Аналіз підруч з біології 8 –клас Базанова Т. I.

Біологія

Для кого: Дорослі

06.03.2021

150

2

0

Опис документу:
Аналіз підручника з біології 8 –клас Базанова Т. I. Б 17 Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. I. Ба- занова, Ю. В. Павіченко, Ю. О. Кузнецова. 2016. Київ : Літера ЛТД, 256 с. : іл. ISBN 978-966-178-679-9 програм Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. N 491)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз підручника з біології 8 –клас

Базанова Т. I.
Б 17 Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. /
Т. I. Ба- занова, Ю. В. Павіченко, Ю. О. Кузнецова. 2016.
Київ : Літера ЛТД, 256 с. : іл.
ISBN 978-966-178-679-9 програм

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. N 491)

В дидактиці для визначення якості шкільних підручників є наявність наступних критеріїв:

1.     Відповідність шкільній навчальній програмі.

Підручник відповідає чинній програмі з біології для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому грунтовно викладено теоретичний матеріал з біології людини, а також подано розробки лабораторних робіт, лабораторних досліджень та дослідницьких практикумів. Для закріплення вивченого матеріалу запропоновано різнорівневі завдання. Окрім того, підручник містить різноманітні цікаві рубрики, алфавітний покажчик та відомості про видатних українських учених.

Клас

К-ть тем в навчальній програмі

К-ть тем у шкільному підручнику

К-ть однакових за назвами тем

К-ть неоднакових за назвами

8

12

12

12

-

2.Принцип науковості

В дидактиці, загальних та спеціальних методиках викладання біології серед

інших форм організації навчального процесу називаються лабораторні та

практичні заняття. А в підручниках вони називаються роботами, що на мій

погляд є не правильним. Адже поняття „заняття” значно ширше, ніж поняття

робота, тому що на кожному лабораторному та практичному занятті

виконується декілька різних робіт.

3.Відповідність віковим особливостям учнів.

Від учнів, батьків, вчителів (а ці всі люди мають право оцінювати підручник)

можна почути, що підручники з біології надзвичайно складні, перевантажені,

містять багато нових термінів. Дидактика і психологія стверджують, що більше як п’ять понять не може бути на одній сторінці підручника. Він повинен бути написаний хоч і науковою, але зрозумілою мовою, відповідно до вікових особливостей дитини.

В основному, підручник відповідає принципу доступності.

4. Принцип наочності

Психологією встановлено, що в процесі навчання формування понять в учнів відбувається внаслідок функціонування наочно-образного і абстрактного мислення.

Сутність наочно-образного мислення полягає у виробленні понять на основі безпосереднього чуттєвого сприйняття об’єкту в цілому, а абстрактного – на основі узагальненого їх сприйняття.

Психологією також виявлено, що чим молодший вік учнів, тим більше в них виражене наочно-образне мислення, а чим старший вік учнів, тим краще проявляється у формуванні понять абстрактне мислення. Тому підручники на початкових етапах навчання біології мають містити малюнків більше, ніж у старших класах. Як же цей дидактичний принцип виконується на практиці.

Підручник клас

Малюнок на форзаці

К-ть сторінок в підручнику

К-ть малюнків в підручнику

Середня кількість малюнків на одну сторінку

8

Є

287

212

0.7

5. Принцип розвиваючого навчання


У підручнику проявлятися поступове збільшення складності матеріалу, який вивчається. Цей принцип розвиваючого навчання представлений доволі точно і повно.

6. Принцип систематичності і послідовності навчання.


Підручник містить посилання на попередній матеріал, тобто в ньому відображені внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки.

7. Принцип виховання.

Зміст підручника сприяє патріотичному, естетичному вихованню і науково- матеріалістичному світогляду.

В підручникуз біології цей принцип представлений доволі точно і повно.

Відомо, що світогляд – це сукупність поглядів особистості на природу і

суспільство в цілому. Ця сукупність поглядів учням не нав’язується, а

формується внаслідок самостійно зроблених висновків із самостійно

поставлених дослідів і проведених спостережень.

8. Наявність навчально-методичного апарату.


Даний підручник супроводжуватися навчально-методичним комплексом та б методичним орієнтиром для вчителя, вказуючи йому час на вивчення того чи іншого навчального матеріалу (за кількістю параграфів), визначаючи логіку і послідовність формування і розвитку понять і вмінь учнів, визначаючи кількість і методику проведення лабораторних занять і практичних робіт. Але вказаний в підручнику методичний орієнтир не є обов’язковим в навчальній діяльності вчителя.

9. Єдність вимог до розділів, параграфів, запитань, завдань

Назва розділу

8

клас

1. Зміст

В кінці

2.Як користуватися      підручником

+

3. Умовні позначення

+

4. Ілюстровані форзаци

5. Передмова до теми

+

6. § має розділи

+

7. Висновки

Після теми

8.Словник біологічних         термінів

За алфавітом

9. Лабораторні роботи

В кінці

10. Сторінки Інтернету

+

11. Основні поняття

12. Оцінка в балах до самоконтролю

9. Якісне поліграфічне оформлення

Підручник має якісний і чіткий шрифт, надрукований різними кеглями і кольорами, а також якісне поліграфічне оформлення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили