Аналіз виховної роботи за рік у 6 класі.

Опис документу:
Аналіз виховної роботи за рік у 6 класі, містить інформацію про перебіг навчального процесу. На початку навчального року, я визначила мету і завдання для дитячого колективу й для себе як класного керівника. Запланувала роботу зі зміцнення класного колективу, формуванню в учнів позитивного відношення до його цілей, завдань, діяльності й окремих членів колективу. Для себе визначила завдання в окремих аспектах виховання на що було покладено багато зусилля.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз виховної роботи

у 6 класі 2018-2019 навчальний рік.

Класний керівник: Вознюк Н. М.

На початку навчального року, я визначила мету і завдання для дитячого колективу й для себе як класного керівника. Запланувала роботу зі зміцнення класного колективу, формуванню в учнів позитивного відношення до його цілей, завдань, діяльності й окремих членів колективу. Провела роботу з виховання в школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення до навчання. Для себе визначила завдання в окремих аспектах виховання:

1) зміцнення здоров'я учнів і виховання в них здорового способу життя;

2) формування соціального інтелекту й виховання на цій основі духовності й моральності;

3) виховання працелюбства,дисциплінованості, організованості;

4) посилення роботи із правового виховання учнів;

5) згуртувати учнівський колектив.

І семестр видався не простим для всіх, і для батьків, і для вчителів, і для учнів. Проте абсолютно всі учні класу не втратили інтересу до навчання. А в ІІ семестрі починаючи з березня місяця в учнів почав падати інтерес до навчання.

Учнi класу частково згуртованi. Проте, на вiдмiну вiд непоганої органiзацiї справ iз власної iнiцiативи, вони активнi до загальношкiльних справ. Необхiдно розвивати почуття вiдповiдальностi. Особливу увагу потрiбно звернути на мовлення учнiв, яке часто засмiчене брутальними словами.

Упродовж року ми всiляко пiдтримували рiвень громадської активностi, зацікавленостi життям класу, навчанням, що сприяло створенню позитивного мiкроклiмату в колективi. Учні брали участь у акції « Зігрій солдата», « Чисте подвір’я», « 3 картоплини», « Допоможи ближньому». Мають грамоти за участь у позашкільних заходах.

Загалом стосунки у класi товариськi, толерантнi, приятельськi. Дiти можугь органiзовувати самостiйно справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях. Але повного порозумiння мiж дiвчатами та хлопцями немає (є випадки заздрощiв, образливостi, амбiцiйностi). У стосунках мiж дiтьми мало спiвчуття, теплоти, терпимостi до помилок товариша. Не всi учнi проявляють стриманiсть у стосунках зi старшими, вчителями, не всi цiнують фiзичну працю, зокрема обслуговуючого персоналу.

Більше треба працювати з класним колективом над їхнім естетичним та інтелектуальним розвитком. Виховна робота в класі велася в декількох напрямках, але більше уваги я приділяла правовому вихованню, формуванню соціального інтелекту, розвитку духовності, моральності учнів, згуртованості класного колективу. Для рішення поставлених завдань було проведено багато заходів: це й класні години на різноманітну тематику, бесіди із класом, години спілкування, лекції.

Зокрема, аналіз результатів в процесі анкетування з метою визначення загального рівня вихованості учнів у 2018-2019 навчальному році: 6 учнів мають високий рівень вихованості; 6 учнів мають достатній рівень вихованості; 3 учні мають середній рівень вихованості; – показав, що необхідно продовжувати створювати умови для реалізації особистісно орієнтованого підходу при вихованні морально-естетичних цінностей, формуванні навичок та поведінки. Ця співпраця сприяла безперервному вивченню школярів. Я мала можливість звертати увагу не тільки на особливості поведінки своїх вихованців, а й на ті зміни, які відбувалися в їхньому розвитку. Крім цього, передбачалася співпраця між учителями-предметниками, з одного боку, та батьками і учнями, з іншого, при посередництві класного керівника.

Більшість дітей у класі відповідально ставляться до навчання. Найліпші показники успішності мають Павлушко Анастасія, Мичак Людмила, Тишкова Анастасія, Царук Роман, Легкобит Марія, Примак Аліна, Ковальчук Софія. Слід відзначити, що знизилася кількість відмінників у навчанні. Є учні, які потребують постійного контролю, як з боку вчителя, так і з боку батьків: Опалько Тетяна, Цимбаліст Микола, Горобей Володимир. В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності.

Роботі з батьками теж приділяла багато уваги, проводила індивідуальні бесіди, та класні батьківські збори, відвідувала сім’ї.Звичайно, залишається ще багато невирішених проблем і протиріч.Але на те воно й життя, щоб були проблеми й вони вирішувалися.

Бiльшiсть дiтей у класi з повних багатодітних сiмей, де обоє батькiв виховують дитину; проте є учень Тимощук Микола його вихованням займається тiльки мати, та Примак Аліна вихованням якої займається мама та бабуся; є учні з малозабезпечених сiмей.

Виховні завдання які були поставлені на ІІ семестр учням 5 – А класу :

• прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм i розвитку творчих здiбностей;

• пiдтримувати позитивний мiкроклiмат в колективi та групах, на уроках i в позаурочному спiлкуваннi;

• виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батькiв, учителiв, молодших за вiком i людей похилого вiку; формувати найкращi моральнi якостi;

• прищеплювати учням загальноприйнятi етичнi норми в поведiнцi та спiлкуваннi;

• виховувати творчi здiбностi, пiдтримувати iнiцiативнi, органiзаторськi здiбностi та естетичнi нахили в дiтей;

• виховувати любов до свого краю, рідної домівки.

В цьому напрямку ще не все зроблено, тому на наступний рік заплановано продовжити формування навичок відповідальної поведінки різними засобами педагогічно-виховного впливу.

Головним проблемним завданням класного керівника на 2018 -2019 навчальний рік – це створення моделі учнівського самоврядування класу, спрямованої на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності,співпраця класного керівника та активу учнівського самоврядування. Пріоритетом обраної виховної моделі є прагнення підготувати особистість підлітка до тих життєвих ситуацій, в яких йому доведеться діяти в майбутньому, доступними засобами, в контексті особистісно орієнтованого навчання, допомогти перейти йому на якісно новий рівень розвитку, трансформувавшись в суб’єкта власної життєтворчості та життєдіяльності, здатного самотужки зайняти притаманне лише йому місце в людському соціумі, долаючи всі можливі перепони, адаптуючись до умов, що змінюються.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»