залежить, перш за все, від того, наскільки цілеспрямовано в педагогічному процесі здійснюється взаємозв'язок фізичного і етичного виховання [2].

Баскетбол, як засіб фізичного виховання, знайшов широке вживання в різних ланках фізкультурного руху. У системі народної освіти баскетбол включений в програми фізичного дошкільників, спільної середньої, середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної і вищої освіти [1].

Баскетбол є атлетичною грою, що є ефективним засобом фізичного виховання. Баскетбол, як важливий засіб фізичного виховання і оздоровлення дітей, включений в загальноосвітні програми середніх шкіл.

Аналіз досліджень і публікацій показує, що у даний час досить глибоко вивчена проблема фізичного розвитку і спеціальної фізичної підготовленості дітей і підлітків (В.К. Бальсевіч, В.П. Філін, Н.Ж. Булгакова, М.Я. Набатнікова та ін.) при заняттях баскетболом. Проаналізовані праці науковців свідчать про широкі педагогічні можливості баскетболу як засобу зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного стану учнів.

Виклад основного матеріалу. Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р. [4].

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнівства, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу навчального процесу, кадрового забезпечення.

Розглянемо детальніше зміст варіативного модуля " Баскетбол".

Головне,що визначає питому вагу баскетболу в системі фізичного виховання,полягає в його цінності як комплексного засобу фізичного розвитку і виховання молоді [3].

Колективність дії. Баскетбол – командна спортивна гра, в якій кожен гравець погоджує свої дії з діями партнерів. Різні функції кожного члена команди зобов’язують грають постійно взаємодіяти один з одним для досягнення спільної мети. Ця особливість має важливе значення для виховання відповідальності, звички підпорядковувати свої дії інтересам соціуму. У той же час колективність дій передбачає розкриття і вміле використання соціумом індивідуальних творчих можливостей.

Змагальний характер. Процес гри є змагання між гравцями двох команд. Прагнення перевершити суперника у швидкості дії, винахідливості, точності кидків в ціль і в інших діях, спрямованих на досягнення перемоги, привчає займатися мобілізувати свої можливості, діяти з максимальною напругою сили,долати труднощі,що виникають в ході спортивної боротьби. Ці особливості сприяють вихованню наполегливості, рішучості, цілеспрямованості.

Комплексний і різнобічний характер впливів гри на функції організму і на прояв рухових якостей. Різноманітне чергування рухів і дій, часто змінюються за інтенсивністю за тривалістю,надає загальний комплексний вплив на організм спортсменів. Заняття баскетболом сприяють розвитку і вдосконаленню основних фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності і гнучкості), формування різних рухових навичок і зміцнення внутрішніх органів.

Безперервність і раптовість зміни умов гри. Ігрова обстановка змінюється дуже швидко. Кожен матч створює нові ігрові ситуації. Ці умови привчають гравців постійно стежити за процесом гри, миттєво оцінювати обстановку, діяти ініціативно, винахідливо і швидко.

Безперервне спостереження за процесом гри допомагає розвитку у баскетболістів здібностей до широкого розподілу і концентрації уваги, до просторової і тимчасової орієнтації.

Самостійність дій. Мінливість умов здійснення ігрових дій вимагає прояву високої самостійності баскетболістів. Кожен учасник протягом зустрічі,враховуючи мінливу ігрову обстановку, не тільки самостійно визначає, які дії йому необхідно виконувати, а й вирішує, коли і яким чином йому діяти. Це важливо для виховання спортсменів творчої ініціативи.

Висока емоційність. Змагальний характер гри, самостійність дій, безперервна зміна обстановки, удача або провал викликають у спортсменів прояв різних почуттів і переживань, які впливають на їх діяльність. Високий емоційний підйом сприяє підтримці постійної активності і інтересу до гри. Ці особливості баскетболу створюють сприятливі умови для виховання і займаються вмінням керувати емоціями, не втрачати контролю за своїми діями, у разі успіху не послаблювати боротьби, а при невдачі не падати духом.

Труднощі регулювання фізичного навантаження. Захоплюючий характер гри, високі емоційні прояви, зміна обстановки, різні функції гравців і більша самостійність дій не дозволяють точно дозувати і регулювати фізичне навантаження, що грають. Зменшення або збільшення фізичного навантаження в грі здійснюється зміною загальної її тривалості, збільшенням кількості перерв, збільшенням або зменшенням числа гравців, заміною їх в ході гри і т.д.

Всі ці особливості баскетболу у системі фізичного виховання мають сприятливі засади для формування фізичної підготовленості учнів старших класів.

Варіативний модуль «Баскетбол» складається зі змісту навчального матеріалу, очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів та орієнтованих навчальних нормативів.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості із техніко-тактичної підготовки.

Розділ "Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів зорієнтовані на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

Під час навчання технічних прийомів з баскетболу треба на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки ,а також дотримування методики послідовності навчання атакувальних і захисних прийомів техніки гри. Широко використовуються підвідні вправи. Під час навчання треба застосовувати вправи ігрового характеру.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають навчальні нормативи для контролю якості засвоєння технічних прийомів з баскетболу.

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог:

 1. Навчальні нормативи складають діти основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

 2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

 3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – відновлювальні вправи.

 4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

 5. Учитель має забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

 6. Оцінювання навчальних досягнень учнів,віднесених до підготовчої групи здійснюється на загальних підставах.

При оцінюванні навчальних досягнень школярів з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення протягом навчального року; ступінь активності, участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Так, якщо учень виконав залікову вправу на певний рівень,але при цьому його особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником,учитель може виставити оцінку на 1-2 бали вищу за ту,яка передбачається навчальними нормативами.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Баскетбол як засіб фізичного виховання набув широкого застосування в різних ланках фізкультурно-спортивного руху. У системі освіти баскетбол включений в програми фізичного виховання всіх категорій молоді, що пояснюється його широкими педагогічними можливостями. Володіючи високою динамічністю, емоційністю і в той час індивідуалізмом і колективізмом, баскетбол, на думку багатьох фахівців в області спорту, є одним з найефективніших чинників всебічного фізичного розвитку. Завдяки своїй емоційності, ця гра стала засобом не тільки фізичного розвитку, а й активного відпочинку.

Використані джерела:

 1. Бондарь О.М. Вчися грати в баскетбол. Мінськ, 1986. 260 с.

 2. Джон Р. Сучасний баскетбол. М.: Фізкультура і спорт, 1997. 58с.

 3. Кузін В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. Початковий етап навчання. М.: Фізкультура і спорт, 1999. 133с.

 4. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи (затверджена наказом МОН України № 24 від 14 січня 2004р.).

 5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль: Богдан, 2002. 252 с.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.