Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості застосування антикорупційного законодавства у сфері освіти
»
Взяти участь Всі події

Алгебра 10 клас план, календарно тематичне планування , підручник Харків, Генеза 2018,А.Г.Мерзляк

docx

Алгебра

Для кого: 10 Клас

06.12.2022

86

1

0

Вміст матеріалу:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення зі змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документа.

Опис методичного матеріалу:

Алгебра 10кл

70год., 2 год на тиждень, I семестр — 32год

I семестр — 48 год,

Підручник Математика рівень стандарту для 10 класу ЗЗСО. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 472). Харків, Генеза 2018,А.Г.Мерзляк

з /п

Кількість годин

Дата

проведення

Корекція

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

І СЕМЕСТР

4

Повторення курсу 9 класу

1

1

Квадратична функція

2

1

Нерівності

3

1

Послідовності

4

1

Діагностична контрольна робота

18

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ, 15годин

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

5

2

Числові функції та їх властивості. Парні та непарні функції. Найбільше, найменше значення функції. Способи задання функцій

П1,пит№1-9 с9,№1.2,1.4,1.6,

1.11, 1.19

6

№1.13, 1.15,1.17, 1.21

7

2

Степенева функція з натуральним показником

П2,пит.№1-3 с16,№2.2,2.4,2.6,

8

№2.8,2.10,2.12

9

1

Степеневі функція з цілим показником

П3,пит №1-4 с 20.№

3.2,3.4,3.7,3.10,3.9

10

2

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня

П4,пит 1-6 с 25№4.5,4.9,4.11,4.21,4.23

11

№4.113,4.15,4.17,4.25

12

3

Властивості корня п-го степеня

П5,пит1-6 с 30№5.4,5.2,5.6,5.10, .14,5.22

13

№5.18,5.20, 5.10,5.12

14

№5,5.33, 5.24,5.27,5.29,5.31

15

Контрольна робота №1 «Степенева функція . Корінь п-го степеня та його властивості»

16

3

Означення і властивості степеня з раціональним показником

П6,пит.№1-4 с37№6.2,6.4,6.6,6.16.

17

№6.18,6.8,6.10

18

№6.12,6.14,6.19

19

3

Ірраціональні рівняння

П7,пит.№1-4,с42№7.3,7.5,

20

№7.7, 7.147.16, 7.9, 7.11,,

21

№7.18,7.20,7.21

22

1

Контрольна робота №2

25

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ 18 годин

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння

23

2

Синус, косинус, тангенс, кута. Радіанне вимірювання кутів.

п8.пит№1-3 с 52,№8.5.8.7.8.9.8.15

24

№88.11.8.13.8.17.8.18

25

2

Тригонометричні функції числового аргументу

П9,пит.1-7 с58,№9.2.9.4.9.6.9.10

26

№9.8.9.12.9.13.9.14

27

2

Знаки значень тригонометричних функцій. Парність та непарність

П10,пит.№1-3 с61,№10.3,10.5,10.7.

28

№10.10,10.13,10.16

29

3

Властивості та графіки тригонометричних функцій

П11,пит.№1-5 с 68,№11.2,11.5,11.8,

30

№11.10,11.18, 11.12

30

№11.14,11.26,11.20,11.21

32

1

Контрольна робота№3 "Тригонометричні функції та їх графіки"

33

2

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

П12,пит.№1,2 с 74,№12.2,12.4,12.6.12.8

34

№12.12,12.14,12.15

35

4

Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них.

П13,пит.№1-3 с 79,№13.2,13.4,13.6,13.8

36

№13.10,12.12,13.27,13.29

37

№13.14,13.16,13.18

38

№13.21,13.23,13.25,13.31

39

2

Формули зведення.

п14,пит с84,№14.2,14.4,14.6,

40

№14.10,14.12,14.13

41

2

Найпростіші тригонометричні рівняння.

Рівняння cos x =b

п15,пит №1-5,с89,№15.2,15.4,15.6.15.8,

42

№15.10,15.11,15.12

43

2

Рівняння sin x = b,tg x = b

П16.пит №1-7с94,№16.4,16.6,16.8,16.12,16.14,

44

№16.16,16.18,16.19

45

2

Тригонометричні рівняння які зводяться до алгебраїчних

П17,№17.2,17.4.,17.9.

17.6.,17.8, 17.10

46

1

Контрольна робота № 4

"Тригонометричні рівняння"

17

Тема 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 14 годин

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

47

5

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст.

п8,19,пит№1-3 с 107,с116,№18.2,18.4,18.6,

48

№18.8,18.9,18.10,

49

№19.5,19.7, 19.3,

50

№19.13,19.9,19.11.

51

1№9.14,19.15

52

3

Правила диференціювання.

п20.питс119,№20.2,20.4,20.6,20.8,

53

№20.10,20.11,20.12

54

п21,пит с119,№21.2,21.4,21.6,21.7

55

1

Контрольна робота № 5

"Правила диференціювання"

56

2

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції.

п22,пит с121,№22.2,22.4,22.6,

57

№22.9,22.10, 22.8,

58

2

Екстремуми функції.

п23,пит с 126,№23.2,23.4,23.6,

59

№23.8,23.9,23.10

60

1

Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

П24,пит с130,№24.2,24.4

61

2

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків.

П25,№25.2(1,2)

62

№25(3) ,24.6

63

1

Контрольна робота№6

9

Повторення та Узагальнення матеріалу 10 класу

64

2

Степенева функція

№26.1.(2ст),

№27.1

65

3

Тригонометричні функції

№26.16(2ст),

№26.17

68

2

Похідна

№26.22,

69

1

Підсумкова контрольна робота

70

1

Підсумковий урок

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Нещодавно завантажили