Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Аналіз Державного Стандарту початкової школи

Громадянська освіта

Для кого: 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, Дорослі

10.04.2021

333

19

0

Опис документу:
Аналіз Державного Стандарту початкової загальної освіти (2011р.) та Державного Стандарту початкової освіти (2018р.) Мета: ознайомити зі змістом і структурою природничої освітньої галузі в початковій школі; змістові лінії та конкретні очікувані результати природничої освітньої галузі в початковій школі Основні поняття теми: природознавство, початкова школа, методика природознавства, освітні завдання, виховні завдання, структура, наступність, змістові лінії.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Прибитько Марія

Тема: Аналіз Державного Стандарту початкової загальної освіти (2011р.) та Державного Стандарту початкової освіти (2018р.) 

Мета: ознайомити зі змістом і структурою природничої освітньої галузі в початковій школі;  змістові лінії та конкретні очікувані результати природничої освітньої галузі в початковій школі

Основні поняття теми: природознавство, початкова школа, методика природознавства, освітні завдання, виховні завдання, структура, наступність, змістові лінії.

План:

ІІ. Практична частина.

Порівняльна характеристика

Державного стандарту початкової освіти

2011 рік

2018 рік

Цей Державний стандарт визначає:

зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти.

Метою природничої освітньої галузі

є формування

природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи

інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної

діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах

життєдіяльності та природоохоронної практики.

На мій погляд, було важливо –формувати в здобувачів освіти тільки природничу компетентність.

В цій меті не враховане критичне мислення учнів та науковий світогляд.

є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у

навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку.

Отже, на мій погляд, в цій меті розширилось коло компетентностей, які повинні сформуватися в здобувачів освіти.

В цій меті мені здається входить формування наукового світогляду учнів. Та враховується критичне мислення.

Завдання:

- виховання соціально активної особистості;

- формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу;

- розвиток розумових здібностей учнів;

- забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною

природоохоронною діяльністю;

- засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з

природою;

- оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.

На мій погляд, пропагандує засвоєння знань, репродуктивне навчання.

-сформувати потребу у дослідженні природи та природних явищах,

-сформувати вміння систематизувати інформацію природничого змісту,

-сформувати відповідальність щодо поводження в природі, розвивати критичне мислення.

Мені здається, більше придається значення самостійному

дослідженню природи, формуванню екологічно свідомої особистості.

Навантаження

Відповідно до 2011 року навантаження для природничої, суспільствознавчої, здоров’я та фізичного виховання та технологій розраховано окремо, і відповідно до цього на природничу галузь виділяється 2 годин на тиждень і цей показник не змінюється в продовж 4 років..

Якщо поглянути на 2018 року, то навантаження розраховується разом на такі галузі: природнича, соціальна та здоров’язбережувальна, громадянська та історична, техноллогічна та інформатична і становить 4 години на тиждень у 1 класі, 5 годин на тиждень у 2 класі, 6 годин на тиждень у 3 та 4 класах на всі галузі.

Результати

Результати в 2011 року оформлені відповідно до змістових ліній, а саме об’єкти природи, взаємозв’язки в природі, земля планета сонячної системи, Україні на планеті земля, рідний край, охорона і збереження природи. При чому вимоги прописані до тих знань, які учні мають показати по закінченню навчання в 4 класі.

Що стосується 2018 року, то в ньому обов’язкові результати оформлені за циклами 1-2 класи та 3-4 класи і відповідно до таких критеріїв:

Компетентності

В природничій галузі відбувається формування природничої компетентності, а також має на увазі під собою продовження формування ключових компетентностей.

Чітко окреслені такі компетентності: природнича компетентність, технологічна компетентність, екологічна компетентність та ключові компетентності.

7 змістових ліній:

6 змістових ліній:

 1. - Об’єкти природи

 2. - Взаємозв’язки в природі

 3. - Земля – планета Сонячної системи

 4. - Україна на планеті Земля

 5. - Рідний край

 6. - Охорона і збереження природи

 7. - Методи пізнання природи

 1. - Людина

 2. - Людина серед людей

 3. - Людина в суспільстві

 4. - Людина і світ

 5. - Природа

 6. - Людина і природа

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.