Аналіз контрольних робіт і корекція знань учнів

Опис документу:
На допомогу молодому вчителю математики

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Аналіз контрольних робіт і корекція знань учнів

Серветник Василь Григорович

вчитель математики СЗШ І-ІІІ ступенів №1

смт Мурованих Курилівців

Однією з функцій контролю навчальної діяльності учнів є вимірювання засвоєння учнями навчального матеріалу, визначення обсягу засвоєного та глибини його розуміння. У зв’язку з цим важливою складовою навчання є моніторинг знань учнів. Найчастіше учителі здійснюють моніторинг знань за допомогою контрольних, самостійних робіт та тестування. Але самі результати контрольних, самостійних робіт без їх глибокого аналізу для подальшого навчання нічого не варті. Під час проведення аналізу потрібно більше звертати увагу на типові помилки, на основі яких були допущені помилки, а не тільки на те наскільки повно було виконано завдання.

Для прикладу наведемо зразки текстів контрольних робіт та різні варіанти аналізів до них:

Контрольна робота з математики в 5 класі

 1. Учень 5 класу здав в аптеку 14кг свіжої ромашки, а учень 6 класу здав у 2 рази більше, семикласник здав на 6 кг менше, ніж учень 5 класу. Скільки кілограмів свіжої ромашки здали три учні разом?

 2. Знайди значення виразу: 7204 – (235 – 135) · 33 + 167.

 3. Намалюй пряму СМ і промінь ВК, який перетинає пряму СМ. Познач спільну точку буквою А. Скільки променів утворилося із початком в точці А?

Контрольна робота з математики в 6 класі

 1. В магазин привезли 480л молока. До обіду було продано 264 л. Скільки відсотків складає молоко, продане до обіду?

 2. Знайди значення виразу: (94,5 : 2,7 – 27,88 : 4,1) · 0,25.

 3. Розв’яжи в цілих числах нерівність: - 1 ≤ х < 9.

 4. Побудуй кут MNK, яки дорівнює 50º. Відміть на стороні NК точку А і проведи через неї прямі, перпендикулярні до сторін кута MNK.

 5. Виконайте дії: а) | -6,3 | : | 0,9 |; б) | - 5,2 | - | - 3,24 |.

Контрольна робота з алгебри в 8 класі

 1. Ставок площею 4875м2 має форму прямокутника, довжина якого на 10м більша від ширини. Знайдіть довжину і ширину ставка.

 2. Спростіть вираз: .

 3. Обчисліть: .

Наведемо приклад аналізів до викладених вище контрольних робіт. В наведених аналізах вказані лише типові помилки, які можуть бути допущені учнями при виконанні роботи. Учитель при проведенні аналізу може доповнювати перелік помилок, на свій розсуд.

Аналіз контрольної роботи з математики в 5 класі

Аналіз помилок

Кількість учнів

Відсоток учнів

Допустили помилки в обчисленнях

Завдання 1

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Допустили помилки:

 • у використанні поняття «більше в …»

 • у використанні поняття «більше на …»

 • у записі відповіді

Завдання 2

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Допустили помилки:

 • на порядок дій;

 • при додаванні (відніманні) багатоцифрових чисел;

 • при множенні багатозначних чисел.

Завдання 3

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Допустили помилки:

 • у зображенні прямої;

 • у зображенні промені ВК;

 • при відповіді на запитання.

Аналіз контрольної роботи з математики в 6 класі

Аналіз помилок

Кількість учнів

Відсоток учнів

Завдання 1

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Допустили помилку:

 • в знаходженні відсоткового відношення

 • інші.

Завдання 2

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Допустили помилки:

 • на правило ділення десяткових дробів

 • на правило множення десяткових дробів

Завдання 3

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Число учнів, які не включили у відповідь число -1.

Завдання 4

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Допустили помилки:

 • у побудові кута заданої величини

 • в проведені прямих, перпендикулярних до сторін кута

Завдання 5

Розв’язали повністю і правильно

Не приступали до розв’язання

Допустили помилки:

 • на визначення модуля числа

 • інші.

Аналіз контрольної роботи з алгебри у 8 класі

Повністю справилися із завданням

Кількість учнів

Відсоток учнів

1

2

3

Не справилися із завданням

Кількість учнів

Відсоток учнів

Не приступали до виконання завдання

1

2

3

Допустили помилки:

 • у позначенні невідомих;

 • при складанні рівняння;

 • на знання формули коренів квадратного рівняння;

 • при отриманні коренів квадратного рівняння;

 • в записі відповіді до задачі;

 • на порядок виконання дій;

 • при виконанні дій на дроби;

 • на тотожність скороченого множення;

 • при скороченні дробів;

 • при розкладанні на множники;

 • при винесенні множника за знак кореня;

 • інші.

Після аналізу відповідної тематичної роботи протягом тижня учні за бажанням виконують роботу з корекції знань. Цей вид роботи допомагає підвищити оцінку учня з даної теми (в основному, максимум на 3 бали).

Уже багато було сказано про його здійснення, проте вчителі часто задають запитання: «Коли його здійснювати?», «За рахунок якого часу?»

Завдання для корекції знань підбираються таким чином, щоб вони відображали головний зміст тем і відповідали навчальним досягненням учнів, що були продемонстровані ними під час виконання тематичної контрольної роботи. Відповіді на деякі з цих запитань можна знайти у посібниках Олександра Семеновича Істера. Протягом 2005 року у друк вийшли «Дидактичні матеріали» з Алгебри для 7-11 класів до яких входить велика добірка вправ з кожної теми, які можна використати для класних і домашніх робіт; завдання для проведення самостійних, тематичних контрольних робіт та корекції знань (повторного оцінювання).

Так кожна КЗ, розміщена у цих збірниках, розрахована на 10-15 хвилин, тому вчитель може провести її, наприклад, на перерві. Крім того всі вони – рівневі. Якщо учень за тематичну контрольну роботу отримав 1, 2 або 3 бали, то вчитель може запропонувати йому завдання для корекції знань на середній рівень, якщо 4, 5 або 6 балів – то на достатній рівень, якщо 7, 8, 9, 10 або 11 балів – то на високий рівень. Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досягнень (середньому, достатньому та високому) містить завдання, сума балів яких дорівнює 3. Кожне завдання оцінюється вчителем у термінології «плюс-мінус», а потім переводиться в бали за відомою всім таблицею:

Максимальний бал за завдання

Оцінки в термінології "плюс-мінус". Переведення в бали

+

±

-

1

1

0,5

0,5

0

2

2

1,5

1

0,5

3

3

2-2,5

1-1,5

0,5

Автор пропонує визначати остаточну оцінку за тему наступним чином.

Якщо учень підчас КЗ набрав ...

... то остаточною оцінкою на тему є ...

Приклад

0 балів

оцінка, отримана учнем за ТКР

1 бал

оцінка, отримана учнем за ТКР + 1 бал

Учень отримав за ТКР 5 балів. Під час КЗ на достатній рівень набрав 1 бал. Остаточна оцінка за тему 5+1=6 балів).

2 (3) бали

максимальний бал нижчого рівня (для початкового – 3 бали, для середнього – 6 балів, для достатнього – 9 балів) + 2(3) бали

Учень отримав за ТКР 5 балів. Під час КЗ на достатній рівень набрав 2 бали. Остаточна оцінка за тему 6+2=8 (балів).

Якщо під час КЗ учень бездоганно виконав завдання на середній чи достатній рівень, то вчитель може запропонувати йому завдання більш високого рівня.

Для приклада наведу зразок завдання для тематичного оцінювання та повторного оцінювання з теми «Геометрична прогресія» у 9 класі.

Тематичне оцінювання з теми «Геометрична прогресія»

1º (1 бал) Знайти три перших члени геометричної прогресії (bn), у якої b1 = 6; q = 1,5.

2° (1 бал) Знайти знаменник та сьомий член геометричної прогресії 16; -8; 4; ...

3° (2 бали) У геометричній прогресії (bп) відомо b4 = 12; b5 = 24. Знайти перший член, знаменник та суму перших п'яти членів прогресії.

4º (2 бали) Знайти суму нескінченної геометричної прогресії 3; ; ; ...

5. (3 бали) Записати у вигляді звичайного дробу нескінченний дріб: 1) 0,(5); 2) 0,(24); 3) 1,4(3).

6. (3 бали) При якому значенні х числа 4х + 11, 2х + 1 і х 1 є послідовними членами геометричної прогресії? Знайти ці числа.

Повторне оцінювання з теми «Геометрична прогресія»

На середній рівень.

1º (1 бал) Чи є послідовність чисел 3; 6; 18; 36... геометричною прогресією?

2° (2 бали) Знайти сьомий член та суму перших п'яти членів геометричної прогресії (bп), якщо b1 = , q = 2.

На достатній рівень.

1. (1 бал) Знайти суму нескінченної геометричної прогресії -24; 16;...

2. (2 бали) У геометричній прогресії (bп): b3 = 8; b6 = 216. Знайти b1, знаменник q та суму п'яти перших членів.

На високий рівень.

1. (1 бал) Між числами 64 і 27 вставити два числа так, щоб вони разом з даними числами утворювали геометричну прогресію.

2. (2 бали) Сума нескінченної геометричної прогресії дорівнює 16, а сума трьох її перших членів дорівнює 14. Знайти перший член і знаменник прогресії.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
6
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!